вторник, 3 май 2016 г.

Аспекти на извънземното присъствие

Хиперизмерни Характеристики

Извънземните са сложни нечовешки същества. Технологичното им превъзходство е тяхното най-малко предимство; това което има по-голямо значение е тяхното превъзходство в измеренията.

Тяхното естествено съществуване преминава отвъд ограниченията на време-пространството. Докато нашето съществуване е ограничено от линейното време, извънземните могат да виждат и манипулират нашите минали, настоящи и бъдещи възможности едновременно от позиция извън линейното време. Те също могат временно да се проектират в нашата вселена и да заемат физическа форма съобразно това кои архетипи в нашето колективно подсъзнание най-много се доближават до тяхната висша високоизмерна  есенция.

Предположението че извънземните са триизмерни  същества като нас, които са долетели тук в механично конструирани космически кораби от далечни планети покрива само малка част от  цялото извънземно присъствие и е много тесногръдо да  се изследват само най-твърдите физически доказателства за извънземния феномен в името на науката.

Извънземното присъствие е главно хиперизмерно и следователно доста завоалирано поради това че неговата природа доста надминава границите на популярните предположения.


Положителни срещу измамни извънземни

Дали  извънземните са добронамерени или враждебни зависи от това дали те поощряват разширяването на нашата свободна воля и съзнание  или целят да ги подкопаят. Не е достатъчно да съдите извънземните намерения на базата на временни социални, политически, религиозни или научни стандарти.

Прикритите враждебно настроени извънземни могат лесно да се възползват от нашата несигурност за много въпроси и мислене базирано на домогване до определи блага като предложат зашеметяващо научно познание, религиозни отговори, политическо обединение и обещания за глобален мир в замяна на нашето неподлежащо на критика подчинение.

Пълно  разследване на извънземното присъствие разкрива, че има подготовка за подобен сценарий в момента. Във времена на отчаяние  хората са склонни да жертват свободата си за сигурност. Ако хората приемат подобна фаустовска  сделка,  крайният резултат ще бъде пълна асимилация и поробване. За да се предотврати тази възможност трябва да си зададем най-важният от всички въпрос: как можем да различим позитивни извънземни от тези с измамни намерения?

Човечеството може много да спечели като упражнява своята проницателност по този начин и да се съмнява в искреността и мъдростта на всеки който откаже да изследва дълбочината на този въпрос.


Фалшива двойнственост 
Предлагането на два фалшиви изхода е най-сигурният начин да се манипулира някой за да вземе погрешно решение.

Трябва да сме нащрек за фалшиви  двойнствености  и противопоставяния които  изглеждат такива само на повърхността. Извънземните измамници  са използвали този софистки метод  за да скрият техните истински намерения и да оформят публичното мнение. Примери – извънземни срещу параноидни военни кабали, нордици/сиви срещу  войнствени унищожителни рептилии или пък добри рептилии срещу негативни рептилии – ренегати.

Ако истината e, че определени нордици, човешки военни фракции и рептилии са на практика обединени участници в негативния извънземен план, мотивацията за тези фалшиви двойнствености има голям смисъл. Ако човечеството погрешно възприеме някои от тези елементи като „добрите момчета” поради тяхната явна опозиция към очевидните „лоши момчета” тогава измамата успява.

Следователно трябва щателно да изследваме основите на всяка „опозиция на негативните”.

 

Програмиране 
Извънземните отвличания са по-често срещани отколкото се предполага защото процедурата е прекалено тайна за да могат отвлечените и изследователите да я забележат, докато по-малко преобладаващите, но по-осезаеми случаи привличат вниманието. Литературата за отвличания често споменава  медицински тествания и генетични експерименти, но не и по-голямата цел на широкото модифициране на поведението чрез имплантации и постхипнотично програмиране.

Това включва временно извличане на човек от физическата равнина и програмиране на неговото подсъзнание с команди, които по-късно оказват влияние  на неговия избор към тези, които имат полза от негативните извънземни планове. Човек може да си легне да спи една нощ пълен с ентусиазъм и с плодотворен стремеж и след като бъде отвлечен през следващите дни да изпита ирационално отвращение да преследва този стремеж.

Ако не осъзнаят своите собствени ирационални импулси и не се вслушат в разума и интуицията си хората могат да бъдат програмирани да саботират  себе си или други, да следват грешни пътища в живота и да влизат в изкуствено аранжирани връзки или да се отказват от обещаващи бизнес или социални контакти.


Хибридизация срещу епигинетика (Епигенетика - раздел на генетиката, занимаващ се с проблемите на развитието)

Извънземният хибридизационен процес се основава на базата, че  с комбинирането  на нашата физическа издръжливост и емоционална гъвкавост с интелигентността и психическите сили на извънземните сиви ние можем да  осигурим по-добро бъдеще и за двата вида.

Казва се, че само чрез хибридизация човешкият вид може да напредне до следващата си еволюционна фаза. Но това е една от най-големите измами от всички. Развиващото се поле на епигенетиката силно подсказва че промените в нашето съзнание в нашите вярвания, осъзнаване и възприятия се отразява и променя нашата  персонална ДНК.

Това означава че голям духовен скок при човечеството автоматично ще създаде и голям генетичен скок чрез изцяло естествен процес. Защо тогава сивите токова отчаяно искат изкуствено да слеят двата вида? Най-добрата хипотеза е, че хибридизацията фактически поема контрола на това, което трябва да бъде естествен прогрес и допълнително заключва човешката духовна матрица в дори още по-подправен и фалшифициран генетичен басейн от този, който е направен преди.

По-голямата интелигентност и психически способности не означават задължително че ще бъдем по-проницателни, да изпитваме по-голямо съчувствие или да бъдем по-свързани с нашия по-висш пътеводител. Те просто означават че ще станем инструменти с по-големи способности, особено ако хибридизацията дойде на цената на индивидуалността.


Прикрити многопластови спомени 
Проектираните спомени са фалшиви спомени които се дават на отвлечените за да се прикрие всичко, което не може  изцяло да се заличи при спомнянето. Това е добре познато в изследванията за отвличания, но това което не е добре познато е, че  тези спомени идват на много пластове.Например някой може фалшиво да си спомня, че сърна го гледа през прозореца на спалнята му, докато всъщност го гледа извънземен по време на отвличането.

С помощта на хипноза отвлеченият може да проникне през този параван, но самото отвличане може да е друг параван, който да скрие какво всъщност е станало по време на отвличането.Това което в действителност  е било жестоки изтезаващи сесии на  програмиране и отнемане на живителна сила чрез причинено страдание може чрез вторично прикрита памет да се спомня като чудесно изживяване.

Но хипнозата обикновено не прониква отвъд първия параван на паметта защото не съзнава колко дълбоко се простира измамата и така хората стават несъзнателни съучастници на пропаганда и дезинформация.


Отвличания от хора 
Извънземните не са единствените, които отвличат; човешки фракции също са свързани с този феномен. Отвличаните независимо са съобщавали че са виждали извънземен и човешки персонал да работят рамо до рамо в подземни военни бази.

Линията между извънземните и човешки отвличания е много неясна поради технологичното и генетично сливане в последните 20 години особено след като човешкият елемент изгуби автономността си към върховния извънземен елемент. Целта в крайна сметка е да се придобие контрол над огромните ресурси и жива сила на военната тайна инфраструктура.

Отвличания от тези групи  включва не само допълнителни хибридизационни проекти и мозъчно програмиране но също и използване на отвлечените като психически убийци, дистанционно виждащи, и програмирани „спящи” агенти. Доста съмнително е, че позитивни извънземни работят в колаборация с човешки военни групи, като се има предвид тяхната философия.

Трябва да се изследва целия спектър на изследванията за отвличания и публикуваните изживявания за да се оцени това.


Обективни стандарти за позитивност

Без духовна осъзнатост всеки лесно може да се предаде на моралния релативизъм (относителност). Да се идентифицират „положителни” извънземни следователно ще бъде безсмислено упражнение на проектиране на нашите субективни човешки стандарти към нечовешки форми на живот.

Но трябва да запомним че докато социалните норми са наистина субективни има обективно духовно ядро в нас, което чрез своя капацитет за съчувствие и копнежа за свобода и щастие познава универсалното правилно и универсалното грешно.

