петък, 26 април 2019 г.

5G (4) – Апел до Еврокомисията подписано от над 200 учени изискващи мораториум върху въвеждането на 5G заради сериозни здравни вредиНие, долуподписаните, над 180 учени и лекари от 35 държави, препоръчваме мораториум върху въвеждането на телекомуникациите от 5-то поколение (5G), докато потенциалните опасности за човешкото здраве и околната среда бъдат напълно изследвани от учени, които са независими от индустрията. 5G ще увеличи значително излагането на на радиочестотни електромагнитни полета (RF-EMF) в допълнение към 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и т.н, които вече действат в околната среда. Доказано е, че радиочестотните електромагнитни полета (RF-EMF) са вредни за хората и за околната среда.
Неизбежното излагане на безжичната радиация се увеличава значително вследствие на 5G технологиите.
5G е ефективна само на къси разстояния. Нейният сигнал прониква трудно през веществата с твърдо агрегатно състояние. Ще са необходими много нови 5G излъчватели, а цялостното въвеждане на 5G технологията ще изисква поставянето на тези предаватели на всеки 10-12 къщи в градските зони, което ще доведе до огромен скок в неизбежното облъчване от радиочестотните електромагнитни полета
С “все по-широкото използване на безжични технологии”, никой не може да избегне излагането на тези честоти, защото наред с увеличения брой на 5G-предавателите, които ще бъдат поставяни дори в жилищата, магазините и болниците, според оценките, от “10 до 20 милиарда връзки” за хладилници, перални машини, камери за наблюдение, автомобили и автобуси със самостоятелно управление и т.н. ще бъдат част от Интернет на Нещата [бел. прев. – При Интернет на Нещата (Internet of Things)] всички уреди ще бъдат свързани безжично в една глобална мрежа). Съвкупността от всички тези честотни сигнали може да предизвика значително увеличение на общото дългосрочно облъчване от радиочестотния спектър при всички граждани на ЕС.    
Вредните ефекти от излагането на RF-EMF вече са доказани
Още преди да се въведе технологията 5G, повече от 230 учени от 41 държави изразиха “сериозната си загриженост” по отношение на вездесъщото и увеличаващо се излагане на електромагнитните честоти, които са генерирани от електрическите и безжичните устройства. Те се позовават на факта, че: “Много скорошни научни публикации са показали, че електромагнитните честоти засягат живите организми при нива много по ниски от тези, които са посочени в повечето международни и национални стандарти”. Последиците включват:

 • Повишен риск от рак;
 • Клетъчен стрес;
 • Увеличаване на вредните свободни радикали;
 • Генетични увреждания;
 • Структурни и функционални промени в репродуктивната система;
 • Дефицити в паметта и при учебния процес;
 • Неврологични разстройства и отрицателни въздействия върху общото благосъстояние на хората;
 • Вредите се разпространяват отвъд човешката раса, тъй като се увеличават доказателствата за вредните ефекти както върху растенията, така и върху животните.
След първия научен апел през 2015 г., допълнителните изследвания убедително потвърдиха сериозните здравни рискове от електромагнитните радиочестотни полета, които са породени от безжичните технологии. Най-голямото проучване в света под името Национална токсикологична програма (NTP), което струваше 25 милиона щатски долара, показа статистически значително увеличение на случаите на ракови заболявания в мозъка и сърцето при животни, изложени на електромагнитни честоти, които са под нивата препоръчани от Международна комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) и са възприети от повечето държави. Тези разкрития потвърждават резултатите от човешките епидемиологични изследвания върху връзката между радиочестотната радиация и появата на мозъчен тумор.
Голям брой научни изследвания, които са били разгледани и препотвърдени и от други учени, показват вредите за човешкото здраве вследствие на електромагнитните честоти.
Международната агенция за изследване на рака (IARC), която е част от Световната здравна организация (СЗО) заключи през 2011 г., че електромагнитните честоти от 30 Khz (килохерца) до 300 Ghz (гигахерца) представляват възможни канцерогенни за хората (Група 2Б канцерогени). Въпреки това, новите проучвания, като например споменатото по-горе NTP изследване и няколко други епидемиологични проучвания, включително последните проучвания за употребата на мобилни телефони и рисковете от рак на мозъка, потвърждават, че лъчението от електромагнитните радиочестоти е канцерогенно за хората.
