понеделник, 12 септември 2011 г.

22-те чакри - разположение

 

Чакри на третото измерение

Коренна чакра

Първата чакра е седалището на физическото тяло. Тя насочва земния ви живот, свързва ви много специфично със Земята. Тя се занимава с въпроси като заземяване и оцеляване. В ранния Лемурийски период това бе базисната чакра, която бе най-отворена. Първата чакра се занимава с разглеждане защо сме на Земята . Жлезите асоциирани с тази чакра са надбъбречните жлези.
Полова чакра

Тя е свързана с креативност, мъжко-женския баланс и нашите сексуални енергии. Обратната страна на втора чакра се отнася до седалището на подсъзнанието. Тази чакра се фокусира в последния Лемурийски период на развитие. Жлезата асоциирана с тази чакра - яйчници/тестиси

Слънчев сплит

Третата чакра е седалището на емоционалното тяло. Атлантският период от земната история е фокусиран върху развитието на тази чакра.

Сърдечна чакра

Четвърта чакра се занимава с безусловната любов. Това е фокусът на Християнската ера. Жлезата , с която се асоциира е тимуса

Гърлена чакра

Гърлената чакра се занимава с комуникацията , изразяването , както и използването на волята. Тази чакра се развива през ерата на Водолея. Жлезата , с която се асоциира – тироидната

Трето око

Третото око се свързва с вътрешното възприятие или духовния поглед и виждане. Третото око също се отнася до съзнателния ум. Жлезата , асоциирана с тази чакра е хипофизата.

Коронна чакра

Коронната чакра се свързва с свръхсъзнанието , душата , Висшия Аз, Монадата и/или Бог. Това наистина е нашия портал чрез който сме в досег с висшите енергии.Жлезата, асоциираща се с тази чакра е пинеалната(епифиза).

Чакри на четвъртото измерение

8 чакра
Това е първата чакра, на 4-то измерение, мястото на душата. В триизмерните чакри земята, обозначена с номер 0 представлява физическото съществуване. То е плътно и твърдо. Мястото на душата сега става място на нашето съществуване, точно както земята е била основа на нашето съществуване в третото измерение. Цвят – зеленината на морската пяна.

9 чакра
Съответства на основната чакра в триизмерната система на чакрите. Съответства на тялото на света. Свързана е с радостта. Когато тази чакра е активирана, светлинното тяло е във вашата клетъчна и субклетъчна структура. Цвят – синьо-зелен.

10 чакра
Tази чакра се асоциира с чакрата на полярността в третото измерение. Тя е свързана с интеграцията на полярността – интеграцията на мъжкото и женското у нас. Тази чакра фактически започва да функционира, когато мъжките и женските енергии се намират в пълно равновесие. Това се усеща като състояние на лекота (без усилие и напрежение), като изравняване с душата на човека. Цвят – перлен

11 чакра
Чакрата на енергиите Ню Ейдж (Нова Ера). Съответства на чакрата на слънчевия сплит от триизмерните чакри, съединение на третата чакра с 11-тата ни позволява да намалим травмите на настоящия си живот и минали животи, които се пазят в трета чакра. Усещането на енергията на 11-тата чакра е подобно на вълна, тя преминава през тялото ви и излиза навън, без да се задържа в тялото или да се прилепва към областта на погрешното възприятие. Цвят – розово оранжев.

12 чакра
Това е чакрата на Христовото съзнание, която представлява трансформационна енергия, съединяваща всички форми на енергия. Тя се асоциира с чакрата на сърцето в системата на триизмерните чакри. Цвят – проблясващо-златен.

13 чакра
Свързана с проявлението на вибрационната комуникация. Това е чакра, използвана при материализацията и дематериализацията на предмети. Това е чакрата, използвана при телепортация,ползва се също и за излекуване. Цвят – виолетово-розов.

14 чакра
Свързана с Божия Замисъл. Позволява на менталния ум да се предаде. Четиринадесетата чакра казва, че вие позволявате на Божия Замисъл да ви покаже пътя без преразглеждане или оценка на вашите ментални убеждения. Съответства на чакрата на третото око. Носи ясно-виждане към четвъртото измерение. Започва да активира вашата безграничност. Цвят – наситено синьо-виолетов.

15 чакра
Свързана е с монадното съединение. Съответства на коронната чакра на третото измерение. Седмата чакра е вашата духовна връзка. С 15-тата чакра вашата нова духовна връзка е с Монадно ниво. По време на 15-тото посвещение се съединяваме с Монадата. Това ни довежда до вратите на възнесението. Когато тази чакра действа, тя говори, че структурата на вашата душа е достатъчно стабилна, за да се справи с енергията и количеството информация, излизащо от монадното ниво. Цвят – светъл златисто-бял.

Чакри на петото измерение

16-та чакра
Свързана е с възнесението. Шестнадесетата чакра слиза в коронната чакра по време на възнесението. Тази чакра е първата чакра от петизмерната система на чакрите. Чакра на възнесението в Монадата и «Аз Съм Присъствие», чакра на превръщането във вселенско същество става нова основа, също като 8-ма чакра, мястото на душата, е била основата в системата на чакрите от четвъртото измерение. Цвят – светъл виолетово-бял.

17 чакра
Свързана с вселенската светлина, която се съотнася с 9-тата чакра или със светлинното тяло в системата са чакрите на четвъртото измерение, твърдо и светло, в петото измерение – което е тоталната светлина. Цвят – мулти-бял.

18 чакра
Свързана с шестизмерното божествено намерение. Когато е активирана тази чакра, тя носи способност да се донесе реалността на шестото измерение. Като гледате схемата на вашите чакри, ще видите, че между 18-тата и 10-тата чакри има промеждутък, за който се казва – «Няма съответствие» Причината се крие в това, че на нивото на 5-тото измерение няма съответствие на слънчевия сплит, защото той се е съединил с чакрата на сърцето. Цвят – розово-златист.

19-та чакра
Свързана е с вселенската енергия. Сърдечната енергия е била фокус в третото измерение. Христовото съзнание – това е разширяващата се енергия в четвъртото измерение. В петото измерение съответствието е вселенската енергия. Вселенската енергия бива почувствана от тези, които позволяват на новия източник на енергия да преминава през този източник, през тяхното монадно ниво, през нивото на душата им във физическото тяло. Цвят – пурпурен.

20-та чакра
Свързана е с Битието. В третото измерение ви е било необходимо да общувате. В четвъртото измерение сте били способни да общувате по по-обширен начин - комуникация чрез вибрацията през светлина. В петото измерение няма необходимост от обмен, това е битие, където обменът не е нужен за общуването. Цвят – виолетово-златен.

21 чакра
Свързана е с божествената структура. Тя твори от точката на еволюцията, фактически – от точката на решителността. Когато развиете съзнанието си, тази чакра ви позволява да видите Божествения Замисъл. Сега вие сте зад пределите на структурата на петото, на обучение, което протече по време на Божествената структура. Цвят – синьо-златисто.

22 чакра
Свързана с Източника или с Божествената връзка. Цвят – платинен.

Превод от страницата на The I AM University

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.