Добродетелите на състраданието, скромността, мъдростта, силата, благоразумието и куража не са ограничени само до човешката област, така че те са наистина универсални. Позитивните извънземни са преминали отвъд пороците и ограниченията, които все още ни предизвикват и са  придобили висотите на духовното рицарство и служат на Сътворението в името на свободата, истината и любовта.

Те ценят духовността над физическото, имат респект към свободната воля на другите и невидимо ни водят към изпълване на нашия духовен потенциал без да ни задушават към зависимост от такова напътствие.


Временна обратна връзка във веригата 
Поради това че извънземните могат да оперират извън линейното време  тези които произлизат от нашето възприемано бъдеще могат също да наблюдават  и да взаимодействат с нашите минали и настоящи личности. Чрез достъпа и манипулацията на миналото нарастват честите промени на времевата линия от която ние си спомняме само най-скорошната версия като истинска история.

Нашите настоящи избори също инициират каскада от ефекти, които променят бъдещето и по този начин ограничават или разширяват бъдещи входящи точки до които извънземните имат достъп. По този начин съществува динамична обратна връзка  между нас и хиперизмерните същества.Негативни извънземни от нашето възприемано бъдеще могат да възстановят  своето собствено съществуване и върховенство чрез  промяна на критични  моменти в историята и да влияят на нашите сегашни избори за да създадат тези вероятни бъдеща в които те имат по- голяма власт.

Позитивните извънземни загрижени относно такава промяна биха се ангажирали във времева война за да предотвратят подобни намеси. Ние бихме възприели тази времева война като доста невероятни и изненадващи спънки в определени моменти контрирани с еднакви по големина невероятни чудеса и обратното или дори силни импулси за  лоши решения съревноваващи се  с вътрешна интуиция да се вземат верни решения.

Страх, параноя, лековерност, избухливост и пасивност поддържат обратната връзка с негативните извънземни и увеличават тяхната осезаемост в нашия живот.И колкото повече обръщаме внимание на духовните импулси и живеем според това кое е благородно и истинно, толкова повече се сродяваме с позитивните сили.

Опорната точка на тази времева война стои в нас.

 Източник: http://montalk.net/

Превод: Alien

сряда, 27 април 2016 г.

Краят на даоизма

Даоизмът е фундаментална основа на далекоизточната култура, развила се в китайското светообяснение и проявена диалектически чрез европейската античност. Даоизмът изхожда от пустотата на всичко и това е първият му ключ. Следва ключът на единицата, което е появата на битие в пустотата. От единицата следва раздвоението, което е динамичният ключ в даоисткото светообяснение. Даоизмът е наука за динамиката между двете противоположности в който и да било аспект. Той е формула на отношението между силно и слабо, светло и тъмно, ясно и сенчесто, пълно и празно, даващо и приемащо. По-нататък се развиват митологиите на Небето и Земята, родители на света и поставили в него императора като свещеник на Великия баланс. По-рано “император” е бил мъдрецът, който отгатвал в какво се състои балансът. Двойката на даоизма като динамичен ключ може да се раздвои колкото пъти поискате, което увеличава “резолюцията на осмисляне” на реалността по един матричен начин. Всеки път в това удвояване получавате двойно по-прецизен образ на нещата, избистряйки още детайли в принципно същата картина. От тук тръгват многобройни теории на зависимостите между числата в двоичния порядък и най-величественият паметник на това занимание е Книгата на промените И Дзин. Тя се е спряла на модел от 64 образа, всеки от които съдържащ “шест бита информация” – картини от по шест линии, съответно положителни и отрицателни, които съставляват всичките възможни комбинации от цели и прекъснати черти. Вариациите в тези изображения дават възможните математически записи на една мислима ситуация, понятие или проблем. В зависимост от контекста този математически модел може да се приспособи към кой да е обект от нашата действителност, който съответства на един от шестдесет и четирите варианта на енергийно протичане. Счита се, че цялата реалност протича по строго определен алгоритъм, който преминава последователно през всичките стадии на разгръщане на Енергията и това е изобразено в книгата на Промените като казаните тук черти. Хегел по повод на чертите казал, че “с чертички философия не може да се гради” и зачеркнал въобще далекоизточната мисъл, без да допусне, че в действителност неговата диалектика задава именно края на даоизма. Да погледнем още веднъж към книгата на Промените. В нея имаме първа глава, наречена “Творчество”, която е напълно положителна, светла, инициативна. Това е блесването на началото, в което биването казва “Да бъде битие” и бива Светлина. Втора глава е наречена “Подем” и това е напълно отрицателната позиция, която приема, върви след, доразвива. Тези две глави са добър пример за запазването на равнинния баланс, показан тук в ясна ситуация – нещо се зачева и бива доразвито, довършено. По-нататък главите от И Дзин продължават този разказ, изреждайки всички възможни вариации на балансиране между мислими противоречия във всеки възможен смисъл, показвайки тяхната същностна еднозначност и връщайки склонния на опредметяване човешки ум към Върховното единство на нещата, с което започнахме; началния ключ, който нарекохме “Пустота”. За да кажем още малко за Хегел, ще погледнем още една ситуация от И Дзин, този път между 63-та и 64-та глава. Това са последните две вариации, разгледани от книгата, след като процесът на биване е преминал през всичките останали шестбитови образи на двуичния код. 63-тата глава е озаглавена “Ето го краят!” и комбинацията от цели и прекъснати чертички изобразява пълното обездвижване, смърт и разложение на творческия импулс от главата “Творчество”, с която започнахме. Първоначалният импулс е бил заченат, развил се е, дал е своите плодове, преминал е зенита си и постепенно се е придвижил към своето успокояване и разпадане. В 63-та глава всичко приключва окончателно и никакви остатъчни процеси не се забелязват. Прави впечатление, че този логически завършек идва в предпоследната глава. Последната, 64-та част е озаглавена “Още няма край”. Този логически абсурд навярно е подлудил Хегел, но далекоизточната мисъл е вложила хипертекстуалната динамика на вечния кръговрат, изобразяван от даоизма, именно тук. Глава 64-та пресъздава картината на пълна смърт, край и безмислие на всичко, от която ситуация нещо мъничко се раздвижва и създава усещането за нещо ново, което е започнало да набира сила. Това е зората на нов цикъл. Сега идва просветлението, защото прилежният далекоизточен ученик бива поканен да отвори книгата на Промените отново на първия лист и да започне да чете глава първа – “Творчество”. Преминал през книгата, ученикът ще изчете тази глава със съвсем друго съзнание, което притежава в паметта си идеята за целия разказ, който предстои, още в самото му начало. Ето защо повторното прочитане на книгата в една напълно азиатска прилежност ще се окаже извънредно поучително. Това напълно повтаря дадената от Хегел спирала на еволюцията, по която според него “едни и същи неща” се схващат от раждащите се една подир друга култури на човечеството по малко по-надграден начин всеки следващ път. Хегел един вид стига до същата “Пустота”, която далекоизточните философи са видели в съвършения баланс. Воден от християнската и пост-християнска необходимост за посока, обаче, европейските философи са дали идеята за необходимата посока на еволюцията, схващана първоначално като божия промисъл, а по-нататък – като естествено състояние на човека, принцип на хуманността, закони на етичната красотата или административно-конституционен ред. Да кажем, Хегел прави една стъпка “напред”, като твърди, че диалектическото взаимодействие между нещата по необходимост води нататък, към един вид прогрес. При един по-дълбок прочит на даоисткия код обаче ще видим, че Далечният изток прави още една крачка по-нататък, където европейската философия по времето на Хегел като че ли не е могла да стъпи. Това е динамиката между предпоследната и последната глава от цикъла на И Дзин, която дава края на процеса и чрез неговото пълно срутване трансформира, “преражда” човешкото битие в качествено нова форма на развитие – по същество един следващ разказ на Цикъла, вече от съзнанието за преминатия току що. Много красиви в тази посока са например прийомите на западноевропейското изкуство чрез художествена лъжа да бъде назована житейска истина; опитите на стратегическата пропаганда чрез очаквани образи да предизвиква неочаквани обществени резултати; склонността на монотеистичните религии чрез напълно отрицателни образи да изобразяват напълно положителни същности или обратно... Едно по-засилено вглеждане в тази динамика обаче ни заставя да включим и един най-краен парадокс. Ако глобализираме концепцията на Дао, че в края на ситуацията настъпва нищо друго, освен началото на друга ситуация, трябва да предположим, че в последна сметка ще се прекрати и самият Дао, самото пулсиране на циклите (1::64)n, а в още по-последна сметка ще се прекрати и самото прекратяване, etc, достигайки до пълно огледално съответствие и идеалния образ на взаимно отразяващи се и мултиплициращи се по безкраен начин, безкрайности. От този момент нататък даоизмът безвъзвратно отпада. Миг след това нещата са започнали.

