понеделник, 16 април 2018 г.

Окултният архетип наречен „ваксинация“

occult archetype  intro
В днешно време чрез ваксинацията обществото отново възражда древната символика. Тя играе ролята на свещения печат – знак за „морална правдивост“. Тя е знака на вашата ръка, който удостоверява, че сте част от племето. Нито един член на общността не може да прави изключение. Тази интеграция пази жителите срещу невидимите зли сили (вирусите). В същото време представата на хората за „действителната ситуация“ бива допълнително подсилвана чрез злокобни предсказания за възникването на пандемии. Невидимите сили на другите племена (често идващи от екзотични дестинации) атакуват доброто племе... нашето племе.
Сега майките в ролята си на пазители на своите деца имат своя „уникален шанс“. Дава им се средство чрез което да отпразнуват своята благородна, символична и животинска роля на „лъвици“. Те трябва да се погрижат да доставят печата на своите рожби посредством ваксинацията. Те трябва да защитят бъдещето на своето племе. Те трябва да клеветят, опозоряват и проклинат всички майки, които не ваксинират своите деца. Подобни родители трябва да бъдат отлъчени от племето...
 
Започнала като груба версия на хомеопатията (лекувай подобното с подобно), ваксинацията бързо придобива статута на стражева кула. Тя играе ролята на слаба инжектирана версия на болестта, която би трябвало да ви предпази от действителната болест. Този своеобразен аванпост има на разположение свои „военни патрули“ в лицето на антителата. „Стройте се войници – сега ще ловуваме!
Церемонията на ваксинацията е ритуал който гарантира входа за достъп на детето към живота на племето. След този обред то вече е нещо повече от тяхна рожба. То е член на обществото. Присъединено е към племето. То е собственост на племето. С годините този специален статут трябва да бъде затвърждаван с помощта на допълнителни ваксинации.
В тази връзка някои древни ритуали въплъщавали усещането за опасност. Детето трябвало да измине своя път и да се превърне в истински мъж. То било изпращано да живее самостоятелно в гората за кратък период и трябвало да оцелее. Ваксинацията символизира абсолютно същото, но по един пасивен начин. Инжекцията съдържаща болестотворни вируси, които потенциално могат да нанесат вреда, се трансмутира в предпазен щит. Омаломощените болестотворни вируси се превръщат в „духове-пазители на тялото“. Инжектирането на токсични химикали пък е пряк път към имунитета. Ако детето бъде „повредено“ при този процес родителите и племето считат всичко това за трагичен, но приемлив риск. Защото в крайна сметка племето и селището са предпазени от злите духове (вирусите).
 
Психологическото, окултно и архетипно въздействие на ваксинацията се явява своеобразен ключ. На модерните родители се дава възможност да усетят на подсъзнателно ниво възвръщането към древните времена, когато животът е бил доста по-изискващ, непосредствен и потенциално смъртоносен. Това е митологията. Модерният живот за обикновените консуматори предоставя доста по-малко измерения. Но ваксинацията пробужда спящите спомени за една епоха, когато ритуалът и церемонията били в основата на оцеляването на групата. Никой не можел да избяга от тези моменти. Отказът бил немислим. Оцеляването било ВСИЧКО. Заповедите били могъщи. На едно дълбоко ниво днешните родители могат да изпитат същата тази мощ. Тя действа задоволяващо.
Лекарят който прави инжекцията разбира се играе ролята на жреца на племето – шаманът-знахар, който се явява пазител на тайните. Той е духовният източник и връзката към „невидимите реалии“, където противопоставящите се сили провеждат своите битки борещи се за върховенство. Без шамана племето би се разпаднало. Шаманът има право да казва и прави всичко. Той може да лъже, ако лъжата има благородна цел, в резултат на което племето може да стане по-силно. Той може да манипулира езика, истината и различните значения. Той може да превърне деня в нощ. Той може да представя парадокси и противоречия. Никой няма право да оспорва неговата преценка. Лоялността към шамана е абсолютна. Всеки, който се противопоставя, трябва да бъде отлъчен или унищожен.
 
Хората живеещи днес в индустриални и технологични общества са относително безчувствени. Техните опции и избори изглеждат ограничени до определен брой продукти, които могат да си купят. Те копнеят за една неподправеност на живота. Командата за ваксинация веднага се свързва с жлезите, които отделят адреналин и ги отвежда в света на риска и оцеляването. Ритуалът на ваксинацията в комбинация с непрестанните заплахи от нови болести и пандемии пробужда нуждата и чувството, че човек живее в риск за живота си. Модерните родители имат нужда от архетипи и символи, които олицетворяват демоничните сили. Това са вируси като ебола, зика, SARS, свински грип и т.н. Злите духове са невидими. Те могат да атакуват и го правят постоянно.
Трябва да отидем при шамана-знахар, който да извърши ритуала. Той ще сложи предпазния печат на нас и нашите деца. Никога не трябва да се съмняваме в шамана или да оспорваме неговата преценка. Това е забранено. Той е горд и властен и може да ни прокълне.
Освен това на всяка цена трябва да бъдат избягвани и така наречените „белези на срама“. Дете, което има обриви и подувания причинени от някоя болест веднага трябва да събуди подозрение. Може би това се дължи на факта, че не е участвало в предпазния ритуал? И ако е така – дали неговите родители не са представители на злото? Дали не са обладани от нечиста сила? Трябва ли родителите и детето да бъдат отбягвани? Дали „шамана“ ще им помогне или ще им наложи необратимо проклятие заради тяхното самоволно отлъчване от ритуала?
 