Препоръките наречени EUROPA EM-EMF 2016 гласят, че “съществуват сериозни доказателства, че дългосрочното излагане на определени електромагнитни честоти е рисков фактор за заболявания като някои видове рак, болестта на Алцхаймер и импотентност … Често срещаните симптоми на ЕСЧ (електромагнитна свръхчувствителност) включват главоболие, затруднена концентрация, проблеми със съня, депресия, липса на енергия, умора и подобни на грип симптоми.”
Нарастваща част от европейското население е засегната от симптоми на влошено здраве свързани с излагането на електромагнитните полета и безжичната радиация, за които се споменава в научната литература от много години насам. Международната научна декларация върху електромагнитната свръхчувствителност (ЕСЧ) и множествената химическа чувствителност (МХЧ) от Брюксел 2015 г. декларира че:
“С оглед на настоящите научни познания, ние поставяме ударението пред всички национални и международни организации и институции … да признаят електромагнитната свръхчувствителност (ЕСЧ) и множествената химическа чувствителност (МХЧ) като реални болестотворни състояния, които, под формата на неразкрити болести, могат да създадат през идните години сериозни притеснения за общественото здравеопазване по целия свят, тоест да дадат повод за притеснение във всички държави, които са въвели неограничената употреба на електромагнитни безжични технологии в полеви условия и на химични вещества с търговска цел … Бездействието струва скъпо за обществото и вече не представлява никаква опция …
Ние единодушно потвърждаваме тази сериозна опасност за общественото здраве … изискваща приемането и приоритизирането на съществени мерки за първична превенция, за да се изправим срещу тази бъдеща глобална пандемия.
Предпазните мерки
Принципът на предпазливостта (ЮНЕСКО) беше приет от ЕС през 2005 г.: “Когато човешката дейност може да доведе до морално неприемлива вреда, която е научно допустима, но е несигурно дали ще се случи, то тогава трябва да се предприемат действия за избягване или за намаляване на тази вреда. “
Резолюция 1815 (Съвет на Европа, 2011): “Да се вземат всички разумни мерки за намаляване излагането на електромагнитните полета, особено по отношение на радиочестотите от мобилните телефони, и по-специално излагането на децата и младите хора, които изглежда, че са най-предразположени към риск от тумори в областта на главата … Асамблеята горещо препоръчва да се приложи принципът ALARA (възможно най-ниски стойности на разумно постижимо равнище) и той да покрива и двата т.нар. топлинни ефекти и атермични [нетермични] или биологични ефекти на електромагнитните излъчвания или радиация ” и “да се подобрят стандартите за оценка на риска и тяхното качество”.
Нюрнбергският кодекс (1949 г.) важи по отношение на всички експерименти върху хората, като по този начин се отнася и към внедряването на 5G с това ново, по-високо  облъчване от радиочестотните електромагнитни полета. Всички подобни експерименти: “трябва да се основават на предишни научни данни (като например очакваната вероятност вследствие на предишни експерименти с животни), които да оправдават експеримента. Не трябва да има експерименти, когато е налице теоретична причина да се смята, че ще настъпи смърт или увреждане; с изключение, може би само в онези случаи, когато експериментиращите лекари подлагат самите себе си на тези експерименти.”(Нюрнбергски кодекс точки 3-5). Вече публикуваните научни изследвания показват, че има “теоретична причина да се вярва” в наличието на реални опасности за човешкото здраве.
През 2009 година Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) предупреди за “радиационен риск от устройствата използвани в ежедневието”, въпреки че тяхната радиация е под границите установени от Световната здравна организация (СЗО) и Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (МКЗНР). ЕАОС също заключава, че: “Има много примери за неизпълнение на Принципа на предпазливостта в миналото, които доведоха до сериозни и често необратими щети за здравето и околната среда … Вредното облъчване може да стане широко разпространено преди да е открито “убедително” доказателство за вредата от него в дългосрочен план и също така преди да се разбере биологичния механизъм, за това как се причиняват тези вреди. “
“Препоръките за безопасност” защитават индустрията, а не здравето
Настоящите “препоръки за безопасност” на МКЗНР са остарели. Всичките доказателства за наличната вреда, споменати по-горе, възникват въпреки факта, че радиационните нива са под “препоръките за безопасност” на МКЗНР. Следователно, необходими са нови стандарти за безопасност. Причината за тези подвеждащи препоръки за безопасност се корени в “конфликта на интереси на членовете на МКЗНР, дължащ се на връзките им с телекомуникационни или електрически компании и така се подкопава безпристрастността, която трябва да контролира регулирането на Стандартите за общественото излагане на нейонизиращи лъчения … За да се оцени истински рискът от рак, е необходимо да участват учени с компетенции в областта медицината и то най-вече в онкологията.”
