четвъртък, 16 април 2020 г.

Проектът „Син лъч” - 2

Някои от масовите убийства в кинотеатри, молове и училища в САЩ през последно време, в които липсва всякакъв мотив и няма самосъзнание за случилото се у извършителите след това (за тези, които не се застрелват, след като изпълнят програмата) покриват на 100% сценария на експеримент за невидим външен контрол на съзнанието на извършителя. Подобни случаи разгарят масови страхове и са повод  за едно огромно множество да предаде личните си свободи за обещанието за по-голяма сигурност, следвано от закони, които в по-голямата си част са  п р о т и в о к о н с т и т у ц и о н н и.

      Според Allen Frie експерименти, целящи предизвикването на сърдечен удар от дистанция вече са отдавна извън лабораториите. Технически е възможно производството на устройства, предизвикващи сърдечна атака от дистанция, чрез облъчване, което прониква през гръдния кош на жертвата.

      Подобни тактики и използването на споменатите устройства са вече част и от политическия живот в битката за власт между послушните, верни на замисъла за тотален контрол на човечеството, чрез контрол на всеки индивид и тези, които са опозиция. Към настоящия момент опозицията губи по всички фронтове. Официално първите данни за подобно въздействие са от предизборната битка през 1988 г. между кандидата на демократите Michael Dukakis и George Bush.

      Ето ви редове от статия, публикувана още през декември 1980 г. в U. S. Army Journal, наречена „Новото бойно поле – съзнанието”, с авторLt. Col John B. Alexander: „Няколко примера ще демонстрират ериите, в които е направен прогрес: прехвърлянето на енергия от един организъм към друг, възможността да се лекува или да бъде предизвикано заболяване от дистанция, в това число неизлечимо заболяване и смърт без видима причина; телепатично внушение и промяна на поведението, което може да бъде наложено от дистанция до 1000 км е вече факт.

      Използването на телепатична хипноза има също огромен потенциал. Това ще позволи имплантирането на агенти, без те да осъзнават заложената в тях програма и не е нужно дори и телефонно обаждане, за да бъдат активирани. Усъвършенстването на метода ще позволи директно прехвърляне на мисли от едно съзнание до друго или група от предварително подбрани индивидуални съзнания. И най-важното, програмирането на индивидите ще бъде незабележимо за тях самите, защото последните ще възприемат внушените мисли като собствени!”

      Но всичко това е само подготвителна фаза за заключителната част на проекта „Син лъч” и налагането на световен тотален контрол на съзнанието.

      Представете си сега новият „месия”, който може да говори от пространството на всички на родния им език и в същото време да дава инструкции директно на определени политици и религиозни фанатици в съзнанието им, инструкции, които няма да бъдат чути от никого друг и в същото време ще създават илюзията у единици, че са божии избраници, със специална мисия!?

      Програмата по предварителната подготовка на съзнанието на всеки един индивид за крайната фаза е отдавна в действие. Управлението на информацията през сателитите, както и управлението на сигнала за множество телевизионни канали и накритието на всеки дом като информационна клетка, както и съвременните телефони, превръщайки всеки индивид в информационна клетка, която без знанието на индивида може да бъде програмирана е  факт!

      Третият етап на проекта на НАСА „Син лъч” е наречен „двустранна електронна телепатична комуникация”. В споменатата статия на Lt. Col John B. Alexander още пише: „Възможно е в комплексното информационно поле, поддържано от сателити, да бъдат кодирани мисли-внушения. Пълният контрол на съзнанието в планетарен мащаб е вече възможно! Съпротива на отделни индивиди е възможна, само ако те поставят под въпрос липсата на мотивация, водеща до подобни внушения (които те приемат като свои мисли), особено ако те са в противоречие с техните собствени идеологически, религиозни и морални схващания.”

