сряда, 27 април 2016 г.

Краят на даоизма

Даоизмът е фундаментална основа на далекоизточната култура, развила се в китайското светообяснение и проявена диалектически чрез европейската античност. Даоизмът изхожда от пустотата на всичко и това е първият му ключ. Следва ключът на единицата, което е появата на битие в пустотата. От единицата следва раздвоението, което е динамичният ключ в даоисткото светообяснение. Даоизмът е наука за динамиката между двете противоположности в който и да било аспект. Той е формула на отношението между силно и слабо, светло и тъмно, ясно и сенчесто, пълно и празно, даващо и приемащо. По-нататък се развиват митологиите на Небето и Земята, родители на света и поставили в него императора като свещеник на Великия баланс. По-рано “император” е бил мъдрецът, който отгатвал в какво се състои балансът. Двойката на даоизма като динамичен ключ може да се раздвои колкото пъти поискате, което увеличава “резолюцията на осмисляне” на реалността по един матричен начин. Всеки път в това удвояване получавате двойно по-прецизен образ на нещата, избистряйки още детайли в принципно същата картина. От тук тръгват многобройни теории на зависимостите между числата в двоичния порядък и най-величественият паметник на това занимание е Книгата на промените И Дзин. Тя се е спряла на модел от 64 образа, всеки от които съдържащ “шест бита информация” – картини от по шест линии, съответно положителни и отрицателни, които съставляват всичките възможни комбинации от цели и прекъснати черти. Вариациите в тези изображения дават възможните математически записи на една мислима ситуация, понятие или проблем. В зависимост от контекста този математически модел може да се приспособи към кой да е обект от нашата действителност, който съответства на един от шестдесет и четирите варианта на енергийно протичане. Счита се, че цялата реалност протича по строго определен алгоритъм, който преминава последователно през всичките стадии на разгръщане на Енергията и това е изобразено в книгата на Промените като казаните тук черти. Хегел по повод на чертите казал, че “с чертички философия не може да се гради” и зачеркнал въобще далекоизточната мисъл, без да допусне, че в действителност неговата диалектика задава именно края на даоизма. Да погледнем още веднъж към книгата на Промените. В нея имаме първа глава, наречена “Творчество”, която е напълно положителна, светла, инициативна. Това е блесването на началото, в което биването казва “Да бъде битие” и бива Светлина. Втора глава е наречена “Подем” и това е напълно отрицателната позиция, която приема, върви след, доразвива. Тези две глави са добър пример за запазването на равнинния баланс, показан тук в ясна ситуация – нещо се зачева и бива доразвито, довършено. По-нататък главите от И Дзин продължават този разказ, изреждайки всички възможни вариации на балансиране между мислими противоречия във всеки възможен смисъл, показвайки тяхната същностна еднозначност и връщайки склонния на опредметяване човешки ум към Върховното единство на нещата, с което започнахме; началния ключ, който нарекохме “Пустота”. За да кажем още малко за Хегел, ще погледнем още една ситуация от И Дзин, този път между 63-та и 64-та глава. Това са последните две вариации, разгледани от книгата, след като процесът на биване е преминал през всичките останали шестбитови образи на двуичния код. 63-тата глава е озаглавена “Ето го краят!” и комбинацията от цели и прекъснати чертички изобразява пълното обездвижване, смърт и разложение на творческия импулс от главата “Творчество”, с която започнахме. Първоначалният импулс е бил заченат, развил се е, дал е своите плодове, преминал е зенита си и постепенно се е придвижил към своето успокояване и разпадане. В 63-та глава всичко приключва окончателно и никакви остатъчни процеси не се забелязват. Прави впечатление, че този логически завършек идва в предпоследната глава. Последната, 64-та част е озаглавена “Още няма край”. Този логически абсурд навярно е подлудил Хегел, но далекоизточната мисъл е вложила хипертекстуалната динамика на вечния кръговрат, изобразяван от даоизма, именно тук. Глава 64-та пресъздава картината на пълна смърт, край и безмислие на всичко, от която ситуация нещо мъничко се раздвижва и създава усещането за нещо ново, което е започнало да набира сила. Това е зората на нов цикъл. Сега идва просветлението, защото прилежният далекоизточен ученик бива поканен да отвори книгата на Промените отново на първия лист и да започне да чете глава първа – “Творчество”. Преминал през книгата, ученикът ще изчете тази глава със съвсем друго съзнание, което притежава в паметта си идеята за целия разказ, който предстои, още в самото му начало. Ето защо повторното прочитане на книгата в една напълно азиатска прилежност ще се окаже извънредно поучително. Това напълно повтаря дадената от Хегел спирала на еволюцията, по която според него “едни и същи неща” се схващат от раждащите се една подир друга култури на човечеството по малко по-надграден начин всеки следващ път. Хегел един вид стига до същата “Пустота”, която далекоизточните философи са видели в съвършения баланс. Воден от християнската и пост-християнска необходимост за посока, обаче, европейските философи са дали идеята за необходимата посока на еволюцията, схващана първоначално като божия промисъл, а по-нататък – като естествено състояние на човека, принцип на хуманността, закони на етичната красотата или административно-конституционен ред. Да кажем, Хегел прави една стъпка “напред”, като твърди, че диалектическото взаимодействие между нещата по необходимост води нататък, към един вид прогрес. При един по-дълбок прочит на даоисткия код обаче ще видим, че Далечният изток прави още една крачка по-нататък, където европейската философия по времето на Хегел като че ли не е могла да стъпи. Това е динамиката между предпоследната и последната глава от цикъла на И Дзин, която дава края на процеса и чрез неговото пълно срутване трансформира, “преражда” човешкото битие в качествено нова форма на развитие – по същество един следващ разказ на Цикъла, вече от съзнанието за преминатия току що. Много красиви в тази посока са например прийомите на западноевропейското изкуство чрез художествена лъжа да бъде назована житейска истина; опитите на стратегическата пропаганда чрез очаквани образи да предизвиква неочаквани обществени резултати; склонността на монотеистичните религии чрез напълно отрицателни образи да изобразяват напълно положителни същности или обратно... Едно по-засилено вглеждане в тази динамика обаче ни заставя да включим и един най-краен парадокс. Ако глобализираме концепцията на Дао, че в края на ситуацията настъпва нищо друго, освен началото на друга ситуация, трябва да предположим, че в последна сметка ще се прекрати и самият Дао, самото пулсиране на циклите (1::64)n, а в още по-последна сметка ще се прекрати и самото прекратяване, etc, достигайки до пълно огледално съответствие и идеалния образ на взаимно отразяващи се и мултиплициращи се по безкраен начин, безкрайности. От този момент нататък даоизмът безвъзвратно отпада. Миг след това нещата са започнали.