Настоящите препоръки за безопасност на МКЗНР/СЗО за електромагнитните честоти се основават на остарялата хипотеза, че “критичният ефект от излагането на радиочестотните електромагнитни полета, който е свързан с човешкото здраве и безопасност, произлиза от нагряването на изложената тъкан.” Въпреки това, учените вече са доказали, че много различни видове заболявания и увреждания биват причинявани без нагряване (“атермичен ефект”) при радиационни нива доста по-ниски от тези препоръчани от МКЗНР.

Настояваме ЕС:

 1. Да вземе всички разумни мерки за спиране разширяването на 5G радиочестотните електромагнитни технологии, докато независими учени могат да гарантират, че 5G и цялостните нива на радиация, причинени от радиочестотните електромагнитни полета (5G плюс 2G, 3G, 4G и Wi-Fi) няма да бъдат вредни нито за гражданите на ЕС – и най-вече за бебетата, децата и бременните жени, нито за околната среда.
 2. Да препоръча всички държави от ЕС и най-вече техните агенции за радиационна безопасност, да следват резолюция 1815 и да информират гражданите, включително учителите и лекарите, за здравните рискове от радиочестотната електромагнитна радиация, как и защо да избягват безжична комуникация особено в близост до/вътре в, например, детските градини, училищата, дома, работните места, болниците и центровете за възрастни хора.
 3. Да назначи незабавно, без повлияване от страна на индустрията, работна група под егидата на Европейския съюз състояща се от независими и истински безпристрастна учени в областта на здравната сфера и електромагнитните честоти, при които да не е налицè конфликт на интереси [виж 1 в края на статията], за да могат те да оценят отново здравните рискове и  също така:
  • Да установят нови, безопасни “стандарти за максимално допустимо пълно облъчване” спрямо всичките безжични комуникации в рамките на ЕС.
  • Да изследват както вече акумулираното, така и постепенното натрупване в човешкия организъм на радиочестотите оказващи влияние на гражданите на ЕС.
  • Да създадат правила, които да бъдат постановени и прилагани в рамките на ЕС за това, как да се избягва излагането, което надвишава новите “максимално допустими стандарти” на ЕС по отношение на всички видове електромагнитни полета, за да се защитят гражданите и най-вече новородените, децата и бременните жени.
 4. Да предотвратяват това, безжичната и телекомуникационната индустрии, чрез техните лобистки организации, да убеждават длъжностните лица на ЕС да вземат решения за по-нататъшно разпространение на радиочестотна радиация, включително и на 5G в Европа.
 5. Да насърчава и да въвежда кабелни цифрови телекомуникации вместо безжични технологии.
Очакваме отговор от Вас не по-късно от 31 октомври 2017 г. до първите двама долуподписани за това какви мерки ще предприемете, за да защитите жителите на ЕС от радиочестотните електромагнитни полета и най-вече от 5G радиацията. Този апел и вашият отговор ще бъдат публикувани за целите на общественото достояние.
 
Предадено с уважение,
Райнер Ниберг, доктор по образователни науки (EdD) и почетен професор (Åbo Akademi), Васа, Финландия (email LINK)
Ленарт Хардел, доктор по медицина, доктор на философските науки (PhD), доцент в катедрата по онкология към Факултета по медицина и здраве в Университетска болница Örebro, Швеция (email LINK)
Препратка [1]  Избягвайте подобни грешки, като тази, при която Европейската комисия (2008/721 /ЕК) назначи такива членове към Научния комитет за възникващи и новоидентифицирани здравни рискове (SCENIHR), които действаха в полза на индустрията и които представиха на ЕС подвеждащ SCENIHR доклад относно здравните рискове от електромагнитното облъчване, като по този начин дадоха зелена светлина на телекомуникационната индустрия да облъчва  гражданите на ЕС. Сега вече, агенциите за радиационна безопасност в ЕС се позовават на този (бел. прев. подвеждащ) доклад.
