понеделник, 23 март 2015 г.

Трансхуманизмът, пси-войната и песента на Black Eyed Peas „Imma Be“ (2-ра част)

Култът на трансхуманизма

Вместо покорно прекланяне пред измислени богове, или сляпо отхвърляне на идеалите, които представят, трябва да се стремим да се превърнем самите ние в богове. Тялото е слабо, но съзнанието може да бъде вечно. Хората може да умират, но те могат да бъдат съхранени и да възкръснат. Този свят може в много отношения да прилича на ад, но ние можем да създадем рай на земята. Вселената може да бъде място на хаос и ентропия, но ние можем да го запълним с ред и интелигентност. Водени от разумна причина и подкрепени от технологията, можем да изкривим реалността според нашата воля и да направим невъзможното възможно.
Трансхуманистичните идеи за превръщане в богове и вечен живот посредством технология определено показват едно изключително ниво на суета. Не просто обикновената човешка суета да носиш хубави дрехи и да се гримираш, за да изглеждаш добре – а да БЪДЕШ бог – и следователно изцяло отхвърляне и заменяне на Бог. Това е Луциферианска доктрина.

Прагматична моралност
Трансхуманистичната идея, която наричат Прагматична моралност, е просто рециклирана и пренаименувана версия на най-старата заблуда в света – че не съществува добро или зло.
Ето как тази концепция се прилага към вярванията на трансхуманистичния култ:
Етиката и моралът трябва да обслужват, или поне да не стоят на пътя на безграничната самоактуализация. Те трябва да бъдат инструменти и напътствия за успешен живот, а не средства за безмислено ограничаване. Както плътта, традиционната моралност е нещо, което трябва да бъде преодоляно. Няма никакво „Добро“ или „Зло“; само ефективност и неефективност; интелигентност и глупост; победители и победени. Съществува единствено рационален самоинтерес и онези които са прекалено плахи и невежи да го преследват. Това просто и все пак дълбоко разбиране оформя основите на една мощна перспектива за света и е ключова стъпка към постигането на просветление и трансцеденталност.

Символи на трансхуманизма
18

Съществуват много символи на трансхуманизма, но накратко ще обясня само някои от тях. Може да погледнете тук, ако искате да разберете повече.

Комбинирани, знакът за биологичена опасност и ороборусът символизират факта, че онези, които желаят да постигнат истинско безсмъртие и божественост, трябва рано или късно да преминат границите на обречените си биологични обвивки и да се превърнат в неорганични същества. Плътта просто е твърде крехка и ограничена за нашите цели.

В този контекст, знакът за биологична опасност символизира трудното, но необходимо „сменяне на кожата“, а ороборусът е потенциално вечно съществуване, знание и сила, които ще бъдат нашата награда. Комбинираният символ орохазард (ourohazard – от biohazard – биологична опасност и ouroboros – ороборус, змия захапала опашката си) като портал към транстопията – нашият бъдещ технологичен рай.

Орохазард е също и предупреждение. Освен път към издигането, технологичната сингуларност може да бъде и край на пътя за нас, едновременно като личности и вид. Зловещата форма на знака за биологична опасност, символ на смъртта и опасността, има застрашителни размери зад ороборуса – символ на вечен живот. Алтернативно, човек може да каже, че комбинирането на себепоглъщащият се и саморазрушаващ се ороборус със страховития знак за биоопасност има силен синергичен ефект, което прави орохазард-а някакси циничен и нихилистичен символ. Предвестник на неминуемата участ и на финалния триумф на хаоса, ентропията и смъртта. В това отношение той е сравним със символизма на черепа. Това е тъмната страна на трансхуманизма; орохазардът е врата към забвението. Орохазардът с присъщият си дуализъм е въплащение на сингуларността.

19

„Змията Томойе – сливане на ороборуса и символа Томойе, олицетворява радикалната природа на транстопианството. Това е philosophia militans – философия на войната. Ние сме върха на меча, ударната група на сингуларността.“
„Революцията на вселената започва с революция в съзнанието.“

Интересна употреба на термина „ударна група“ – тук имаме препратка към нацистите. Очевидно тази „доброволна“ част от трансхуманизма може да бъде леко заблуждаваща, ако те се разглеждат като войници от SS в тази „революция на съзнанието“.

Църквата на Вируса

20

„Църквата бе създадена да се съревновава с традиционните (ирационални) религии в човешката идеосфера с идеята, че ще въведе и разпространи „мемите“, които ще гарантират оцеляването и еволюцията на нашия вид („мем“ е аналог на „ген“ и означава единица култура – идея, вярване – бел. пр.). Главното предимство обсъждано измежду привържениците е, че Вирус предоставя концептуална рамка за водене на истински смислен живот и придобиване на безсмъртие без прибягване до мистични делюзии.
Вирус е съвкупност от взаимно подкрепящи се идеи (мем-комплекс), обхващащ философия, наука, технология, политика и религия. Същинските идеи са базирани на еволюцията и на меметиката, защото една от главните цели на създаването бе способност за оцеляване чрез адаптация (религиите умират, не защото остаряват, а защото се превръщат в отживелица). Ако една нова религия е създадена с предпоставка за продължително интегриращи се по-добри (по-точни, по-полезни) концепции, докато осигурява оцеляването на своите поддръжници, тя евентуално може да постигне истинско безсмъртие.
Чарлз Дарвин бе ръкоположен като светец на Църквата на Вируса на 12 февруари 1996 г. – на 186-годишнината от неговото рождение, за приноса му към теорията на еволюцията, което го прави може би най-влиятелният меметичен инженер на съвременната ера.