Автор:
flyDragon


 http://www.parallelreality-bg.com/statii/filosofia/asternphilosophy/252-2011-02-01-13-50-42.html

вторник, 19 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 3

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати“
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler


ВРЪЗКАТА С КИТАЙСКОТО ТАЙНО ОБЩЕСТВО

Важният въпрос, който този абзац ще подчертае, е, че китайските тайни общества изучили акупресурните точки по черепа напълно. Те узнали, как черепът може да се манипулира и какво ще причини това на човек. Разбира се, тази информация била разкривана само на най-добрите китайски кунг-фу експерти. Понякога това се нарича умението на КОСТНОТО НАМЕСТВАНЕ (bone setting). В Китай, намествачите на кости са вид китайски знахари, популярни сред някои групи от китайското общество. Тези костни намествачи от много поколения пазят тайните си в рамките на семейния кръг, който представлява цели семейства, специализирани в умението да се напасват кости, както и в рамките на Триадните общества.Бел.прев: Така наречените "Триади" е тайно общество в рамките на Kитай и прилежащите му региони, което има почти огледална на илюминати структура.
Може да се каже, че това са китайските илюминати... но аз, в следствие на моя си интерес и информиране по въпроса, ПОДОЗИРАМ, че илюминати и Триадите нямат един и същи произход. И двете имат за корен Сатана и се ползват от една и съща демонска равнина... но ВЪЗНИКВАТ ПАРАЛЕЛНО, а не са отцепки от една оригинална структура.
Комунистическото правителство си призна, че не е успяло да изкопчи фамилните тайни от намествачите на кости, които ги предават един на друг от поколения чрез онаследяване. Това отчасти се дължи на силното китайско вярване в почитането на предците и силните семейства. Тайните на едно семейство се считат за един от източниците на силата му. Една тактика на комунистите за изтръгване на тези тайни e системата им "народен босоног знахар", която комунистите се надявали да привлече като членове много намествачи на кости.

През 1990г. Джинкси Ли писа, че един китайски кунг-фу документ показва, че манипулацията на костите се е практикувала още през 2700г. преди Христа. Тайните са се предавали от много години. Американски писател писа през 1983г. "Традиционната китайска медицина и хиропрактика невероятно си приличат в основните си теории... Чрез дълбок масаж на тила [occupit], например, съвременните китайски практици откриват, че могат да снижат високо кръвно налягане, похват, аналогичен с този на хиропрактиците".


Бел.прев:
Occupit е тази черепна кост:


Превод от английската уикипедия за "хиропрактика":

Хиропрактиката е форма на алтернативно лечение, което се фокусира върху диагностицирането и лечението на механични разстройства на мускуло-скелетната система, особено гръбнака, заради вярването, че тези неизправности влияят на общото здраве през нервната система.
Основателят на това нещо е Даниел Палмър, този вид лечение възниква в САЩ през 1985г....
Този абзац го съкращавам до извода, понеже само това ми се струва съществено:
Едно от висшите илюминатски семейства в Китай е фамилията Ли, и това семейство, наред с останалите си фамилни тайни, пази и знанията си за напасването на кости.
...


Дават се няколко примера за ефекта от притискане на акупресурни точки по черепа, които смятам за безинтересни. Предизвикват смърт, припадъци и прочие, каквото се очаква и без това...

...
Вушу (китайските бойни изкуства) се преминали в подземния свят на китайските окултни тайни общества, защото владетелите се страхували, че то ще направи обикновените хора прекалено могъщи, затова често забранявали учението на бойни изкуства. Учителите на Кунг-фу учат учениците си, че Кунг-фу има и външна работа с ръцете, краката и тялото, и вътрешна работа, което означава окултна духовна работа, осигуряваща енергията и духа, които майсторите на Кунг-фу демонстрират.

Майсторите от Шаолинския храм изучавали човешкия скелет много внимателно стотици години наред... ...Изкуството по манипулиране на черепа и други кости се е прехвърлило от тайните общества към горе-долу 20% от докторите на Китай. Както бе споменато, това умение се нарича "напасване на кости" [bone setting].


...

Спестявам досаден абзац, състоящ се от затормозяващо обяснение произхода на една въпросна книга, издадена в Америка, нещо като доклад... направен в следствие на една медицинска конференция в Сиатъл през 1974г... и прескачам директно към описание на съдържанието на книгата.

...

След Втората Световна война, китайските намествачи на кости започнали да използват рентгенови лъчи (стр. 261).

Китайските намествачи на кости имали свои собствени асоциации (стр 261-261).