Автор:
flyDragon


 http://www.parallelreality-bg.com/statii/filosofia/asternphilosophy/252-2011-02-01-13-50-42.html

вторник, 19 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 3

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати“
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler


ВРЪЗКАТА С КИТАЙСКОТО ТАЙНО ОБЩЕСТВО

Важният въпрос, който този абзац ще подчертае, е, че китайските тайни общества изучили акупресурните точки по черепа напълно. Те узнали, как черепът може да се манипулира и какво ще причини това на човек. Разбира се, тази информация била разкривана само на най-добрите китайски кунг-фу експерти. Понякога това се нарича умението на КОСТНОТО НАМЕСТВАНЕ (bone setting). В Китай, намествачите на кости са вид китайски знахари, популярни сред някои групи от китайското общество. Тези костни намествачи от много поколения пазят тайните си в рамките на семейния кръг, който представлява цели семейства, специализирани в умението да се напасват кости, както и в рамките на Триадните общества.Бел.прев: Така наречените "Триади" е тайно общество в рамките на Kитай и прилежащите му региони, което има почти огледална на илюминати структура.
Може да се каже, че това са китайските илюминати... но аз, в следствие на моя си интерес и информиране по въпроса, ПОДОЗИРАМ, че илюминати и Триадите нямат един и същи произход. И двете имат за корен Сатана и се ползват от една и съща демонска равнина... но ВЪЗНИКВАТ ПАРАЛЕЛНО, а не са отцепки от една оригинална структура.
Комунистическото правителство си призна, че не е успяло да изкопчи фамилните тайни от намествачите на кости, които ги предават един на друг от поколения чрез онаследяване. Това отчасти се дължи на силното китайско вярване в почитането на предците и силните семейства. Тайните на едно семейство се считат за един от източниците на силата му. Една тактика на комунистите за изтръгване на тези тайни e системата им "народен босоног знахар", която комунистите се надявали да привлече като членове много намествачи на кости.

През 1990г. Джинкси Ли писа, че един китайски кунг-фу документ показва, че манипулацията на костите се е практикувала още през 2700г. преди Христа. Тайните са се предавали от много години. Американски писател писа през 1983г. "Традиционната китайска медицина и хиропрактика невероятно си приличат в основните си теории... Чрез дълбок масаж на тила [occupit], например, съвременните китайски практици откриват, че могат да снижат високо кръвно налягане, похват, аналогичен с този на хиропрактиците".


Бел.прев:
Occupit е тази черепна кост:


Превод от английската уикипедия за "хиропрактика":

Хиропрактиката е форма на алтернативно лечение, което се фокусира върху диагностицирането и лечението на механични разстройства на мускуло-скелетната система, особено гръбнака, заради вярването, че тези неизправности влияят на общото здраве през нервната система.
Основателят на това нещо е Даниел Палмър, този вид лечение възниква в САЩ през 1985г....
Този абзац го съкращавам до извода, понеже само това ми се струва съществено:
Едно от висшите илюминатски семейства в Китай е фамилията Ли, и това семейство, наред с останалите си фамилни тайни, пази и знанията си за напасването на кости.
...


Дават се няколко примера за ефекта от притискане на акупресурни точки по черепа, които смятам за безинтересни. Предизвикват смърт, припадъци и прочие, каквото се очаква и без това...

...
Вушу (китайските бойни изкуства) се преминали в подземния свят на китайските окултни тайни общества, защото владетелите се страхували, че то ще направи обикновените хора прекалено могъщи, затова често забранявали учението на бойни изкуства. Учителите на Кунг-фу учат учениците си, че Кунг-фу има и външна работа с ръцете, краката и тялото, и вътрешна работа, което означава окултна духовна работа, осигуряваща енергията и духа, които майсторите на Кунг-фу демонстрират.

Майсторите от Шаолинския храм изучавали човешкия скелет много внимателно стотици години наред... ...Изкуството по манипулиране на черепа и други кости се е прехвърлило от тайните общества към горе-долу 20% от докторите на Китай. Както бе споменато, това умение се нарича "напасване на кости" [bone setting].


...

Спестявам досаден абзац, състоящ се от затормозяващо обяснение произхода на една въпросна книга, издадена в Америка, нещо като доклад... направен в следствие на една медицинска конференция в Сиатъл през 1974г... и прескачам директно към описание на съдържанието на книгата.

...

След Втората Световна война, китайските намествачи на кости започнали да използват рентгенови лъчи (стр. 261).

Китайските намествачи на кости имали свои собствени асоциации (стр 261-261).

Затворените кръгове на намествачите на кости са преплетени с тайни общества, като връзката помежду им е кунг-фу (бойните изкуства), които са контролирани от тайните общества. Намествачите на кости развиват анатомичните си познания отчасти чрез практикуване на кунг-фу, защото част от инструктирането се отнася до това как работят мускулите и костите (стр. 262).

Намествачите на кости, за да практикуват в Хонг Конг, като цяло считат за предимство купуването (или по друг начин осигуряването) на протекция от Триадите (китайски тайни общества, контролирани от илюминатското семейство Ли, както и други властни китайски семейства). Докторите получават лиценз в Хонг Конг според Британски стандарт, а намествачите на кости не са получили много признание от Британското правителство. Но някои, свързан с ЦРУ, вербално пусна информацията, че те (Британското правителство) са много заинтересувани от изучаване на китайското наместване на кости.


...

Друг досаден абзац, изводът от който е, че в средите на Тай-чи инструктурите често се откриват такива, с познания в тайното умение по наместване на костите.
...

Следват няколко абзаца, посветени на Брус Лий... само че той не е обекта на тази тема. Обектът на темата е, че символът на черепа от много древната практика да се управлява съзнанието на друг човек чрез черепни манипулации. Затова продължаваме нататък без Брус Лий, и без това всички знаят, че е от богат род на илюминатската китайска фамилия Ли и че е убит от Триадите.
...Професор Лоурънс Милър (Laurence Miller) в статията "Необичайни синдроми от нараняване на главата..." (Списание за конгитивна реабилитация - The Journal of Cognitive Rehabilitation - 11-12/94г, стр. 13) пише "Нарушенията в паметта са на практика общоразпространени, когато става дума за нараняване на главата и е типично да са в първите редове на списъка със симптомите на пострадалите. Стандартно за пост-травматичното разстройство на паметта - и по принцип за органичните разстройства на паметта като цяло - е старите спомени да са добре запазени, закърпени или ограничени спомени за събития веднага преди нараняването (ретроградна амнезия) и след нараняването (антероградна амнезия), и последващи трудности при ученето и запомнянето на нова информация."

Това е точно обратното на онова, което дресьорите (хендлърите) искат. Те искат жертвата да забрави за извършеното насилие върху нея, но да е в състояние да запомни серия нови команди за поведение с точност. Това подчертава причината, поради която човекът, извършващ нападението, ТРЯБВА да бъде вещ в процедурата. Няма съмнение, че китайските бойни изкуства се използват за нападения над хора, чието мислене трябва да се промени. Тайният потенциал на китайските бойни изкуства да разместват черепните кости на човек и по този начин да влияят на мисленето му е била тайна, чието запазване си заслужава убийствата. Милър също изтъква, че нараняванията на предните лобове могат да разхлабят силата, с която човек възприема реалността. Въпреки че Милър пише за инцидентни наранявания, в статията си представя изключително добре изследване върху широкото разнообразие на менталните проблеми, които различните наранявания причиняват. Медицинският свят е наименувал множество от тези специфични проблеми, например Синдром на Гансер, Синдром на Капгас и Синдром на Котард [Ganser Syndrome, Capgras Syndrome, Cotard’s Syndrome]. Този вид изследване може да е полезно за установяване какви специфични симптоми различните видове наранявания могат да причинят... но  материалът не конкретизира КАК нарочно да се създаде симптом.

