петък, 31 май 2019 г.

5G (6) Как 5G ще убие птиците, пчелите и вашите близки… - 3

Насекомите и тяхното излагане на радиочестотните електромагнитни вълни

В доклада си от май 2009 г. гореспоменатата американска федерална агенция “Fish and Wildlife” призова Американския конгрес да проучи потенциалните взаимовръзки между безжичните устройства и изчезването на колониите от пчели.
Пчелите са положително заредени, докато цветята са отрицателно заредени. Излагането на радиочестотна радиация (РЧР) нарушава механизмите за естествена ориентация и навигация на пчелите и другите насекоми, които използват както магнитното поле на Земята, така и слънчевата светлинна енергия за ориентиране и навигация. Тези изкуствени честоти карат пчелите и насекомите да се чувстват неспокойни, да развиват тенденция за летене в рояци, прави ги все по-агресивни, а пчелните колонии не оцеляват в 62.5% от пчелините!
 
източник:
Ulrich Warnke, “Bees, Birds and Mankind: Effects of Wireless Communication Technologies (Kentum, 2009) ; and F. Ruzicka, “Schäden durch elektrosmog,” Bienenwelt 10 (2003): 34-35; and 2 additional published studies.
***
Изследванията, извършени в Европа са документирали дезориентацията на пчелите по време на летежа им, по-ниски количества на произведен мед и понижени нива на оцеляване вследствие на излаганенето им на радиочестотна радиация от безжичните клетъчните кули на разстояния от 500 и 800 метра.
 
източник:
Harst, W., J. Kuhn, and H. Stever. “Can electromagnetic exposure cause a change in behaviour?” Studying possible non-thermal influences on honey bees – an approach within the framework of educational informatics,” Acta SystЕМСca-IIAS International Journal vol. 6, no. 1 (2006):1-6l
U. Warnke, “Effects of Electric Charges on Honeybees”, Bee Worldvol. 57, no. 2 (1976): 50-56
Kimmel, S., J. Kuhn, W. Harst, and H. Stever, “Electromagnetic radiation: influences on honeybees (Apis mellifera)”, Institute Environmental Sciences, Institute Science and Science Education, and Institute Educational Informatics, Univ. Koblenz-Landau/Campus Landau, Germany (2006)
 
***
Излагането на на електромагнитно излъчване от DECT телефонните кули, които са подобни на стандартните излъчвателни кули за мобилни телефони, има вредни ефекти върху честотата (редовността) за снасянето на пчелните яйца, завръщането на пчелите в кошера и производството на мед.
 
източник:
Harst, Wolfgang, et al., “Can Electromagnetic Exposure Cause a Change in Behaviour? Studying possible non-thermal influences on honey bees.” Institute of Science and Science Education (ISSE), Department of Physics, University of Koblenz-Landau/Campus, Landau, Germany. ACTA SYSTЕМСCA – IIAS International Journal (2006) 6(1): 1-6.

Мръсното електричество

Предлагаме ви да видите едно интервю с д-р Сам Милхам на тема “Мръсното електричество”. За съжаление не разполагаме с достатъчен ресурс да ви представяме всичко на български език… Материалът е на английски.
В допълнение, д-р Меркола написа една особено важна статия за радиочестотната радиация и “мръсното електричество”. Мисля, че читателите на American Intelligence Media ще оценят тази статия като много интересна и полезна.
Статията е: Мръсното електричество – Скритият механизъм задействащ епидемията от заболявания и по-ниската продължителност на живота, д-р Меркола , 28 май 2017 г. (бел. прев. – преводът на статията следва отдолу).
“Много от заболяванията на цивилизацията ни, особено ракът, са свързани с изкуствено предизвиканите промени вследствие въздействията на електроенергията под формата на електромагнитни смущения (ЕМС), които смущения също така биват обозначавани с термина “мръсно електричество”.
Историческите данни назад във времето показват, че електрификацията е намалила продължителността на живота. Електромагнитните смущения влияят на биологичните организми и засягат митохондриалната функция, за която вече знаем, че лежи в основата на почти всички хронични заболявания. Определени ракови заболявания съвпадат с определени сигнални честоти, което означава, че строго определени сигнални честоти причиняват строго определени типове ракови заболявания.
Знаехте ли, че значителен процент от болестите, на които сме свидетели в наши дни, са свързани с изкуствено предизвиканите промени вследствие въздействието на електроенергията? В едно интервю, д-р Сам Милъм (Sam Milham), автор на книгата “Мръсното електричество: електрификацията и болестите на цивилизацията”, обяснява опасностите за здравето произлизащи от електромагнитните смущения (ЕМС) вследствие на мръсното електричество.
Д-р Милъм е лекар и епидемиолог и е прекарал десетилетия извършвайки първите изследователски проучвания в тази област (бел прев. – сега през 2018-та година, той е на 86 години). В своята книга той подробно разяснява обширните изследвания, които е предприел, за да разкрие връзката между мръсното електричество и човешките болести. Накратко казано, мръсното електричество, или по-точно електромагнитните смущения (ЕМС), влияят на човешката биология и най-вече на митохондриалната функция, която е в основата на почти всички хронични заболявания.
 
§ 
Какво представлява мръсното електричество?
Слънчевата светлина е естествена форма на електромагнитна честота (ЕМЧ). Също така обаче всред околната среда ние попадаме под влиянието на 4 основни вида изкуствени честоти:
 • електромагнитната честота;
 • честотата на изкуствената светлина;
 • електрическата честота и
 • микровълновата честота, в чийто радиочестотен диапазон влизат не само микровълновите печки, но и мобилните телефони, рутерите и преносимите телефони с базови станции.
 
“Мръсното електричество” обозначава електрическия компонент на електромагнитния спектър, но един по-точен термин в случая е наименованието “електромагнитни смущения” (ЕМС).
Терминът “мръсно електричество” е по-скоро описателно наименование използвано за неекспертни нужди. Но какво точно са електромагнитните смущения и как точно се генерират те?
Д-р Милъм обяснява по този повод, че през 1892 г. Едисон поставя началото на електрическата мрежа посредством първата генераторна станция наречена “Пърл Стрийт”. Оказва се обаче, че от самото начало, когато той започнал да произвежда електричество, мрежата всъщност започнала да създава като вторичен продукт и “мръсно електричество”. Знам това от публикациите му, в които той споменава за голeмите трудности, които е имал с първите си генератори, тъй като те са възпроизвеждали волтови дъги.
Начинът, по който електричеството е било произвеждано, е бил чрез завъртането на магнити с прикрепени към тях четчици, за да може да се задвижват контактните точки. Всички (бел. прев. – с изключение на най-съвременните) електродвигатели имат четчици. Генераторите също използват четчици. Четчиците  са изработени от графит. Волтовите дъги и прехвръкващите искри създават мръсното електричество, което реално представлява един вид високочестотни електрически вариации. Тези вариации имат заострена дъговидна форма и ту се появяват, ту изчезват, но след като изчезнат, те много бързо се появяват отново.
“От самото създаване на електрическата мрежа човечеството е било изложено на влиянието на мръсното електричество, обаче днешните стойности, на които сме изложени, не са 60-цикъла в секунда, а достигат вече килохерцови честоти (бел. прев. – 1 kHz = 1,000 Hz {Херц = цикъл в секунда}) и дори по-високи стойности от няколко хиляди цикъла в секунда.”
 