Затворените кръгове на намествачите на кости са преплетени с тайни общества, като връзката помежду им е кунг-фу (бойните изкуства), които са контролирани от тайните общества. Намествачите на кости развиват анатомичните си познания отчасти чрез практикуване на кунг-фу, защото част от инструктирането се отнася до това как работят мускулите и костите (стр. 262).

Намествачите на кости, за да практикуват в Хонг Конг, като цяло считат за предимство купуването (или по друг начин осигуряването) на протекция от Триадите (китайски тайни общества, контролирани от илюминатското семейство Ли, както и други властни китайски семейства). Докторите получават лиценз в Хонг Конг според Британски стандарт, а намествачите на кости не са получили много признание от Британското правителство. Но някои, свързан с ЦРУ, вербално пусна информацията, че те (Британското правителство) са много заинтересувани от изучаване на китайското наместване на кости.


...

Друг досаден абзац, изводът от който е, че в средите на Тай-чи инструктурите често се откриват такива, с познания в тайното умение по наместване на костите.
...

Следват няколко абзаца, посветени на Брус Лий... само че той не е обекта на тази тема. Обектът на темата е, че символът на черепа от много древната практика да се управлява съзнанието на друг човек чрез черепни манипулации. Затова продължаваме нататък без Брус Лий, и без това всички знаят, че е от богат род на илюминатската китайска фамилия Ли и че е убит от Триадите.
...Професор Лоурънс Милър (Laurence Miller) в статията "Необичайни синдроми от нараняване на главата..." (Списание за конгитивна реабилитация - The Journal of Cognitive Rehabilitation - 11-12/94г, стр. 13) пише "Нарушенията в паметта са на практика общоразпространени, когато става дума за нараняване на главата и е типично да са в първите редове на списъка със симптомите на пострадалите. Стандартно за пост-травматичното разстройство на паметта - и по принцип за органичните разстройства на паметта като цяло - е старите спомени да са добре запазени, закърпени или ограничени спомени за събития веднага преди нараняването (ретроградна амнезия) и след нараняването (антероградна амнезия), и последващи трудности при ученето и запомнянето на нова информация."

Това е точно обратното на онова, което дресьорите (хендлърите) искат. Те искат жертвата да забрави за извършеното насилие върху нея, но да е в състояние да запомни серия нови команди за поведение с точност. Това подчертава причината, поради която човекът, извършващ нападението, ТРЯБВА да бъде вещ в процедурата. Няма съмнение, че китайските бойни изкуства се използват за нападения над хора, чието мислене трябва да се промени. Тайният потенциал на китайските бойни изкуства да разместват черепните кости на човек и по този начин да влияят на мисленето му е била тайна, чието запазване си заслужава убийствата. Милър също изтъква, че нараняванията на предните лобове могат да разхлабят силата, с която човек възприема реалността. Въпреки че Милър пише за инцидентни наранявания, в статията си представя изключително добре изследване върху широкото разнообразие на менталните проблеми, които различните наранявания причиняват. Медицинският свят е наименувал множество от тези специфични проблеми, например Синдром на Гансер, Синдром на Капгас и Синдром на Котард [Ganser Syndrome, Capgras Syndrome, Cotard’s Syndrome]. Този вид изследване може да е полезно за установяване какви специфични симптоми различните видове наранявания могат да причинят... но  материалът не конкретизира КАК нарочно да се създаде симптом.

П.П.

Също така искам да обърна внимание на известния ви факт, че ИСТИНСКИТЕ извънземни издължени черепи се познават именно по това, че черепната им кутия има една голяма кост, а НЕ Е сложно-съставна като нашата черепна кутия.

С оглед на тази тема, публикация #8 ....въпросът е - НАРОЧНО ли сме направени така, че на съзнанието ни да се влияе лесно и по множество начини?


 http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

събота, 16 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 2

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати“
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler
ЧЕРЕПНОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ се пази в ТАЙНА

Наскоро, един доктор - Йошиаки Омура (Dr. Yoshiaki Omura), откри, че кръвното налягане в мозъка е много по-различно от кръвното налягане в останалата част на тялото. Кръвното налягане в мозъка на човек е от основно значение за неговото мислене (като например раздразнителност и безсъние)...

Студени душове, бел.прев.

...и също така афектира и други неща в тялото, например стегнатостта на мускулите на врата. Високото мозъчно кръвно налягане се нарича синдром на цефалическата хипотония. И въпреки това, когато този доктор отишъл да прегледа какво медицинските книги/изследователски институти имат да кажат по въпроса за мозъчното кръвно налягане, не открил нищо. Той разгласява откритията си в публични разговори. Наскоро говори пред голяма публика от китайски лекари. Когато авторът на тази книга се срещна с д-р Йошиаки Омура, безуспешно се опитах да кажа на Йошиаки, че причината, поради която това знание се потиска, е интереса в полето на контрола над съзнанието.

Значимостта на контрола над човешкото съзнание, публикация #8, бел.прев.

Д-р Омура лекува различни заболявания, работейки с мозъчното кръвно налягане на пациента. Омура диагностицира и други проблеми, като например ранните стадии на рак, ПО-РАНО, отколкото MRI тестовете могат да ги диагностицират, просто като следи мозъчното кръвно налягане (MRI - mdgnito-resonance imaging, сканиране с магнитен резонанс, бел.прев).


Бел.преводача: С други думи - магнитният резонанс не става за чеп, в контекста на диагностиката на ранни стадии на рак.ЦЕРЕБРАЛНАТА ГРЪБНАЧНА ТЕЧНОСТ се пази в ТАЙНА

Друга важна течност в мозъка, открита от други хора, е Церебралната гръбначна течност. Има множество технически подробности за тази ЦТ, които са изключително важни за функционирането на съзнание-тялото. В тази глава ще обсъдим редица полета на медицинската наука, акупунктурата, персонологията, и тн, във връзка с мозъка, които полета, когато са известни и прилагани от опитните практици, могат да дадат на практика контрол над друг човек.