П.П.

Също така искам да обърна внимание на известния ви факт, че ИСТИНСКИТЕ извънземни издължени черепи се познават именно по това, че черепната им кутия има една голяма кост, а НЕ Е сложно-съставна като нашата черепна кутия.

С оглед на тази тема, публикация #8 ....въпросът е - НАРОЧНО ли сме направени така, че на съзнанието ни да се влияе лесно и по множество начини?


 http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

събота, 16 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 2

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати“
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler
ЧЕРЕПНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ се пази в ТАЙНА

Наскоро, един доктор - Йошиаки Омура (Dr. Yoshiaki Omura), откри, че кръвното налягане в мозъка е много по-различно от кръвното налягане в останалата част на тялото. Кръвното налягане в мозъка на човек е от основно значение за неговото мислене (като например раздразнителност и безсъние)...

Студени душове, бел.прев.

...и също така афектира и други неща в тялото, например стегнатостта на мускулите на врата. Високото мозъчно кръвно налягане се нарича синдром на цефалическата хипотония. И въпреки това, когато този доктор отишъл да прегледа какво медицинските книги/изследователски институти имат да кажат по въпроса за мозъчното кръвно налягане, не открил нищо. Той разгласява откритията си в публични разговори. Наскоро говори пред голяма публика от китайски лекари. Когато авторът на тази книга се срещна с д-р Йошиаки Омура, безуспешно се опитах да кажа на Йошиаки, че причината, поради която това знание се потиска, е интереса в полето на контрола над съзнанието.

Значимостта на контрола над човешкото съзнание, публикация #8, бел.прев.

Д-р Омура лекува различни заболявания, работейки с мозъчното кръвно налягане на пациента. Омура диагностицира и други проблеми, като например ранните стадии на рак, ПО-РАНО, отколкото MRI тестовете могат да ги диагностицират, просто като следи мозъчното кръвно налягане (MRI - mdgnito-resonance imaging, сканиране с магнитен резонанс, бел.прев).


Бел.преводача: С други думи - магнитният резонанс не става за чеп, в контекста на диагностиката на ранни стадии на рак.ЦЕРЕБРАЛНАТА ГРЪБНАЧНА ТЕЧНОСТ се пази в ТАЙНА

Друга важна течност в мозъка, открита от други хора, е Церебралната гръбначна течност. Има множество технически подробности за тази ЦТ, които са изключително важни за функционирането на съзнание-тялото. В тази глава ще обсъдим редица полета на медицинската наука, акупунктурата, персонологията, и тн, във връзка с мозъка, които полета, когато са известни и прилагани от опитните практици, могат да дадат на практика контрол над друг човек.

Бел.прев: персонология - теория на личностната психология, развивана от Хенри Мъри (Henry Murray) и други. Физиогномика включително.


Мистериозните школи и определени кръвни линии пазят голяма част от това знание за себе си и продължават да пазят най-добрите тайни. Даниел Уайтсайд (Daniel Whiteside), пионер в поведенческата генетика и разбирането на връзката  между формата на черепа и характера, дава някои важни потвърждения за това как Мистериозните школи предават това тайно знание за черепа.

В многозначителната му работа "Историята на Структурата/Функционирането" (стр. 2-3), той подчертава, че Структура/Функциониране се е изучавало и преподавало от Елинските Мистериозни школи и е било основата на психологията, упражнявана в Римската империя...

Бел.прев:

"Езотерика", като дума, ПЪРВОНАЧАЛНО е означавала ТАЙНИТЕ УЧЕНИЯ на елинските философи, в сравнение с техните ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ НРАВОУЧЕНИЯ - "екзотерика". Това, че най-вероятно тайните учения на елинските философи са били в контекста на себепознанието (и как да се приложи успешно по екстровертен начин), просто се прибавя към значението на думата, но не е нейния истински произход.

...Католическата църква потиснала това знание. Животът на това познание се поддържал от Кабалистичните философи и арабите, докато Тамплиерските рицари не го върнали. Ако надградим върху информацията, предоставена от Даниел, откриваме, че от Тамплиерите, това знание  достигнало до лидерите на Prieure de Sion ("Орден на Сион" в превод, бел.прев), които на свой ред разпространили негови нисши форми сред окултните групи, които били под техен контрол. Например, Орденът на Розенкройцерите за Северна и Южна Америка, в техния Том 8 от Розенкройцерския наръчник (Сан Жозе, Калифорния: Върховна Велика ложа AMORC) (San Jose, CA: Supreme Grand Lodge AMORC) стр. 91-108 говори за гръбначния стълб, нервите и влиянието на цветовете и музиката върху нервната система, итн. Великия Майстор Люис пише на стр. 103 "Розенкройцерите бяха първите, които направиха пълно обрисуване на тази система [нервната система] и първите да узнаят точно коя част от човешкото тяло е свързана с всяка друга част."

Един свидетел докладва на автора, че бил гледал как специалист по акупунктура отново и отново работи върху мозъците на клиентите си, като вкарва 3 дълги тънки игли през церепа. Акупунктурният специалист се хвалил на свидетеля, че можел напълно да контролира друг човек чрез уменията си с иглите. Показал на свидетеля как да успокоява болката, и как може да елиминира личната воля, докосвайки миниатюрни области от мозъка. Той също така бил вещ в манипулирането на съзнанието на клиентите и по други начини, отново с иглите.

Положени са големи усилия в изследвания, за да се определи  какви са различните предназначения на различните области в мозъка. Няколко изследователи независимо един от друг установили, че способността да се взима избор, тоест това което наричаме "свободна воля", е локализирана близо до Област 24 на Броудман в Предния Cingulate Sulcus.


Бел.прев: тука

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Gray727_anterior_cingulate_cortex.png
Произход на символа на ЧЕРЕПА


Намесването в тази зона може да разстрои способността на човек да упражнява свободна воля. (За повече информация относно това, можете да започнете с Франсис Крик, Удивителната хипотеза - Научното търсене за Душата... Francis Crick, The Astonishing Hypothesis The Scientific Search for the Soul.)


 http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

вторник, 12 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 1

обърнете внимание на униформените прически

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler

Избрани извадки и пасажи от
Глава 8: Науката на телесното манипулиране и програмиране

Обърнете внимание: преводът ми е свободен, с чести елементи на преразказ, защото бързам с превода на други неща и просто нямам време. Но в никакъв случай не орязвам и не съкращавам смисло-носещите взаимосвързани елементи на речта.

...

...В Глава 6 обсъдихме имплантите, манипулиращи тялото и функциите му. Имплантите за манипулиране на тялото бяха поместени там, за да може да се придаде завършен вид на информацията, въпреки че не всички телесни импланти са на принципа на електрическата активация. Миналата ни книга „Формулата на илюминати за създаване  на неоткриваем тотално контролира роб“ (1996) покриваше 12-те науки на майндконтрола, само че нейната Глава 8, посветена на манипулирането на човешкото тяло, не спомена онази информация, свързана с древните тайни относно манипулирането на черепа, нито модерните тайни относно манипулирането на съзнанието чрез прилагане на радиация в комбинация с химикали...

А. ЧЕРЕПНИ МАНИПУЛАЦИИ – Важни свръх-секретни методи на илюминатското програмиране на съзнанието…

…Всяка травма на главата, без значение дали е нещастен случай, злощастно падане, рана от куршум, или резултат от ПТП, може да доведе до невъзстановимо нараняване на мозъчната структура. Но онова, което понякога се представя по новините като битови инциденти, често са добре прикрити, внимателно обмислени и перфектно изпълнени черепни манипулации, измислени от илюминати с цел създаването на специфични умствени промени и промени в личността.
За да стигне до дъното на този вид майндконтрол, авторът, Фриц, си набави същите книги, които и черепните остеопати изучават и същите книги, които разкриват модерните научни изследвания върху формата на главата, лицевите характеристики и връзката им с характера. Авторът се опита да се приближи максимално, колкото е по силите на някой външен непосветен, за да разбере какво се върти в главата на един програмист чрез черепно манипулиране.