§ 
Микровълновите електромагнитни смущения (ЕМС) притежават по-дълъг и широк обхват.
Микровълновите радиочестоти не функционират само при микровълновите печки, но и при преносимите телефони с базови станции, мобилните телефони и при мобилните кули. Всички предаватели, всички AM и FM станции и най-вече мобилните кули произвеждат тези микровълнови честоти. Вашият мобилен телефон работи, защото там някъде навън има предавател, който препраща информация до телефона ви. Всички тези предаватели работят на директен ток (DC – direct current). Всяка клетъчна кула в света има огромен инвертор в нея, за да направи така, че директния ток да управлява предавателя и да зарежда резервните батерии. Тези устройства създават огромни количества мръсно електричество.
Много училища имат безжични клетъчни кули на своята територия и облъчват децата ни с електромагнитни смущения. Отделно от това, мръсното електричество се излъчва от подземните кабели и електропроводите.
Оказва се, че електропреносната мрежа се превръща в предавател за цялото това мръсно електричество, а освен това се простира и на мили под земята заради проводимостта на подземните реки.
Едно бразилско проучване разгледа смъртните ракови случаи във връзка с дистанцията на местоживеене от основите на безжичните клетъчни кули. Според това проучване, тези кули оказват влияние до 500 метра, което е еквивалентът на 1’500 фута. Мога да потвърдя обаче, че всъщност безжичните клетъчни кули реално не могат да оказват влияние на такова дълго разстояние. При едно такова разстояние ракът се причинява не от мобилните кули, а от мръсното електричество в мрежата, в проводниците у дома и под земята и от електрическите кабели водещи до контактите ви – ето как се разболява човек от рак.
 
§ 
Мръсното електричество влияе на живите организми 
В продължение на 50-те години, през които работя в тази област, ми стана ясно, че електромагнитните смущения (ЕМС) и мръсното електричество влияят изключително много върху състоянието на живите организми.
ЕМС е основната причина за всички така наречени “болести на цивилизацията”.
Самият аз вече ставам доста емоционално заангажиран с този въпрос. Знаех за мръсното електричество и за ЕМС в продължение на почти 2 десетилетия, но никога не съм оценявал напълно тяхното въздействие, докато не прочетох книгата на д-р Милъм. Веднага след това закономерностите ми станаха ясни.
През последната година изучавах задълбочено естеството на митохондриалната функция, така както е описана в научната литература, и изглежда, че точно електромагнитните смущения (ЕМС) оказват влияние върху човешкото здраве.
С други думи, ЕМС има тенденцията да увеличава уврежданията на митохондриите чрез появата и разпространението на свободни радикали и така “допринася” за митохондриалните дисфункции. Без съмнение, другите променливи фактори от околната среда също участват в болестотворните процеси и това например включва консервираната храна, небалансираното хранене, замърсяването с пестициди и т.н.
Въпреки тези фактори обаче, би било безумно да се пренебрегва въздействието на ЕМС върху човешкото здраве.     
 
§ 
Всички соларни панели генерират мръсно електричество 
Между другото, болшинството от хората, които използват соларни панели (фотоволтаични панели), съвсем не знаят, че те са източник на мръсно електричество. В продължение на последните 5 години, аз продължавам да употребявам 15 kW (15 киловатови) соларни панели в дома си. Тези фотоволтаични панели произвеждат постоянен ток (DC), който по същество е неизползваем в повечето домакинства. За да използваме директния ток произведен от слънчевите панели, ние трябва да имаме инвертор, който да преобразува директния ток в променлив ток (AC = alternating current). Проблемът е, че инверторът, използван за генериране на променлив ток (AC), е огромен източник на мръсно електричество. Аз лично успях да смекча инверторното влияние и така значително намалих количеството на излъчваното ЕМС, когато инверторите работят през деня.
Големите търговски масиви за производство на ток от соларни панели  имат същия проблем. Те използват инвертори – понякога хиляди такива – и ако соларните панели са много на брой, то те всички генерират мръсно електричество и ЕМС.
Ако във вашата електропреносна система, има значително участие на вятърни турбини или на соларни панели, то това автоматично гарантира възпроизводството на мръсно електричество.
Когато за първи път чух за бизнеса с енергия от възобновяеми източници, аз започнах да чета информацията в Интернет и проучих уебстраниците на търговците на фотоволтаични инвертори. Там открих една информация, която заявяваше, че всички фотоволтаични инвертори създават радиосмущения чрез “амплитудната си модулация” (AM). – Какво ни говори това? – Говори ни, че има производство на мръсно електричество!
ЕМС въздейства върху организмите ни, когато се намира в определена електрическа верига или пък попада под самата земна почва. Например, ако имате соларен панел в дома си, не всички електрически вериги във вашата къща ще бъдат свързани с него. Единствените ел. вериги засегнати от ЕМС ще бъдат тези, които са директно свързани с инвертора на соларния панел. Имайте предвид, че ЕМС прониква в земната повърхност и може да засегне съседите ви.
 
§ 
Хроничното излагане на електромагнитни смушения (ЕМС) повишава риска от рак 
Колко далеч трябва да сме от жиците произвеждащи мръсно електричество, за да избегнем биологичните смущения на организма ни? Според д-р Милъм това препоръчително санитарно разстояние може да бъде доста голямо. В много случаи, цели области от земната повърхност могат да бъдат източник на ЕМС и по този начин да повишават нивото на електричество в тялото ви.
Преди около 3 години, Мартин Х. Греъм и Дейв Стецър , които са пионерите в проучванията относно излагането на ЕМС и са също така и мои учители в тази сфера, ми изпратиха един обикновен електрически мултиметър (мултицет), който измерва различните функции на електрическия ток във волтове, ампери и омове. Те ми показаха как да използвам този уред за измерване на протичащия през тялото ми ток. Това направо си беше едно поразително изживяване …
 
 

ВНИМАНИЕ! Следващият откъс, в червено, е експеримент, описан в оригиналната статия. Ние НЕ препоръчваме да го повтаряте без помощта и надзора на специално обучен за целта персонал. Пишем го, защото е част от оригиналния текст.
През единия от кабелите на мултиметъра поставих на гърдите си електрокардиограма (ЕКГ),  а другият му кабел вкарах в един електрически контакт, за да получа достъп до заземяващата жица в този контакт и по този начин измерих електрическия поток протичащ през тялото ми. Този обикновен електрически мултиметър има всичко, от което се нуждаете, за да направите тези измервания. Всичко, което трябва да направите, е да вземете жица с диаметър 2.0525 мм и да я свържете с трипътен щепсел, като свържете жицата само с металната част на нулата, която отива към заземяващия кабел, а не към фазата. Всичко това се прави с черния електрод (бел.прев. – черната жица) от мултиметъра. Червеният електрод (бел. прев – червената жица)  пък трябва да се свърже с вашия ЕКГ пластир, който е поставен или на гърдите или на устата ви.