Бел.прев: персонология - теория на личностната психология, развивана от Хенри Мъри (Henry Murray) и други. Физиогномика включително.


Мистериозните школи и определени кръвни линии пазят голяма част от това знание за себе си и продължават да пазят най-добрите тайни. Даниел Уайтсайд (Daniel Whiteside), пионер в поведенческата генетика и разбирането на връзката  между формата на черепа и характера, дава някои важни потвърждения за това как Мистериозните школи предават това тайно знание за черепа.

В многозначителната му работа "Историята на Структурата/Функционирането" (стр. 2-3), той подчертава, че Структура/Функциониране се е изучавало и преподавало от Елинските Мистериозни школи и е било основата на психологията, упражнявана в Римската империя...

Бел.прев:

"Езотерика", като дума, ПЪРВОНАЧАЛНО е означавала ТАЙНИТЕ УЧЕНИЯ на елинските философи, в сравнение с техните ОБЩЕСТВЕНО ДОСТЪПНИ НРАВОУЧЕНИЯ - "екзотерика". Това, че най-вероятно тайните учения на елинските философи са били в контекста на себепознанието (и как да се приложи успешно по екстровертен начин), просто се прибавя към значението на думата, но не е нейния истински произход.

...Католическата църква потиснала това знание. Животът на това познание се поддържал от Кабалистичните философи и арабите, докато Тамплиерските рицари не го върнали. Ако надградим върху информацията, предоставена от Даниел, откриваме, че от Тамплиерите, това знание  достигнало до лидерите на Prieure de Sion ("Орден на Сион" в превод, бел.прев), които на свой ред разпространили негови нисши форми сред окултните групи, които били под техен контрол. Например, Орденът на Розенкройцерите за Северна и Южна Америка, в техния Том 8 от Розенкройцерския наръчник (Сан Жозе, Калифорния: Върховна Велика ложа AMORC) (San Jose, CA: Supreme Grand Lodge AMORC) стр. 91-108 говори за гръбначния стълб, нервите и влиянието на цветовете и музиката върху нервната система, итн. Великия Майстор Люис пише на стр. 103 "Розенкройцерите бяха първите, които направиха пълно обрисуване на тази система [нервната система] и първите да узнаят точно коя част от човешкото тяло е свързана с всяка друга част."

Един свидетел докладва на автора, че бил гледал как специалист по акупунктура отново и отново работи върху мозъците на клиентите си, като вкарва 3 дълги тънки игли през церепа. Акупунктурният специалист се хвалил на свидетеля, че можел напълно да контролира друг човек чрез уменията си с иглите. Показал на свидетеля как да успокоява болката, и как може да елиминира личната воля, докосвайки миниатюрни области от мозъка. Той също така бил вещ в манипулирането на съзнанието на клиентите и по други начини, отново с иглите.

Положени са големи усилия в изследвания, за да се определи  какви са различните предназначения на различните области в мозъка. Няколко изследователи независимо един от друг установили, че способността да се взима избор, тоест това което наричаме "свободна воля", е локализирана близо до Област 24 на Броудман в Предния Cingulate Sulcus.


Бел.прев: тука

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Gray727_anterior_cingulate_cortex.png
Произход на символа на ЧЕРЕПА


Намесването в тази зона може да разстрои способността на човек да упражнява свободна воля. (За повече информация относно това, можете да започнете с Франсис Крик, Удивителната хипотеза - Научното търсене за Душата... Francis Crick, The Astonishing Hypothesis The Scientific Search for the Soul.)


 http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

вторник, 12 април 2016 г.

ПРОИЗХОД НА ОКУЛТНИЯ СИМВОЛ НА ЧЕРЕПА ПРИЧИНИ, И КАКВО ОЗНАЧАВА - част 1

обърнете внимание на униформените прически

Извадки от книгата на Фриц Шпрингмайер и Циско Уийлър „По-дълбоки прозрения във формулата на илюминати
Deeper Insights into the Illuminati Formula by Fritz Springmeier & Cisco Wheeler

Избрани извадки и пасажи от
Глава 8: Науката на телесното манипулиране и програмиране

Обърнете внимание: преводът ми е свободен, с чести елементи на преразказ, защото бързам с превода на други неща и просто нямам време. Но в никакъв случай не орязвам и не съкращавам смисло-носещите взаимосвързани елементи на речта.

...

...В Глава 6 обсъдихме имплантите, манипулиращи тялото и функциите му. Имплантите за манипулиране на тялото бяха поместени там, за да може да се придаде завършен вид на информацията, въпреки че не всички телесни импланти са на принципа на електрическата активация. Миналата ни книга „Формулата на илюминати за създаване  на неоткриваем тотално контролира роб“ (1996) покриваше 12-те науки на майндконтрола, само че нейната Глава 8, посветена на манипулирането на човешкото тяло, не спомена онази информация, свързана с древните тайни относно манипулирането на черепа, нито модерните тайни относно манипулирането на съзнанието чрез прилагане на радиация в комбинация с химикали...