Грехове в Църквата на Вируса

Догматизъм

Посредством някакъв обрат на съдбата, западното общество разглежда догматичната вяра като добродетел. Да поддържаш една идея истинна, въпреки всички доказателства в противното, е отказване от истината. Убежденията са краят на знанието, а не началото; те са врагове на истината повече от лъжите.
Ето една стратегия за набиране на нови вярващи (заразени) в техния трансхуманистичен култ:

СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАРАЗЯВАНЕ: Всяка меметична стратегия, която насърчава заразяването на гостоприемник. Шегите насърчават заразяването като бъдете забавни, мелодиите – като предизвикват различни емоции, лозунгите и фразите за привличане на вниманието – като бъдат сбити и периодично повтаряни. Обичайни стратегии за заразяване са „злодеят срещу жертвата“, „страх от смъртта“ и „чувство за принадлежност към общността“. В един мемичен комплекс, мемът, който служи за примамка, често е централен в стратегията за заразяване. (Вижте репликационната стратегия; мимикрия) (GMG).


Светецът-покровител на трансхуманизма

21


Луцифер е латинският термин първоначално използван от римляните за обозначаване на Венера, когато планетата е била на запад от слънцето и следователно е изгрявала преди него сутринта бидейки така утринната звезда.

Според екстропианския философ Макс Муур (от екстропия – антоним на „ентропия“, а именно – противодействие на ентропията чрез технология за постоянно подобрение на човека. Философията на екстропията е част от движението на трансхуманизма. – бел. пр.), „Луцифер е въплащение на причина, на интелигентност, на критическа мисъл. Той се противопоставя на догмата за Бог, както и на всички останали догми. Той защитава изследването на нови идеи и нови перспективи в търсене на истината.“ Той също така е и архетипов борец срещу остарели вярвания, бунтовник и противник (думата „Сатана“ е от еврейската дума „Sathane“, значеща противник; в оригиналната употреба в еврейския [вижте Книгата на Йов], Сатаната е врагът, но не на Господ, а на човечеството; т.е. ангелът, натоварен от Господ със задачата да докаже, че човечеството е недостойно творение. В контекста на транстопията (манифест на XXI-век, утопията на трансхуманистите – философия за изграждане на нов свят с инструменти на трансхуманизма, основаваща се на 12 главни принципа – истина, технология, трансцеденталност, прагматична моралност, интелигентен хедонизъм, рационална религия, сингуларизъм, социален индивидуализъм, предпазване от смъртта (чрез криогенно инженерство), противопотомствен принцип, динамичен песимизъм и меметична еволюция, Луцифер олицетворява амбицията, бунтовничеството, рационалното просветление и тъмната страна на трансхуманизма.


Пробутването на трансхуманизма на масите чрез пси-войната


22


Какво всъщност е „психологичeска война“?
Психологичeската война (пси-война) е дефинирана от Американският отдел по отбрана като:

Планираното използване на пропаганда и други психологически действия, имайки за главна цел въздействия върху мнения, емоции, отношения и поведение... на групи по такъв начин, че да подпомагат... целите.
Използват се различни техники от всяка група и целят въздействие върху ценностните системи на целева аудитория, нейните системи от вярвания, мотиви, основания или поведение.

Това често е разглеждано като „печелене на сърца и умове“ или подобно – „Хванете умовете и сърцата им и душите ще ги последват.

Метакомуникация

Метакомуникацията е естествен комуникационен процес, който е толкова прост, колкото да кажеш „обичам те“, докато се усмихваш – комуникация на две нива. Сложете и една прегръдка и ще имате три нива на предаване на това позитивно съобщение.
Всяка комуникация се състои от (поне) две нива. Първо, „съдържателното ниво“ на това, което се казва буквално. Второ, има ниво, което Грегъри Бейтсън нарича „метакомуникация“, което е подразбиращото се съобщение или тона на комуникиращият, който може да бъде елементарен, като изражение на лицето. Често разпознаваме, че това е „тонът“ на нечий глас или по какъв начин се казва нещо. Така, имате това което се казва и как се казва. Тонът всъщност е „командната“, част от комуникацията, защото той е създаден да инструктира или накара получателя (или жертвата) на комуникацията да интерпретира съобщението по определен начин.
Теорията на комуникацията на Бейтсън може да помогне за разкриването на взаимодействието, опериращо отвъд съобщението. Всяка комуникация, твърди той, има доклад (същинското съобщение) и заповеден аспект (тонът). Докато докладът предава информация за състояние на дадени неща, заповедният кара получателя да приеме определено отношение към доклада и (го води към) отговор по определен начин. Заповедният елемент на съобщението е метакомуникация за контекста на съобщението – същината на взаимоотношенията, в която се обменя информацията.


Изопачена метакомуникация – смесени сигнали и заблуда

23


Моментът, при който това се превръща в изопачена метакомуникация в масмедията, е когато включват първично грешно съобщение в реклама или в музикален клип, което е проектирано не само да продаде продукта, но и да въздейства на начина на мислене и убежденията на зрителя.
Даниел Лернър, който е бил част от ОСС (предшественикът на ЦРУ), нарича това „Черното ниво“ на психологическата война, защото включва:

Извършване на фалшификация (лъжи), предназначени да заблудят врага.