Подсъзнателно и архетипно „модерната наука на ваксинацията“ представлява една доктрина. Тя на практика се базира на алхимията. Тя действа като магия. Да се противопоставиш на магията е равносилно на това да се опиташ да опровергаеш самата основа на живота в племето.
Погледнато от по-драстична гледна точка – всички, които се бунтуват срещу ваксинацията са приносители на зли духове (вируси). Те са „заразители“. Те разпространяват нечистата сила в племето и в общността. Те са причината за това хората да се разболяват и умират. Да, знахарят-шаман прави всичко по силите си да предпази хората чрез ваксинацията, но това все пак е война. Няма нищо гарантирано. Злите духове са се наредили в боен ред срещу лечителя на племето. Ние трябва да му помогнем да укрепи своята сила и надмощие. Ние трябва да изиграем своята роля. Той е героя. Придържайте се към неговото дело. Възхвалявайте го. Правете всичко възможно, за да увеличите неговата слава. Все пак той е въвлечен в една окултна война, която се развива на нива, чиято дълбочина не можем да си представим. Тя се води от наше име – за доброто на племето.
 
Множеството лечебни методи на знахаря-шаман (които са абсолютно неразбираеми за простолюдието) имат за цел да установят баланс. Заради тяхната велика мощ обаче, има и някои рискове (странични ефекти). Рисковете са многобройни. Всяка вечер на колективните срещи на племето (телевизионните реклами) ни се съобщава за потенциални проблеми, които могат да възникнат при приемане на дадено лекарство. Затова трябва винаги да се консултираме с личния си лекар при индивидуалната му употреба. Резултатът от постоянното слушане на тези предупреждения обаче, е много позитивен за нас. Така ние усещаме опасността, а тя ни кара да се чувстваме живи. Ние водим война срещу злите духове и чувството за риск е за предпочитане пред това да не усещаме нищо. Трябват ни повече предупреждения за заплахи. Нека отново изпитаме усещането на нашите древни предци, когато са живели на ръба на оцеляването. Тогава те са усещали с много по-голям интензитет как кръвта им тече в техните жили.
Важното е да сме част от селището. Ние сме племето. Ние сме воините. Иглата е магическият предавател. Буталото на спринцовката е силата. Течността в спринцовката е алхимичният преобразувател. Замълчете в тяхното присъствие. Приемете тяхното мистериозно благоволение.
 
 
 
от Джон Рапопорт
Превод: Издателство Паралелна Реалност
 
 
Коментар от Издателство Паралелна Реалност:
 
Представеният материал се явява ироничен опит на автора да засегне една доста наболяла тема свързана с т. нар. „наука за ваксините“ заедно с нейните множество измамни приложения. Аналогията която се прави е изключително добра и ни отвежда в един свят на символи и архетипи, които стоят в основата на всичко значимо в нашия свят. Защото начинът по който се извършва цялата пропаганда свързана с ваксините е базиран на същите окултни принципи, които играят ролята на лостове за възприемане на реалността от съзнанието. Хората стоящи зад тази идея в голяма степен имитират древни структури, които са дълбоко вкоренени в скритите потиснати участъци на психето, контролиращо импулсите и действията на човек. Когато в този готов шаблон биват налети стари идеи под нова форма – хората проявяват интуитивно доверие към новопредставеното и го приемат безропотно. Най-вече – защото не познават собствената си митология.
В днешно време ваксинирането е издигнато в култ и същевременно с това то е и догма и тема табу за всякакви евентуални критики. То е превърнато в окултен ритуал изпълняващ роля, която масите възприемат само на най-повърхностните ѝ пластове. В действителност тази окултна церемония изпълнява далеч повече функции, които трябва да останат скрити и достояние само на „посветените“. Както и с редица други езотерични теми, опита да се говори открито за останалите аспекти на тази „задължителна обществена процедура“ обикновено бива препращан в сферата публичното заклеймяване, базирано на „научния авторитет“. Много често в комбинация с това се използват и саркастични коментари и злобни епитети за хората опитващи се да представят и другата гледна точка към проблема. Гледайки към бъдещето няма и грам съмнение, че същият този окултен ритуал ще бъде „качествено надграден“ с една друга подобна „церемония“. Новият „свещен печат“ ще бъде под формата на миниатюрен имплант, който ще позволява на човек да функционира в обществото. Без него в даден момент животът в социума ще бъде немислим за масите, точно както днес е немислим без мобилен телефон (по-ранната символична версия на импланта). Неговата липса ще поражда абсолютно същите настроения, възбрани и наказания каквито съществуват в момента в различните общества по повод на ваксините. Понякога най-добрия метод за презентация е именно да отговориш на иронията с ирония, с което да представиш истинското лице на блюстителите на „моралната правдивост“– както самият автор се изразява.
Повече по темата за ваксините може да прочетете в други два материала на сайта: „Разкритията на един вътрешен човек за ваксините“ и „Как да детоксикирате тялото си при взимане на „задължителна ваксина“.
 

четвъртък, 15 март 2018 г.

