понеделник, 31 август 2015 г.

Мултиизмерните негативни извънземни
Тези които наричаме „извънземни” са хиперизмерни същества. Те се крият зад завесата на нашите възприятия и могат да се проектират в нашата видима реалност по тяхно желание. Те не са посетили Земята наскоро, а са били тук стотици хиляди години и продължават да живеят тук, най- вече в подземни бази. Някои „извънземни” са помогнали генетично да се инжинира човешката раса, докато други фракции осакатяват човешките гени за да превърнат човека в крайна сметка в нещо което е малко повече от физическа и етерена храна! Днес тези, които контактуват с човечеството чрез отвличания имат негативна ориентация и намерение да създадат раса от човеко-извънземни хибриди способни да господстват над човечеството и същевременно да са тотално предани на многоизмерната извънземна империя. Литературата индетифицира тези негативни „ извънземни” като рептили, сиви, mantids, и някои враждебни фракции на Nordic (изглеждащи като скандинавци). Съществуват и позитивно настроени същества също от расата Nordic, но те зачитат закона за свободната воля и не участват във физически отвличания. По-скоро те съществуват в духовни братства предоставяйки своите услуги да пазят и насочват тези които търсят свобода от ограниченията на 3Д матричната контролна система затвор/училище – Земя.
Враждебните „извънземни” са 4Д и 5Д тъмни същества:
Това са същества които са се развили отвъд ограниченото 3 – измерно линейно време пространство. Те съществуват на ниво на реалност отвъд нашите 5 сетива- така да се каже зад сцената на нашата реалност. Имат власт над всички елементи от по-ниските йерархии на матричната контролна система - от отделни личности до цели човешки организации. Те са отвъд линейното време и така могат да го правят.
4-измерните същества имат физическа форма свързана с животинския вид от който оригинално са се развили. Всички , които са на Земята са хуманоиди по природа. Някои изглеждат хора, някои рептилоиди, а други инсектоиди (насекомо-подобни). Тяхната форма е временно променяща се заради варищата материалност на 4-то измерение.
Те са част от междузвездни и мултиизмерни империи, които търсят завоевание. Те превземат цели светове и раси заради генетични, физически и духовни ресурси. Това се прави търпеливо в продължение на хиляди наши години, но защото те са отвъд линейното време това не ги притеснява. Те търсят енергия и Земята e моделирана като ферма за тях. Тази енергия се състои от човшка жива сила, емоциоанална, духовна и сексуална енергия. Бидейки мултиизмерни те могат да я измукват директно чрез телепатични връзки или чрез много агенти или „портали” (става въпрос за така наречените organ portals - хора без душа – биороботи) които са внедрени между населението.
Те са били тук стотици хиляди години и преди много време са променили човешкия генетичн код за да ни ограничат до нашите първични нива, ние сме духовно осакатени заради това!
Над тях са нефизични същества от демонична натура, тъмни окултни овърлордове които са върховни в своята мъдрост и познание. Докато 4Д съществата не са толкова съвършени и служат повече за раболепни слуги и оръженосци, 5Д съществата са техните командири, Луциферианци по природа. Те са напреднали достатъчно да се появяват в каквато си форма пожелаят и по този начин могат да изглеждат и хора. Някои от тези враждебни червенокоси Nordic са от тази категория.
Те са заключени в своя собствен начин на съществуване и над тях в йерархията е само логосът или центърът на мисълта, черното слънце, духовната черна дупка, която неминуемо измуква всички ориентирани към себе си съзнания в нея. За да се измъкнат от тази духовна смърт те имат нужда от повишена енергия от тези надоло в йерархията.Напрактика всички тъмни участници гледат да избегнат метафизичните последици от това, което правят. Заради това те влизат във физическия свят за да продължат живота си. Докато са във физичния свят те могат да вършат каквото си искат и да забавят плащането на дълга. Тези същества не са заблудени или нееволюирали а напротив – те са високо еволюирали, но по ентропичен начин. Те имат огромни познания и мъдрост засягащи това как да служат на Твореца за сметка на другите.