Съществуват много пластове на комуникация във филмите, клиповете, рекламите и новинарските медии, които обикновено дори не осъзнаваме на съзнателно ниво, и точно за това става въпрос в тази част от статията и във видеото на Black Eyed Peas.
Терминът „изопачена метакомуникация“ е бил измислен от антропологът Ричард Херскович. Той може да бъде отчасти разбран, чрез обикновения пример на мошеника: той ти стиска ръката, усмихва ти се и ти говори хубави неща... докато ти краде парите.
Това е стратегия за преднамерено отвличане на вниманието ви от неговата истинска цел чрез използване на вежлива, очарователна заблуда. Той казва едно нещо, като начин за отвличане на вниманието със заблуда, за да ви накара да се чувствате удобно в ситуацията, така че да постигне истинската цел, която е да ви открадне парите.
Например, да кажем че в една реклама в списание има едно много хубаво момиче за модел, но отстрани може да видите гримьора, който стои там и гримира друго момиче, което изглежда така, сякаш току-що се е събудило. Изкуствената природа и подвеждащите елементи на рекламата ви въвличат „в купона“. Това ви кара да осъзнаете, че сте схванали нещата, че разбирате илюзията, което ви кара да се чувствате умни, като вътрешен човек и това усещане ви дава чувство за награда и повдигане на егото, защото се чувствате умни и готини.
Този процес има обичайния ефект да кара хората да се отпуснат и малко да свалят защитата си, което ги оставя по-отворени към действителното намерение на това, което рекламата се опитва да направи – да ви продаде някакъв боклук, от който вероятно нямате нужда – и идеи, с които може да не се съгласите. Това ни води до друго средство за манипулация и контрол на комуникацията, познато като двойно свързване.


Двойни връзки: ситуация, в която няма победител


24

Двойната връзка е дилема в една комуникация, в която човек (или група) получава повече от две противоположни съобщения, като едното съобщение се противопоставя на другото. Това създава ситуация, в която един положителен отговор на едното съобщение води до отхвърлящ отговор на другото, така че човек да греши автоматично, независимо от своя отговор. Същността на двойното свързване е че човек не може да се конфронтира със заложената дилема и следователно не може нито да коментира конфликта, нито да го разреши, нито да не участва в ситуацията.

Друго обяснение на двойната връзка е: „психологически импас (безизходно положение, задънена улица) създаван когато са направени противоречиви искания от един индивид, като дете или служител, така че без значение коя директива се следва, резултатът ще бъде разтълкуван като грешен“ или „ситуация, в която една личност трябва да избере между еднакво незадоволителни алтернативи; наказваща и безизходна дилема.
В това видео на Black Eyed Peas ви се дават възможностите да бъдете повредени, заекващи човешки същества, или да бъдете насилствено „поправени“ с технология по някакъв начин (мегафони-оръжия в този случай). Обезпокоителен набор от избори.
Първата опция е грешна от самото начало, защото допускането е, че има нещо нередно в това да бъдеш човек; да бъдеш роден (не клониран), да живееш 80-100 години (ако си късметлия) и след това да умреш, което разбира се означава точно това да бъдеш човек.
Втората възможност предлага трансхуманистичната идея, че човечеството ще бъде по-добре в опита си да „измами смъртта“ като използва технология, която не само, че е дълбоко измамна, но и отрича и се бунтува срещу истинската природа на човешкото съществуване – което се състои от раждане, живот и неизбежно смърт.
Така двойната връзка тук е че не искаш да се чувстваш повреден и нисш (както си поставен да се чувстваш от грешното послание в това видео), но и също (надявам се) осъзнаваш, че превръщането в киборг, за да живееш вечно, не е нещо, което наистина искаш.

Изопачената метакомуникация е подобна на това в много отношения.
Просто разберете, че в крайна сметка става дума за предаване на идеи на много нива; една информация е истинна, а друга – грешна и други нива ви индикират, че ви показват нещо, за да ви отвлекат вниманието от реалното съобщение или цел, както и да отрекат истинската цел на комуникацията. Звучи наистина объркващо и шизофренично, нали? Защото наистина е такова. Повече от Ричард Херскович:

Тази шизофренична система (двойни връзки и изопачена метакомуникация, тъй като те са използвани в масмедията) следователно носи своята експлоатационна природа на жертвите си по начин, който призовава тяхното участие в собственото им потискане. Както твърди Антъни Уилдън: „Това е една необходима функция на патологичната комуникация, за да отхвърли собствената си патологичност, докато я признава и използва на други нива. Така, тъй като никоя система (включително човешкото съзнание) не може в дейстивтeлност да игнорира отношенията на обратната връзка, нашата култура просто ги превръща във взаимоотношения на ВЛАСТТА.
Начинът, по който разпознаването на зрителя на заблудата на масмедията се канализира в участие в тази заблуда, е фалшива демократизация на експлоатационната връзка, и е използвана да позиционира зрителя по определен начин, като средство за контролиране на това как той ще получи съобщението.

 

 

Двуличие в „Imma Be“

25

Лицемерието се дефинира като „противоречива двойственост на мисълта, речта или действието; особено прикриването на истинските намерения на някой чрез подвеждащи думи или действия.“ Това е да се казва едно нещо и да се прави (или да се има предвид) друго... и да се върши умишлено с цел заблуда. Така, с тази идея за лицемерието в съзнанието, нека погледнем какво ни казват различните пластове на комуникация в този клип на BlackEyedPeas (BEP).