СИЛАТА НА МИСЪЛТА

Както знаете, аурата се простира посредством принципите на човека така, както светлината на слънцето, топлината на печката, ароматът на цветето. Всекие един от тези източници излъчва трептения - светлина, топлина, мирис. Да си припомним, че източникът може да се оттегли, но енергиите ще се запазят за известно време. Астрономията учи, че една отделна звезда може да изчезне, но лъчите от светлината, излъчена от нея, ще продължават своето пътешествие и могат да се видят от земята много години след изчезването на звездата. Онова, което виждаме, са лъчи, започнали своя път преди много години. По същия начин мислите могат да запазят своята активност и днес, макар да са изпратени преди години от някой, чийто характер и начин на мислене коренно се е променил. Места и местности често са пропити от мисълта на лица, живяли някога там.
Умът постоянно излъчва вълни, които могат да се видят (както и аурата). С течение на времето те стават все по-тънки и по-неосезаеми. Тези вълни могат да плуват през пространството, могат и да се свързват с други вълни от подобен характер. В друг случай мисловните вълни просто си остават на мястото, от където са произлезли. Когато казваме "мислите са веществени", това не е алегория, а една буквална истина. Мисълта е тъкмо това "нещо", както и светлината, топлината, електричеството… Мисълта може да се види с психичното зрение; може да се почувства от чувствителния човек; може, ако се създадат подходящи инструменти, да се измери. Когато мисълта се изпраща със сила, тя носи обикновено и известно количество прана, която допълва нейното въздействие. Прана "оживотворява" мисълта.
Мисълта зависи от начина на излъчване. Но мисълта може да привлича и други мисли с подобен характер. Извлечени от мисловната атмосфера, привлечени от други мисли, те се събират и сливат в едно цяло. Мисловната атмосфера на едно общество е сборната мисъл на хората в това общество. Хората имат своите особености, своите отличителни черти, силни слаби страни, своя преобладаваща атмосфера. Окултистът знае, че мисловната атмосфера на едно село, град, народ е обединената мисъл на тези, коите живеят или са живели там. Хора, които посещават едно общество, чувстват неговата атмосфера и ако тя не е в хармония с техния умствен характер, имат желание да го напуснат. Ако някой не разбира законите в света на мислите и остане за дълго време на едно място, той навярно ще бъде повлиян от преобладаващата мисловна атмосгера и въпреки своето желание, той се променя - потъва или се издига до равнището на преобладаващата мисъл. Неколцина енергични мислители със силни мисловни токове могат да оставят своя отпечатък върху колективната мисъл на цял район. Силната мисъл ще надделее над слабата, безцелна мисъл на мнозина, които изпращат само отрицателни и негативни вълни. Положителното е силен антипод на отрицателното. По същия начин се гради "духът" на цял един народ. Ако някой се засели в град, в който кипи енергия, той скоро ще почувства положителната мисъл, която ще пробуди същите мисли в него. Но ако човек живее в едно мъртво общество, неговата активност ще спадне и той постепенно ще се приравни с нивото на останалите членове на обществото. Хора с твърд и положителен характер не се поддават лесно на влияния и даже могат да въздействат благоприятно върху другите. Но общо взето, колективната мисъл е много силна. Същото важи и за личностите. Някои носят със себе си весела и сърдечна атмосфера. Други - чувство на недоверие, хладина и разногласие. Различните мисловни вълни привличат или биват привлечен! и от мисли със същия характер. Те образуват пластове в астралното пространство, така както облаците плават на групи в атмосферата. Това не означава, че всеки пласт заема определена част, като изключва всички други мисловни "облаци". Напротив, частиците, образуващи облаците, имат различни стешпени на трептене и пространството може да се изпълни с мисловна материя от много видове. Всеки един от нас притегля към себе си мисли, подобни на неговите, и се влияе от тези притеглени мисли. Все едно слагаме повече дърва в горящ огън. Продължителните състояния на злоба и омраза усилват анаплива на порочни мисли. Създава се център на мисли от подобен род, навикът се вкоренява и сякаш обстоятелствата и условията се трупат около него, за да се зиоълнят надело помислите. Тоест едно продължително умствено състояние създава предпоставки за реализация на мислите и наклонностите. ВИНАГИ помнете, че низостите най-лесно се промъкват в нас и се нагласяват Обсебвайки ни, тези "създания" на покварата, дори ни карат да се чувстваме добре. Трудно е да отворим очите си и да се пречистим. Но ако човек култивира навика да се посвещава на възвишени мисли, той ще създава една хармонична за неговия вътрешен мир обстановка. Той ще притегля мисли от подобен характер, които ще се слеят с неговите собствени. Нещо повече - това лице ще притегля към себе си и други хора, а от друга страна, ще бъде тласкан към тях. Това означава, че ние сами създаваме обстоятелствата и приятелските си връзки чрез собствените си мисли.
Дълбокият мислител, чиято мисъл е пропита с прана, често създава т.нар. "мисъл - форми", мисли, които притежават жизненост са почти живи сили. Тези мисъл - форми имат въздействието, което би имал и самият изпращач при личен разговор.Високоразвитите окултисти често изпращат мисъл - форми за да помагат на ближните си. Мнозина от нас са изпитали тяхната сила - те носят със себе си съзнанието за ново начало и кураж.
Често пъти мисъл - форми се изпращат несъзнателно от хора, проникнати от себелюбиви желания и стремежи. Въпреки това, не бива да се страхувамне от лоши последствия, ако сме обкръженои от умствената атмосфера на любов и възвишеност. Тези два фактора ще отблъсната и най-силните мисловни вълни, които се срещат в астралната атмосфера. Тези, които имат най-голямо духовно развитие, които са изоставили дребнавите стремежи и амбиции, изпращат мисловни вълни на сила и подкрепа за нуждаещите се. Такива хора стоят наравно в Светлината до самия Христос, Буда и всички светци и възвишени души.
Едиственото, от което би трябвало да се упасяваме в света на мисъл - формите, е провличането на унизителни и недостойни мисли. Ако нашите мисли са низки и егоистични, ние сме беззащитни срещу подобни мисъл - форми, които могат да ни внушат да извършим недостойни деяния. Силните желания създават мисъл - форми, които задоволяват нашите помисли - добри или лоши. Ние притегляме нещата към себе си и биваме притегляни към тях през тези мисловни вълни. Те се превръщат в силни помагачи и си вършат работата, Следователно трябва да бъдем внимателни при изпращането на мисли. При никакви обстоятелства не изпращайте силна мисъл с желание за вреда на някому. Така човек ще увисне на бесилката, приготвена за друг.