      Не случайно в съвременното общество телевизията, рекламите, образованието и най-различни способи за социален натиск са използвани, за да манипулират личностните убеждения. И това е важно да става тайно, защото ако хората не знаят за подобна манипулация, или смятат, че тя е технологично невъзможна и това са празни приказки, ще бъдат много лесно възприемчиви за манипулация. Тези, които не вярват в подобна практическа възможност, няма да бъдат подготвени да противостоят.

      Четвъртият етап на проекта „Син лъч” е универсална манифестация на „свръхестествени” феномени с помощта на електронни средства. Това ще става в три различни направления.

      Първо, на човечеството ще бъде внушено, че предстои нашествие на извънземни във всички главни градове на планетата, с което да се провокира готовността на всички нации, притежаващи ядрено оръжие, да го използват за ответен удар. Това е план, с който координирано от ОН ще бъдат разоръжени ядрените сили, нанасяйки удар по фиктивен противник от Космоса.

      Второ, да се провокира в християните вярването, че има божествена намеса, която цели освобождаването на човечеството от жестоките и безмилостни демони. Целта е да бъде елиминирана всяка възможна значителна опозиция за налагането на Нов Световен Ред само с един удар, на практика само за часове след започване на небесното „шоу” пред очите на цялото земно население.

      Трето, ще бъдат използвани електронните средства за проявата на „свръхестествени” сили. Използваните електронни вълни по времето на налагане на новия ред, ще позволят на „свръхестествените сили” да пътуват през оптическите кабели, коаксиалните и телефонните кабели с цел да достигнат едновременно до всеки индивид чрез основната налична електроника, ползвана от всеки от нас. Съответните чипове, изпълняващи ролята на рецептори и излъчватели за директно въздействие върху индивида ще са вече разположени навсякъде. (Колко от вас знаят как функционира електрониката, която използвате и колко от вас могат да проверят реалните функции на всеки един заложен в нея елемент – почти никой, освен създателите). „Сатанични духове” ще бъдат прожектирани по цялата планета, с цел да се създаде масова хистерия и лудост, водеща до вълни на насилие, убийства и самоубийства и пълен психичен хаос. След края на така наречената „Нощ на хилядите звезди” цялото население на планетата ще бъде „готово”  за новия Месия, койтода възстанови реда и мирана всяка цена, включително и с цената на предаването на личната свобода от всеки един оцелял индивид.

      На базата на множество получена от разследващите журналисти информация, най-вероятно е това да започне, след като първо бъде предизвикан световен икономически срив, не пълно разрушаване на икономическата система, а предизвикване на ситуация, която ще позволи въвеждането на междинна валута (спомнете си за подготвеното „амеро”), преди да бъдат въведени електронните пари, които да заменят всички книжни банкноти и пластични карти. Междинната валута ще бъде използвана, за да бъдат декларирани при обмена всички спестени и безотчетни (не описани в електронен вид пари), защото най-очакваната съпротива ще бъде от икономически независими групи и хора. Когато си икономически фалирал, е почти невъзможно да водиш организирана въоръжена съпротива. След това книжните пари ще престанат да съществуват. Това е един от сигурните предвестници, че моментът наближава.

      Но за да бъде въведена новата система за електронни пари, всеки, който иска да бъде част от обществото и да разполага с парични натрупвания, трябва да приеме системата за електронен трансфер на пари и да има достъп до нея. Всеки трябва да бъде 100% зависим от системата. Идва времето и на индивидуалния чип. Засега експерименталните модели за контрол на всеки индивид са в личните мобилни телефони, които повечето от нас носят винаги в себе си. Тези, които се опитват да окажат съпротива, ще бъдат преследвани, затваряни или избивани.