Един пласт включва предаването на невярно съобщение на зрителя (жертвата), което е приятелско или с което той да се съгласи, за да го накара да се чувства удобно. В това видео невярното и подвеждащо съобщение е, че тяхното вярване е, че е грешно хората да бъдат заменяни с машини и че „ние не сме роботи“. Това е затвърдено в началото, за да даде на зрителя приятелско съобщение, с което той да се чувства удобно или да се съгласи с него. Както мошеника, те ви очароват, за да ви обезоръжат.
Но след това Will.I.Am казва колко е готино, че гласовата машина-изкуствен интелект (технология) ще замени хората и че няма да им се налага да пеят повече. Противоречиви съобщения, използвани за прикриване на истинското им намерение = двуличие.
Друг слой е свързан с даването на някои намеци или очевидни съобщения на зрителя за да му покаже, че историята във видеото е просто един сюжет – като привлича вниманието към самия него в началото и в края на този клип, показвайки ви (фалшиви) истински случки на Black Eyed Peas, които провеждат срещата си, както и инцидента с Фърги, когато се спускат да й помогнат в края на видеоклипа.
Този метод за използване на история, за да се привлече вниманието към самата нея, е създадена да даде на жертвите допълнително ниво на комфорт (спомнете си първият пласт по-горе) и чувство за награда или повдигане на егото чрез даване на илюзията на жертвите, че са я разбрали и че „са в купона“, така че да се чувстват добре и да се чувстват умни, защото са го разбрали, което ги кара да се отпуснат и да свалят защитата си. Това е вторичният пласт на това да ви очароват и обезоръжат.
Но, най-важният пласт на комуникацията в това видео е самият сюжет, който е показан (невярно) като „само сън или фантазия“, което намеква, че това не е истинското послание или цел на комуникацията. Вярно е точно обратното обаче.
Тази „сцена-сън“ ви показва много ясно със своите визуални образи и идеи каква всъщност e истинската цел и послание на този сюжет. Ето какво ви се показва в „съня“:
Хората са изобразени като заекващи, счупени, безпомощни машини, които са подчинени по всякакъв начин на машините. Контрастирайки, машините са разкрити като доброжелателни и добри и са показани как помагат на хората да станат по-съвършени същества... насилствено, стреляйки по тях с оръжия, които лекуват лошото им състояние. Това е добър пример за когнитивен дисонанс, което е друг силен аспект на психологичната война в масмедията.

Познавателната способност (cognitio) е научният термин за „процесът на мислене“.
Дисонанс е състоянието на несъгласие или конфликт между две или повече неща – неща, които не си пасват. В музиката, дисонансът е изразен като „смесица между нехармонични ноти, сблъсък на несигурни музикални интервали или акорди“. Най-простото обяснение на това в музиката е, че дисонасът звучи странно и обезпокоително за ухото. Ноти, които не звучат добре заедно.

Когнитивният дисонанс е чувство на неудобство, причинено от наличието на две противоречиви идеи едновременно. Теорията на когнитивният дисонанс предполага, че хората имат обоснована подбуда да намалят резонанса чрез променяне на техните отношения, вярвания и поведение, или чрез тяхното обяснение и рационализиране. През 1957 г. Леон Фестингър публикува своята теория за когнитивния дисонанс, която е променила начина, по който психиолозите гледат на процеса на вземането на решения и на поведението. Това е един от най-влиятелните и широко изучавани теории в социалната психология.
Когнитивен дисонанс се появява когато човек възприема една логическа противоречивост в неговите убеждения, когато една идея предполага за противоположността на друга. Дисонансът може да бъде преживян като вина, яд, фрустрация или объркване.
Важното при когнитивният дисонанс в масмедията е това, че когато човек се изправи пред такива противоречиви идеи, това създава конфликт или смущение, което обикновено дори не е забелязано на съзнателно ниво. Вместо това, то е прието и обработено от подсъзнанието ви, от вашият автопилот, по същия начин, по който автономната ви нервна система контролира вашето дишане, сърдечна дейност и премигването на очите ви без изобщо да мислите за това съзнателно.


Излагане на показ и намаляване на чувствителността у хората

 

26

Първият път, когато сте гледали филма „Убийствен пъзел“, може би сте откачили от ужасяващите убийства и мъчения. Но ако го гледате още сто пъти, мога да ви гарантирам, че вече няма да ви притеснява толкова много. С течение на времето, когато сме изложени на образи на нагледно насилие, сексуалност или на идеи, служещи си с комбинации от подобни образи (когнитивен дисонанс), ние бавно ставаме по-малко чувствителни към тези идеи и привикваме към поведението да не реагираме така силно на тях.
Това може да бъде разбрано по същия начин, по който човек реагира на болезненото слънчево изгаряне за първи път, когато е твърде дълго на слънце – прекомерно излагане – прекалено много от това, което не си свикнал да поемеш наведнъж. Но, след като сте били на слънце цяло лято, кожата е станала по-малко чувствителна, или привикнала да приема ултравиолетовата радиация чрез поемане на малки дози от нея, последователно, за дълъг период от време. Така човек не преживява силната радиация (слънчевото изгаряне), което е имал първия път.
Разбира се, този пример е такъв, в който има и добър аспект на намаляването на чувствителността – да не се получава болезнено слънчево изгаряне всеки ден е нещо добро. По същия начин, алергичните шокове могат да помогнат на хората да предотвратят остри алергични реакции, правейки ги по-малко чувствителни, като им се дават малки дози от това, което е лошо за тях, за продължителен период от време. Липсата на остри алергични/астматични пристъпи също е нещо хубаво.
Но, в случая на масмедията и намаляването на чувствителността на нашето съзнание, няма нищо добро или полезно в начинът, по който сме систематично обработвани да приемаме различни деструктивни и опасни идеи. Трансхуманистичните идеи са един пример за това – хората започват да приличат повече на роботи, а роботите започват да приличат повече на хора.

 

Краят на началото

 

И така, първоначалното замислено послание на това видео е трансхуманистичната идея, че хората не са достатъчно добри в своята естествена същност и че имаме нужда да бъдем промемени с технологични устройства и да бъдем препрограмирани с радикално различни идеи, за да станем по-добри, дори ако това трябва да бъде направено срещу нашата воля. Тази идея е опасно прокарана и представлява пълна дехуманизация на нашия вид, както е и една много обезпокоителна визия за бъдещето на човечеството.

Надявам се, че това въведение в техниките на психологическата война ви помага да разберете по-добре заблуждаващите методи, които са използвани в масмедията за да ни убедят и модифицират нашето мнение и че това ще ви помогне да видите истинската цел и средства на рекламите, филмите и видеоклиповете, които виждате за в бъдеще.
И така, сега сме дискутирали какво е трансхуманизъм, техниките на психологическата война, които се използват в масмедията – изопачената метакомуникация, двойните връзки, двойнствеността, когнитивния дисонанс, излагането на показ и намаляването на чувствителността – и как те са използвани като средства за заблуда в масмедията. Трудната част свърши.

 http://www.parallelreality-bg.com/statii/obsti/397-2012-03-02-18-34-06.html

вторник, 17 март 2015 г.