…Това са тайни, известни само на шепа хора по света. Тези тайни са пазени внимателно от векове и са изключително използвани от сатанистите. Как се сдобих с тези тайни е дълга история. Резултат от сливането на множество паралелни изследвания, събиращи се в един контекст...

…В самата академична литература на това изкуство (черепното манипулиране, бел.прев) се говори за „Силата“. Онази Витална Сила, смятана за Универсалната Сила на Интелекта, присъстващ във всички неща… … Описва се като Сила, подобна на „Колективното безсъзнателно“  на Юнг (и нищо чудно, Юнг е илюминат, бел.прев)…

…Дори и Мафията са способни да създадат безжалостни престъпници като алтернативни личности у някого чрез манипулация на черепните кости, а те далеч не са най-способните в тези неща. Как реагират жертвите на подобен майнд-контрол? Повечето следват скритите напътствия на съзнанието, напълно невежи относно факта защо съзнанието им иска да отиде в определена посока. Някои дори обясняват умствените си наклонности с метафизичното… …Въпреки невероятната липса на общодостъпна информация относно този тип манипулиране на съзнанието, изглежда, че е много по-разпространено, отколкото някой може да предполага.

…Полезното от този тип влияние над съзнанието е, че промените в тялото и структурата на главата на жертвата са постоянни и невидими, за разлика например от хипнотичните и дрогираните състояния. Друго предимство е, че някой вещ в тази дейност може да обработва друг без втория да го осъзнава. Някои от процедурите притъпяват вниманието на обекта, откъсват го от спомените му и го правят по-податлив на други форми на майнд-контрол, дори и обекта да не е имал никакво предишно програмиране.

...


…Един пример за техника, която предизвиква рязка адаптация на черепните кости със съпътстващи я неврологични ефекти, е лекият удар по тила отзад и отдолу, точно в момента на издишване (удължаване)(авторът има предвид, че при издишване, ребрената кутия се свива, дърпайки раменния пояс леко надолу, при което вратът леко се издължава и разстоянието между раменния пояс и тила се увеличава, бел.прев)…. последван от повдигане на костите на кутията… (ето тези: )

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Parietal_bone_superior3.png
Произход на символа на ЧЕРЕПА

… нагоре от слепоочната област точно в момент на вдишване (свиване), след което рязко да се издърпа кутията назад и надолу… след това клиновидната кост да се изкълчи във вертикално- или странично-обтегната позиция. (клиновидната кост: )

https://classconnection.s3.amazonaws.com/67235/flashcards/861786/jpg/sphenoid-bone-3.jpg
Произход на символа на ЧЕРЕПА

Тези процедури също така ще забързат напредъка на видимото остаряване. Това е само един пример как може да се контролира съзнанието на друг човек. И, както ще стане ясно от секцията на Циско, властта (включително властта над другите хора) е целта на окултния подземен свят.

...…Много изследване беше посветено за изготвянето на този рафиниран доклад. На пръв поглед, изпипаността на тази глава, която е изпълнена с толкова много източници, може да заблуди някои хора да си мислят, че този вид майнд-контрол въобще не е бил тайна. Тъкмо обратното, парчетата от този пъзел бяха добре скрити…

Бел.прев: Не мога сега да се занимая с цитиране тук на източниците, които споменават, защото са много. Но ще гледам да запазя онези, които ми се струват важни. Опитвам се да не давам излишни поводи на кретените с претенции, като публикувам кратки мнения или незавършени неща… но сега просто няма време. В крайна сметка, книгата е цитирана горе, намира се свободно из нета, източниците които сега пропускам са второстепенните, всеки сам може да изсърфира целият този източник и да прочете Глава 8 от първа ръка. Цялата тази публикация е само в помощ на не знаещите английски, като им даде посоки за размисли и евентуално за сърфиране на езика, с който се чувстват най-уверени.


… Илюминати седят върху планина от технология и знание, които са в състояние да създадат едва ли не Рай на Земята, но те трупат това познание, с цел да го потиснат и задушат (точно това използвах като един от своите аргументи наскоро в тази тема, коментар #7, бел.прев). Не само това, но вместо да помагат на човешкия род, те използват знанието си за черепа, за да награждават онези, близки до Луциферианската им йерархия, и да злоупотребяват с онези, които дръзнат сериозно да спънат дневния им ред. След като прочетете тази глава и бъдете вече наясно, че тайните на черепната манипулация могат да спасят деца с церебрална парализа, и някои деца със Синдром на Даун, вие също ще започнете да надигате глас заедно с този автор срещу ненужното страдание, което илюминати извършват върху човечеството в похода си за планетарно господство.

http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

вторник, 5 април 2016 г.

Езотеричното тълкуване на Пинокио


Създаден през 1940 г., „Пинокио” е класика на Дисни, която все още се цени от малки и големи по цял свят. Историята на дървената марионетка, обаче, крие в себе си голям духовен символ, базиран на езотеричните доктрини, който много рядко се обсъжда. Ще разгледаме източниците на това анимирано приключение, както и скритото му значение.


За първи път гледах „Пинокио” като дете на видео касета с лошо качество, заедно с малкият брат, докато ядяхме Fugee-O (Fugee-O – марка бисквити на Kraft Foods). Наслаждавах се на приятната песничка на щурчето Джимини. Но се ужасявах от Кочияша и не харесвах особено подводната част. До скоро това беше почти всичко, което си спомнях от тази класика на Дисни. През една ленива неделна вечер, попаднах на „цифрово преработена версия” на филма по телевизията и го гледах „заради старото време”. Това, което се предполагаше, че ще бъде забавно пътуване в долината на спомените, се превърна в шокиращо откритие: Пинокио се оказа един от най-дълбоките филми, които някога бях гледал. Можеше ли това да е един огромен символ на духовността и модерното общество? Дали наистина долових загатване за просвещение в окултни Мистерии? Веднага започнах да разучавам произхода на „Пинокио” и всичките ми теории щедро се потвърдиха.
Излишно е да казвам, че филмът днес е главен елемент от културата. Колко хора НЕ са гледали филма? От друга страна, колко хора са наясно с истинското, със скритото му значение? Зад историята на куклата, която се опитва да стане добро момче, стои потайна духовна история, която се корени в Тайнственото училище по Окултизъм. През очите на посветен, детската история за това да „бъдеш добър”, изпълнена с уроци как „не трябва да се лъже”, се превръща в търсене на мъдрост и духовно просвещение от човек. Грубо откровените коментари на Пинокио обрисуват жестоката картина на модерния свят и може би предвиждат начин да се избегнат капаните му. Чрез думите на автора и литературните препратки, човек може да разбере скритото гностично значение на Пинокио.

Корените на ПинокиоКарло Лоренцини, известен още като Карло Колоди


„Пинокио” е написан от Карло Лоренцини (известен под псевдонима Карло Колоди) между 1881 и 1883 г. в Италия. Лоренцини започва писателската си кариера във вестници (Il Lampione и Il Fanfulla ), където често пъти използва сатира, за да изрази политическите виждания. През 1875 г., навлиза в света на детската литература и я използва, за да предаде политическите си убеждения. Например, сериите Giannettino често са се отнасяли за обединението на Италия.

“Лоренцини е бил очарован от идеята да използва дружелюбни, нечестни герои като начин да изрази собствените си убеждения чрез алегория. През 1880 г., той започва да пише „Storia di un burattino” (“Историята на една кукла”), наречена още „Le Avventure di Pinocchio” („Приключенията на Пинокио”), която се публикува седмично в Il Giornale dei Bambini (първият италиански вестник за деца).”