Аз вярвам във вас и вашия възвишен и борбен дух. Вярвайте и вие!
Бъдете благословени!

http://wicca.hit.bg/BOOK/yoga/silata_na_misulta.htm

неделя, 4 февруари 2018 г.

Най-тъмна и студена е нощта преди изгрев слънце

image

      Веднъж един човек решил да вземе съдбата си в ръце и да поеме по своя Път. Тръгнал по изгрев, бодър и весел, щастлив затова, че е взел правилното решение, щастлив затова, че може да избира. Бил млад и енергичен, уверен в себе си, вече не се страхувал от сенките на нощта бил сигурен, че вече нищо не може да го уплаши и да го отклони от Пътя, защото той следвал Съдбата си... Денят напреднал слънцето се изкачило високо, а човекът продължавал да върви. Крачката му вече не била така енергична, но затова пък вече вървял уверено с умерено добре преценено темпо, пестейки силите си, за да може до вечерта да стигне там, за където е тръгнал, така мислел той, че още преди нощта да е дошла и ще е изминал Пътя...
      Дошла вечерта, отишъл си и залезът, човекът продължавал да върви по не свършващия Път. Изгрели луната и звездите, призрачни сенки, породени от луната светлина, запълзели по Пътя, но Пътникът пазел в сърцето си спомена за яркото, красиво и сияйно слънце и не позволявал на сенките да го отклонят или уплашат. Мислел си и се надявал, че е почти стигнал, вече не виждал Пътя на повече от няколко крачки пред себе си и не знаел дали той свършва скоро... Внимавал в стъпките си, за да не би да се отклони в тъмното и да Се Загуби...
      Нощта напредвала, също както и човека, сякаш те напредвали успоредно един с друг и се състезавали, ала Пътя все продължавал нататък и отвъд, нощта ставала все по-тъмна и по-тъмна, а призрачните сенки все по-големи, по-черни и по-страшни... Застудяло много, нямало го топлото и жарко слънце на небето, а крачките на Пътника вече изобщо не били бодри, нито енергични нито уверени, а несигурни и плахи... Било му студени не бил предвидил, че ще върви и през нощта бил облечен леко. Споменът за яркото слънце в сърцето му постепенно бил изместен от безстрастната студена луна и от страшните сенки, на който нейната светлина давала живот...
      Пътникът се отчаял, вече часове вървял през нощта, а тя ставала само по тъмна и по-студена, Пътят нямал край, а той вече бил капнал от умора, нямал сили да продължи. Сенките го плашели всичко го плашело, единствено звездната светлина му вдъхвала някаква слаба надежда, но звездите били тъй далечни и светели тъй слабо, че и тази последна надежда изчезвала веднага след като се появяла. Пътникът вече бил отчаян, глупавите планове, който си бил направил преди да тръгне по Пътя се оказали напълно погрешни, денят отдавна си бил отишъл, а той не бил стигнал никъде. Нощта явно никога нямало да свърши, а той вече не можел да продължи напред, защото мракът бил тъй гъст, че Пътят не се виждал и на крачка пред него...
Вече не знаел накъде да върви, бил премръзнал, изтощен и отчаян. Нямало изход, неговата Съдба го бе захвърлила тук в черната вечна нощ и го бе изоставила завинаги... Човекът заплакал, заплакал с горчиви сълзи, заплакал за изгубените си мечти, за провалените си надежди и за Черната си Съдба... Плакал дълго, докато вече не му останали сълзи, там седнал на Пътя, тогава в една паднала сълза той съзрял слаба светлинка...
       Вдигнал изненадан глава и погледнал хоризонта пред себе си. Никога преди това не бил виждал нещо по-красиво, нещо по величествено, нещо по-ярко и по-прекрасно, по-приказно! Много пъти бе гледал изгрева, но никога не го бе виждал така сияен, сякаш сега се раждаше и го виждаше за първи път, с чисти измити от сълзите очи...
       Това бил неговият Изгрев, светлината му разпръсквала мрака в Зората на настъпващия Ден! Човекът отново съзрял пътя си, той не бил свършил, а се простирал много надалеч... дори отвъд хоризонта... просто през нощта не бил могъл да го види поради липсата на достатъчно светлина. Станал и тръгнал, отново бодър, отново жизнен, стоплен и подмладен от лъчите на Изгрева, а в сърцето му греела и пламтяла една велика истина, едно прозрение, с което Пътя го дарил “Най-тъмна и студена е нощта преди изгрев слънце.”. Вече знаел, че ще върви много дни и много нощи, но също, и че на Пътя го чакат много красиви неща, много истини и много прозрения, вече знаел, че на Пътя го чакал самия Живот...