Ще добавяме подписите на поддръжниците на този апел към долупосочения списък до края на 2017 г. На един по-късен етап, актуализираният списък на поддръжниците на апела и самият апел ще може да бъдат намерен ТУК (бел. прев. – Изглежда, че въпреки това списъкът не се актуализира тук. Виж следващия параграф).
Бел. прев. – Според www.5gappeal.eu/, към януари 2018 г. подписалите се учени и лекари са вече над 200.
Един от подписалите се за мораториума върху 5G е и българинът Марко Марков, който е професор по биофизика, научен сътрудник към Московския университет, понастоящем президент на организацията Research International в Бъфало, САЩ.
 
Преведено от:  ehtrust.org
Превод: Търсач Скитни

https://www.kreport.eu/vat2/5g-4-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bc%d0%be-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb-%d0%b4%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf/

вторник, 16 април 2019 г.

5G (3) – Доклад-анализ на проф. Мартин Пол до Еврокомисията – Огромният риск за общественото здраве в Евросъюза, САЩ и целия свят! Доказателства и причини… - 5

Глава 7

Големите рискове произхождащи от 5G: Какво знаем и какво не знаем. [стр. 78-82]

Вече обсъдихме двата въпроса, които са от съществено значение за разбирането на 5G.
  • Единият е импулсният електромагнитен сигнал, който в повечето случаи оказва много по-голямо влияние на живите организми отколкото неимпулсните електромагнитни честоти.
  • Вторият съществен въпрос е, че електромагнитните полета повлияват на волтовия сензор на ВЗКК и така отварят калциеви канали, което води до навлизането на прекомерно количество калциеви йони в клетката. ВЗКК-сензорът за напрежение е дотолкова изключително чувствителен към тези електрически сили, че сегашните препоръчителни стандарти по безопасност позволяват да бъдем изложени на ЕМП, което е около 7,2 милиона пъти по-високо от допустимото.
Причината, поради която телекомуникационната индустрия е решила да използва изключително високите честоти на 5G е, че чрез тези изключително високи честоти е възможно да се препраща много повече информация заради много повечето на брой пулсации в секунда в сравнение с по-ниските честоти, дори и в сравнение с по-ниските честоти попадащи в микровълновия диапазон.
Следователно, ние можем да бъдем сигурни, че 5G ще използва много повече пулсации в секунда отколкото електромагнитните полета, на които сме изложени в момента.
От това заключаваме, че всяко едно научно изследване относно влиянието на 5G върху живите организми трябва да използва точно тези същите много бързи пулсации, включително и всички възможни кратковременни техни пикове, които ще са присъщи на реалната 5G технология.
В технологията на 5G се планира и използването на един допълнителен процес, а именно, така нареченото фазово разнасяне (phased array). В този случай, много на брой антени действат заедно, за да генерират високочестотни пулсиращи електромагнитни полета, които са така проектирани, че 5G да има по-висока степен на проникване в материята. 5G ще доведе до използването на особено мощни пулсации, което, следователно, може да бъде много опасно.
Доколкото ми е известно, единствените реални данни, с които разполагаме по отношение на 5G милиметровите честоти, се отнасят до използването на неимпулсни електромагнитни вълни в милиметровия честотен диапазон на 5G, а това не е истинската технология на 5G, която ще бъде използвана от индустрията
Доказано е, че този род милиметрови вълни причиняват биологични ефекти надолу по веригата вследствие на активирането на ВЗКК. Едно проучване върху милиметровите вълни показа, че те активират както ВЗКК, така и волтаж-зависимите калиеви канали, което води до заключението, че милиметровите вълни активират сензора за напрежение, точно както го правят и другите ЕМП [136]. Подобен род изследвания обаче ни казват почти нищо за това до каква степен истинското, високоимпулсно 5G ще влияе на живите организми.
На базата на техните изявления, смятам, че г-н Райън и д-р Винчунас са готови да позволят издигането на десетки милиони 5G антени и да засегнат всеки един човек в Европейския Съюз чрез 5G радиацията, без дори да се е извършил един единствен тест изследващ влиянието на истинската 5G технология върху живите организми.