 
Смятам, че просто ходейки по тротоара, е възможно да приемаме много мощни и вероятно канцерогенни токови полета в тялото си. “Де факто”, ние абсорбираме миливолтове и микроампери.
Националният институт по екологични здравни науки (NIEHS) е изучавал тези феномени още преди години. Учените от този институт са достигнали до извода, че когато сме хронично изложени на едно електрическо силово поле от 18 µA (микроампрера – 1 µA е една милионна част от 1 Ампер), то това количество електрически ток е достатъчно, за да се генерира достатъчно електрическо напрежение (волтаж) в организма ни, което от своя страна да доведе до ракови заболявания.
Трябва да направите така, че през тялото ви не трябва да протича ток с нива над 18 µA. Колкото по-високо е количеството на преминаващия през телата ни ток, толкова по-лошо е положението. На много места засичам стойности от по 200-300 µA, като единствено, което в случая правя е да стоя изправен на пода …
Едно от любимите ми места е местният фермерски пазар. Миналата година открих с ужас, че просто ходейки или стоейки на това място, аз приемах в организма си около 200 µA ток!
Един друг показателен пример е, когато веднъж използвах моя лаптоп и измерих тока протичащ в тялото ми в следствие на работата ми с него. Тогава разбрах, че единствено и само докосвайки се до кутията на лаптопа, тялото ми ставаше проводник на 80 µA ток. В крайна сметка се отървах от мръсното електричество като го изведох чрез USB кабел, който е свързан със заземяваща жица. Така си реших проблема.
 
§ 
Пазете се от луминесцентни и светодиодни (LED) светлини 
Д-р Милъм също така ни разкрива, че почти всички електрически крушки, които не са от стария тип с нажежаема жичка, внасят високи количества електрически ток  в телата ни директно чрез  излагането на тяхната светлина в сградите.
Към това число спадат:
 • флуоресцентните лампи;
 • компактни флуоресцентни лампи (CFL) и
 • светодиодните крушки (LED).
Световно известният експерт по фотобиология д-р Александър Вунш разяснява много от здравните рискове, свързани с LED осветлението, но генерирането на мръсно електричество е още една допълнителна причина да избягваме тези видове крушки в дома и офиса.
 
**********
Както сам д-р Милъм казва:
“Това обяснява много. Започнах да практикувам разследвания в областта на трудовата медицина преди 30 години.
Бях озадачен, защо най-високите проценти на заболеваемост от рак се срещат при учителите, професорите и офис служителите. Защо развитието на меланомата е по-често срещащо се при хората, които работят в затворени пространства между 4 стени, в сравнение с хората, които работят в открити пространства? Защо има повечето ракови образувания при учителите и при професорите отколкото при спасителите на плажа и при фермерите? Защо меланомите излизат на тези части от тялото, които никога не биват излагани на слънцето?
Тези ракови образувания се дължат на неестествените и изкуствените електромагнитни полета, които аз лично замервах в училищата и в колежите. Човек просто няма къде да се скрие.”
**********
През 50-те години на миналия век, фотобиологът Джон От провел изследвания сред деца в едно училище във Флорида. Тези деца страдали от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.
Джон От смятал, че този вид поведенчески проблеми се дължат на флуоресцентното осветление и успява да подобри състоянието на децата, като поставя специални предпазни метални мрежички, които блокират електромагнитните полета.
Това и други открития са обсъдени в книгата му “Здраве и светлина: Ефектите на естествената и изкуствена светлина върху човека и другите живи същества“.


§
Рак на гърдата при мъжете – един сигурен знак за облъчване с ЕМС
Интересното е, че изследванията на д-р Милъм навеждат на мисълта, че видът на раковото заболяване е специфичен за електромагнитната честота, което на свой ред означава, че някои точно определени електромагнитни честоти причиняват точно определени ракови заболявания. Той също така отбелязва, че ракът на гърдата при мъжете е индикатор за излагане на електромагнитни смущения (ЕМС), точно както мезотелиомът е индикатор за излагане на азбест. За съжаление, малцина са готови да възприемат този проблем по сериозен начин.
Д-р Милъм също така участва и при разследването в едно училище в Палм Спрингс. Местните учители са били убедени, че определен скрит проблем в околната среда е причината за епидемията от рак сред персонала на училището. Общо 18 учители в училището били заболели от рак преди разследването да започне. Другите училища имали най-много по два или три случая на заболяване от рак. Директорът на училището наел един експерт от местния раков институт, който заявил на учителите, че техните ракови заболявания се дължат на излагането на слънце.
Д-р Милъм първоначално прекарва няколко безрезултатни месеца само в това, да установи нормална кореспонденция с училищните власти, защото директорът му казвал, че училищните власти са доволни от отговорите, които са им били дадени от местния експерт по раковите заболявания. Най-накрая, по искане на самите учители, д-р Милъм е бил допуснат в училището за 2 нощи, за да разследва случая, но скоро след това той бива обвинен от държавните училищни инспектори, че е влязъл незаконно в училището. Тези хора просто не са искали той да се намеси в случая, a държавната учителска асоциация също на свой ред му създавала пречки.
 