      В името на Новия Световен Ред вече се променят законите на множество страни, за да бъде всеки индивид зависим от системата, ако иска да оцелее физически. Сменят се закони относно хора с религиозни вярвания, както и с „психични отклонения”, за да може да бъде лесно идентифициран и „обезвреден” всеки индивид, който е потенциално опасен за Новия Световен Ред. Тези, които са „дефектни”, ще бъдат изпращани в специални лагери eradication camps, където органите им ще бъдат иззети и продавани на тези, които плащат най-много. Останалите живи ще бъдат използвани като роби или за медицински експерименти.

      Крайната цел е световна диктатура, която ще контролира всеки жител на планетата  безмилостно и без изключения. Технологичните нововъведения на 40-те и 50-те години бяха използвани за улесняване живота на хората. Съвременните технологии, които вече са част от всеки дом, са технологии за пълен контрол на индивида. Тези технологии са създадени, за да следят и контролират всеки, навсякъде, до пълното му заробване чрез промиване на съзнанието му, за да приеме Новия Световен Ред и Антихриста като спасение. Тези, които не се подчинят, ще завършат в кремакториумите, които вече са построени във всеки щат и всеки главен град на планетата.


      Добре дошли пред прага на Новия Световен Ред! Дали ще го прекрачите като зомбирани биороботи,или ще го отхвърлите като мислещи личности е въпрос на личен избор.

      Предупредени сте!

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/obshtestvoto/708-pavlikpetrov

вторник, 14 април 2020 г.

Проектът „Син лъч” - 1

Материалът е разработен на базата на изследване,

публикувано от Серж Монаст и Кен Адачи

 

      Серж Монаст (1945-1994), заедно с друг колега журналист, които разследват проекта „Син лъч”, умират от сърдечен удар в рамките на няколко седмици, при положение, че никой от двамата няма история на сърдечни заболявания. По време на смъртта си Серж пребивава в Канада. Другият канадски журналист е на посещение в Ирландия. Малко преди смъртта му, канадското правителство отнема дъщерята на Серж по скалъпени обвинения, за да го принуди да се откаже от разследването на проекта „Син лъч”. Дъщеря му никога не е върната.

      „Сърдечните атаки” са най-често срещаните причини за смърт на всички свързани с проекта.

     Ето и  думите на Кен Адачи, който изследва откритията на Серж Монаст и прави публикация на 17 февруари 2009 г. „Аз едва сега започвам да осъзнавам цялостния принос на Серж към човечеството и невероятния кураж, който той проявява, за да извади на светло тези разкрития, които са му давани тайно от политици, военни и разузнавачи, които не са си загубили духовността и чувството за хуманност”. Част от материала, представен на канадската свободна преса в Квебек за плановете на НАСА/Илюминати за новата ера на Глобализма и Новия Световен Ред може да намерите тук:


 

      А ето и за същността на самия проект.

      „Син лъч” има четири различни етапа, за да бъде внедрена Религията на новото време, чиято глава е самият Антихрист. Трябва да имаме предвид, че тази религия е фундаментът на новото световно правителство, без която е невъзможен диктатът на Новия Световен Ред. Повтарям – без всеобща вяра в религията на новото време, Новият Световен Ред е невъзможен! Затова и проектът „Син лъч” е така жизнено важен и така добре прикриван до този момент.

      Първият етап включва преразглеждане на археологическото познание и предизвикване на изкуствени земетресения в определени точки на земната повърхност и „провокиране” на нови открития, които в края на краищата ще обяснят пред всички хора „грешката” във всички фундаментални земни религиозни доктрини. Фалшифицирането на информацията ще послужи да бъдат накарани всички нации да повярват, че техните религиозни доктрини са криво разбрани и погрешно интерпретирани. Психологическата подготовка на съзнанието в световен мащаб за приемането на подобна идея се подкрепя от творенията на филмовата индустрия.

      Вторият етап включва гигантско пространствено „шоу” с триизмерни оптически създадени холограми със звук, лазерна прожекция на множество холограмни изображения в различни части на света, съобразени с местните религиозни вярвания. Новият „божествен” глас ще говори на различни езици. Всичко това трябва да бъде прието като божествено знамение, а всъщност е технологична компютърна симулация.