В САЩ, Федералната комисия по комуникациите (FCC) заема една още по-лоша позиция. FCC не само че желае да разреши това напълно неизследвано излагане на тези милиметрови честоти, но и също така толкова агресивно лобира за монтажа на 5G антените, че тези антени вече се инсталират в някои части на САЩ.
В един свят, в който шокиращият тип поведение става все по-малко и по-малко шокиращ, аз смятам, че позициите и действията на ЕС и САЩ са шокиращи. Положението в Съединените Щати представлява масово лудост. Надявам се, че европейците, които традиционно смятат себе си за много по-разумни от американците, би трябвало наистина да действат като такива.
Защо технологията 5G се нуждае от такъв голям брой антени? – Това е защото 5G радиацията бива много по-лесно абсорбирана от различните материали, в които тя прониква. Идеята на 5G е да се използват много повече антени, като на всеки няколко къщи ще има по една такава антена, така че 5G да може достатъчно добре да прониква през местните материални препятствия. Този род поглъщане на радиацията от живите организми обикновено включва взаимодействие с йонизирани групи от биологични елементи, така че това силно усвояване на радиацията от страна на живите организми вероятно включва в себе си и въздействието на електрическите сили върху самите тези биологични йонизирани елементи. Понеже точно тези електрически сили са източникът, чрез който ЕМП активира ВЗКК, изглежда много вероятно, че 5G радиация ще бъде особено дейна в активирането на ВЗКК.
Накратко, изводът е, че 5G технологията се очаква да бъде особено опасна поради всяка една от тези четири различни причини:
 • Изключително големият брой антени, които са планирани за влизане в експлоатация.
 • Изключително високото ниво на генерираната енергийна мощност, която ще се използва за осигуряване на по-добро проникване на милиметровите вълни.
 • Изключително високите нива на пулсация.
 • Очевидно високото ниво на взаимодействия на 5G честотите с йонизираните биологични групови елементи, като това най-вероятно ще включва и волтаж-зависимите сензори тези групи.
Понастоящем, служителите на телекомуникационната индустрия твърдят, че 5G радиацията ще се абсорбира най-вече във външните 1, 2 милиметра на човешкото тяло по такъв начин, че, според тях, ние не следва да се тревожим за биологичните ефекти. В това обяснение има известна доза истина, но въпреки това има и някои други обяснения, които правят този род изводи още по-подозрителни. Във всеки случай, тези ефекти на 5G върху външната повърхност на организмите ще въздействат особено силно върху тези организми, които имат много по-високо съотношение между повърхност и обем (бел. прев – има се предвид по голяма външна повърхност и по-малък вътрешен обем). Следователно, предположението ми е, че много други организми ще бъдат много по-засегнати от нас хората. Това включва насекоми и другите членестоноги, птиците, дребните бозайници и амфибиите. В това число попадат и растенията, включително дори големите дървета, защото дърветата имат листа и репродуктивни органи, които са силно изложени на подобен род влияния. Предвиждането ми е, че ще има големи екологични катастрофи като последица от въвеждането на 5G. Това ще включва и огромни пожари, защото излагането на ЕМП прави растенията много по-възпламеними.
Но да се върнем към хората. Телекомуникационната индустрия също така твърди, че по-традиционните електромагнитни микровълнови честоти имат ограничено влияние единствено до външния 1 см от телата ни. Ние обаче знаем, че това не е вярно поради дълбокото им въздействие върху човешкия мозък, сърце и хормонална система. Може би най-важните две проучвания, демонстриращи дълбочинните ефекти на електромагнитните микровълнови честоти в тялото, са изследванията на професор Hässig и швейцарските му колеги от 2006 г. за образуването на катаракти в новородените теленца [137,138]. Тези две проучвания ясно показват, че когато бременните крави пасат близо до базовите станции на мобилната мрежа (наричани още и мобилни кули), новородените теленца се появяват на бял свят със значително статистическо увеличение на случаите на катаракта. От тези разкрития следва, че въпреки че развиващите се ембриони на теленцата се намират много дълбоко в тялото на майките си и би трябвало да бъдат много добре защитени от ЕМП, то те реално не са чак толкова добре защитени. И тъй като стандартите за електромагнитна безопасност в Швейцария са 100 пъти по-строги, отколкото са еквивалентните им стандарти в повечето европейски страни, САЩ, Канада и в по-голямата част от света, то по-високите допустими норми на ЕМП излагане в останалата част на света позволяват извънредно прекомерното облъчване и проникване на електромагнитните вълни причиняващи тези биологичните ефекти. Твърденията на индустрията, че електромагнитните микровълнови честоти действат само във външния един сантиметър на тялото, са очевидно неверни.