Трансхуманизмът, пси-войната и песента на Black Eyed Peas „Imma Be“ (1-ва част)

Статията „Пропагандата на трансхуманизма и полицейската държава в поп-музиката“ накратко изследва трансхуманистичната тема на клипа на BlackEyedPeasImmaBe/RockthatBody. Сътрудникът на VigilantCitizenLVB, разширява тази тема и описва техниките на психологична война, използвани в това видео.

12

Клипът на Black Eyed Peas „Imma Be/Rock that Body е шедьовър на високотехнологично генерираната образност и дигитална музикална продукция, която е произведение на изкуството. Той също е един от най-крещящите примери за психологическа война и заблуда, която някога съм виждал в съвременната масмедия. В тази статия ще се дискутира:

1) Какво всъщност е трансхуманизма.
2) Широката употреба на техники за психологическа война в това видео и всички форми на масмедия.
3) Анализ на самия клип, за да ви покаже как тези психологически концепции, окултният и трансхуманистки символизъм и заблуждаващата сюжетна линия са интегрирани в това видео, за да промотират опасния дневен ред на култа познат като трансхуманизъм.

13

Трансхуманизмът е названието на движение, което заявява, че подкрепя употребата на всякакви форми на технология за подобрение на човешките същества. Това е далеч повече от банда безобидни и заблудени техно-хахота, които мечтаят за научнофантастични филми и за създаване на роботи.
Това е високо организирано и добре финансирано движение, което е изключително фокусирано върху унищожаването и замяната на всеки наш аспект като човешки същества, включително физическото ни тяло, индивидуалността на нашите съзнания и целите на живота ни и подмяната на всички съществуващи религиозни и духовни вярвания с тяхна собствена нова религия, която всъщност изобщо не е нова.
Засега, нека просто да започнем от самото начало.


Елитните създатели на трансхуманизма и евгениката
Терминът „трансхуманизъм“ е въведен от биолога Джулиън Хъксли през 1957 г., който го дефинира като „човек, който остава човек, но надминавайки себе си чрез осъзнаване на новите възможности на и за човешката си природа“.

Сър Джулиън Сорел Хъксли е бил английски учен по еволюционна биология, хуманист и интернационалист. През 1957 г. Хъксли измисля термина „трансхуманизъм“, за да опише възгледа, че „човек трябва да подобри себе си чрез наука и технология, включително евгеника, но също много важно – подобряването на социалната среда“.
Хъксли обяснява също, че: „Аз вярвам в трансхуманизма: веднъж щом има достатъчно хора, които истински могат да кажат това, човешката раса ще бъде на прага на нов тип съществуване, толкова различно от нашето, колкото е нашето от това на един китаец. Това поне ще бъде съзнателно изпълнение на нашата истинска съдба.
През 1959 г. той получава специална награда от Фондацията Ласкер в категорията Планирано родителство – Световно население. Хъксли бил виден член на Британското общество по евгеника и негов президент от 1959 до 1962 г.
Хъксли, интернационалист по време на целия си живот с грижа за образованието, участвал в създаването на Организацията за образование, наука и култура към ООН – ЮНЕСКО и станал първият й генерален директор през 1946 г.
Неговият мандат – шест години в управлението, бил отрязан на две години по повелята на американската делегация.
Интернационалистическите и консерваторски интереси на Хъксли го довели до основаване на WWF (Световен фонд за природата под предишното му име Световен фонд за дивия свят).
В своя труд той използвал следния аргумент няколко пъти: „Никой не подлага на съмнение управлението на бактериалната плазма на земеделските култури, затова защо не приложим същата концепция към човешките такива?“ Аналогията в земеделието се появява отново и отново, както се е появявала в трудовете на много американски евгенисти.
Хъксли бил един от многото интелектуалци по онова време, който вярвал, че най-нисшата класа в обществото била генетично нисша. Този абзац от 1941 г. убедително представя неговия възглед: „Най-нисшите класи се възпроизвеждат прекалено бързо. Следователно... те не трябва да имат прекалено лесен достъп до помощи или до болнично лечение, за да не би премахването на последната проверка за естествения подбор да го направи твърде лесно да се създават деца или да оцеляват; дългата безработица трябва да бъде основание за стерилизация.

14

Джулиън Хъксли е брат на Алдъс Хъксли, за когото може би знаете, че е автор на много популярната книга „Един нов смел свят“, която е визия за бъдещето, която повечето хора разглеждат като „Нов световен ред“ (заедно с книгата „1984“ на Джордж Оруел) – депресираща полицейска държава на бъдещето, в която едно световно правителство използва технологията, като камерите за наблюдение, психологическата военна пропаганда и бруталните военни и полицейски сили, за контролиране на всеки и всичко в този анти-утопичен измислен свят.

Основателите на трансхуманизма били високо образовани и богати хора от предимно британско и европейско потекло. Тези личности били това, което бихме нарекли хора от елита, управляващата класа на обществото и техните възгледи били абсолютно елитарни, ако не и открито тоталитарни и фашистки по същество.


Евгеника

15
 
Този плакат с нацистка пропаганда насърчава публичната подкрепа на евгениката. Плакатът казва, че човекът с психически увреждания на картинката струва на немските граждани твърде много пари и трябва да бъде умъртвен за негово собствено добро за да се намалят разходите.
 
