четвъртък, 15 март 2018 г.

СИЛАТА НА МИСЪЛТА

Както знаете, аурата се простира посредством принципите на човека така, както светлината на слънцето, топлината на печката, ароматът на цветето. Всекие един от тези източници излъчва трептения - светлина, топлина, мирис. Да си припомним, че източникът може да се оттегли, но енергиите ще се запазят за известно време. Астрономията учи, че една отделна звезда може да изчезне, но лъчите от светлината, излъчена от нея, ще продължават своето пътешествие и могат да се видят от земята много години след изчезването на звездата. Онова, което виждаме, са лъчи, започнали своя път преди много години. По същия начин мислите могат да запазят своята активност и днес, макар да са изпратени преди години от някой, чийто характер и начин на мислене коренно се е променил. Места и местности често са пропити от мисълта на лица, живяли някога там.
Умът постоянно излъчва вълни, които могат да се видят (както и аурата). С течение на времето те стават все по-тънки и по-неосезаеми. Тези вълни могат да плуват през пространството, могат и да се свързват с други вълни от подобен характер. В друг случай мисловните вълни просто си остават на мястото, от където са произлезли. Когато казваме "мислите са веществени", това не е алегория, а една буквална истина. Мисълта е тъкмо това "нещо", както и светлината, топлината, електричеството… Мисълта може да се види с психичното зрение; може да се почувства от чувствителния човек; може, ако се създадат подходящи инструменти, да се измери. Когато мисълта се изпраща със сила, тя носи обикновено и известно количество прана, която допълва нейното въздействие. Прана "оживотворява" мисълта.
Мисълта зависи от начина на излъчване. Но мисълта може да привлича и други мисли с подобен характер. Извлечени от мисловната атмосфера, привлечени от други мисли, те се събират и сливат в едно цяло. Мисловната атмосфера на едно общество е сборната мисъл на хората в това общество. Хората имат своите особености, своите отличителни черти, силни слаби страни, своя преобладаваща атмосфера. Окултистът знае, че мисловната атмосфера на едно село, град, народ е обединената мисъл на тези, коите живеят или са живели там. Хора, които посещават едно общество, чувстват неговата атмосфера и ако тя не е в хармония с техния умствен характер, имат желание да го напуснат. Ако някой не разбира законите в света на мислите и остане за дълго време на едно място, той навярно ще бъде повлиян от преобладаващата мисловна атмосгера и въпреки своето желание, той се променя - потъва или се издига до равнището на преобладаващата мисъл. Неколцина енергични мислители със силни мисловни токове могат да оставят своя отпечатък върху колективната мисъл на цял район. Силната мисъл ще надделее над слабата, безцелна мисъл на мнозина, които изпращат само отрицателни и негативни вълни. Положителното е силен антипод на отрицателното. По същия начин се гради "духът" на цял един народ. Ако някой се засели в град, в който кипи енергия, той скоро ще почувства положителната мисъл, която ще пробуди същите мисли в него. Но ако човек живее в едно мъртво общество, неговата активност ще спадне и той постепенно ще се приравни с нивото на останалите членове на обществото. Хора с твърд и положителен характер не се поддават лесно на влияния и даже могат да въздействат благоприятно върху другите. Но общо взето, колективната мисъл е много силна. Същото важи и за личностите. Някои носят със себе си весела и сърдечна атмосфера. Други - чувство на недоверие, хладина и разногласие. Различните мисловни вълни привличат или биват привлечен! и от мисли със същия характер. Те образуват пластове в астралното пространство, така както облаците плават на групи в атмосферата. Това не означава, че всеки пласт заема определена част, като изключва всички други мисловни "облаци". Напротив, частиците, образуващи облаците, имат различни стешпени на трептене и пространството може да се изпълни с мисловна материя от много видове. Всеки един от нас притегля към себе си мисли, подобни на неговите, и се влияе от тези притеглени мисли. Все едно слагаме повече дърва в горящ огън. Продължителните състояния на злоба и омраза усилват анаплива на порочни мисли. Създава се център на мисли от подобен род, навикът се вкоренява и сякаш обстоятелствата и условията се трупат около него, за да се зиоълнят надело помислите. Тоест едно продължително умствено състояние създава предпоставки за реализация на мислите и наклонностите. ВИНАГИ помнете, че низостите най-лесно се промъкват в нас и се нагласяват Обсебвайки ни, тези "създания" на покварата, дори ни карат да се чувстваме добре. Трудно е да отворим очите си и да се пречистим. Но ако човек култивира навика да се посвещава на възвишени мисли, той ще създава една хармонична за неговия вътрешен мир обстановка. Той ще притегля мисли от подобен характер, които ще се слеят с неговите собствени. Нещо повече - това лице ще притегля към себе си и други хора, а от друга страна, ще бъде тласкан към тях. Това означава, че ние сами създаваме обстоятелствата и приятелските си връзки чрез собствените си мисли.
Дълбокият мислител, чиято мисъл е пропита с прана, често създава т.нар. "мисъл - форми", мисли, които притежават жизненост са почти живи сили. Тези мисъл - форми имат въздействието, което би имал и самият изпращач при личен разговор.Високоразвитите окултисти често изпращат мисъл - форми за да помагат на ближните си. Мнозина от нас са изпитали тяхната сила - те носят със себе си съзнанието за ново начало и кураж.
Често пъти мисъл - форми се изпращат несъзнателно от хора, проникнати от себелюбиви желания и стремежи. Въпреки това, не бива да се страхувамне от лоши последствия, ако сме обкръженои от умствената атмосфера на любов и възвишеност. Тези два фактора ще отблъсната и най-силните мисловни вълни, които се срещат в астралната атмосфера. Тези, които имат най-голямо духовно развитие, които са изоставили дребнавите стремежи и амбиции, изпращат мисловни вълни на сила и подкрепа за нуждаещите се. Такива хора стоят наравно в Светлината до самия Христос, Буда и всички светци и възвишени души.
Едиственото, от което би трябвало да се упасяваме в света на мисъл - формите, е провличането на унизителни и недостойни мисли. Ако нашите мисли са низки и егоистични, ние сме беззащитни срещу подобни мисъл - форми, които могат да ни внушат да извършим недостойни деяния. Силните желания създават мисъл - форми, които задоволяват нашите помисли - добри или лоши. Ние притегляме нещата към себе си и биваме притегляни към тях през тези мисловни вълни. Те се превръщат в силни помагачи и си вършат работата, Следователно трябва да бъдем внимателни при изпращането на мисли. При никакви обстоятелства не изпращайте силна мисъл с желание за вреда на някому. Така човек ще увисне на бесилката, приготвена за друг.


Аз вярвам във вас и вашия възвишен и борбен дух. Вярвайте и вие!
Бъдете благословени!

http://wicca.hit.bg/BOOK/yoga/silata_na_misulta.htm