Те имат слабости:

Те са склонни да се самозалъгват заради техния тесен обхват. Мултиизмерните същества заемат честоти на вероятни реалности чийто спектър отговаря на техните духовни честоти.Така че тези от негативен характер , които вибрират на по-ниски и ограничени честоти могат да оперират в по-ограничен обхват на реалности. Това ги прави слепи за определени изходи (възможни събития), които не са в техните възприятия.
Те са много практични, затова винаги търсят най-лесният път. Това е защото те трябва да економисат своята енергия и стратегия.Природата на еволюцията на облсужващите себе си включва завладяване на ограничени ресурси , така че ефективността и калкулациите са необходими.
Те немогат лесно да се отклонят от плановете си - всичко е калкулирано предварително. Нужно им е време да се приспособят към нови неуловими за целта тактики. Заради това когато те атакуват извън линейното време това означава че те изпращат атака едновременно в миналото, настоящето и бъдещето. Така че това което за нас изглежда атака обхващаща няколко дни или седмици за тях е един единствен миг и по този начин изглежда, че те бавно отговарят на нашите импровизации.
Те немогат да се справят със заплетени моменти лесно освен ако не са предварително калкулирани. Това което правят най- вече е да оптимизират успеха си , което включва придвижване към реалности, които най добре пасват на технате крайни цели.Но винаги съществува фактора свободна воля, който обърква нещата. И ако целта използва свободната си воля да бъде непредвидима , това добавя невъзможна за калкулиране сложност на възможните вероятности и по този начин ги дезориентира.
Те мислят , че винаги имат предимство така че стават непредпазливи. Много пъти те не очакват съпротива, те мислят че техните планове са тайни и отвъд човешкото възприятие.
Липсата на обединение между тях нарушава духовната свързаност на тяхното цяло и така се разпада това което те събират. Това означава, че те трябва да събират повече и по този начин стават като черни дупки нуждаещи се от все повече и повече енергия като междуизмерна пирамидална схема.
Те имат власт над ниските (човешки) нива на контролиращата система:
Всяка индивидуалност, която е в йерархията на (службата за себе си) е едновременно хищник и плячка. Хищник за тези под и плячка за тези отгоре. И обратно – всеки който е хищник или плячка участва в йерархията на (службата за себе си ).
Хората със силна ориентация към служба за себе си се инкарнират за да повишат своята негативна полярност и изпълняват различни мисии. Те имат ниска духовна честота и се раждат на позиции с власт. Те формират елита на света, който в основата си е ръководен от извънземни сили оглавяващи йерархията на (службата за себе си)!
Те се инкарнират основно в изолирани кръвни линии защото ДНК-то и душата трябва да съответстват. Така че проследяването на кръвните линии може да покаже потенциала на съдбата. Кръвни линии като тези изникват чрез генетична модификация от извънземни фракции или от мутация в отговор на душевната честота на предците, които са сключили негативни дущевни споразумения с висши тъмни сили. Тези кръвни линии имат физическа, духовна и символична връзка с техните извънземни двойници.
Тяхната функция е да властват и да завладяват и точно сега ние сме в последната фаза на тяхното завладяване. Негативните мултиизмерни сили искат тотален контрол над човечеството. Тяхното влияние над човечеството може да се определи с термина Мултиизмерна Матрична Контролна Система.


Източник: www.montalk.net
Превод: Alien

понеделник, 17 август 2015 г.