       Разказах ви тази притча за отчаянието, защото тя отразява много от живота ви... Правите планове и тръгвате с надежда и енергичност да покорявате хоризонта. Тръгвате през деня, а забравяте, че ще има и нощ, забравяте, че ще има много трудности, които не сте предвидили. Тръгвате изпълнени с планове и надежди за това, което ще откриете отвъд хоризонта... пълни с илюзии, пълни илюзии... Когато нощта дойде вие спирате и се отчайвате, надеждите ви, илюзиите ви пропадат, а хоризонта вече изобщо не се вижда... Както човека тръгнал по Пътя вие започвате да плачете и да се оплаквате, да проклинате черната си съдба. Най-тъмна и студена е нощта преди изгрев слънце Сълзите пречистват очите ви и тогава настъпва зората на новия ден, за да замени мрака, тя е символ на преоткрития Път, всяка ситуация има своя изход, всяко затруднено положение е като черната нощ за вас, вие изпадате в отчаяние и така скъсвате всички връзки с всички илюзии, които сте си създали и сте кръстили “бъдеще’, едва тогава настъпва Зората... Едва тогава съзирате изхода от затрудненото положение, уж безизходно... Най-тъмна и студена е нощта преди изгрев слънце...

Откъс от книгата на Некрос "Филисофия на живота" 

сряда, 6 декември 2017 г.

Импланти с изкуствен интелект ще „позволят“ на човек да контролира околната среда след 20 г.nano implanti intro

Нано-машини с изкуствен интелект ще бъдат инжектирани в човешките тела в рамките на 20 г. Те ще се грижат за здравето на мускулите, клетките и костите на човешкото тяло. Тази прогноза присъства в официален доклад към комисия на британския парламент, която се занимава специално с проблемите и приложенията на изкуствения интелект. Докладът е изготвен от Джон Макнамара, който работи в „IBM Hursley Innovation Centre“ в Хемпшир. В него той излага различни доводи свързани с икономическите, етичните и социалните измерения на „новия феномен“.

Според учения в рамките на две десетилетия технологията ще напредне толкова много, че хората и машините ще се слеят“ по един много ефективен начин. Това от своя страна щяло да доведе до огромен скок на човешкото съзнание и познание. Използвайки технологията, която буквално ще бъде вградена в тялото, човекът ще може да контролира околната среда изцяло посредством мисли или жестове...

 

(МАК)намара дори прави по-подробна разбивка за периода, който предстои. В рамките на 5 г. той предвижда огромен скок на развитието на всякакъв бизнес свързан с това да преработи всяка една „глупава“ технология, която вече съществува в „умна“ такава. Т.е. дори обикновената машина за правене на кафе вече ще може да разпознава човека, който стои срещу нея и да му го приготвя точно по начина по който „счита“, че той го обича. Много скоро ще бъдем залети от технология, която ще реагира на начина по който човек изглежда или се държи. В зависимост от това дали сте радостни, тъжни, доволни или пък не – машината ще действа по различен начин.

В рамките на 10 г.вероятно ще се стигне до голям пробив, но същевременно и разкол в индустрията свързана с услуги и продажби на дребно. Към момента се използва доста елементарен изкуствен интелект, който може да обслужва клиенти, които знаят точно какво искат. След 10 г. системите базирани на изкуствен интелект ще могат да разпознават всеки един клиент и ще имат достъп до неговите навици, предпочитани стилове и личностни качества (посредством социалните медии, както и чрез специализирани бази данни). Така те ще могат да правят ултра-пригодени препоръки на своите клиенти. Ако този тренд не бъде вкаран в някакви приемливи граници, това ще доведе до масова безработица и една огромна група от хора ще бъде социално изолирана.

Освен това ще станем свидетели на началото на т. нар. собствени дигитални аватари, които ще са базирани на изкуствен интелект. Това ще са умни машини, които ще бъдат проектирани на база на собствените ни вкусове – на това какво харесваме или мразим, политически предпочитания и всичко друго което може да се сетите. Тези дигитални аватари ще бъдат използвани, за да менажират ежедневни дейности свързани с аспекти на човешкия живот, които много хора считат за „черна работа“. Тези лични дигитални аватари базирани на изкуствен интелект ще помагат на хората основно в извършването на задължения, които обикновено се считат за досадни и загуба на време. Като пример може да се даде аватар, който ще намери правилния за вас доставчик на електрически услуги, или пък специализиран автомобилен аватар, който да договаря съществени детайли с автосервиза базирани на собствения ви стил на шофиране и предпочитания. Може да бъде използван и кулинарен аватар, който да следи и изготвя седмичното ви меню. Ще станем свидетели дори на това да се появят и политически дигитални аватари, които да следят цялата налична информация и да ви дават предложения за кого точно да гласувате и защо – отново базирано на вашия профил.