„Приключенията на Пинокио”, приказка, описваща приключенията на кукла, непреклонна в търсенето си да се превърне в истинско момче, била публикувана през 1883 г.Творчеството на Лоренцини не е само политическо. Творбите му и особено „Приключенията на Пинокио” съдържат голям брой метафизични гледни точки, които често се пропускат от съвременния читател. За пълното разбиране на дълбочината на работата на Лорензини е важен един факт, а именно, че той активен масон - Свободен зидар. В есе, озаглавено „Pinocchio, mio Fratello” (Пинокио, Братко мой), италианския свободен масон Джовани Малеволти описва Масонското минало на Лоренцини:

“Просвещението на Карло Колоди в свободното зидарство, дори и да не може да бъде намерен официален документ за това, е всеобщо признато и към това често пъти са се отнасяли. Алдо Мола, немасон, който често е определян като официален историк на Свободните зидари, е описал, при това с голяма увереност, просвещението на писателя. Събития в живота на Колоди като че ли допълнително потвърждават тази теза: 1848 г. - написва книга, озаглавена “Il Lampione” (Фарът), който, както казва Лоренцини, „осветлява всички, които се лутат в мрак”; той също така се смята за „страстен последовател на Мазини” (именит италиански масон от свободните зидари и революционер).” той също счита себе си за страстен последовател на Мацини” (виден италиански масон и революционер).”

Колоди може да бъде открит и в този документ, публикуван от Великата Ложа на Цяла Англия, описващ известни Свободни зидари.
Малеволти продължава:

“Има два начина да прочетеш “Приключенията на Пинокио”. Първият е този, който аз бих нарекъл „непосветен”, в който читателят, най-често дете, научава за злополуките на дървената кукла. Вторият е четене от масонска гледна точка. Тук тежкият символизъм завършва без да замести простият линеен разказ на събитията.”- Джовани Малеволти, Pinocchio, mio Fratello (свободен превод)

Лоренцини написва Пинокио като следва дългата традиция на загадъчни текстове: разказ на обикновена история, която да се хареса на широките маси, но със скрит смисъл, запазен за тези, които „знаят”.

Анализ на филма

Има доста разлики между книгата на Колоди и филма на Дисни. Историята е опростена и Пинокио е превърнат по-скоро в невинен, безгрижен персонаж, а не в инат и неблагодарен единак, какъвто е в оригиналната книга. Все пак всички основни елементи присъстват във филмовата адаптация, както и скритото послание.

СъздаванетоФилмът започва с Джепето, италиански дърворезбар, който превръща парче дърво в кукла. Той й придава човешки черти, но все пак остава безжизнена кукла. Джепето е по някакъв начин Създател (Demiurge) на Вселената на Платон и Гностиците (При гностиците - творец, създател на света; при платониците - върховен разум, творческа сила). Думата “Demiurge”, буквално преведена от гръцки, означава ”създател, занаятчия или майстор”. Във философската терминология, „Demiurge” е „малък Бог” на материалния свят - този, който създава несъвършени същества, които са подложени на капаните на материалния живот. Къщата на Джепето е пълна с резбовани от него часовници, които, както знаете, се използват, за да измерват времето – едно от големите ограничения във физичен план.

“От цялостната божествена мощ е индивидуализиран „създателя” – безсмърния смъртен, на когото дължим физическото си съществуване, както и страданията, през които трябва да преминем по време на това съществуване” - Менли Хол, Тайните учения на всички времена.


Джепето е създал прекрасно изглеждаща марионетка, но осъзнава, че има нужда от помощта на „Великия Бог”, който да даде на Пинокио божествената искра, необходима, за да се превърне в „истинско момче” или съгласно езотеричната терминология – в просветлен човек. И така, какво прави той? Той „си пожелава на една звезда”. Той моли „Великия Бог” (Великия Архитект на Масоните) да изпълни Пинокио с малко от божествената си същност.Дали това не е Сириус – ярката звезда на свободните зидари?

Тогава, „Синята фея”, представителка на Великия Бог, слиза на земята, за да даде на Пинокио искра от Всеобхватния Ум, от „Разума” на Гностиците.
“Християните гностици твърдят, че спасението на човечеството се е постигнало чрез предаването на Разума (Всеобхватния Ум), който е велико духовно същество, по-висшо от „Създател” и който, навлизайки в човека, дава съзнателно безсмъртие на творенията на „Създателя”.

Феята дава на Пинокио дарбата на живота и свободната воля. Въпреки че е жив, той все още не е „истинско момче”. Тайнствените училища учат, че истинския живот започва само след просветление. Всичко, случило се преди това, не е нищо друго, освен бавно разпадане. Когато Пинокио пита „Аз истинско момче ли съм?”, Феята отговаря „Не, Пинокио. Изпълнението на желанието на Джепето, зависи изцяло от теб. Докажи, че си смел, честен и щедър, и някой ден ще бъдеш истинско момче”. 
Темата за самоувереността и самоусъвършенстването е силно вдъхновена от Гностични/Масонски учения: духовното спасение е нещо, което трябва да бъде заслужено чрез самодисциплина, самопознание и силна воля. Масоните символизират този процес с алегория на Грубия и Перфектен дялан камък. 
“‘В теоретичното свободно зидарство, грубия облицовъчен камък е символ на непосветения Свободен зидар, преди да открие просветлението. Перфектният дялан камък е символ на Свободния зидар, който чрез Масонско образоване, работи, за да постигне почтен живот и усърдно се стреми да получи Просветление. В степен „Калфа” (Fellowcraft), виждаме използването на Грубия и Перфектния камък. Това, което следва да се научи тук е, че чрез способите на образованието и постигането на познание, човек може да подобри състоянието на духовното си и морално съществуване. Както и човека, всеки Груб Камък започва като несъвършен камък. С образование, обработка и братска любов, човек се оформя като създание, което е изпитано от чистата добродетел и заобградено от обхвата на границите си, дадени ни от нашия Създател.”- Масонска Образователна Ложа.

По същия начин, по който Масоните представят процеса на просветление чрез превръщането на грубия камък в гладък, Пинокио започва пътуването си като грубо парче дърво и търси начин да изглажда ръбовете си, докато се превърне в истинско момче. Но нищо не му е подадено наготово. Трябва да протече вътрешен алхимичен процес, който да го направи достоен за просветление. Той трябва да премине през живота, да се бори с изкушенията му и използвайки съвестта си (олицетворена от Щурчето Джимини), трябва да намери правилния път. Първата стъпка е да отиде на училище (символ на познанието). След това, изкушенията на живота, бързо започват да пресичат пътя му.

Изкушението за слава и богатство


На път за училище, Пинокио е спрян от лисицата Фоулфелоу (име, което не вдъхва особено доверие – {foul – англ., нечестен и fellow – другар, събрат}) и Котката Гидиън, които го примамват към „лесния начин за успех”. Въпреки предупреждението на съвестта му, марионетката последва съмнителните герои и така е продаден на Стромболи – войнствения организатор на куклени шоута. 
По време на изпълнението си, Пинокио е запознат с придобивките от „лесния начин”: слава, богатство и дори секси женски кукли.Въпреки това, Пинокио бързо научава високата цена на този привиден успех: той не може да се върне и да види баща си (Създателя), парите, които печели са единствено за Стромболи – „дресьора” му и той вижда каква ще бъде съдбата му когато остарее. Твърде зловещо описание на шоу бизнеса, нали? Той всъщност не е нищо повече от .... кукла. След като вижда истинската същност на „лесния начин”, Пинокио осъзнава печалното състояние, в което се намира. Той е затворен в клетка като животно и е оставен на милостта на жесток кукловод. Той е подведен към това да продаде душата си.Тогава Пинокио си връща съвестта (Щурчето Джимини) и се опитва да избяга. Но и цялата добросъвестност на света не могат да го спасят – Щурчето не може да отвори катинара. Нищо друго, освен божествена намеса не би могла да го спаси, но не и преди да бъде честен с Феята (божия пратеник) и най-вече – честен към себе си. Изкушението на светските наслади


Отново в правия път, Пинокио отново е спрян от Лисицата Фоулфелоу, която го примамва да отиде в „Острова на насладата” – място, без училище (познание) и закони (морал). Децата могат да ядат, пият, пушат, бият и унищожават каквото и когато си поискат, всичко това под зоркия поглед на Кочияша.Островът на насладата е метафора за „скверен живот”, характеризиращ се с невежество, търсене на постоянно удоволствие и задоволяване на най-низшите импулси.  Кочияшът поощрява това поведение, защото знае, че това е перфектния метод за създаване на роби. Момчетата, които напълно са се отдали на този глупав начин на живот се превръщат в магарета и са експлоатирани от Кочияша да работят в мина. Още едно доста грубо обрисуване, този път на масите от невежи.Пинокио и той започва да се превръща в магаре. В езотерични термини – той е по-близо до материалната си същност, представена чрез това инато животно, отколкото до духовното си АЗ. Тази част от историята е литературно отнасяне към Метаморфозите на златното магаре/ The Metamorphoses or Golden Ass на Апулей – класическа творба, изучавана в училищата по мистерии, каквото е свободното зидарство.Метаморфози описва приключенията на Лусий, който е изкушен от чудесата на магията и заради глупостта си се превръща в магаре. Това води до дълго и трудно пътуване, като накрая той е спасен от Изида и се присъединява към нейния Мистериозен култ.