§
Историческите данни разкриват въздействието на електрификацията върху общественото здраве 
Ясно е, че има силна съпротива срещу появата на бял свят на този род информация. Това, което ме заинтригува, е, че когато д-р Милъм направил своя първоначален анализ и исторически преглед назад във времето, той установил наличието на една силна връзка между електрификацията на населените места и повишената ракова смъртност, включително по отношение на рак на гърдата при жените и детската левкемия, като той проследил тези данни чак до 1900 г.!
До началото на 20-ти век, повечето големи градове в света били вече електрифицирани, докато в селските райони електрификацията започва да се случва чак по средата на 50-те години. Следователно, в продължение на половин век в САЩ е имало 2 големи отделни обществени популации, при които националната статистика конкретно е отчитала смъртните случаи, ражданията и продължителността на живота. Едната група от населението е била изложена на влиянието на електроенергията, а другата група – не. Когато сравняваме тези 2 групи население, откриваме някои наистина удивителни различия в статистиката по отношение продължителността на живота.
В началото на 20-ти век, ако сте живели в Ню Йорк или в някой от другите градове в страната, средната продължителност на живота ви е щяла да бъде ниска и средно да живеете едва до първите няколко години след като сте навършили 50. Ако сте живели в обществото на амишите и не сте използвали електричество или пък ако сте живели в селските райони на щатовете Мисисипи или Ню Йорк, то тогава средната продължителност на живота ви би била в зоната на 70 г.
Ако анализираме 30-те години на миналия век, ще открием че смъртността от раковите заболявания в градовете е с 50 до 80% по-висока от смъртността при раковите заболявания в селските райони. Този факт е достачен, за да ни изуми. Нека се вземе предвид, че тези стойности са устойчиви назад във времето и не търпят изменения.
Днес рисковете са по-големи от всякога заради изкуствените електрически токове, които текат под земята. Електрическата мрежа в САЩ се нарича заземена Уай мрежа (grounded Wye grid) и e предназначена да ни предпазва от светкавици. Неутралните централни клеми на трансформаторите от тази мрежа са свързани със земята чрез жица.
В САЩ около 80% от тока, доставен до уредите под напрежение, като например двигатели и лампи, се връща обратно в Земята чрез електрическите подстанции.
Млекопроизводителите в САЩ бяха сред първите групи от хора, които биха тревога, че нещо не е наред. През 70-те години те забелязаха, че кравите умират, че не произвеждат мляко и че се възпроизвеждат трудно.
Стецър, Греъм и някои други учени извършиха едно проучване, при което установиха  частите от спектъра на електромагнитното поле, които влияят върху производството на краве мляко. Интересното е, че техните открития разкриват, че млекодобивът при кравите се влияе от определени “електрически хармоници” [1], които са кратни на честотата от 60 Hz. Тези електромагнитни честоти, които са кратни на 60 херца, оказват вредно въздействие върху кравите и млекодобива. Доста вероятно е, че същата теорема важи и за здравето на човешките същества.

https://www.kreport.eu/vat2/5g-6-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-5g-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5/

четвъртък, 23 май 2019 г.

5G (6) Как 5G ще убие птиците, пчелите и вашите близки… - 2

Птиците и магнитното поле на Земята

Обичайно наблюдаваните резултати вследствие на излъчваната радиация от безжичните клетъчни телекомуникационни антени върху прелетните, непрелетните и мътещите птици включват:
 • изоставяне на местния хабитат;
 • деформация на перата;
 • двигателни проблеми;
 • загуба на тегло;
 • слабост;
 • занижен процент на оцеляване;
 • смърт.
 
На базата на Закона за националната политика в областта на околната среда, Американската федерална агенция наречена “Fish and Wildlife” (Риба и дива природа) продължава да подчертава пред Федералната комисия по комуникациите (FCC) и пред Американския Конгрес, належащата нужда от проучвания, основаващи се на натрупващите се, негативни последици върху прелетните птици вследствие на излагането им на радиочестотния спектър.
 
източник:
Manville, A.M., ll. 2007a. Comments of the U.S. Fish and Wildlife Service submitted electronically to the FCC on 47 CFR Parts 1 and 17, WT Docket No. 03-187, FCC 06-164, Notice of Proposed Rulemaking, “Effects of Communication Towers on Migratory Birds.” February 2, 2007.
Manville, A.M., II. 2007b. U.S. Fish and Wildlife concerns over potential radiation impacts from cellular communication towers on migratory birds and other wildlife- research opportunities. Invited Presentation to “Congressional Staff Briefing on the Environmental and Human Health Effects of Radiofrequency (RF) Radiation,” House Capitol 5, Washington, DC. 16 page PowerPoint presentation. May 10, 2007.
***
Позовавайки се на многобройните научни изследвания, през февруари 2014 г. Министерството на вътрешните работи на САЩ призова Националната администрация по телекомуникации и информация на американското министерство на търговията да преформулира или да промени процедурите контролиращи параметрите на клетъчните излъчвателни кули, така че тези процедури да са в съответствие с изискванията на изпълнителната заповед 13186 наречена “Отговорности на федералните агенции за защита на прелетните птици”, за да не бъдат тези 241 вида застрашени птици в САЩ заплашени от тотално изчезване вследствие на електромагнитните радиочестотни емисиите излъчвани от клетъчните телекомуникационни кули.
През 2003 г. три природозащитни организации заведоха дело срещу Федералната комисия по комуникациите (FCC). По този начин трите организации наречени Съвет за опазване на горите, Американската асоциация за опазване на птиците и Приятелите на Земята се опитаха да накарат FCC да спре издаването на нови лицензи за изграждането на телекомуникационни кули в района на източните, северните и северозападните брегове на Мексиканския залив, докато въздействието на тези кули върху мигриращите птици не бъде напълно оценено и смекчено.
В съдебната си жалба тези организации са посочили нарушенията от страна на FCC спрямо Закона за прелетните птици, спрямо Закона за националната екологична политика (NEPA) и спрямо Закона за застрашените видове (ESA), които нарушения са довели до смъртта на хиляди прелетни птици по телекомуникационните кули покрай крайбрежието на гореспоменатите части от Мексиканския залив.
 
източник:
Briefing Paper on the Need for Research into the Cumulative Impacts of Communication Towers on Migratory Birds and Other Wildlife in the United States Division of Migratory Bird Management (DMBM), U.S. Fish & Wildlife Service
***
В допълнение към това, нека кажем, че птиците червеношийки могат да се придвижват по правилен начин спрямо земното магнитно поле, единствено и само след като криптохромите им възприемат слънчевата вълнова светлина.
Проучването цитирано в следващия параграф демонстрира как неестествените човешки технологични честоти между само 0.1 Mhz и 10 MHz при изключително слабите полеви нива от 0,085 mT (милитесли), които са около 500 пъти по-слаби от земното магнитно поле, правят птиците неспособни да реагират на земното магнитно поле!
T. Ritz at al. “Resonance effects indicate radical pair mechanism for avian magnetic compass,” Nature, vol. 429 (5/13/2004): 177-180.

Насекомите и тяхното излагане на радиочестотните електромагнитни вълни

В доклада си от май 2009 г. гореспоменатата американска федерална агенция “Fish and Wildlife” призова Американския конгрес да проучи потенциалните взаимовръзки между безжичните устройства и изчезването на колониите от пчели.
Пчелите са положително заредени, докато цветята са отрицателно заредени. Излагането на радиочестотна радиация (РЧР) нарушава механизмите за естествена ориентация и навигация на пчелите и другите насекоми, които използват както магнитното поле на Земята, така и слънчевата светлинна енергия за ориентиране и навигация. Тези изкуствени честоти карат пчелите и насекомите да се чувстват неспокойни, да развиват тенденция за летене в рояци, прави ги все по-агресивни, а пчелните колонии не оцеляват в 62.5% от пчелините!
 