      Вторият етап има два аспекта. Пространственото „шоу” ще бъде показано като динамично холограмно изображение, проектиращо картини, съобразно местните вярвания, като потвърждение на предсказанията на пророците. Проекцията ще се осъществява от сателити върху аерозолен екран, създаден на 60 мили над Земята. Целта е да се покаже на света новият Мисия, с което да започне незабавното налагане на новата световна религия. Дори най-подготвените могат да бъдат подведени.

      Освен това проектът е усъвършенствал устройство, наричано съгласно уфологичното му наименование "tractor beams", това е антигравитационен лъч, който да отвлича хора и да ги транспортира в пространството до „кораба майка” – нещо, което срещаме като основен способ при отвличанията от НЛО. Изображенията на Исус, Мохамед, Буда, Кришна и т. н. ще се появяват едно след друго и хилядолетните мистерии ще бъдат „обяснени” и разяснени на всички говорими земни езици. Мощни компютри ще координират и представят небесното шоу по предварително програмирани симулации. Всички съществуващи религии трябва да бъдат заличени, за да направят място за вярата в един господ, който всъщност е Антихриста и който ще се появи пред очите на всички.

      Естествено е тази широкомащабна фалшификация да доведе до социална и религиозна бъркотия. Всичко това ще протече на фона на предварително програмиран и реализиран в световен мащаб политически и икономически хаос. Очакваната съпротива на налагането на новата религия, която е приблизително изчислена и разпалването на религиозни войни ще доведе до загуба на човешки животи в мащаби, които историята не познава.

      ОН отсега планират да използва „Ода на радостта” на Бетовен като химн за въвеждане в новата ера на новата световна религия. Цялата манипулация ще бъде комбинирана с електромагнитна радиация и хипноза в невиждани мащаби. Още през 1974 г. е установено (G. F. Shapits), че изречената от хипнотизатора дума може да бъде трансформирана в електромагнитна вълна, която да достигне до човешкия мозък и да му въздейства на подсъзнателно ниво, без използването на никакви уреди за транспортиране и приемане на излъчването!!! Това е в основата на масовата хипноза и препрограмиране на съзнанието на човечеството, процес, който вече е започнал и наближава финалния етап с реализацията на проекта „Син лъч”. Това е и крайната цел – отнемането на свободната воля на всеки индивид.

      Целенасоченото търсене на съвременни методи за контролиране на човешкото съзнание не е чуждо нито на хитлеристка Германия, нито на Съветския съюз и САЩ по време на ерата на противопоставянето. Натрупаното познание в тайните лаборатории, обединено с възможностите на съвременната информатика и електроника е в основата на изграждането на проекти за директен контрол на съзнанието на масите от властимащите. Сега най-съвременните средства за въздействие и контрол на човешкото съзнание, използващи радиационни импулси със свръхниска честота са на въоръжение в ЦРУ и ФБР. Всички тези нови технологии, които могат да бъдат от полза за решаване на човешки проблеми се пазят в пълна тайна и се използват само за целите на контрола и отстраняване на неудобните.

      Правителствените агенции и корпорациите, които работят с тях за създаване базата на Новия Световен ред използват всичко, което води до постигане на крайната цел – пълен социален контрол. Ако ти използваш властта за създаване на масова хипноза и истерия и караш масите да се страхуват, последните са благосклонни да ти позволят да използваш драконови мерки и закони, да ги разоръжиш за тяхно добро, да съхраняваш пълна информация за всеки индивид, нарушавайки конституционните му права и личната му неприкосновеност. Освен това така е по-лесно да се приеме идеята за упадъка на демократичните форми на управление и търсенето на алтернатива. Алтернативата е отдавна планирана и програмирана – нарича се Нов Световен Ред New World Order.