Тази история много наподобява на Пинокио – по сюжет, по духовен символизъм и темата си за окултно посвещение.
Пинокио отново възвръща съвестта си, избягва от затвора на скверния живот и от Острова на Насладата.


Посвещението

Пинокио се завръща у дома, за да се събере с баща си, но намира къщата празна. Той научава, че Джепето е бил погълнат от огромен кит. Тогава куклата скача във водата и се оставя на кита да го погълне, за да намери своя Създател. Това е финалното му просветление, в което той трябва да избяга от тъмнината на невежия живот (символизиран от утробата на огромния кит) и да получи духовна светлина.Още веднъж, Карло Колоди е бил вдъхновен от класическа история на духовно просвещение: Книгата за Йона. Срещана в християнството, исляма и юдаизма, „Йона и кита” е книга, която се чете и в училищата по мистерии.

“Йона е главен герой в „Книгата за Йона”. Накаран от Господ да отиде в град Ниневия, за да проракува срещу него, защото „техният голям грях се разкрива пред мен”, Йона се стреми вместода направи  това, да избяга от „присъствието на Господ” като отива в Яфа и отплава за Тарсис.  Издига се страхотна буря и моряците, осъзнавайки че това не е обикновена буря, хвърлят жребий и разбират, че Йона е виновен. Йона се съгласява с това и казва, че ако го хвърлят зад борд, бурята ще утихне. Моряците се опитват да стигнат до брега, но след като не успяват, се виждат принудени да хвърлят Йона. Веднага след падането на Йона в морето, бурята отшумява и водите се успокояват. Той е мистериозно спасен от огромна риба, изпратена от Господ, която го поглъща и той престоява в утробата й три дни и три нощи. (Йона 1:17). Във втора глава, докато се намира в голямата риба, в своето нещастие Йона се моли на Господ и се отдава на благодарсноствен молебен, като заявява и че ще изпълни това, което е обещал. Тогава Господ заповядва на рибата да повърне Йона.”Йона след духовното си просветление


Манли Хол обяснява окултното значение на „Йона и кита”:

“Когато се използва като символ на злото, рибата представлява земята (нисшата природа на човек) и гробницата (гроба на Мистериите). Йона е стоял три дни в корема на „голямата риба”, както Иисус е бил три дни в гробницата. Няколко бащи на ранната църква смятат, че „кита”, който поглъща Йона е символ на Бог Отец, който когато нещастния пророк е изхвърлен зад борда, приема Йона в себе си, докато  намери безопасно място. Историята на Йона е наистина една легенда за просветление в Мистериите, а „голямата риба” представлява тъмнината на невежествето, която поглъща човек когато той е изхвърлен зад борда на кораба (ражда се) в морето (живота).”- Манли Хол, Тайните учения на всички времена.Йона излиза от кита със Словото Господне

Пинокио преминава през изпитанията на просветлението и излиза от мрака на невежеството. Той излиза от гробницата възкресен, също като Иисус Христос. Сега вече е „истинско момче”, просветлен човек, който е разкъсал оковите на материалния живот, за да прегърне по-висшата си същност. Щурчето Джимини получава голяма златна значка от Феята, представляваща успеха на алхимичния процес на трансформиране на съвестта на Пинокио от груб метал в злато. „Тежката работа” е вече свършена. Какво остава да се направи? Откачено парти с акордеон, разбира се!В заключение

Погледната през очите на просветен, историята на Пинокио вместо да бъде серия от случайни приключения, се превръща в дълбоко символна духовна алегория. Подробности от филма, които са привидно безсмислени, изведнъж разкриват езотерична истина или най-малкото прекалено откровен социален коментар. Вдъхновен от метафизични класики като Метаморфози и Йона и кита, авторът Карло Колоди написва модерна история за просветлението, което е най-важния аспект на Масонския живот. Въпреки че предаността на Уолт Дисни към Свободните зидари винаги е била обсъждана, самият избор на тази история за вторият анимационен филм, създаден от студиото, говори много. Многото добавени във филма символни детайли, показват прекрасно разбиране на скритото окултно значение на книгата на Колоди. Имайки предвид многобройните преиздавания на „Пинокио” и успехът му по света, бихме могли да кажем, че целият свят е станал свидетел на неговото просветление, но много малко хора са го разбрали напълно.
Съпоставена с останалите статии в този сайт, които разкриват доста зловещи значения, историята на Пинокио е пример за една по-благородна страна на окултните техники. Борбата за достигане на по-висше ниво на духовност чрез самоусъвършенстване е универсална тема в повечето религии. И все пак Пинокио си остава типично Масонски и разкрива философския произход на тези, които контролират масовите медии.Превод:
Диана
Редакция: Invisible World
Източник: www.vigilantcitizen.com


 http://www.parallelreality-bg.com/analizi/kratkianalizi/275-2011-02-02-19-03-47.html

вторник, 29 март 2016 г.

Демон Кратий

Бавно вървяха робите един след друг и всеки носеше шлифован камък. Четири редици, всяка една километър и половина широка – от каменоделците до местото, където почваше строителството на града-крепост, - бяха охранявани от стражници. На всеки десет роби се падаше по един въоръжен воин-надзирател. Встрани от вървящите роби, на върха на една тринадесетметрова ръкотворна планина от шлифовани камъни, седеше Кратий – един от върховните жреци. Вече четири месеца той мълчаливо наблюдаваше какво става. Никой не го отвличаше, никой не смееше даже с поглед да прекъсне неговите размисли. Робите и стражите възприемаха изкуствената планина с трон на върха като неизменна част от пейзажа. И на човека, ту седящ неподвижно на трона, ту разхождащ се по площадката на върха на това възвишение, вече никой не обръщаше внимание. Кратий си бе поставил задачата да преустрои държавата - поне за хиляда години да укрепи жреческата власт, подчинавяйки й всички хора по Земята, като направи всички, включително и държавните глави, роби на жреците.