източник:
Ulrich Warnke, “Bees, Birds and Mankind: Effects of Wireless Communication Technologies (Kentum, 2009) ; and F. Ruzicka, “Schäden durch elektrosmog,” Bienenwelt 10 (2003): 34-35; and 2 additional published studies.
***
Изследванията, извършени в Европа са документирали дезориентацията на пчелите по време на летежа им, по-ниски количества на произведен мед и понижени нива на оцеляване вследствие на излаганенето им на радиочестотна радиация от безжичните клетъчните кули на разстояния от 500 и 800 метра.
 
източник:
Harst, W., J. Kuhn, and H. Stever. “Can electromagnetic exposure cause a change in behaviour?” Studying possible non-thermal influences on honey bees – an approach within the framework of educational informatics,” Acta SystЕМСca-IIAS International Journal vol. 6, no. 1 (2006):1-6l
U. Warnke, “Effects of Electric Charges on Honeybees”, Bee Worldvol. 57, no. 2 (1976): 50-56
Kimmel, S., J. Kuhn, W. Harst, and H. Stever, “Electromagnetic radiation: influences on honeybees (Apis mellifera)”, Institute Environmental Sciences, Institute Science and Science Education, and Institute Educational Informatics, Univ. Koblenz-Landau/Campus Landau, Germany (2006)
 
***
Излагането на на електромагнитно излъчване от DECT телефонните кули, които са подобни на стандартните излъчвателни кули за мобилни телефони, има вредни ефекти върху честотата (редовността) за снасянето на пчелните яйца, завръщането на пчелите в кошера и производството на мед.
 
източник:
Harst, Wolfgang, et al., “Can Electromagnetic Exposure Cause a Change in Behaviour? Studying possible non-thermal influences on honey bees.” Institute of Science and Science Education (ISSE), Department of Physics, University of Koblenz-Landau/Campus, Landau, Germany. ACTA SYSTЕМСCA – IIAS International Journal (2006) 6(1): 1-6.

https://www.kreport.eu/vat2/5g-6-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-5g-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5/

четвъртък, 16 май 2019 г.

5G (6) Как 5G ще убие птиците, пчелите и вашите близки… - 1

Dr Samuel Milham - Dirty Electricity


Статия създадена от Обединението на американските разузнавателни медии

Прочетох най-скорошната ни статия, озаглавена “Интернет на Нещата – Фашизмът прикрит зад ново име. Осъществено от 5G” и смятам, че тя е едно добро писмено предупреждение, което бих искал да дискутирам в настоящата статия. Днес тази дискусия е необходима, за да събудим спящото мнозинство от хора, които проспиват тази глобална атака протичаща на подсъзнателно ниво.
Виждал съм приблизителните изчисления показващи, че около 10% от населението страда от електрохиперчувствителност (ЕХЧ), въпреки че ЕХЧ остава недиагностицирана при много хора, на които всъщност въобще не им е ясно защо боледуват. Щата Охайо (САЩ) вече прокара законопроект, който не позволява на местните общински власти да се противопоставят на поставянето на 5G антени. Този законопроект се оспорва по съдебен път от около 80 на брой местни града и окръга. Ще бъде интересно да видим до колко успешно ще бъде съдебното оспорване на този законопроект.
В горепосочената статия има подробен списък на здравните проблеми в следствие на безжичните технологии и някои от причините за тези болести, но все пак е възможно този списък да бъде още разширен. Например, едно по-тясно специализирано изследване откри, че  излагането на радиочестотна радиация (РЧР) активира клетъчните “калциеви потенциал-зависими каналчета”. Това води до повишени нива на калций в клетките, което води до производството на “пероксинитрит”. Пероксинитритът е в основата на повечето възпалителни заболявания, включително и на невродегенеративните и сърдечно-съдовите заболявания, мигрената и алергиите.
 
 
източник:
M. Pall, “Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects,” Journal of Cellular and Molecular Medicine, 6-26-2013. (бел. ред. – в САЩ датите се обозначават като се започва с месец, след това ден и след това година. Споменатата дата е 26-ти Юни, 2013 г.)
***
Проучванията също установиха, че излагането на радиочестотна радиация (РЧР) може да отстрани калциевите йони (положително заредените калциеви йони) от клетъчната мембрана в човешкия мозък.
Загубата на калциеви йони дестабилизира мозъчната мембрана и може да има сериозни метаболитни и неврологични здравни последствия. В резултат на това, човешкият мозък може да стане хиперактивен и пренатоварен, което води до:
 • загуба на концентрация;
 • Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD);
 • увреждане на ДНК (причиняващо безплодие и повишен риск от рак) и както и до
 • загуба на храносмилателни ензими в самите лизозоми.
 Високата пропускливост на мозъчната мембрана може да отвори кръвно-мозъчната бариера и другите човешки защитни бариери, което води до
 • болестта на Алцхаймер;
 • деменция;
 • астма;
 • алергии и
 • различни автоимунни заболявания.
 
За потвърждение, моля вижте съответните статии и проучвания:
SM Bawin et al., “Effects of modulated VHF fields on the central nervous system”, Academy of Science, 247 (1975): 74-81
N. D. Volkow et al., “Effects of Cell Phone Radio frequency Signal Exposure on Brain Glucose Metabolism”, Journal of the American Medical Association, vol. 305 no. 8 (2011): 808-813
R.C. Beason and P. Semm, “Responses of neurons to an amplitude modulated microwave stimulus”, Neuroscience Letters, vol. 333 (2002): 175-178
J.F. Krey and R.F. Dolmetsch, “Molecular mechanisms of autism: A possible role for Ca2+ signaling”, Current Opinion in Neurobiology, vol. 17 (2007): 12-119.
***
През 2015 г. Украинската националната академия на науките, Университета в Индиана и Университета Кампинас – Бразилия, публикуваха един доклад обобщаващ съществуващите вече проучвания за биологичните ефекти от радиочестотната радиация.
На базата на 93 от общо 100 научни изследвания, препроверени и от 2-ри екип от специалисти, гореспоменатият доклад от 2015-та година достига до заключението, че радиочестотната радиация с нисък интензитет на действие представлява окислител за живите клетки и има висок патологичен потенциал на въздействие върху организмите.
Оксидативният стрес, предизвикан от излагането на радиочестотна радиация, обяснява както много ракови, така и много неракови заболявания. В допълнение към изброените видове заболявания, този доклад също така предоставя поне 6 различни биологични механизми, които обясняват тези РЧР ефекти причиняват заболявания на тялото.
 