Причини да съществувате в човешко тяло на Земята

Земята не е единственото място във вселената, където има време-пространствена система на реалност, нито пък е единствената с такова ниво на вибрации, но животът тук (поради неговото естество и екстремните дуалности и полярности, които са замесени) представлява уникално предизвикателство за всяко същество, избрало подобна дестинация.
Въпросът „защо съм тук?“ се явява може би НАЙ-ГОЛЕМИЯ въпрос в живота на много хора и сам по себе си е доста сложен. Затова още в началото ще бъдат изброени някои конкретни причини:
1. Просто любопитство. Тези, които никога не са били въвлечени в изискващо съществуване, в което да управляват физическото си въплъщение го намират за предизвикателство.
2. Това е възможност да се експериментира в рамките на определен момент от историята на планетата.
3. Ограниченията, които са наложени спомагат да се концентрирате върху специфични аспекти на енергията, които са налични само при въплъщение (инкарнация).
4. Това означава интензивен процес на обучение, при който имаме форсиране на смесица от полярности, които доставят възможност за разбиране на замесените страни.
5. Това е възможност да се осъзнае и разбере едно въплъщение различно от това, с което сте свикнали.
6. Затвор.

За да разберете каква „напаст“ е да влезете в тяло в сравнение с това да сте без такова (като есенция) трябва да разберете, че когато нямате тяло, можете да отидете навсякъде, където пожелаете във вселената просто чрез мисъл и емоция. За да попаднете в ситуация като тази (да сте с физическо тяло) трябва да се съгласите, че линейното време „съществува“ (времето е сферично по природа при други нива), за да се сдобиете с първично „човешко“ съзнание. Вие трябва да възприемете, че съзнанието, което се изразява чрез „човешката“ психология и генетика е драстично ограничено. Също трябва да възприемете факта, че за да го направите, трябва да потиснете паметта си преди да се решите на стъпката и да забравите мисловните си процеси преди нея и на всички спомени от други изживявания, както физически, така и нефизически, така че да не пречат на житейския ви път в това Въплъщение. Спомените стоят на ниво есенция заедно с вас, но не са достъпни при нормални обстоятелства. Тези спомени, които стоят при „есенцията“ могат обаче и да са значителна част от задвижващата ви сила в този живот в зависимост от това какво сте дошли да постигнете.

След това се изисква да изберете подходяща времева точка за раждане, със съответните генетични, природни, социални, политически и икономически модели, които предварително сте калкулирали, че ще спомогнат да реализирате целите си (от вашата гледна точка, в която се намирате преди въплъщението всичко това се вижда много ясно въпреки наличието на много променливи, които могат да спънат оригиналната цел; понякога може да се наложи да предприемете действия, които да ви върнат обратно на първоначално зададения курс). Тъй като има много същества, които търсят изживявания свързани с инкарниране (както и много, които пък искат да ги избегнат на всяка цена), много често набелязаната входна точка към физическия живот бива изпусната. Все едно да скочите с бънджи, но без въже.

Бам! Излизате от тръбата и сте на светло. Вече не сте в ЕСТЕСТВЕНОТО си състояние и неочаквано откривате, че физическото тяло има драстични ограничения. Известно време прекарвате като си играете с играчки и други странни израстъци, над които се опитвате да придобиете контрол преди те да вземат контрол над вас (това се случва по-късно когато „телесното съзнание“ се налага максимално в обществото). Във вашето естествено състояние енергията просто се е вливала във вас, а сега имате това непреодолимо желание да консумирате хранителни вещества за тялото. И всичко това сред една какофония от сензорно претоварване, генетично програмирани нагони (а по-късно и бушуващи хормони) генетично (а по-късно и културно) програмирани модели на отговор, които се превръщат в навици и генетични спомени от всички, които са имали нещо общо с ДНК-моделите, от които се състои тялото ви, болка и удоволствие, сексуална стимулация и пораждани от тялото емоционални комплекси. Какво бънжди само!

Тъй като очевидно сте заседнали в тялото ставате субект на различни механизми за учене. Първичното заучаване се постига когато се фокусирате над нещо. Това върху, което не сте фокусиран докато сте фокусиран над нещо друго, е пътят за втория начин на учене. Третата форма на входяща информация се случва, когато вашето тяло спи и се озовавате в кратка нефункционална празнота. Вероятно през една значителна част от живота ви вашето внимание е мотивирано от цикъла удоволствие/болка. След това отивате на „училище“.