 
 
Една от ключовите концепции на старата школа на трансхуманизма, била елитарната псевдонаука евгеника, или „расова хигиена“, концепция която все още съществува и днес в модерната, лъскава и високотехнологична версия на това, което с обожание се назовава от последователите на култа „трансхуманизъм, „Human+“ или H+“.
Евгениката е учението и практикуването на селективно отглеждане, приложено върху хората, с цел подобряване на видовете. В исторически план и в по-широк аспект, евгениката може да бъде и учение за „подобрението на човешките генетични качества“. Защитниците на евгениката се стремели да се противопоставят на това, което отнасяли като дисгенетична динамика в човешкия генетичен код. Конкретно казано, по отношение на продължаването на вродени разстройства и фактори, повлияващи общата интелигентност на обществото, свързана с наследствеността на равнището на интелигентност.

Евгениката била широко разпространена в ранните десетилетия на ХХ-ти век, но в голяма степен изгубила положителната си репутация, бидейки асоциирана с нацистка Германия. От следвоенния период насам, публичните и научните общности свързват евгениката с нацистко насилие, като насилственото расово прочистване, експериментиране с хора и заличаването на „нежелани“ групи от населението.

Разработките в генетичните, геномните и репродуктивните технологии в края на ХХ-ти век обаче, повдигнаха много нови въпроси и безпокойства за това в какво точно се състои значението на евгениката и какъв е етническият и моралният й статус в съвременната епоха.

И така, тъй като зверствата на нацистите станали толкова известни, идеите на евгениката се покрили в нелегалност за кратко. Но оригиналните идеи и цели за „подобрение на видовете“ и „подобрение на човешките генетични качества“ все още заемат предно и централно място, макар сега да са в по-изтънчена и лъскава опаковка. Те се опитват да отбягват дискутирането на онези неудобни идеи, като как да се предотврати размножаването на нежеланите раси.

Съвременната мутация на трансхуманизма заявява, че единствено подкрепя „доброволната евгеника“, което звучи много по-великодушно от задължителната стерилизация и евтаназия на нежелани човешки същества, нали? Но, ако изобщо имате някакъв здрав разум, вероятно ще осъзнаете, че това етническо прочистване на генетичния материал („подобряване на видовете“ и „подобряване на човешките генетични качества“) просто не може и никога няма да се случи, ако е доброволно.

Всички ние трябва да разберем, че идеи като „доброволна евгеника“ няма да бъдат вече доброволни, ако и когато хората, които вярват в тези радикални расистки идеи, придобият политическа и финансова власт. В действителност, те вече наистина имат съществено известно богатство и власт и работят много усърдно за налагането на този трансхуманистичен план в нашия свят – без значение дали ни харесва това или не.
Принципите и концепциите на трансхуманизма

Трансхуманистите вярват, че работят за ново и подобрено съществуване, изоставяйки всичко, което сме знаели, в прашното кошче на историята, приветствайки една нова „Златна ера“ на супер-същества. Те искат да се превърнат в изцяло нови видове, надминавайки това, което сме като хора, с използването на радикално напреднала технология за постигане на целите си. Нека погледнем само няколко от основните концепции и цели на трансхуманизма.

 

Кошерното съзнание

16

Една от основните концепции на плана на трансхуманистите е „Кошерното съзнание“.

Кошерно съзнание: вид колективно съзнание, при което индивидуалността е ликвидирана; състояние на подчинение.
Група от хора, които дават грешното впечатление, че са с кошерно съзнание, например чрез безразсъдно следване на заповеди.“

Човекът, който е бил част от ранния елит на трансхуманистите, заедно с Джулиън Хъксли, бил сър Чарлз Галтън Дарвин, внукът на Чарлз Дарвин, който формулирал еволюционната теория.

Както и да е, ето един от цитатите на Чарлз Галтън Дарвин относно кошерното съзнание:

Може би е имало лекарство, което, без други вредни ефекти, е премахнало неотложността на сексуалното желание и така е възпроизвело в човечеството статуса на пчелите-работнички в един кошер.

Както казах по-рано, основателите на трансхуманизма са имали елитарни възгледи за това какво трябва да бъде човечеството. Тази концепция за човешкия кошер е била представена от управляващата елитна класа през вековете като идеалното общество. Върховната робска раса, научно проектирана да се подчинява, да следва и да служи на нуждите на елита – пчели-работнички, които не задават въпроси и не се бунтуват.

Трансхуманистите си представят това кошерно съзнание като възможно, когато всички хора по света могат да свържат съзнанията си посредством технология, създавайки симбиотично съществуване чрез новата супер-интелигентност на това колективно кошерно съзнание. Забравете за нуждите на отделния човек – важен е само Кошерът. Те разглеждат тази колективна супер-интелигентност като сингуларност (в символичен смисъл това е трансцедентален портал между земното и божественото, между хората и боговете. Това е мястото, където според трансхуманистичната доктрина човек може да живее вечно при оптимални условия. – бел. пр.).

Upload на съзнанието

17


„MURG“ е акроним, който трансхуманистите използват за означението на „Mind Upload Research Group“ (Група за изследване на прехвърлянето на съзнанието).
Кошерното съзнание или сингуларността, за което работят, ще се прояви, както вярват те, когато съществува технология, която ще позволи на хората да „upload-нат съзнанието си“ към изкуствено създадено устройство за запаметяване, вид глобален твърд диск, така че обединената интелигентност на всички съзнания ще създаде тази нова супер-интелигентсност, която е Единството, или кошерното съзнание.

 http://www.parallelreality-bg.com/statii/obsti/397-2012-03-02-18-34-06.html

понеделник, 9 март 2015 г.