 
източник:
Igor Yakymenko1, Olexandr Tsybulin2, Evgeniy Sidorik1, Diane Henshel3, Olga Kyrylenko4 and Sergiy Kyrylenkom “Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation”, Electromagnetic Biology and Medicine (July 2015)
 
***
 
В допълнение, може би трябва да споменем, че излагането на Wi-Fi радиация може да предизвика смущения в медицинските устройства имплантирани в човешкото тяло и това включва пейсмейкърите, инсулиновите помпи и дълбоките мозъчни имплантати срещу болестта на Паркинсон. Wi-Fi радиацията също така влияе и на традиционните медицински устройства и оборудване.
Има и някои тревожни проучвания за това как електромагнитната радиация засяга дивата природа и то в частност перата на птиците, които започват да действат като приемо-предаватели. В следващия параграф ще прочетете откъс от едно резюме, което написах преди няколко години на базата на няколко други научни изследвания, които вече бяха тествали влиянието на електромагнитната РЧР върху дивата природа:
“Всички растения и животни, както и хората, се адаптират към земните електромагнитни полета, които включват:
 • магнитно поле с постоянен ток;
 • електрическо поле с постоянен ток и
 • нискочестотния резонанс на Шуман, който представлява съвкупност от природни електромагнитни полета породени в резултат от геометрията на земната повърхност и йоносферата в близост до върха на атмосферата.
 
“За да се придвижват спрямо тези естествени земни енергийни полета и за да контролират работата на имунната си система, и птиците, и пчелите използват магнито-чувствителни вещества, наречени ‘криптохроми’.
Това са протеинови пигменти, които са част от физиологията на почти всички животни, растения и много бактерии. Криптохромите измерват нивата на слънчева светлина, за да контролират и ‘сверяват‘ биологичните часовници на животните и на растенията. Някои животни също така използват криптохромите, за да предусещат посоката на земното магнитно поле или пък да го възприемат по визуален начин. Криптохромите биват силно засегнати от изкуствените непостоянни и колебаещи се вибрации на електромагнитните полета, които са създадени от човека.
Тези електромагнитни полета създадени от човечеството нарушават слънчевите и магнитните навигационни способности на насекомите и на животните, което е вероятната причина за явления като изчезването на пчелните колонии, липсата на ориентация при прелетните птици и при пеперудите и отслабването на имунната система на насекомите и на животните.
Например, радиочестотната радиация (РЧР) може да замъгли възприятието на птиците относно естественото земно електромагнитно поле, карайки птиците и насекомие да летят в погрешна посока, а също така и да наруши вътрешния биологичен часовник на птиците, който се базира на променящата се позиция на слънцето. В резултат на това, птиците често спират да обитават районите в близост до клетъчните кули и антени и се отдалечават от тях на разстояния от по няколкостотин фута.“
“Дневните циркадни метаболитни ритми на много животни също биват задвижвани от вътрешните им криптохромни биологични часовници и това се случва най-вече по отношение на зазоряването и здрачаването. Циркадните ритми контролират производството на мелатонин (хормон на съня). През нощта циркадните ритми пренасочват метаболитните ресурси към възстановяването и ремонтирането на увредените през деня телесни тъкани и за укрепването на имунната система.
Освен всичките други съпътстващи биологични изменения, намаленото производство на мелатонин при хората довежда и до отпадналост през деня и лош сън през нощта. Ако няма достатъчно количество произведен мелатонин, имунната система може никога да не може да набере нужната енергия за елиминирането на патогените или за разрушаването на развиващите се ракови клетки, преди тези отклонения да излязат извън контрола и́, което пък впоследствие води до различни заболявания.”
Научните публикации споменати в следващите параграфи подкрепят споменатите по-горе заключения чрез кратки обобщени коментари. Самите коментари са последвани от съответните изследвания потвърждаващи вярността на коментарите:

https://www.kreport.eu/vat2/5g-6-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-5g-%d1%89%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%82%d0%b5/

сряда, 1 май 2019 г.

5G (5) – Как сегашната всеобхватна радиационна пелена би се превърнала в директен енергиен обстрел

1. Фазов масив от антени

Откровено най-важната особеност на 5G, за която никой не говори, се нарича “фазов масив от антени”.
“Фазовият масив от антени” ще промени напълно производствения модел както на мобилните излъчвателни кули така и на мобилните телефони и в резултата на това ще трансформира пелената от електромагнитна радиация, която обгръща нашия свят в продължение на вече 2 десетилетия, в милиони мощни енергийни лъчи, които ще профучават през нас и покрай нас във всеки един момент от денонощието.
Блейк Левит, който е авторът на книгата “Електромагнитните полета: Пътеводител за потребителя относно вредите им и това как да се предпазим” (Electromagnetic Fields: A Consumer’s Guide to the Issues and How to Protect Ourselves), беше човекът, който привлече вниманието ми върху този въпрос. Един наш общ приятел, с когото разговарях по време на кампанията ни за неприемането на закона въвеждащ 5G в Калифорния (абревиатура SB 649), ми предаде думите на самия Блейк, че 5G антените ще въведат принципа на “фазовия масив” и че аз ще знам какво означава това. – Оказа се, че той беше прав и аз наистина знаех какво представлява “фазовият масив”.
“Фазовият масив” беше едно от първите неща, за които научих от самото начало на дългaтa си и неволнa трансформация от студент по медицина в опонент на безжичните технологии. След като здравето ми пострада вследствие излагането на рентгенови лъчи през 1980 г., аз започнах да чета всичко, до което можех да се докопам, във връзка с електромагнитната радиация и нейното влияние върху живота на живите организми. Една от първите книги, които прочетох, беше “Електрическото отстрелване на Америка” на Пол Бродо (The Zapping of America, Paul Brodeur, 1977).
5G-could-be-dew

2. Ранните здравни предупредителни симптоми

Пол Бродо е бивш щатен автор на списанието The New Yorker и навремето той закупил имот в Кейп Код, Масачузетс, след което узнал, че на разстояние от 30 мили (48.3 км.) от другата страна на залива, където е щял да бъде домът му, Американските военновъздушни сили вече планирали построяването на най-мощната радарна база в света.