А. ЧЕРЕПНИ МАНИПУЛАЦИИ – Важни свръх-секретни методи на илюминатското програмиране на съзнанието…

…Всяка травма на главата, без значение дали е нещастен случай, злощастно падане, рана от куршум, или резултат от ПТП, може да доведе до невъзстановимо нараняване на мозъчната структура. Но онова, което понякога се представя по новините като битови инциденти, често са добре прикрити, внимателно обмислени и перфектно изпълнени черепни манипулации, измислени от илюминати с цел създаването на специфични умствени промени и промени в личността.
За да стигне до дъното на този вид майндконтрол, авторът, Фриц, си набави същите книги, които и черепните остеопати изучават и същите книги, които разкриват модерните научни изследвания върху формата на главата, лицевите характеристики и връзката им с характера. Авторът се опита да се приближи максимално, колкото е по силите на някой външен непосветен, за да разбере какво се върти в главата на един програмист чрез черепно манипулиране.

…Това са тайни, известни само на шепа хора по света. Тези тайни са пазени внимателно от векове и са изключително използвани от сатанистите. Как се сдобих с тези тайни е дълга история. Резултат от сливането на множество паралелни изследвания, събиращи се в един контекст...

…В самата академична литература на това изкуство (черепното манипулиране, бел.прев) се говори за „Силата“. Онази Витална Сила, смятана за Универсалната Сила на Интелекта, присъстващ във всички неща… … Описва се като Сила, подобна на „Колективното безсъзнателно“  на Юнг (и нищо чудно, Юнг е илюминат, бел.прев)…

…Дори и Мафията са способни да създадат безжалостни престъпници като алтернативни личности у някого чрез манипулация на черепните кости, а те далеч не са най-способните в тези неща. Как реагират жертвите на подобен майнд-контрол? Повечето следват скритите напътствия на съзнанието, напълно невежи относно факта защо съзнанието им иска да отиде в определена посока. Някои дори обясняват умствените си наклонности с метафизичното… …Въпреки невероятната липса на общодостъпна информация относно този тип манипулиране на съзнанието, изглежда, че е много по-разпространено, отколкото някой може да предполага.

…Полезното от този тип влияние над съзнанието е, че промените в тялото и структурата на главата на жертвата са постоянни и невидими, за разлика например от хипнотичните и дрогираните състояния. Друго предимство е, че някой вещ в тази дейност може да обработва друг без втория да го осъзнава. Някои от процедурите притъпяват вниманието на обекта, откъсват го от спомените му и го правят по-податлив на други форми на майнд-контрол, дори и обекта да не е имал никакво предишно програмиране.

...


…Един пример за техника, която предизвиква рязка адаптация на черепните кости със съпътстващи я неврологични ефекти, е лекият удар по тила отзад и отдолу, точно в момента на издишване (удължаване)(авторът има предвид, че при издишване, ребрената кутия се свива, дърпайки раменния пояс леко надолу, при което вратът леко се издължава и разстоянието между раменния пояс и тила се увеличава, бел.прев)…. последван от повдигане на костите на кутията… (ето тези: )

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Parietal_bone_superior3.png
Произход на символа на ЧЕРЕПА

… нагоре от слепоочната област точно в момент на вдишване (свиване), след което рязко да се издърпа кутията назад и надолу… след това клиновидната кост да се изкълчи във вертикално- или странично-обтегната позиция. (клиновидната кост: )

https://classconnection.s3.amazonaws.com/67235/flashcards/861786/jpg/sphenoid-bone-3.jpg
Произход на символа на ЧЕРЕПА

Тези процедури също така ще забързат напредъка на видимото остаряване. Това е само един пример как може да се контролира съзнанието на друг човек. И, както ще стане ясно от секцията на Циско, властта (включително властта над другите хора) е целта на окултния подземен свят.

...…Много изследване беше посветено за изготвянето на този рафиниран доклад. На пръв поглед, изпипаността на тази глава, която е изпълнена с толкова много източници, може да заблуди някои хора да си мислят, че този вид майнд-контрол въобще не е бил тайна. Тъкмо обратното, парчетата от този пъзел бяха добре скрити…

Бел.прев: Не мога сега да се занимая с цитиране тук на източниците, които споменават, защото са много. Но ще гледам да запазя онези, които ми се струват важни. Опитвам се да не давам излишни поводи на кретените с претенции, като публикувам кратки мнения или незавършени неща… но сега просто няма време. В крайна сметка, книгата е цитирана горе, намира се свободно из нета, източниците които сега пропускам са второстепенните, всеки сам може да изсърфира целият този източник и да прочете Глава 8 от първа ръка. Цялата тази публикация е само в помощ на не знаещите английски, като им даде посоки за размисли и евентуално за сърфиране на езика, с който се чувстват най-уверени.


… Илюминати седят върху планина от технология и знание, които са в състояние да създадат едва ли не Рай на Земята, но те трупат това познание, с цел да го потиснат и задушат (точно това използвах като един от своите аргументи наскоро в тази тема, коментар #7, бел.прев). Не само това, но вместо да помагат на човешкия род, те използват знанието си за черепа, за да награждават онези, близки до Луциферианската им йерархия, и да злоупотребяват с онези, които дръзнат сериозно да спънат дневния им ред. След като прочетете тази глава и бъдете вече наясно, че тайните на черепната манипулация могат да спасят деца с церебрална парализа, и някои деца със Синдром на Даун, вие също ще започнете да надигате глас заедно с този автор срещу ненужното страдание, което илюминати извършват върху човечеството в похода си за планетарно господство.

http://xcombg.net/index.php?topic=1317.0

вторник, 5 април 2016 г.

Езотеричното тълкуване на Пинокио


Създаден през 1940 г., „Пинокио” е класика на Дисни, която все още се цени от малки и големи по цял свят. Историята на дървената марионетка, обаче, крие в себе си голям духовен символ, базиран на езотеричните доктрини, който много рядко се обсъжда. Ще разгледаме източниците на това анимирано приключение, както и скритото му значение.