Училището е процес на не-образователно програмиране наблягащо на нискоразредни повтарящи се изживявания и физически стимули, които водят до неестествена ситуация центрирана около познание, манипулация и контрол над физическата материя и нискоразредни енергийни системи, които налагат „imprint-и“ на оцеляване и социална его-ориентация, както и модели на ВЯРВАНЕ, които не са базирани на действителен опит, което води до вторичен психологически нагон в обществото да търси „къде е истината“. Училищният процес също така елиминира всякакви останали следи от контакт с паметта на есенцията и знанието за вашият истински произход и идентичност. След това се интегрирате в „обществото“.

Обществото е мястото, където личността е моделирана да се идентифицира с тялото и след това с егото и да натрупа емоционални привързаности, които могат да бъдат изразени само във време-пространствена реалност. По този начин се формира натрапчива нужда да се завърнете (след физическата си смърт) във време-пространствения континиум (което става първо чрез засядане в долните нива на астралните пръстени) само за да си задоволите нуждата („да си върнете дълговете“, „да си довършите къщата“ и т.н). „Човешкото“ съществуване може да бъде пристрастяващо. Вашият оригинален генетичен стремеж за оцеляване бива изменен чрез културно програмиране, което води до изкривени модели, които са фокусирани върху защита на тялото (къде ми е оръжието?), поддръжка на тялото (какъв е този нов парфюм?) сексуалност и размножаване и нуждата да „защитите това което притежавате“ за да подпомогнете тялото. Сексът като креативен акт е изменен до степен при която се получават ирационални и рестриктивни „привързаности“ и „обвързвания“ базирани на културни идеали, които са в действителност непостижими. Но... не са ви казали това.

Фокусът над всичко това е допълнително подсилен (особено ако тялото ви има различен цвят от този на останалите около вас) от културния внос на опиатна дрога, алкохол и други субстанции, които да държат осъзнатостта ви притъпена към долните три структурни зони на мозъка както и финансово да поддържате културни и икономически структури базирани на его, идоли, сигурност, усещане и власт. Никоя от тях няма нищо общо с това КОЙ в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ сте и ЗАЩО сте тук... което води до търсения за „смисъла на живота“. Креативната енергия идваща от есенцията и която се манифестира чрез емоциите е допълнително културно изкривена до степен в която ИЗТОЧНИКЪТ е забравен (има ли БОГ?), подтиснат или отхвърлен, което води до хаотична смесица от погрешно насочена енергия, която трансформира „човека“ в сложна единица базираща преценката си на базата на реакции вместо да бъде творчески насочена. Този фокус промотира психологически проекции и копия като истинска репрезентация на „реалността“. Сигурни ли сте че искате да дойдете на Земята?

Как да не бъдете прихванати от пръстените при излизане
Как може да се отървете от това да не бъдете хванати от пръстените, когато напуснете тялото си? Трябва да осъзнаете, че вие не сте вашето тяло и че емоционалните привързаности се отнасят САМО до време-пространствената реалност. Запазете любовта и се освободете от сексуалните привързаности. Не се закрепостявайте с продължителна емоция към никакви ваши физически действия или действия на други същества и направете усилие да приведете себе си към ВЕЧНОТО СЕГА. Физическите обекти съществуват в рамките на времето и пространството, за да се ИЗПОЛЗВАТ, а не притежават. В действителност ние не притежаваме нищо нито пък никой – дори тялото, което ползваме е назаем. Складирайте паметта, изживяванията и мъдростта и оставете емоциите свързани с тези изживявания зад вас. Вие сте отговорни за резултатите от вашите действия в рамките на време-пространството. Наслаждавайте се на космическия хумор в живота си. Идентифицирайте емоционалните енергийни окови в базираните на удоволствие/болка-шаблони на паметта и се стремете да ги отстранявате. Максимизирайте периодите си на сън и третия начин за учене, за да си дадете почивка от мисловните шаблони на лявото полукълбо и „физическата“ входяща информация. Свободната Воля като активна операционна концепция в човешкото време-пространствено съществуване е доста ограничена поради различни влияния и лесно може да бъде манипулирана докато не се свържете с есенцията, КОЯТО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СТЕ и която не е свързана с време-пространствените събития. Зрелостта се равнява на това колко от илюзиите сте успели да осъзнаете и отстраните целенасочено... произвеждайки мъдрост. Ако не можете да овладеете изживяването ще го повторите, или негови вариации докато успеете.