След 20 г. ще станем свидетели на миниатюризирането на системите базирани на изкуствен интелект, така че те ще присъстват буквално навсякъде в нашата околна среда. Освен това вероятно ще видим и нано-машини с изкуствен интелект, които ще се инжектират в телата ни. Те ще предоставят огромни медицински „благини“ от сорта на възстановяване на клетки, мускули и кости. Дори ще могат да ги правят по-силни и здрави в сравнение с „естествените“ им възможности. Ще видим и разработката на технологии, които ще „сливат“ биологичното с механичното. По този начин те ще увеличат човешките когнитивни способности директно. Те ще предоставят огромна изчислителна мощ към човешкия мисловен процес. Това ще позволи на хората да управляват околната среда (която ще бъде силно наситена със сма/(Ъ)рт-технология с невидими размери) само чрез мисъл или жестове. Според Макнамара обаче, тези „нови човешки способности“ ще бъдат достъпни на много висока (парична цена). Той отбелязва, че това може да бъде следващия огромен проблем базиран на неравенство. Ако днес да си беден означава просто, че не можеш да си купиш последния модел смартфон, то в бъдеще нещата ще стоят по коренно различен начин. Тогава една група от хора ще има огромно предимство по отношение на физически и когнитивни способности, здраве и продължителност на живот в сравнение с всички останали.

В друг доклад към същата комисия, Ноел Шаркли, заслужил професор по роботика от университета Шефилд, също изказва опасения, че изкуственият интелект ще дойде с определена цена. Проблемът ще дойде с натрупването на все повече решения, които ще бъдат един вид делегирани на машините. С времето тези решения ще бъдат приемани от хората като абсолютно правилни във всеки един случай или дори като по-добри и адекватни от това което човек би предприел сам.

 

 


 

 

Коментар от Издателство Паралелна Реалност“:

 

В последно време новините гравитиращи около „изкуствения интелект“ и неговите безбройни потенциални взаимодействия с човека и настоящата цивилизация започнаха да заливат масовото съзнание. Дори по телевизиите се водят „пламенни“ дискусии за това какво е значението на този „нов феномен“ пред който е изправена човешката раса. Разбира се, основният фокус е насочен главно към евентуалните „ползи“ и „проблеми“, които могат тотално да преобразят света, в който живеем. „Естествено“ генезиса на „проблематиката“ остава умело забулен, замаскиран и отлежаващ на много заден план някъде зад кулисите.

Най-масовият шаблон на представяне на информацията обикновено е свързан със здравната тематика, която очевидно е нарочена да се превърне в може би най-мощния бизнес... нещо като контрапункт на „хуманните съображения“, които би трябвало да стоят в нейната основа. Само преди година от Майкрософт дадоха ясен знак в каква посока отиват нещата... на медицинския фронт. По техни прогнози в рамките на 10 г. революционна компютърна технология ще може да разбие кода на заболелите клетки и да ги препрограмира в здрави такива! Те гледат на рака и други подобни заболявания точно като на „софтуерен бъг“ в компютърна система. Изследователите дори вече работят върху компютър, който е направен от ДНК и този компютър може да живее вътре в човешки клетки и постоянно да сканира за евентуални проблеми в „телесните мрежи“. Тези миниатюрни машини, които ще имат за цел да възстановяват тялото, де факто са описани точно по подобие на тяхната „фантастична версия“ от сериала „Stargate“. Разбира се, „чудесата“ които тези малки компютърчета ще правят в началото ще са доста по-обикновени, но принципа е абсолютно същия. Философията, която стои зад цялата идея обаче, е изцяло бизнес ориентирана и няма за цел да спасява никого. Това прозира особено добре от едно изказване на д-р Джазмин Фишър от университета Кембридж. Според нея, ако медиците стигнат до нивото да могат да контролират и регулират рака, той ще стане като всяка една хронична болест и тогава проблема ще бъде решен!!! (???)

Да, точно така! Ще бъде решен за индустрията, която няма за цел да реши какъвто и да проблем, а да печели от него, опитвайки се да превърне всяко едно заболяване в...хронично... изискващо постоянно някакъв тип лечение. Мераците и апетитите в тази насока са заявени много отдавна и днес просто ставаме свидетели на метода по който работи така нареченото от нас „пророческо програмиране“ чрез което една идея се оставя да попие добре в колективното съзнание, за да може след това да бъде приложена някак си „естествено“.

И в тази връзка искаме да обърнем внимание на по-висшата перспектива, която както вече отбелязахме, стои забулена в мъгла и мистерия и рядко някой изобщо се сеща да коментира въпроса. Вероятно това се дължи и на факта, че се изисква изключително сериозен контекст, за да може да бъде направен адекватен анализ на ситуацията при това без да се навлезе в територията на религиозните и друг тип пропаганди. Особено важно е човек да си даде ясна сметка колко илюзорни могат да се окажат понятия като „естествено“, „изкуствено“, „технология“ и т.н., и т.н. Да не говорим пък за абсолютното непознаване на историята на многото човешки цивилизации, чиито архетипни наслоявания повтаряме и до днес..., както и техният произход, базиран основно на ролята, която двете най-мощни Империи в сектора имат за формирането на собствената ни Игра.

Въпросът за „изкуственият интелект“, „роботите“ и „компютрите“ винаги е съществувал в човешкото съзнание и е произвеждал огромно количество драма! Това не винаги е било осъзнавано по същия начин обаче, тъй като е било пречупвано през конкретната историческа перспектива, а най-често е било и религиозно мистифицирано. С днешното ниво на „официалните човешки технологии“ този фокус ще става все по-централен и много често ще ставаме свидетели на полярни мнения фанатично защитаващи определена позиция. От пълна подкрепа на технологията в ролята ѝ на манна небесна за човечеството до нейното пълно демонизиране от определени фракции по различни междуведомствени съображения.