      Старата максима „Разделяй и владей” е използвана докрай и целта е постигната – всеки е изплашен за своята лична сигурност и никой никому няма доверие. Това също е част от играта за контрол на съзнанието. Идва обаче нова ера. Още през 70-години на миналия век е публикувано мнението на психолога James V. McConnell „Дошъл е денят, когато може да бъде наложено манипулиране чрез храни и лекарствена хипноза и налагането на поощрения и наказания, така че да се постигне абсолютен контрол върху индивида”.

      Днес, когато телепатичната комуникация на подсъзнателно ниво, усилена от електронните средства, може да предава внушения заложени в базата данни на мощни компютри на всички говорими езици и диалекти до всеки земен индивид, създавайки у него илюзията, че Бог говори директно на душата му, може да заличи индивидуалността на всеки един от нас, както и свободната му воля.

      Това правило и тези идеи са заложени в идеологията на ОН, където никой не притежава собствената си индивидуалност. И всеки, който прави опит да съхрани собствената си индивидуалност, е считан за „антисоциален” – етикет, който настройва към негативизъм, осъждане и отхвърляне на подобни индивиди! Те ще бъдат превъзпитавани в специални лагери, които по същество не се различават много от концентрационните лагери на фашизма.

      Проектът „Син лъч” на НАСА  е базата на реализацията на Новия ред чрез абсолютен контрол на населението на цялата планета. Ако се прегледа основно наличната информация по проекта, ще видим, че операцията по контрол на съзнанието включва излъчвател, който използва същата честота като човешката нервна система и че този излъчвател е вече изработен от Loral Electro-Optical System в Пасадена, Калифорния. Същият производител, който е и главен контрактор за отбраната на САЩ, вече е работил върху проекти за разработване на оръжия с насочена енергия за ВВС, под контрола на генерал-лейтенат Leonard Perez. Устройството използва микровълни [microwaves], пулсиращи с изключително ниска честота (ELF) и използвани за психически и физически тормоз на противника. Колко от нас са били жертва на подобни експерименти в ролята на опитни зайчета, без да имат реална представа откъде се е взело внезапното им главоболие, е въпрос с повишена трудност.

      Оръжия от подобен тип са използвани още през 70-те години против демонстранти срещу американските ракети, разположени във военновъздушната база в Гринхам. Този тип оръжия могат да предизвикат изключване сетивата на индивида, до степен да е невъзможно да чуваш собствените си мисли!

      Информация за същността на подобни оръжия може да се намери в публикации на американското министерство на отбраната:

The Electromagnetic Spectrum and Low Intensity Conflict,' by Captain Paul E. Tyler,

Low Intensity Conflict and Modern Technology Edict,' by Lt. Col David G. Dean, USAF

      Има създадени и устройства за директно въздействие върху конкретен индивид, излъчващи насочено сигнали в звуковия диапазон, без това да достига до слуха на околните. Технологията не е сложна и може да бъде имплантирана в устройство, подобно на полицейски радар за контрол на скоростта.

      Неотдавна излезе официално съобщение за въоръжаването на специалните части на американската армия с устройства, при които командите при управление на силите няма да се подават с глас, а подаването и възприемането им ще става телепатично. И така се стига до най-новите технологии, използвани в проекта „Син лъч”, когато „бог” ще говори директно в съзнанието ти!?

      Тези, които искат да се запознаят по-подробно с възможностите за дистанционно, без наличието на звукова среда предаване на изображения и мисли, да прочетат за разработките и експериментите на:

Nobel Prize nominee Dr. Robert O. Becker 'The Body Electric,'

Allen Frie

Dr. Sidney Gottlieb

Dr. Joseph C. Sharp

      А ето и заключението на експертите: „Подобно устройство може да се използва при провеждането на тайни операции, чиято цел е да докараш някого до лудост, проектирайки непознати гласове в съзнанието му, или предавайки директни инструкции на предварително програмиран убиец”.