Тази вече построена военна база сканирала Атлантическия океан в ролята си на ключова ранна система за предупреждение, която предпазвала САЩ от евентуалното изстрелване на Съветски военноморски балистични ракети. Макар че радарната база излъчвала със средна мощност от само 145’000 вата и че тази мощност е подобна на мощността при някои FM радиостанции, радарните сигнали не била излъчвани само от една антена и не се разпространявали равномерно във всички посоки. Вместо това, във военната база е имало общо 3’600 антени, подредени в два отделни “фазови масива” от по 1’800 антени. Тези 1’800 антени във всеки един от двата “фазови масива” функционирали като отделна колективна единица, като фокусирали цялата си енергия за създаването на един кондензиран и дистанционно управляем енергиен лъч. Тези лъчи имали реална ефективна мощност от 4’000’000 вата (4 милиарда вата), а нивото на пиковата радиация е надхвърляло 1 миливат на квадратен сантиметър от човешкото тяло, което е горната максимална граница на безопасност по отношение на радиационно облъчване според настоящите стандарти на Федералната комисия по  комуникациите FCC (бел. прев. – науката вече доказа, че тези стандарти по безопасност на FCC са крайно недостатъчни). Тези високи нива на радиация се простирали на разстояние от 3 мили (4.8 км.) пред самата радарна станция. Радарната станция била наречена PAVE PAWS (Предупредителна система от типа Фазов масив за прецизно засичане на навлизащи транспортни съдове).
Американският отдел за отбрана признава в доклад си от 1975 г., който е цитиран от Пол Бродо, че такива системи “пускат в действие хиляди оперативни елементи, управляват се по електронен път при високи скорости на радарно излъчване и работят в един честотен диапазон, който причинява максимален енергиен трансфер вътре в цялото човешко тяло, като за този енергиен трансфер съществуват малко данни във връзка с ефектите му спрямо живите организми [1].
Малко след като прочетох тази информация, аз съвсем реално изпитах и узнах естеството на биологичните ефекти вследствие на радарните микровълнови сигнали. Докато се опитвах да завърша медицинската си докторантура, аз едва не загубих живота си, защото един ден просто колабирах проявявайки характерните симптоми за сърдечен удар. В резултат на това, аз прекъснах университетското си обучение и се преместих в Мендосино, Калифорния с идеята да се възстановя от сърдечния удар. Там обаче попаднах в обсега на другите военни станции наречени PAVE PAWS, които всъщност сканират Тихия океан. Тази радарна станция се намира във военновъздушната база Бийл в Сентръл Вали на изток от Мендосино, Калифорния.
В продължение на 9 месеца, всяка вечер точно в 19:00 часа, независимо къде се намирах или какво правех в този конкретен момент, гърдите ми се свиваха и аз не можех да си поема дъх в продължение на следващите 2 часа. Точно в 21:00 ч. тялото ми се отпускаше и аз отново можех да дишам.
Живеех в Мендосино от 1982 г. до 1984 г. и макар че в крайна сметка се възстанових от претърпяния сърдечен удар, аз винаги усещах неприятния натиск в гърдите си, докато живеех в това градче на океанския бряг. Аз пребивавах в Мендосино отново в периода от 1999 до 2004 г. и тогава пак изпитвах съвсем същия дискомфорт и винаги усещах, че дискомфортът изчезва веднага щом напусна обхвата на местната PAVE PAWS радарна станция, като болката отново се появяваше веднага щом се завърнех в града.

3. Насочените концентрирани енергийни лъчи

5G технологиите ще бъдат с много по-висок честотен диапазон от радарния сигнал на тези военни бази, което означава, че 5G антените ще бъдат много по-малки като размер – достатъчно малки, за да се поберат в смартфон – но както и при самите PAVE PAWS радарни станции, тези нови, многобройни, мини 5G антени ще работят като едно цяло под формата на “фазов масив” и ще фокусират енергията си в концентрирани, дистанционно управляеми енергийни лъчи [2].
Новите 5G aнтени от типа “фазов масив” функциониращи в излъчвателните мобилни кули ще проследяват мини 5G антените във вътрешността на смартфона ви, така че където и да сте, един лъч от вашия 5G смартфон ще бъде насочен директно към базовата станция (клетъчната излъчвателна кула), а друг лъч от тази същата базова станция ще бъде насочен директно към вас! Следователно, ако вървейки попаднете в полето между телефона на друг човек и базовата излъчвателна станция, то тогава и двата концентрирани електромагнитни лъча ще преминат през тялото ви! Концентрираният електромагнитен лъч от излъчвателната кула ще ви улучи, дори ако сте в близост до някой, който притежава смартфон, а ако пък сте в тълпа  от хора, множеството концентрирани 5G енергийни лъчи ще се концентрират в тази тълпа и за вас ще бъде невъзможно да ги избегнете.
Понастоящем смартфоните излъчват енергийно поле с максимална мощност от около 2 W (2 вата) и обикновено функционират с мощност по-малка от 1 W (1 ват). Това ще важи и за 5G телефоните, въпреки че в 5G телефоните вероятно ще има 8 малки фазови масива всеки от тях състоящ се от по 16 мини антени [3], като всички тези антени от фазовите масиви ще работят като едно цяло, за да проследяват най-близката излъчвателна кула насочвайки към нея един силно фокусиран енергиен лъч.
Федералната Комисия по комуникациите (FCC) наскоро прие правила [4], които позволяват реалната ефективна мощност на тези концентрирани енергийни лъчи да достига до 20 W. Всъщност, ако един смартфон изпрати 20-ватов енергиен лъч през тялото ви, този лъч значително ще надхвърли максималната граница на радиационно излагане определена от самата FCC. В този случай FCC разчита на дизайна на 5G телефоните, които ще разполагат с един вид метален щит разположен между екрана на мобилния апарат и модула съдържащ всички електрически вериги и антени. Този щит ще бъде позициониран на това място, за да предпази вътрешните електрически вериги от електронните смущения, които иначе биха били причинени от телефонния екран, и така биха извадили телефона от употреба. Този щит също така ще функционира с идеята да предпази вашата глава и тяло от директното проникване на по-голяма част от радиационното излъчване [5].
Следователно, FCC гарантира достъп до потребителския пазара на 5G телефони имащи реална излъчвателна мощност, която е 10 пъти по-висока от тази на настоящите 4G телефони! FCC не казва какво евентуално може да се случи с ръцете на потребителите държащи един такъв телефон! От друга страна, кой ли от нас ще внимава винаги, за да прибере телефона в джоба си “по безопасен начин“,  като го винаги поставя с “безопасната” страна спрямо тялото си?!? Освен това, кой ли ще предпази всички минувачи от радиацията, която ще преминава през тях с една десетократно по-висока мощност в сравнение с настоящата 4G радиация?! 
А какво да кажем за всичкото друго 5G оборудване, което ще бъде инсталирано във всичките ни компютри, електроуреди и автомобили? FCC обозначава мобилните телефони с термина “мобилни станции”. Предавателите в автомобилите ни също биват обозначени като “мобилни станции”. FCC обаче също така е публикувала правила за тези устройства, които тя класифицира като “транспортируеми станции” (transportable stations), дефинирайки тези уреди като предавателно оборудване, което се използва в стационарни места, а не в движение. – В числото на тези “транспортируеми станции” попадат локалните хъбове и рутери за безжичен броудбанд достъп в дома и бизнеса [6]. Де факто, новите правила на FCC позволяват една ефективна излъчвателна мощност от 300 W за този тип оборудване [7].