През годините винаги сме се старали да даваме адекватни обяснения и по този въпрос. Много често това може да се случи именно на правилното място след подаден достатъчен базов контекст, който да държи връзките и на логическо равнище. По-подробни анализи касаещи цялостната проблематика заедно с хилядите „невидими“ нишки, които изграждат нашата реалност може да откриете в материала за трансхуманизма, както и следговора на „Първият тунел: Окултната зала в Египет“; в новото допълнено издание на „Проектът Монтоук“ пък ще имате възможността да се докоснете и до изначалната причина за този „древен конфликт“. Препоръчваме ви и специалния анализ, който използва платформата на сериала „Westworld“, за да разгледа всички тези въпроси в дълбочина.
 

четвъртък, 9 ноември 2017 г.

10 неща, които фармаиндустрията не иска да знаете

Фармацевтична компания спонсорира присъствието на български лекари на конгрес на азиатска научна асоциация. Нищо, че всъщност те са членове на европейското съсловно дружество.

Дестинацията е точка в екваториалния пояс. Конкурентни компании обаче разбират за атрактивния воаяж и решават да "скроят шапка" на фирмата, защото екзотичното пътуване води до по-тясна обвързаност с докторите. Та, конкуренцията съобщава на няколко медии за пътуването. И те чинно отиват на летището в подсказания ден и час.
Фирмата домакин обаче научава за нежеланите посрещачи и бързо сменя обратния полет до България. Така спасява себе си от нежеланото медийно внимание, а лекарите - от притеснителни въпроси...
***
Дали е реална или не, тази случка от години се разказва с наслада в родните медицински и фармацевтични среди. Ето най-важните неща, които производителите на лекарства не искат да се знаят за тях:

1
Спонсориране на необосновани лекарски конгреси в екзотични държави с настаняване в петзвездни хотели, но срещу изписването на определени медикаменти.
Пациентите и цялото общество едва ли щяха да имат нещо против, ако жестът се правеше само и единствено срещу трупането на знания и придобиването на нов опит. Притеснителното идва от факта че, че спонсорството диктува лансирането на дадени терапии, което поставя много въпроси. А първият от тях е - точно това лечение ли е най-подходящото за съответния болен?

2
И доскоро се чуваше, че компании раздават ваучери по 50-100 лв., с които медици могат да си напазаруват сирене, кашкавал или хубаво вино в големите хипермаркети.
Пак срещу ангажимент към определен медикамент. Друг стимул биват ваучери за уикенд със съпруга, съпругата или друг придружител по желание в петзвезден хотел у нас. Разбира се, задължително с предплатени спа процедури и масажи.

3
Наскоро американски психиатър призна, че фармацевтични компании му плащали по 750 долара (на беседа) срещу едно единствено изискване - в обедната почивка да обсъжда с колегите си качествата на техните медикаменти.
Родната статистика потвърждава, че полипрагмазията (б.р. - изписването на няколко медикамента в лечението на дадено заболяване) върви с пълна сила. През 2005 г. здравноосигурените българи са консумирали средно по 6,3 опаковки медикаменти годишно. Днес това число скача на 8,8.

4
Част от смущаващите отношения между лекари и компании обаче са инспирирани и от самите медици. След появата на етични кодекси много от непрофесионалните подаръци към белите престилки изчезнаха. По тази причина лекари находчиво изпращали научните си програми на фирмите, които молят за спонсорство, но не в окончателния им вид. Така в крайна сметка се оказвало, че на вечерята след симпозиума, вместо единствена точка в забавната програма да е изпълнение на цигулка, часове преди отпечатването на програмата в нея се дописвали " Забава с танцьорки, певец, оркестър, томбола с пътувания и какво ли не", разказаха свидетели на подобни случки.

5
Никога няма да видите в презентациите на фармакомпания данни, че гоненето на по-ниски цени на лекарствата всъщност повишава разходите за медикаменти. Причината е, че ако преди докторите са овладявали състоянието на пациента с 2 медикамента, впоследствие често се налага изписването на три. Защото доста производители изтеглят препаратите си, заради ударилите дъното реимбурсни цени на здравната каса. А на българите продължава да им се струва, че лекарствата ни са най-скъпите в ЕС, защото в България процентът на личните разходи за медикаменти е 56 на сто при среден за ЕС от 17,9 на сто. В държави като Франция пък доплащането е 1%, а в Холандия е 0,5%.

6
Лекарствени компании постоянно повтарят, че създаването на всеки нов медикамент им струва близо 1 млрд. евро, т.е. колкото една космическа совалка. Последните американски разкрития обаче сочат, че стойността е в пъти по-ниска, в някои случаи дори десетократно. А внушителната сума се тръби многократно, за да се оправдае крайната цена на препарата.

7
Никога няма да чуете колко и какви смъртни случаи са регистрирани при приемането на един или друг медикамент, и то след като пациентът е спазил предписанията от рецептата. Американската асоциация на потребителите обаче открива, че по този начин - пиейки хапчетата си според рецептата, са издъхнали 106 000 пациенти през 1994 г. Това бе съобщено няколко години по-късно.

8
Няма и да чуете, че има други алтруисти освен откривателя на медикамент срещу белодробно заболяване, които да са се отказали от патента си върху лекарства в името на пациента и на това повече компании да го произвеждат, докато защитните права паднат.