***
Един ден Кратий слезе долу, оставяйки на трона свой двойник. Жрецът смени дрехата си, свали перуката и заповяда на началника на стражата да го оковат във вериги като прост роб и да го включат в една от редиците - до един млад и силен роб, който се казваше Нард.
Вглеждайки се в лицата на робите, Кратий забеляза, че погледът на този младеж бе изпитателен и оценяващ, а не блуждаещ и отчужден, както у мнозина. Лицето на Нард бе ту съсредоточено-замислено, ту развълнувано. "Значи, той мъти някакъв план" – разбра жрецът, но искаше да се увери доколко точно е преценил.
Два дни Кратий наблюдав? Нард, мълчаливо мъкнейки камъни; седеше с него по време на ядене и спеше до него на наровете. На третата нощ, веднага след командата "Спете!", Кратий се обърна към младия роб и шепнешком, с мъка и отчаяние, каза, сякаш на себе си: "Майка му стара, така ли ще го влачим до края на живота?!"
Жрецът видя как младият роб трепна и моментално се обърна към жреца – очите му блестяха! Те святкаха даже при мъжделивия зрак на светилниците в голямата барака.
- Това няма да продължава вечно! Аз премислям един план. И ти, старче, можeш да вземеш участие - прошепна младият роб.
Какъв план? – равнодушно и с въздишка попита жрецът?
Нард разгорещено и уверено почна да обяснява:
- И ти, старче, както и аз, съвсем скоро ще бъдем свободни хора, а не роби. Сметни само: на всеки десет роба се пада по един стражник. И за петнайсет робини, които ни готвят и шият дрехи, отговаря само един. Ако в уговорен час всички се нахвърлим върху стражата, ще я победим! Нека са въоръжени, а ние оковани. Ние сме по десет на един, пък и от веригите става оръжие за предпазване от меча. Разоръжаваме всички пазачи, връзваме ги - и им взимаме оръжието!
- Ех, момко... - пак въздъхна Кратий и отново вяло рече: - Твоят план е недомислен: тия, близките стражници, дето са до нас, може и да разоръжиш, но скоро господарят ще прати нови - сигурно цяла армия - и ще убие въстаналите роби.
- Аз и за това съм помислил, старче. Трябва да се избере такова време, когато няма да има армия. И това време настава: всички виждаме, че армията я готвят за поход. Готвят провизии за три месеца. Значи, след три месеца армията ще бъде където трябва и ще влезе в бой. В сраженията тя ще отслабне, но ще победи, пленявайки много нови роби. За тях вече се правят нови бараки. Ние трябва да почнем да разоръжаваме стражата веднага след като армията на нашия владетел влезе в сражение с другата армия. На вестотосците ще им трябва месец, за да занесат съобщението за нуждата от незабавно връщане. Отслабналата армия ще се връща поне три месеца. За четири месеца ще успеем да се подготвим за срещата – ще бъдем не по-малко от войниците в армията. Пленените роби ще поискат да бъдат с нас, когато видят какво е станало. Всичко съм го предвидил точно, старче.
- Да, момко, ти с тоя план и замисъл наистина ще можеш да разоръжиш стражата и да удържиш победа над армията – отговори жрецът вече насърчително и добави: - Но какво после ще правят робите и какво ще стане с господарите, надзирателите и армията?
- Виж, за това не съм мислил много. Засега ми идва едно на ум само едно: всички, които са били роби, ще станат свободни; а всички, които днес не са роби, ще станат роби – сякаш мислейки на глас и не съвсем уверено каза Нард.
- А жреците? Кажи ми, млади човече, към робите или към неробите ще причислиш жреците, когато победиш?
- Жреците? – За това въобще не съм мислил. Но сега си мисля: нека жреците си останат жреци. Тях ги слушат и робите, и владетелите. Въпреки че често е трудно да ги разбереш, те са безвредни. Нека си разказват за боговете, пък нашия живот ние по-добре знаем как да го живеем...
- Като по-добро, това е хубаво(?) (Как лушче – это хорошо) - отговори жрецът и се престори, че ужасно много му се спи.
Но Кратий не можа да заспи през цялата нощ. "Разбира се – мислеше си той, - най-лесното е да съобщя за заговора на владетеля и да хване юношата-роб – явно той е главният подстрекател. Но това няма да реши проблема. Робите винаги ще имат желание да се освободят от робство. Ще се явяват все нови водачи, ще се разработват нови планове, а щом е така, главната заплаха за държавата винаги ще иде отвътре".
Пред Кратий стоеше фундаментална задача: да разработи план за поробването на целия свят. Той разбираше: да се постигне тази цел само с физическо насилие не е възможно. Трябва психологическо манипулиране на всеки човек, на цели народи! Човешката мисъл трябва да се трансформира - да се внуши на всеки, че робството не е най-висшето благо. Трябва да се задейства саморазвиваща се програма, която да дезориентира цели народи в пространството, времето и понятията! Но най-главното е в адекватното възприемане на действителността.
Мисълта на Кратий работеше все по-бързо и по-бързо, той престана да усеща тялото си и тежките окови на ръцете и краката. И внезапно, като лумнала мълния, идеята се роди! Още неясна и необяснима, но вече осезаема и изгаряща въображението със своята мащабност. Изведнъж Кратий се видя като едновластен господар на света.
Жрецът лежеше на нара, окован във вериги. И се възхищаваше от себе си: "Утре сутринта, когато подкарат робите на работа, аз ще направя условния знак и началникът на охраната ще се разпореди да ме изкарат от робската редица, да ми свалят оковите. Ще детайлизирам програмата, ще кажа няколко думи – и светът ще почне да се променя! Само няколко думи – и целият свят ще ми се подчини: на мене, на моята мисъл. Бог наистина е дал на човека сила, на която няма равна във вселената. Тази сила е човешката мисъл. Тя ражда слово и променя хода на историята.
Страшно много ми проработи късметът – точно сега робите готвят план за въстание. Този план е обмислен и явно може да им донесе положителен резултат, макар и временен. Но аз, само с няколко фрази, ще поробя навеки не само тях, внуците им и правнуците им, но ще превърна в роби и всички земни владетели за хиляди години напред!"
На сутринта, по знак на Кратий, началникът на охраната свали оковите му. Още на другия ден, на наблюдателната му площадка бяха извикани останалите петима жреци и самият фараон. Пред събралите се, Кратий започна своята реч:
- Това, което ще чуете сега, не бива да бъде записано или преразказано от никого. Наоколо ни няма стени и затова никой друг, освен вас, няма да чуе думите ми. Аз измислих начин за превръщане на всички хора, живеещи на земята, как да станат роби на нашия фараон. Да се направи това с многочислени войски и изнурителни войни е невъзможно. Но аз ще го сторя само с няколко изречения! Ще минат само два дни след произнасянето им – и вие ще видите с очите си как светът ще почне да се променя. Вижте: долу дълги върволици оковани във вериги роби носят по един камък. Охраняват ги много войници. Колкото повече роби, толкова по-добре за държавата – така сме мислили винаги. Но колкото повече са робите, толкова повече се налага да се опасяваме от бунт. Постоянно усилваме охраната. Принудени сме добре да храним робите си, инак не могат да извършват тежката физическа работа. Въпреки това, те са лениви и склонни към бунт. Гледайте ги как бавно се мъкнат, а измързеливилата се стража не подгонва с камшиците и не бие даже здравите и силни роби. Охоо, чуйте ме, обаче: те ще ми припнат къде къде по-бързо! И то без никаква стража. Надзирателите също ще станат роби. Ето как може да стане това: нека още днеска глашатаите разнесат указ от фараона, в който ще бъде казано: " От утре сутринта на всички роби се дава пълна свобода. За всеки камък, доставен в града, свободният човек ще получи по една монета. Монетите могат да се обменят за храна, дрехи, жилище, дворец в града или за целия град. Отсега вие сте свободни хора!"
Когато жреците осъзнаха казаното от Кратий, един от тях – най-възрастният – каза:
Ти си демон, Кратий! Замисленото от теб ще зарази с демонизъм всички земни народи.
- Нека да съм демон. И нека замисленото от мен хората да го наричат в бъдеше "демокрация"...

* * *
На залез слънце указът бе оповестен пред робите. Те бяха напълно изумени и почти всички не спаха през цялата нощ, представяйки си новия , "щастлив" живот.
На следващата сутрин жреците и фараонът пак се качиха на площадката на изкуствения хълм. Картината, която видяха очите им, надминаваше всяко въображение! Хиляди хора – довчерашни роби – в надпревара мъкнеха същите камъни, както и преди. Плувнали в пот, мнозина носеха по два камъка! Други, които имаха по един, тичаха, вдигайки прах след себе си. Някои надзиратели също мъкнеха камъни. Хората, въобразили си че са свободни, понеже са им снели оковите, се напъваха до пръсване да получат колкото повече от мечтаните монети, за да могат да си уредят щастлив живот...
Кратий прекара още няколко месеца на своята площадка, доволно наблюдавайки ставащото долу. А измененията бяха колосални! Част от робите се обединиха в малки групи, измайсториха колички, и - като ги натоварваха догоре с камъни и обляни в пот -почваха да ги бутат.
"Те още много приспособления ще наизмайсторят... – с удоволствие си мислеше Кратий. – Ето, вече и вътрешни услуги възникнаха: разносители на вода и храна. Част от робите ядат без да спират, не желаейки да губят време да ходят до бараките за обяд и разплащайки се със снабдителите чрез получените монети. Гледай ти – даже лекари изникнаха сред тях: помагат на пострадалите направо в движение - също за монети!.. И регулировчици на движението си избраха... Скоро ще си изберат и началници, съдии... Нека си избират – нали си мислят, че са свободни, а нещата си останаха същите: мъкнат камъни..."

Така и продължават да тичат несретниците през хилядолетията – прашни, потънали в пот, мъкнейки тежките си камъни... И до днес потомците на същите роби са също роби и продължават безсмисления си бяг....

В.Н. Мегре «Новая цивилизация», глава «Демон Кратий»