петък, 9 юни 2017 г.

Мислите на хората вече може да се управляват с радиовълни

Разсекретените документи на американската армия "Биоефектите на някои несмъртоносни оръжия" описват няколко техники, които са разработени от военните за "несмъртоносно" поражение на врага. Сред тях са, например, възможностите за предаване на радиочестотна енергия в човешкото тяло.

Тази енергия се възприема от човешкия мозък като звуци в главата, и експерименти са показали, че тя може да се модулира така, че звукът да е под формата на ясно различим говор.

Когато бъде разработена докрай, тази технология може да бъде изключително мощен инструмент – както за добро, например, за беззвучни съобщения, така и за зло – да се генерират гласове в главата на човек. Дали правителството на САЩ е използвало тази технология някога?

Използването на аудиомикровълнова технология може да осигури скрито предаване на съобщения. Тя може също да се окаже полезна за предизвикване на опустошително състояние в човека-цел, при това не само да попречи на способността му да слуша, но и за унищожаването на психиката му с "гласове в главата", пише "Московский комсомолец".

Този така наречен микровълнов аудиоефект за първи път е наблюдаван от персонала, работещ в близост до радарни инсталации по време на Втората световна война, когато хората споделят, че са чували звънене, тиктакане, съскане и почукване в главата, което всъщност не е така.

Американският изследовател Allan Frey за първи път е публикувал съобщение за този ефект през 1961 г., документално отбелязвайки способността на човек да чува радиочестотни импулси на 100 метра от предавателя.

През 1973 г. американският психолог Don Yustensen обследва два субекта, които лесно чуват и разграничават едносрични думи, генерирани с радиовълни.

Военен документ, написан през 1998 г., потвърждава възможността на тази технология за успешно изпращане на гласови съобщения. За бъдещето и подобренията, които са направени в областта на тези технологии през следващите 15 години, обществеността не знае нищо.

Известно е, че съобщенията надеждно се доставят на разстояние от няколко стотици метра, но са по-ефективни на по-кратки разстояния. Тези радиовълни може да минават през стени, сгради, или други непроводящи материали (като радиосигналите).

Армейски изследователите подчертават, че начини да се противодейства на такива излъчвания съществуват: тъй като технологията използва радиочестотна енергия, тя може да се неутрализира чрез проводящи бариери, като например метал и метални щитове.

Във връзка с тази технология е интересно да спомене следния случай: През септември 2013 г., Aарон Aлексис устрои истинска касапница, стреляйки в базата в Роуд Айлънд. В седмиците преди това събитие, той е заявил в полицията, че чува гласове в главата си на трима души, които са се обръщали към него и не са го оставяли да заспи. Според него, те използват ултраниска честота и микровълнова технология, която им позволява да проникнат в неговия мозък. А някои твърдят , че Аарон е шизофреник…?

http://www.epochtimes-bg.com/2013-03/2013-09-28_09.html