9
Измислят се какви ли не нови синдроми и състояния, за да се впише, че даден медикамент може да се прилага и при други индикации.

10
Няма и да се натъкнете на разгласяване на детайлни проучвания всъщност колко значителен е плацебо ефектът при приема на лекарства (т.е. ефектът на самовнушението, че еди-кой си медикамент ще ме излекува).

http://www.epochtimes-bg.com/2013-04/2013-11-17_05.html

четвъртък, 19 октомври 2017 г.

8 битки, които води дълбокият мислител в съвременния свят

Качеството дълбок мислител е чудесна дарба, защото ви позволява да се ровите в самата същност на нещата и да осъзнавате всичко много по-добре.


Въпреки това съвременното общество е материално, което води със себе си съответен манталитет и по тази причина обмислянето може да бъде много предизвикателна задача.1. Усещане за откъснатост

В свят, управляван от алчност, примитивни страсти и материални интереси, където интелектуалното, моралното и духовното ниво на хората постоянно спада, изобщо не е изненада че дълбоките мислители се чувстват, сякаш не принадлежат тук. Понякога просто не можете да разберете другите хора и защо предприемат едно или друго действие, а това ви кара да се чувствате като неудачници, дошли от друга планета.

2. Пълна липса на интерес към мейнстрийм културата и популярните заниманияПодобно на чувството за откъснатост, липсва резонанс с масовите интереси и стремежи у другите хора. Затова дълбоките мислители не изпитват удоволствие от нещата, които всички други обичат. Популярните предавания по телевизията, за които всички говорят и обичайните неща като обикаляне по магазините само ви дразнят. Често се чудите как е възможна такава загуба на време за неща, които нямат никакво значение. По принцип вие имате малък или никакъв интерес към материалната страна на битието.

3. Имате чувство на неудовлетвореност от това, което ви заобикаля

Независимо дали следите новините и дали се интересувате какво става по света, или пък не, едно нещо е сигурно – вие сте доста песимистични за бъдещето на човечеството. Така е, защото осъзнавате, че хората постоянно се отдалечават от истинските стойности и нещата, които наистина имат значение. Цялото това невежество и повърхностност на околните често ви кара да мислите, че човешката раса е обречена.

4. Околните ви смятат за странни, отнесени или пък арогантни

Голямата част от дълбоките мислители са интроверти, които, потънали в мислите си, не се отварят лесно към другите хора. По тази причина онези, които не ви познават добре, често остават с погрешното впечатление, че сте си самодостатъчни и се държите снобски, избягвайки да се включвате в общите разговори и групови дейности. Някои може да ви мислят за „откачалка“ или пък за отнесен мечтател, който по цял ден седи с глава в облаците.

5. Нуждата от решаване на ежедневните проблеми може да бъде истинско предизвикателство

Може да се занимавате с въпроси, които околните никога не са си задавали, и да сте прочели повече книги от всеки около вас, но решаването на ежедневни проблеми ви кара да се чувствате безпомощни. Битовите аспекти на съществуването никога не са били интересни за вас и уменията за практично мислене не са най-голямата ви сила. Затова се опитвате да избягвате такива дейности на всяка цена.

6. Периоди на самоанализ и безпричинна тъга

Ако сте дълбок мислител, вероятно са ви познати периодите на безпричинна тъга, които ви връхлитат от време на време. Може да се сравнят с депресия. В такива периоди сте вглъбени в себе си, анализирате живота си и екзистенциални въпроси. Нищо не може да ви извади от това състояние, освен ако потокът на мислите ви не ви доведе до някакви заключения.

7. Липсата на разбиране

Когато имате замислено изражение, дори най-близките ви започнат да се тревожат за вас и да ви питат „всичко наред ли е?“ и „добре ли си?“. Проблемът е, че невинаги е лесно да обясните причината за това настроение. Може да е нещо обикновено като книга, например, или филм – буквално всичко може да ви потопи в дълбок размисъл.

8. Може да се окаже трудно „да излезете от главата си“ и да се върнете в реалността

Когато четете книга и сте потопени в мислите си, това е като паралелна реалност. Истинска битка е да се върнете в реалния свят към работата си и ежедневните си задължения. Това завръщане винаги е придружено с чувство на объркване и неудовлетвореност. Като сутрешно откъсване от хубав сън от алармата на часовника. Това чувствате, когато трябва да се върнете към реалността.

http://megavselena.bg/8-bitki-koito-vodi-dylbokiyat-mislitel-v-syvremenniya-svyat/

вторник, 26 септември 2017 г.

Библията е отвратителна

Цитатите използвани в клипа:
Изход 20: 8-9
Изход 31: 15
Исая 40: 8
1 Петрово 1: 24-25
Псалми 19: 7
Второзаконие 17: 2-7
Второзаконие 13: 13-19
Левит 24: 16
Левит 20: 9
Левит 20: 10
Левит 20: 13
Второзаконие 21: 18-21
Матей 18: 7-9
1 Коринтяни 14: 34-35
1 Тимотей 2: 11-12
Левит 25: 44-46
Изход 21: 20-21
Тит 2: 9
Исая 13: 15-16
Осия 13: 16
Числа 31: 17-18

Пасжите могат лесно да се проверят на този сайт:
http://biblia.duh-i-istina.net/index.php

Оригиналното видео е на - http://www.youtube.com/user/GIIVideo(godisimaginary.com)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=635&v=Kwp1lro_Iug