Как тогава и конвенционалните електромагнитни микровълнови честоти и 5G радиацията успяват да действат на голяма дълбочина в тялото? Може да забележите правилно, че електрическите ефекти на ЕМП активират волтаж- зависимите сензори и че директните електрически сили биват бързо разпръснати в тялото. Как тогава се получават тези дълбочинни ефекти? Смятам, че отговорът се крие в това, че от десетилетия насам се знае, че магнитният дял на електромагнитните полета прониква много по-дълбоко отколкото електрическия дял на същите тези ЕМП. Тези магнитни силови полета упражняват своето влияние върху подвижните йонизирани групи от биологични елементи, които са разтворени в течните части на тялото и съвсем малките индивидуални движения на тези електрически заредени (йонизирани) групи могат да възобновят външните електрическите полета, като тези възобновени полета в организма са по същество идентични с електрическите полета на първоначалния външен ЕМП. Тези възобновени електрически полета в организма имат една и съща честота и пулсиращ модел като самите външни електромагнитни полета, въпреки че новосъздадените електрически полета в организма са все пак с по-нисък интензитет. Пример за това е даден в изследването на Lu и Ueno [139]. Тъй като волтаж-зависимите сензори са толкова невероятно чувствителен към електрическите сили и част от причината за това се корени в много високото ниво на усилване на електрическото поле в плазмената мембрана, излиза че налице е един механизъм, който е почти перфектният начин, по който да възпроизвеждаме влиянието на ЕМП дълбоко в нашите тела.
Mного съм загрижен, че 5G може да доведе до биологични ефекти, като тези, които вече виждаме причинени от по-нискочестотните ЕМП, но че в случая с 5G биологични ефекти ще са много по-тежки. Също така съм загрижен, че ще видим и биологични реакции на организма, които са качествено различни. Позволете ми да ви дам три възможни примера за качествени различия и един пример за количествени различия. Ефектите надолу по веригата породени от ВЗКК активирането играят роля в образуването на всеки един от четирите типа слепота – катаракта, отделена ретина, глаукома и дегенерация на макулата. Вътреочните и кристалиновите течности в окото могат да бъде идеалната среда за възпроизвеждането на външните електрическите полета вътре в самото око. На базата на тези факти е възможно да се получи гигантска епидемия от всеки един от тези четири вида слепота. Другото притеснение е във връзка с бъбречната дисфункция, която, както беше показано в Глава 5, бива повлияна от ЕМП. Бъбреците имат много течност в себе си – както кръв, така и това, което впоследствие става урина, като сам по себе си този факт може да позволи ефективно възпроизвеждане на външните електрическите полета вътре в тях. Може да се очаква, че този род възпроизвеждане на външното ЕМП вътре в организма ще повлияе както на гломеруларната филтрация, така и на реабсорбцията, като и двата процеса са от съществено значение за бъбречната функция. Това означава ли, че 5G ще доведе до много големи увеличения на бъбречната недостатъчност? – Единственият начин да разберем е чрез извършването на тест за биологична безопасност на истинската 5G радиация. Нека ви дам един трети пример. Както плодът в утробата, така и много малките новородени бебета имат много повече вода в телата си, отколкото възрастните. Следователно, може да има особено висок риск от въздействията на 5G поради голямото увеличаване на възпроизвеждането на електрическите полета вътре в организма. В този случай могат да бъдат допуснати много възможни сценарии. Нека да спомена два от тях. Може да имаме гигантска (съжалявам за използването на тази дума отново) епидемия от спонтанни аборти поради тератогенните ефекти. Другата възможност е, че вместо както понастоящем аутизма се среща на едно от 38 новородени деца, колкото и ужасно да е това, този аутизъм би могъл да се проявява във всяко второ новородено дете или дори при мнозинството от ражданията. Не знам дали това ще се случи, но това са рисковете, които поемаме и отделно има и много други рискове, за които човек може да се сети. Пускането в експлоатация на десетки милиони 5G антени без да е бил направен дори един единствен биологичен тест за безопасност би трябвало да е най-глупавата идея, която някой е имал в човешката история.