Из Матрицата IV

понеделник, 10 август 2015 г.

Парадокс на Полчински

Интересът на специалистите е провокиран от факта, че Общата теория на относителността не отрича пътуването във времето. На научен език: теорията позволява затворени времеподобни криви. Това са пътища през космическото пространство, които завършват там, откъдето са тръгнали, т.е. в същата точка от пространство-времето.
Според руския физик Игор Новиков парадоксите за пътуването във времето могат да се избегнат, ако се допусне съществуването на природен закон, наречен принцип на самосъгласуваност. Той би действал така - ако промяна на дадено събитие в миналото би довела до парадокс, то вероятността събитието да се случи е нулева. Новиков заедно с американския теоретичен физик Кип Торн и други колеги развиват теория, чрез която илюстрират идеята.
Всичко започва с червееви дупки - това са теоретични тунели през пространство-времето, които ОТО позволява. На теория двата излаза на червеевата дупка могат да бъдат създадени един до друг така, че вторият да е миналото на първия.
Американският учен Джоузеф Полчински обаче смята , че това води до парадокс. Ето защо: ако топка за билярд се плъзга към червеевата дупка с точно определена скорост и под определен ъгъл, тя ще излезе от втория излаз точно навреме, за да се удари в самата себе си, което пък ще предотврати преминаването на топката през тунела. Това е парадоксът на Полчински.
Теорията не приключва дотук. Да допуснем, че съществуват самосъгласувани затворени времеподобни криви. В този случай, ако билярдната топка приближава към гърлото на тунела, преминалата вече топка може да излезе от второто гърло и да придаде на първоначалната топка нужната инерция, за да я изпрати през червеевата дупка, като така ще придаде и на себе си нужната енергия за същото. Възможни са много такива траектории. В най-екстремния случай втората топка излиза от тунела и изхвърля изцяло първата. Но в резултат на удара втората се отклонява в червеевата дупка, където заема мястото на първата.
Според изчисленията няма такава система, при която да не съществуват самосъгласувани траектории. В някои случаи дори е възможно да има безкрайно много самосъгласувани решения на това уравнение.
Всичко това придава тежест на предложения от Новиков принцип. Той позволява пътуването във времето, но забранява парадоксите. Може да се справи и с парадокса на дядото: ако се върнете във времето и се опитате да убиете дядо си, ще откриете, че нещо винаги ще се обърква. Дори да извадите пистолет в опит да го застреляте, куршумът ще се отклони или оръжието ще засече. Ако отровите виното, някой друг ще го изпие и т.н.

понеделник, 3 август 2015 г.

Многоизмерния строеж на Вселената

Нашата вселена е многоизмерна и се състои от множество пространства.Всяко пространство (октава) се състои от нива (равнища, обертонове), които на свой ред се състоят от под нива (подобертонове). Всички тези структури са свързани помежду си, проникват едно в друго, взаимодействат по между си и са свързани в едно цяло - единно енергийноинформацинно поле. Не случайно съществува понятието „Космическа музика на сферите" т.е всяко пространство има свое звучене (вибрационна честота).
Единното енергийноинформационно поле има холографска структура - всяка негова част съдържа информацията за цялото , макар че всъщност устройството му е много по-сложно. Единното енергийноинформационно поле съдържа в сгъстен вид всички възможни еволюции на Вселената. Всяка точка от това поле прилича на холографска картина и съдържа цялата информация за материята на това пространство. Ако се потопим в това информационно поле (в състояние „извън времето и пространството”), можем да съзрем миналото, настоящето, както и бъдещата еволюция на Вселената.