За първи път гледах „Пинокио” като дете на видео касета с лошо качество, заедно с малкият брат, докато ядяхме Fugee-O (Fugee-O – марка бисквити на Kraft Foods). Наслаждавах се на приятната песничка на щурчето Джимини. Но се ужасявах от Кочияша и не харесвах особено подводната част. До скоро това беше почти всичко, което си спомнях от тази класика на Дисни. През една ленива неделна вечер, попаднах на „цифрово преработена версия” на филма по телевизията и го гледах „заради старото време”. Това, което се предполагаше, че ще бъде забавно пътуване в долината на спомените, се превърна в шокиращо откритие: Пинокио се оказа един от най-дълбоките филми, които някога бях гледал. Можеше ли това да е един огромен символ на духовността и модерното общество? Дали наистина долових загатване за просвещение в окултни Мистерии? Веднага започнах да разучавам произхода на „Пинокио” и всичките ми теории щедро се потвърдиха.
Излишно е да казвам, че филмът днес е главен елемент от културата. Колко хора НЕ са гледали филма? От друга страна, колко хора са наясно с истинското, със скритото му значение? Зад историята на куклата, която се опитва да стане добро момче, стои потайна духовна история, която се корени в Тайнственото училище по Окултизъм. През очите на посветен, детската история за това да „бъдеш добър”, изпълнена с уроци как „не трябва да се лъже”, се превръща в търсене на мъдрост и духовно просвещение от човек. Грубо откровените коментари на Пинокио обрисуват жестоката картина на модерния свят и може би предвиждат начин да се избегнат капаните му. Чрез думите на автора и литературните препратки, човек може да разбере скритото гностично значение на Пинокио.

Корените на ПинокиоКарло Лоренцини, известен още като Карло Колоди


„Пинокио” е написан от Карло Лоренцини (известен под псевдонима Карло Колоди) между 1881 и 1883 г. в Италия. Лоренцини започва писателската си кариера във вестници (Il Lampione и Il Fanfulla ), където често пъти използва сатира, за да изрази политическите виждания. През 1875 г., навлиза в света на детската литература и я използва, за да предаде политическите си убеждения. Например, сериите Giannettino често са се отнасяли за обединението на Италия.

“Лоренцини е бил очарован от идеята да използва дружелюбни, нечестни герои като начин да изрази собствените си убеждения чрез алегория. През 1880 г., той започва да пише „Storia di un burattino” (“Историята на една кукла”), наречена още „Le Avventure di Pinocchio” („Приключенията на Пинокио”), която се публикува седмично в Il Giornale dei Bambini (първият италиански вестник за деца).”


„Приключенията на Пинокио”, приказка, описваща приключенията на кукла, непреклонна в търсенето си да се превърне в истинско момче, била публикувана през 1883 г.Творчеството на Лоренцини не е само политическо. Творбите му и особено „Приключенията на Пинокио” съдържат голям брой метафизични гледни точки, които често се пропускат от съвременния читател. За пълното разбиране на дълбочината на работата на Лорензини е важен един факт, а именно, че той активен масон - Свободен зидар. В есе, озаглавено „Pinocchio, mio Fratello” (Пинокио, Братко мой), италианския свободен масон Джовани Малеволти описва Масонското минало на Лоренцини:

“Просвещението на Карло Колоди в свободното зидарство, дори и да не може да бъде намерен официален документ за това, е всеобщо признато и към това често пъти са се отнасяли. Алдо Мола, немасон, който често е определян като официален историк на Свободните зидари, е описал, при това с голяма увереност, просвещението на писателя. Събития в живота на Колоди като че ли допълнително потвърждават тази теза: 1848 г. - написва книга, озаглавена “Il Lampione” (Фарът), който, както казва Лоренцини, „осветлява всички, които се лутат в мрак”; той също така се смята за „страстен последовател на Мазини” (именит италиански масон от свободните зидари и революционер).” той също счита себе си за страстен последовател на Мацини” (виден италиански масон и революционер).”

Колоди може да бъде открит и в този документ, публикуван от Великата Ложа на Цяла Англия, описващ известни Свободни зидари.
Малеволти продължава:

“Има два начина да прочетеш “Приключенията на Пинокио”. Първият е този, който аз бих нарекъл „непосветен”, в който читателят, най-често дете, научава за злополуките на дървената кукла. Вторият е четене от масонска гледна точка. Тук тежкият символизъм завършва без да замести простият линеен разказ на събитията.”- Джовани Малеволти, Pinocchio, mio Fratello (свободен превод)

Лоренцини написва Пинокио като следва дългата традиция на загадъчни текстове: разказ на обикновена история, която да се хареса на широките маси, но със скрит смисъл, запазен за тези, които „знаят”.

Анализ на филма

Има доста разлики между книгата на Колоди и филма на Дисни. Историята е опростена и Пинокио е превърнат по-скоро в невинен, безгрижен персонаж, а не в инат и неблагодарен единак, какъвто е в оригиналната книга. Все пак всички основни елементи присъстват във филмовата адаптация, както и скритото послание.

СъздаванетоФилмът започва с Джепето, италиански дърворезбар, който превръща парче дърво в кукла. Той й придава човешки черти, но все пак остава безжизнена кукла. Джепето е по някакъв начин Създател (Demiurge) на Вселената на Платон и Гностиците (При гностиците - творец, създател на света; при платониците - върховен разум, творческа сила). Думата “Demiurge”, буквално преведена от гръцки, означава ”създател, занаятчия или майстор”. Във философската терминология, „Demiurge” е „малък Бог” на материалния свят - този, който създава несъвършени същества, които са подложени на капаните на материалния живот. Къщата на Джепето е пълна с резбовани от него часовници, които, както знаете, се използват, за да измерват времето – едно от големите ограничения във физичен план.