Това ни връща към нещо споменато по-рано. Единственият начин да се извърши 5G тест за безопасност е да се направи истински 5G биологичен тест за безопасност. Публикувал съм как това може да се направи относително лесно и на относително ниска цена и, както видяхте в Глава 6, също така казах на Федералната комисия по комуникациите (FCC) как тестът може да бъде извършен. Тези тестове трябва да се извършват от организации, напълно независими от индустрията, и това оставя извън сметката двете организации ICNIRP и SCENIHR, както и много други организации.
Сега нека дискутираме Принципът на предпазните мерки, който има особена важност за Европейския съюз, но може да донесе много поуки и за всички нас.
Последният пълен параграф от писмения отговор на д-р Винчинас гласи следното: “Прибягването до Европейския принцип на предпазните мерки за спиране разпространението на 5G продуктите изглежда твърде драстична мярка. Трябва първо да видим как тази технология ще се приложи и как ще се развият научните доказателства. Моля бъдете сигурни, че Европейската комисията ще следи научните доказателства с оглед опазване здравето на европейските граждани на възможно най-високо равнище и в съответствие с нейния мандат.”
Член 191 определя Принципът на предпазните мерки по следния начин:
“Съгласно Европейската комисия Принципът на предпазните мерки може да се използва, когато явление, продукт или процес може да имат опасен ефект, установен чрез научна или обективна оценка, ако тази оценка не позволява рискът да бъде определен с достатъчна сигурност. Прибягването до принципа попада в общата рамка на анализа на риска (който, освен оценка на риска, включва управление на риска и комуникация за риска) и по-конкретно в контекста на управление на риска, който съответства на фазата на вземане на решения. Комисията подчертава, че принципът на предпазните мерки може да се прилага само в случай на потенциален риск и че никога не може да бъде основание за своеволни решения. Принципът на предпазните мерки може да се прилага само когато са изпълнени трите предварителни условия : установяване на потенциално неблагоприятни въздействия; оценка на наличните научни данни; степен на научна несигурност.”
Въпросът сега е какво да кажем по отношение на 5G? В случая с 5G, ние имаме силни подозрения за сходни на гореспоменатия в дефиницията риск или пък дори и за много по-сериозни рискове на въздействие, които са документирани на други места в този документ. Нямаме биологични тестове за безопасността на реалната 5G радиация. Поради тази причина нямаме и анализ на риска, и метод за управление на риска, защото нямаме никаква оценка на риска от 5G. А ето че тук имаме доктор Винчунас, който твърди че искането за прилагане на Принципа на предпазните мерки е прибързано. Това, което е прибързано обаче, е не искането за прибягването до Принципа на предпазните мерки, а твърдението на Европейската Комисия, че тя е извършила необходимия анализ на риска и оценка на риска. – Това е странният свят, в който живеем.
Досега Европейската комисия не е направил нищо, за да защити европейските граждани от всички тези изключително сериозни здравни рискове, като същото се отнася и за FDA, EPA и Националния онкологичен институт, които от друга страна не са направили нищо, за да защитят американските граждани. Американската федералната комисия по комуникациите е дори още по-лоша в това отношение заради енергичните си действия, които злонамерено не зачитат нашето здраве.
Нека завърша със следното. В нашата история има определени моменти, в които някои хора са се изправяли срещу такива силни разрушителни сили, които често са изглеждали непреодолими. Тези хората са НАЙ-почитаните хора в нашата история. Хората, които не успяват да го направят, са сред тях най-презряните хора в нашата история. Не съм сигурен, че ще съществуват живи историци, които да пишат за нас след 100 години или дори след 30 години, като се има предвид посоката, в която се движим. Ако все пак оцелеем, бъдете сигурни, че това са стандартите, по които всички ние ще бъдем съдени.
Източник на частичния превод:
peaceinspace.blogs.com / files / 5g-emf-hazards LINK
Превод: Търсач Скитник