И така, нашата Вселена е многоизмерна и се състои от много
пространства. Всяко пространство има определени пространствени
измерения. Например, нашият физически свят (триизмерното
пространство) има три измерения (три вектора на транслационни
координати Х1, Х2, Х3),и съдържа 13 нива, всяко от които, на свой ред,
се дели на 13 поднива (измерения),т.е. има общо 13 х 13 = 169 поднива.
Тези 13 измерения съответстват на нашите 13 сетивни възприятия на
всяко от нивата: 1) зрение; 2) слух; 3) осезание; 4) обоняние; 5) вкус;6)
температура; 7) болка; 8) екстрарецепторно и 9) екстрасензорно
възприятие; останалите четири сетивни възприятия засега са недостъпни
за нас. Например, измерението, което съответства на зрението,
съществува във всяко от 13-е нива. Зрението може да бъде физическо.
етерно, астрално, ментално, каузално и т.н. -до 13-о ниво включително.
Измеренията-възприятия значително се отличават едно от друго по
вълновите си характеристики: амплитуда, честота, фаза и ритъм.
Характеристиките на многоизмерните пространства са дадени на рис. 4.3.3-1. В таблицата са представени във възходящ ред мате­матическите интерпретации и основните форми (енергийноинформационни матрици) на следните девет пространства:
1) Нулевоизмерна ((0D) точка;
2) Едноизмерна(1D) линия;
3) Двуизмерна (2D) плоскост;
4) Триизмерно (3D) пространство;

5) Четириизмерен (4D) пространствено-времеви свят(4D-КОНУС);
6) Петоизмерен (5D) свят (5D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН);
7) Шестоизмерен (6D) свят (6D-ТОР);
8) Седмоизмерен (7D) свят (7D-ТОР);
9) Осмоизмерен (8D) свят (8D-ТОР).НУЛЕВОИЗМЕРНАТА ТОЧКА съдържа в непроявен, (сгъстен, свит) вид материята на всички други пространства от по-високите
измерения. Тъй като измеренията на това пространство са равни на нула, за математическото му описание не е нужно да се задават някакви координати (може да се каже, че такива няма или пък че са безкрайно много).
ЕДНОИЗМЕРНАТА ЛИНИЯ се описва с една транслационна пространствена координата Х1. Пример за формата (матрицата) на това пространство е отсечката.
За да се изрази материята на ДВУИЗМЕРНАТА ПЛОСКОСТ, са необходими вече три координати: две транслационни пространствени Х1, Х2 и една въртеливо ъглова ф1.
Като пример за форми от това пространство могат да се приведат всички плоски геометрични фигури – триъгълник, квадрат, кръг и т.н.
ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО се описва с шест независими координати: три транслационни пространствени Х1,Х2, X3и три въртящи, например ъглите на Ейлер ф1, ф2, ф3. Като пример за формите (матриците) на това пространство може да се приведе всяко триизмерно геометрично тяло, например тетраедър, куб и т.н. В ЧЕТИРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО (пространствено-времевия свят), наред с пространствените координати Х1,Х2, X3, времето t умножено на скоростта на светлината с, се разглежда като транслационна координата Х4 =сt. За да се опише изцяло този свят, трябва да се зададат десет координати: четири транслационни Х1,Х2, X3,Х4 =ct и шест ъглови-три пространствени ъгъла ф1,ф2, ф3 и трипсевдоевклидови ө1, ө2, ө3 определени в пространствено-времеви плоскости. Четириизмерното пространство представлява 4D-КОНУС, в който е навита свита материята на триизмерното пространство. На рис 4.3.3-3 е дадена схемата на разгръщане на материята на триизмерното пространство в материята на четириизмерното пространство - за пример е взета матрицата на земното кълбо.