“От цялостната божествена мощ е индивидуализиран „създателя” – безсмърния смъртен, на когото дължим физическото си съществуване, както и страданията, през които трябва да преминем по време на това съществуване” - Менли Хол, Тайните учения на всички времена.


Джепето е създал прекрасно изглеждаща марионетка, но осъзнава, че има нужда от помощта на „Великия Бог”, който да даде на Пинокио божествената искра, необходима, за да се превърне в „истинско момче” или съгласно езотеричната терминология – в просветлен човек. И така, какво прави той? Той „си пожелава на една звезда”. Той моли „Великия Бог” (Великия Архитект на Масоните) да изпълни Пинокио с малко от божествената си същност.Дали това не е Сириус – ярката звезда на свободните зидари?

Тогава, „Синята фея”, представителка на Великия Бог, слиза на земята, за да даде на Пинокио искра от Всеобхватния Ум, от „Разума” на Гностиците.
“Християните гностици твърдят, че спасението на човечеството се е постигнало чрез предаването на Разума (Всеобхватния Ум), който е велико духовно същество, по-висшо от „Създател” и който, навлизайки в човека, дава съзнателно безсмъртие на творенията на „Създателя”.

Феята дава на Пинокио дарбата на живота и свободната воля. Въпреки че е жив, той все още не е „истинско момче”. Тайнствените училища учат, че истинския живот започва само след просветление. Всичко, случило се преди това, не е нищо друго, освен бавно разпадане. Когато Пинокио пита „Аз истинско момче ли съм?”, Феята отговаря „Не, Пинокио. Изпълнението на желанието на Джепето, зависи изцяло от теб. Докажи, че си смел, честен и щедър, и някой ден ще бъдеш истинско момче”. 
Темата за самоувереността и самоусъвършенстването е силно вдъхновена от Гностични/Масонски учения: духовното спасение е нещо, което трябва да бъде заслужено чрез самодисциплина, самопознание и силна воля. Масоните символизират този процес с алегория на Грубия и Перфектен дялан камък. 
“‘В теоретичното свободно зидарство, грубия облицовъчен камък е символ на непосветения Свободен зидар, преди да открие просветлението. Перфектният дялан камък е символ на Свободния зидар, който чрез Масонско образоване, работи, за да постигне почтен живот и усърдно се стреми да получи Просветление. В степен „Калфа” (Fellowcraft), виждаме използването на Грубия и Перфектния камък. Това, което следва да се научи тук е, че чрез способите на образованието и постигането на познание, човек може да подобри състоянието на духовното си и морално съществуване. Както и човека, всеки Груб Камък започва като несъвършен камък. С образование, обработка и братска любов, човек се оформя като създание, което е изпитано от чистата добродетел и заобградено от обхвата на границите си, дадени ни от нашия Създател.”- Масонска Образователна Ложа.

По същия начин, по който Масоните представят процеса на просветление чрез превръщането на грубия камък в гладък, Пинокио започва пътуването си като грубо парче дърво и търси начин да изглажда ръбовете си, докато се превърне в истинско момче. Но нищо не му е подадено наготово. Трябва да протече вътрешен алхимичен процес, който да го направи достоен за просветление. Той трябва да премине през живота, да се бори с изкушенията му и използвайки съвестта си (олицетворена от Щурчето Джимини), трябва да намери правилния път. Първата стъпка е да отиде на училище (символ на познанието). След това, изкушенията на живота, бързо започват да пресичат пътя му.

Изкушението за слава и богатство


На път за училище, Пинокио е спрян от лисицата Фоулфелоу (име, което не вдъхва особено доверие – {foul – англ., нечестен и fellow – другар, събрат}) и Котката Гидиън, които го примамват към „лесния начин за успех”. Въпреки предупреждението на съвестта му, марионетката последва съмнителните герои и така е продаден на Стромболи – войнствения организатор на куклени шоута. 
По време на изпълнението си, Пинокио е запознат с придобивките от „лесния начин”: слава, богатство и дори секси женски кукли.Въпреки това, Пинокио бързо научава високата цена на този привиден успех: той не може да се върне и да види баща си (Създателя), парите, които печели са единствено за Стромболи – „дресьора” му и той вижда каква ще бъде съдбата му когато остарее. Твърде зловещо описание на шоу бизнеса, нали? Той всъщност не е нищо повече от .... кукла. След като вижда истинската същност на „лесния начин”, Пинокио осъзнава печалното състояние, в което се намира. Той е затворен в клетка като животно и е оставен на милостта на жесток кукловод. Той е подведен към това да продаде душата си.Тогава Пинокио си връща съвестта (Щурчето Джимини) и се опитва да избяга. Но и цялата добросъвестност на света не могат да го спасят – Щурчето не може да отвори катинара. Нищо друго, освен божествена намеса не би могла да го спаси, но не и преди да бъде честен с Феята (божия пратеник) и най-вече – честен към себе си. Изкушението на светските наслади


Отново в правия път, Пинокио отново е спрян от Лисицата Фоулфелоу, която го примамва да отиде в „Острова на насладата” – място, без училище (познание) и закони (морал). Децата могат да ядат, пият, пушат, бият и унищожават каквото и когато си поискат, всичко това под зоркия поглед на Кочияша.Островът на насладата е метафора за „скверен живот”, характеризиращ се с невежество, търсене на постоянно удоволствие и задоволяване на най-низшите импулси.  Кочияшът поощрява това поведение, защото знае, че това е перфектния метод за създаване на роби. Момчетата, които напълно са се отдали на този глупав начин на живот се превръщат в магарета и са експлоатирани от Кочияша да работят в мина. Още едно доста грубо обрисуване, този път на масите от невежи.Пинокио и той започва да се превръща в магаре. В езотерични термини – той е по-близо до материалната си същност, представена чрез това инато животно, отколкото до духовното си АЗ. Тази част от историята е литературно отнасяне към Метаморфозите на златното магаре/ The Metamorphoses or Golden Ass на Апулей – класическа творба, изучавана в училищата по мистерии, каквото е свободното зидарство.Метаморфози описва приключенията на Лусий, който е изкушен от чудесата на магията и заради глупостта си се превръща в магаре. Това води до дълго и трудно пътуване, като накрая той е спасен от Изида и се присъединява към нейния Мистериозен култ.