4. Огромната мощност

Ситуацията с клетъчните мобилни кули е дори по-лоша. Досега FCC е одобрила честотни ленти с диапазон от около 24 GHz, 28 GHz, 38 GHz, 39 GHz и 48 GHz за използване в 5G базовите станции и предлага да се добавят 32 GHz, 42 GHz, 50 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz и над 95 GHz към целият вече съществуващ облак от електросмог [8]. Тези нови високи честоти имат малка дължина на вълните и се нуждаят от малки излъчвателни антени. При честота от 50 GHz, фазовият масив от 1’024 антени ще бъде с размер от само 10 квадратни сантиметра [9]. Максималната излъчена мощност на един такъв тип фазов масив вероятно няма да бъде толкова голяма и ще достига до десетки или стотици ватове, но точно както при военните радарни станции наречени PAVE PAWS, 5G фазовите масиви, съдържащи един такъв голям брой антени, ще могат да фокусират енергията си в силно концентрирани енергийни лъчи, а реално излъчваната мощност ще бъде огромна (бел. прев. – също като в случая с радарните военни бази PAVE PAWS). Правилата, приети от FCC, позволяват на 5G базовите излъчвателни станции работещи в милиметровия радиовълнов диапазон да излъчват една реална мощност до 30’000 W в рамките на всеки 100 Mhz (мегахерца) от вълновия спектър [10]. И когато пресметнете, че някои от честотните ленти, до които FCC гарантира достъп, ще позволят на телекомуникационните компании да купуват на търг до цели 3 GHz непрекъснат радиочестотен спектър, то тези компании законно ще могат да излъчват една реална мощност до 900’000 W, ако притежават този непрекъснат 3-гигахерцов спектър. Базовите станции, излъчващи тази мощност, ще бъдат разположени на тротоара, защото те ще представляват малки правоъгълни структури монтирани на върха на електрическите и друг вид общински стълбове.
Причината, поради която телекомите се нуждаят от такава голяма мощност е, че милиметровите радиовълни биват лесно блокирани от различните твърди предмети и от стените на сградите и заради това им е нужна една огромна мощност, чрез която 5G излъчвателите да проникнат вътре в сградите и да обменят данни с всички наши устройства, които ще бъдат част от Интернет на Нещата (Internet of Things).
Причината за въвеждането на тези къси милиметрови радиовълни се корени в необходимостта от един огромен честотен диапазон, който е 100 пъти по-голям от този, който ще сме използвали в миналото, за да ги има в бъдеще “умните” жилища, “умните” предприятия, “умните” автомобили и “умните” градове, т.е. за да свързваме нашите малки и големи устройства в Интернет и да ги накараме да правят всичко, което искаме да правят, толкова бързо, колкото ни е нужно. Колкото по-висока е честотата, толкова по-голяма е честотната лента (броудбанда), но за сметка на това радиовълните са по-къси. Точно заради това базовите излъчвателни станции ще трябва да са много близко една до друга – на около 100 метра разстояние в градовете – и те трябва да изстрелват сигналите си с огромна мощност, за да могат тези сигнали да проникват във вътрешността на домовете и на сградите.
Единственият икономичен начин за осъществяването на този проект е чрез употребата на антени от типа “фазов масив“ и на силно концентрирани радиовълнови лъчи, които ще се самонасочват директно към своите цели (бел. прев. – в случая целите са всички хора заобиколени от 5G устройства). Какво обаче се случва с птиците, които биват пронизвани във въздуха от тези лъчи, FCC не казва, нито пък заявява какво се случва с работниците, които се катерят по стълбовете с този род излъчвателни базови станции! Един такъв енергиен лъч с мощност от 30’000 W ще свари едно яйце или пък едно човешко око на разстояние от едва няколко фута  (1 фут = 30.48 см)!
Мощността идваща от базовата станция ще бъде разпределена между всички устройства, които използват конкретната базова станция във всеки един даден момент [11]. Следователно, когато много хора използват смартфоните си едновременно, скоростта при всеки потребител ще се забавя, но също така и количеството радиация във всеки индивидуален енергиен лъч насочен към човека ще бъде по-малко. Когато обаче сте единственият човек, използващ телефона си – като например късно през нощта – то тогава скоростта на предаване на данни ще бъде светкавична, но по-голямата част от радиационното излъчване на цялата клетъчната кула ще бъде насочена към вас!

5. Дълбокото лъчево проникване в човешкото тяло

Друг важен факт за радиацията идваща от антените тип  “фазов масив” е, че тя прониква много по-дълбоко в човешкото тяло и че предположенията, на които се базират максималните граници за безопасно радиационно излагане на FCC, са всъщност погрешни.
Д-р Ричард Албънийз, работил във военновъздушната базата “Брукс”,  съобщи това на обществеността във връзка с военната радарна система PAVE PAWS и тази информацията бе публикувана в списание “Микровълнови новини” (Mirowave News) през 2002 година [12].
Когато естествените природни електромагнитни полета навлязат в човешкото тяло, те карат електрическите заряди в нас да се движат и правят така, че електромагнитните потоци да протичат през нас, но когато в телата ни навлизат изключително късите милиметрови радиовълнови електромагнитни импулси, се случва нещо друго, а именно че самите движещи се електрически заряди се превръщат в малки антени, които препредават електромагнитното поле и го изпращат по-дълбоко в човешкото тяло. Тези препредадени електромагнитни вълни се наричат “прекурсори на Брилуен” [13].
Прекурсорите на Брилуен заиграват още по-значителна роля, когато или мощността или фазата на вълновия сигнал се променя достатъчно бързо [14], а 5G технологията най-вероятно ще отговаря на тези два условия. Това означава, че твърденията на официалните власти, че тези милиметрови вълни са твърде къси, за да проникнат дълбоко в телата ни, са чисто и просто неверни.
В САЩ телекомите AT&T, Verizon, Sprint и T-Mobile се конкурират помежду си за въвеждането в търговска експлоатация на 5G клетъчните кули, 5G телефоните и на другите подобни устройства още до края на 2018 г.
AT&T вече имат експериментални лицензи и тестват 5G базови станции и потребителско оборудване на милиметрови вълнови честоти в Мидълтаун, Ню Джърси; Уако, Остин, Далас, Плано и Грейпвайн, Тексас; в Каламазу, Мичиган; в Саут Бенд, Индиана.
Verizon пък притежават експериментални лицензи и провежда проучвания в Хюстън, Юлис и Сайпръс, Texas; в Южен Плейнфийлд и Бърнърсвил, Ню Джърси; в Арлингтън, Шантили, Фолс Чърч и Бейли‘с Кросроуд, Вирджиния; във Вашингтон, DC; в Ан Арбър, Мичиган; Броктън и Натик, Масачузетс; в Атланта и в Сакраменто. Телекомът Sprint e собственик на експериментални лицензи за Бриджуотър, Ню Брунсуик и Южен Плейнфийлд, Ню Джърси и Сан Диего, а компанията T-Mobile има такива лицензи за Белвю и Бодъл, за Вашингтон и Сан Франциско.

автор на статията: Артър Фирстенберг дата: 17 януари 2018 г.