Google поставя основите на невиждана цензура?

googlecensoring
Google иска да промени подредбата на страниците на база качеството на „фактите“, които те съдържат. Според новоизлязъл документ публикуван от софтуерни инженери, гиганта в интернет търсенето вероятно се подготвя да промени алгоритмите чрез които оценява съдържанието в мрежата. В момента резултатите от търсенето се появяват чрез сложна комбинация от ключови думи и линкове към други сайтове, но по този начин не може да се отсее „невярната информация“.
Вместо това научноизследователския екип на google е разработил метод, който да измерва „благонадеждността на информацията“, която се съдържа във всяка интернет страница. Ако той бъде приложен в действие това би означавало, че доста популярни сайтове „с неверни факти“ биха се озовали доста назад при подредбата.


Има няколко ключови момента на които се набляга в публикацията:

• Оценката на качеството в уеб източниците е от изключително важно значение при едно интернет търсене
• Традиционно това качество досега е било оценявано главно на база външни фактори като хиперлинкове и история на сърфиране
• „Клюкарските сайтове“ (примери са показани по-долу) например често имат висок ранкинг, но обикновено не са смятани за надеждни
• За сметка на това някои доста по-малко популярни сайтове имат много точна информация
• Ние поставяме фундаменталния въпрос за оценката на достоверността на всеки един източник в интернет

При сегашното положение уеб търсенията биват подреждани и по броя на линковете към дадена страница, което помага на google-ботовете да определят качеството на линка. Това обаче е свързано главно с популярността на страницата, а не с истинността на информацията, която тя съдържа. Страници съдържащи неточна информация могат да бъдат споделяни от блогъри или от други външни сайтове. Това води до техните високи резултати при търсене чрез google.
Ксин Луна Донг, Уей Жанг и техните колеги от google обаче, са изобретили метод чрез който автоматично да бъде извличана информация от страниците и те да бъдат подреждани по тяхната „благонадеждност“. Те използват система, която наричат „Доверие базирано на познание“, която изкарва различни факти от много страници след което оценява тяхната акуратност. След това преброява броя на неверните факти на всяка страница и на тази база и поставя оценка.
В помощ на разработката екипа е създал нещо като „Трезор на познанието“, който съхранява факти изкарани от интернет, за които единодушно се счита че са верни. Сайтовете, които съдържат противоречива информация при това положение ще бъдат нареждани все по-надолу при търсене.

google1

Списъкът на топ петте „жълти сайта“ отгоре в момента произвежда резултати които ги нареждат в първите 15% при търсене, но изследователите на google твърдят, че ако се използва техният нов алгоритъм те ще се смъкнат в долната половина на резултатите от търсенето.
Тествайки своята система изследователите приложили своя модел към 2,8 милиарда страници в интернет и успели да предвидят достоверността на 119 милиона страници и 5,6 милиона уеб сайта.
Давайки пример за националността на президента Барак Обама, те казват че системата им може да прави разлика между различните източници които са верни, тези които са грешни и такива, които са прочетени грешно от самия софтуер за извличане на информация.
Когато екипът приложил алгоритъма към списък от топ 15 жълти сайта включително „Yahoo! OMG!“, „TMZ“, „E Online“ и „Gawker“, те произвели резултати в долните 50% на търсенията.
Както казват изследователите: „С други думи тези сайтове се считат за по-малко благонадеждни от половината от уеб сайтовете.
При сегашното положение обаче и системата, която се използва от google, те се нареждат сред първите 15%.
В друг пример бива обяснено как форумите също биват източник на „лоша информация“. За пример те дават факта, че са открили, че според answers.yahoo.com Катрин Зита Джоунс е от Нова Зеландия въпреки, че според „Wikipedia“, тя е родена в Уелс.
Говорител на google обаче заяви, че засега няма конкретни планове този алгоритъм да бъде използван при публични търсения.
Точните негови думи са: „Това беше просто едно изследване – нямаме никакви конкретни планове да го приложим в нашите продукти. Ние публикуваме стотици такива документи всяка година.

Източник: http://www.dailymail.co.uk/


Коментар от Издателство „Паралелна Реалност“:

Макар общо взето засега да изглежда, че ще се размине, поставена в светлината на почти аналогични съобщения като това за Русия и това за Великобритания, с тази новина започва да се формира ясна тенденция, която цели да „опипа почвата“ и изглежда, че някоя фракция иска дори още по-голям контрол над информацията – както на тази в интернет, така и законово, извън виртуалния свят. Ако това стане норма, предвид описаното по-горе, ще имаме налице налагането на поголовна цензура върху всичко което е неконвенционално. Да не говорим за хилядите конфликти, които ще настъпят по отношение на съдържание, което е базирано на творчество, а не на новини. Най-голямото лицемерие ще падне по отношение на „религиозните сайтове“, защото ако те трябва да бъдат оценявани на база „факти“ – всички трябва да са под ножа. Предвид безумието, което генерират религиите дори в момента и без това ограничение – можете да си представите какво ще стане, ако то се превърне във факт.
Ясно е и че де що е конспиративна теория, то тя по default ще бъде шкартирана, което означава, че сайтове като нашия ще се разменят като написани ръкописно с химикал линкове на хартия и ще се разменят от ръка на ръка, защото просто няма да излизат в търсачката! Защото, ако засега идеите са за мерки, които просто да избутват „неверните“ резултати по-надолу в google, то е ясно, че генералната тенденция за в бъдеще ще е те просто да не фигурират изобщо в интернет-търсенето ви.
Изобщо, самата претенция някой да ти казва и да има властта да преценява еднолично какво е истина или не, е абсурдна, защото дори в сферата на традиционната наука всеки ден различни концепции биват тотално заменяни една от друга и с някои леки изключения – никога нищо не остава константа. По отношение огромната част от историческите събития и най-вече тяхната интерпретация пък, е абсолютно невъзможно този алгоритъм да сработи и да не предизвика невиждани конфликти.
Най-подла е обаче идеята за въвеждане на този така наречен „Трезор на познанието“, който всъщност ще олицетворява върховната цензура по отношение на възприемане на реалността и до голяма степен може да ни върне във времената отпреди появата на интернет. Или дори още по-лошо, защото той може да бъде интегриран на по-късен етап не просто за някакви търсения в мрежата, а като централен справочник, който автоматично ще бълва само „правилна информация“ (на дадената партийна линия) чрез всички устройства, в които задължително ще бъде инсталиран. Дори може и да изпълнява функциите на „последна инстанция“ и на негова база да бъдат налагани санкции на всички твърдящи нещо различно от заложеното в него. И макар това все още да изглежда нереалистично – очевидно е как идеи тип „1984“ започват да придобиват все по-голяма плътност...

 http://www.parallelreality-bg.com/novini/50-newss/540-google-.html

вторник, 3 март 2015 г.