Тази история много наподобява на Пинокио – по сюжет, по духовен символизъм и темата си за окултно посвещение.
Пинокио отново възвръща съвестта си, избягва от затвора на скверния живот и от Острова на Насладата.


Посвещението

Пинокио се завръща у дома, за да се събере с баща си, но намира къщата празна. Той научава, че Джепето е бил погълнат от огромен кит. Тогава куклата скача във водата и се оставя на кита да го погълне, за да намери своя Създател. Това е финалното му просветление, в което той трябва да избяга от тъмнината на невежия живот (символизиран от утробата на огромния кит) и да получи духовна светлина.Още веднъж, Карло Колоди е бил вдъхновен от класическа история на духовно просвещение: Книгата за Йона. Срещана в християнството, исляма и юдаизма, „Йона и кита” е книга, която се чете и в училищата по мистерии.

“Йона е главен герой в „Книгата за Йона”. Накаран от Господ да отиде в град Ниневия, за да проракува срещу него, защото „техният голям грях се разкрива пред мен”, Йона се стреми вместода направи  това, да избяга от „присъствието на Господ” като отива в Яфа и отплава за Тарсис.  Издига се страхотна буря и моряците, осъзнавайки че това не е обикновена буря, хвърлят жребий и разбират, че Йона е виновен. Йона се съгласява с това и казва, че ако го хвърлят зад борд, бурята ще утихне. Моряците се опитват да стигнат до брега, но след като не успяват, се виждат принудени да хвърлят Йона. Веднага след падането на Йона в морето, бурята отшумява и водите се успокояват. Той е мистериозно спасен от огромна риба, изпратена от Господ, която го поглъща и той престоява в утробата й три дни и три нощи. (Йона 1:17). Във втора глава, докато се намира в голямата риба, в своето нещастие Йона се моли на Господ и се отдава на благодарсноствен молебен, като заявява и че ще изпълни това, което е обещал. Тогава Господ заповядва на рибата да повърне Йона.”Йона след духовното си просветление


Манли Хол обяснява окултното значение на „Йона и кита”:

“Когато се използва като символ на злото, рибата представлява земята (нисшата природа на човек) и гробницата (гроба на Мистериите). Йона е стоял три дни в корема на „голямата риба”, както Иисус е бил три дни в гробницата. Няколко бащи на ранната църква смятат, че „кита”, който поглъща Йона е символ на Бог Отец, който когато нещастния пророк е изхвърлен зад борда, приема Йона в себе си, докато  намери безопасно място. Историята на Йона е наистина една легенда за просветление в Мистериите, а „голямата риба” представлява тъмнината на невежествето, която поглъща човек когато той е изхвърлен зад борда на кораба (ражда се) в морето (живота).”- Манли Хол, Тайните учения на всички времена.Йона излиза от кита със Словото Господне

Пинокио преминава през изпитанията на просветлението и излиза от мрака на невежеството. Той излиза от гробницата възкресен, също като Иисус Христос. Сега вече е „истинско момче”, просветлен човек, който е разкъсал оковите на материалния живот, за да прегърне по-висшата си същност. Щурчето Джимини получава голяма златна значка от Феята, представляваща успеха на алхимичния процес на трансформиране на съвестта на Пинокио от груб метал в злато. „Тежката работа” е вече свършена. Какво остава да се направи? Откачено парти с акордеон, разбира се!В заключение

Погледната през очите на просветен, историята на Пинокио вместо да бъде серия от случайни приключения, се превръща в дълбоко символна духовна алегория. Подробности от филма, които са привидно безсмислени, изведнъж разкриват езотерична истина или най-малкото прекалено откровен социален коментар. Вдъхновен от метафизични класики като Метаморфози и Йона и кита, авторът Карло Колоди написва модерна история за просветлението, което е най-важния аспект на Масонския живот. Въпреки че предаността на Уолт Дисни към Свободните зидари винаги е била обсъждана, самият избор на тази история за вторият анимационен филм, създаден от студиото, говори много. Многото добавени във филма символни детайли, показват прекрасно разбиране на скритото окултно значение на книгата на Колоди. Имайки предвид многобройните преиздавания на „Пинокио” и успехът му по света, бихме могли да кажем, че целият свят е станал свидетел на неговото просветление, но много малко хора са го разбрали напълно.
Съпоставена с останалите статии в този сайт, които разкриват доста зловещи значения, историята на Пинокио е пример за една по-благородна страна на окултните техники. Борбата за достигане на по-висше ниво на духовност чрез самоусъвършенстване е универсална тема в повечето религии. И все пак Пинокио си остава типично Масонски и разкрива философския произход на тези, които контролират масовите медии.Превод:
Диана
Редакция: Invisible World
Източник: www.vigilantcitizen.com


 http://www.parallelreality-bg.com/analizi/kratkianalizi/275-2011-02-02-19-03-47.html