 
ПЕТОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО вече се описва с 15 независими координати: пет транслационни и десет ъглови. Към четирите транслационни координати Х1, Х2 Х3, Х4 се добавя векторът вечностХ5, а към шестте ъглови координати ф1, ф2, ф3, ө1, ө2, ө3 - още четири псевдоевклидови ъгъла ө4, ө5, ө6, ө7 , описващи въртенето в плоскостите (Х1, X5),(Х2, X5),(Х3, X5)и (Х4, X5). Устройството на петоизмерното пространство може да се представи като 5D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН, който съдържа цяла система от огледални пространствено-времеви светове, всеки от които е „навит" в 4D-КОНУС (рис. 4.3.3-4).
За математическото описание на ШЕСТОИЗМЕРНОТО ПРО­СТРАНСТВО трябва да се зададат 21 координати: шест трансла­ционни и 15 ъглови. Шестоизмерното пространство е 6D-ТОР, в който влизат 13 паралелни свята-двойници, „свита" в 5D-КЪЛБА-ЗВЕЗДАТРОНИ (рис. 4.3.3-5).

СЕДМОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВОсе описва с 28 ко­ординати: седем транслационни и 21 ъглови. Седмоизмерното пространство е 7D-ТОР, в шито влизат 21 паралелни шестоизмерни свята под формата на 6D-ТОРОВЕ, на рис. 4.3.3-6 са разположени вертикално. Всички тези паралелни светове са „нанизани" на още един хоризонтален 6D-ТОР (рис. 4.3.3-6).

Накрая, за пълното описание на ОСМОИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО трябва да се зададат 36 координати: осем транслационни и 28 ъглови. Осмоизмерното пространство е 8D-ТОР, в който влизат 34 паралелни седмоизмерни свята под формата на 7D-ТОРОВЕ които на рис. 4.3.3-7 са разположени вертикално. Всички тези паралелни 7D-свята са „нанизани" на един хоризонтален 6D-ТОР и всеки от тях на свой ред съдържа 21 паралелни 6D-свята, „свити” в 6D-ТОР (рис. 4.3.3-7).

По-подробно описание на устройството на многоизмерните пространства ще бъде дадено в новата книга на академик Е.Н.Вселенски. Тук ще отбележим, че „свитите" пространства символично се изобразяват във вид на меандър - геометричен орнамент във формата на спирала, създаден в Древна Гърция. Движението на спиралата меандъра обратно на часовниковата стрелка означава „навиване" пространствата, а движението на спиралата по часовниковата стрелка символизира „развиването" на пространствата.
Най-общо n-мерното пространство се описва с n (n+1)/2 независими координати, от които n са транслационни, а останалите) въртеливи (вж. рис 4.3.3-1).
На рис. 4.3.3-2 е дадена общата схема на разгръщане на материята на пространствата. На рисунката е показано как се осъществява процесът на телепортиране на материята от някое друго пространство в нашия свят и по-нататъшното „развиване" на тази материя.

При този процес материята от другото пространство отначало се „свива” и се проектира по перпендикуляра Х0 в дадена точка от повърхността на нашето пространство. След това тази материя последователно се развива в нашето пространство, като се започне от тази нулевоизмерна точка, през разгледаните по-горе форми (енергийноинформационни матрици) на пространствата: едноизмерна отсечка двуизмерен квадрат, триизмерен куб, четириизмерен 4D-КОНУС, петоизмерно 5 D-КЪЛБО-ЗВЕЗДАТРОН, шестоизмерен 6D-ТОР и т. н. Ще отбележим, че разгръщането на всяко от тези пространства се извършва по перпендикулярите (векторите на транслационните координати: Х1, Х2 Х3 Х4, Х5.. и т.н.) към предходните пространства (рис. 4.3.3-2). При това материята на триизмерното пространство се развива в материята на четириизмерното пространство по вектора Х4 като че ли „вътре” (рис. 4.3.3-3). На свой ред материята на четириизмерното пространство се развива в материята на петоизмерното пространство по вектора на Вечността Х5 вече „отвън” (рис. 4.3.3-4), а материята на петоизмерното пространство – в шестоизмерната материя по вектора Х6 отново „вътре” и т.н.

От книгата "Вселенските Матрици"

http://www.xnetbg.com/new/40/115/574-p?start=2 

същата информация ще намерите и в сайта на http://www.parallelreality-bg.com/