Микрочипове в хора: митове и факти – ІІ част

Мит 6: Премахването на чиповете е лесно

Ако някой ден решите да махнете чипа, се нуждаете от манипулация, която наподобява ваденето на забито трънче или парче стъкло. В това ни убеждава един от шефовете на компанията Verichip, произвеждаща RFID имплантите за хора.

Истината: Робин Кърноу, репортерка на CNN, през 2004 г. си имплантирала микрочип, даващ достъп до нощен клуб в Барселона. Една година по-късно той започнал да мигрира в ръката и да създава неприятности. Въпреки че устройството се виждало на рентгеновите снимки, хирурзите имали затруднения да го извадят. Направили широк и дълбок разрез, от който останал неприятен белег. В една своя статия журналистката описва неволите си, определяйки имплантирането на чип като грешка.

Мит 7: Тайно чипиране при ваксинация

Конспиративни теоретици твърдят, че е възможно властите да поставят „проследяващия чип“ в даден човек, без самият той да разбере – например при ваксинация.

Истината: Вероятността на човек да бъде имплантиран микрочип, без той да усети, е нищожна. За ваксинации се използват игли с дебелина между 22G и 25G, докато за поставянето на капсулата с RFID чип се налага употребата на игли със значително по-голямата дебелина от поне 12G. Манипулацията е доста болезнена, затова обичайното място на поставянето предварително се третира с анестетик. С други думи, жертвата трябва да е сериозно упоена, за да не разбере какво се е случило. При това за няколко дни, докато изчезне и раничката от мястото на убождането.

Мит 8: Имплантираният човек става под постоянно наблюдение

RFID чиповете непрекъснато показват местонахождението ви на тези, които искат да ви следят.

Истината: Липсата на GPS или каквито и да било други активни функции в пасивния RFID чип отхвърлят твърденията за следене в реално време. Всъщност на заинтересованите лица ще е по-лесно да ви „трасират“ по движението на мобилния ви телефон. Единственият начин да бъдете проследявани чрез RFID чип е в ключови зони да бъдат скрити RFID четци – например в касите на врати, в щандовете на магазини, под плотовете на масите в заведенията и т.н. Тъй като има по-ефективни средства за подобно наблюдение, инвестицията в изграждането на такава широко мащабна RFID инфраструктура не си струва.

Мит 9: Микрочиповете са „печатът на Антихриста“

Масовото чипиране на хора е предречено от Свети Йоан в новозаветната книга „Откровение“. Такова мнение, имам впечатления, неизменно присъства в коментарите под всяка статия за имплантите на Verichip.

Истината: Съществуват и други тълкувания за естеството на „белега на звяра“. Все пак е важно да се отбележи, че действително за пръв път в човешката история съвременните технологии позволяват предсказаното преди 2 хилядолетия пълно контролиране върху способите за купуване и продаване, като един от тях е и с потенциален микрочип. Във въпросното пророчество „печатът на Антихриста“ наистина е в контекста на търговията, но е силно съмнително, че става дума за RFID чип.
По-напред в статията беше обяснено защо радио-базираната технология не е достатъчно сигурна и освен това, макар с трудности – имплантирането е обратимо… за разлика от събитието, за което се разказва в „Откровение“!
Обобщено, ако наистина пророчеството разглежда чипиране, става дума за друг тип имплант, който тепърва се очаква. Затова засега можем да кажем само: „Останете будни“

Мит 10: Чипирането ще стане задължително

Тенденцията несъмнено води към близко или по-далечното бъдеще, когато всеки гражданин, може би още от раждането си, ще бъде имплантиран с микрочип.

Истината: Каквито и закони да бъдат приети в полза на масово чипиране, те ще влязат в конфликт с конституционното право на гражданите относно телесната им неприкосновеност. Отказът може да се аргументира още с философски, морални и религиозни причини.
Дори отказът да бъде отхвърлен от властите, човек – сам или заедно със съмишленици – винаги има право на гражданско неподчинение, което не зависи от която и да било външна власт.
И стига човекът да не се поддаде на обичайния натиск с абсурдния аргумент, според който един индивид трябва да се откаже от личната си свобода в полза на „общественото благо“, винаги може да отхвърли „задължителното“ дехуманизиращо чипиране. Това, че ще се окаже „извън закона“, не би трябвало да го притеснява, тъй като самият закон ще е несправедлив, противоконституционен и морално престъпен сам по себе си.

* * *

Уточнение: Настоящият материал не цели да отрича мирогледа, че светът се контролира от елитарни кукловоди, които искат да чипират хората като животни. В нашата компетенция е единствено и само да твърдим, че законните чипове-импланти за хора, а именно тези на Verichip, не могат да се използват за целите, които необосновано им се приписват.
Настоящият материал не цели да отрича и проповедите на български свещеници, според които RFID чиповете се разглеждат в Свещените книги като заплахата на заплахите. Предлагаме само мнение, че може да има различни тълкувания на текстовете. Всекиму според вярата...

Автор: Иван Стаменов

http://www.burgasnews.com/ezoterika-i-misterii/69608-mikrochipove-v-hora-mitove-i-fakti-chast