вторник, 31 май 2011 г.

Тенсегрити

Тенсегрити е осъвременения вариант на движения наречени магически пасове, открити от индианските шамани, живели в Мексико през времената, предшестващи испанското нашествие.
Времена преди испанското нашествие е термин използван от дон Хуан, мексикански индиански шаман, който е въвел Карлос Кастанеда, Карол Тигс, Флоринда Донер-Грау и Таиша Абелар в света на познанието на шаманите, живели в Мексико в древните времена, които според дон Хуан са били преди 7000 - 10000 години.
Дон Хуан обяснява на своите ученици, че тези шамани откриват посредством практики необозрими за него, че за човешките същества е възможно да възприемат директно енергията течаща във Вселената. С други думи тези шамани твърдят, според дон Хуан, че всеки от нас може да отхвърли за момент системата за превръщане на енергийния поток в сетивна информация, съответстваща на нашия тип организъм. Превръщането на входящия енергиен поток в сетивна информация, според шаманите, създава система на интерпретация, която превръща течащата във Вселената енергия в познатия за нас свят на ежедневието.
Дон Хуан обяснява, че веднъж установили валидноста на директното възприемане на енергията, наричайки това виждане, древните шамани започват усъвършенстването му, прилагайки го върху себе си, което означава, че винаги когато пожелаели, те възприемали един другиго като съвкупност от енергийни полета. Възприети по този начин от виждащия, човешките същества изглеждат като огромни сияйни сфери. Размерът на сияйните сфери е с широчината на разперени встрани ръце.
Когато човешките същества биват възприемани като съвкупности от енергийни полета, точка с наситена сияйност се отличава на височината на раменните плешки, на една ръка разстояние от гьрба. Виждащите от древно Мексико, които откриват тази сияйна точка я наричат събирателна точка , установявайки, че там се формира възприятието. Те забелязват с помоща на своето виждане, че на това сияйно място разположено, на едно и също място при всички човешки същества, се събират безброй енергийни полета под формата на сияйни нижки, които съставляват Вселената като цяло. Събирайки се там, те се превръщат в сетивна информация, подходяща за използване от човешките същества като организми. Тези шамани считат използването на енергията, превърната в сетивна информация като акт на чиста магия: енергията като цяло, трансформирана в един истински, всеобхватен свят, в който човешките същества като организми могат да живеят и умират. Действието по превръщане на потока от чиста енергия в обозрим свят, древните шамани пречисляват към система за интерпретации. Тяхното разтърсващо заключение, разтърсващо за тях разбира се, а може би и за някои от нас, които имат енергията да бъдат съсредоточени, е че събирателната точка не е само мястото където се събира възприятието чрез превръщане на входящия поток от чиста енергия в сетивна информация, но е и мястото където става интерпретацията на тази информация.

Тяхното следващо разтърсващо заключение е, чесъбирателната точка се измества от нормалното си положение по време на сън по много естествен и ненатрапчив начин . Те открили, че колкото по-голямо е изместването, толкова по-чудати са съпровождащите го сънища. От тези наблюдения чрез виждане, шаманите се насочват към практически действия за волевото изместване на събирателната точка. Те наричат резултатите, до които достигат изкуството на сънуване.
Това изкуство се определя от шаманите като прагматичното използване на обикновенните сънища за създаване на вход към други светове посредством волевото изместване на събирателната точка и волевото и задържане в на новата позиция. Наблюденията на тези шамани при практикуване на изкуството на сънуването са смесица от разум и директно виждане на енергията, така както тя тече във Вселената. Те разбират, че в обичайната си позиция събирателната точка е мястото, където се съсредоточава определен, мъничък сноп от енергийните нишки, от които се състои Вселената, но ако събирателната точка, промени положението си в сияйното яйце, то друг един различен мъничък сноп от енергийни полета се съсредоточава в нея, създавайки като резултат един нов приток на сетивни данни: енергийни полета, различни от обичайните се превръщат в сетивна информация и тези различни енергийни полета се интерпретират като един различен свят.
Изкуството на сънуване се превръща за тези шамани в най-всепоглъщащата практика. В хода на тази практика те преживяват несравними състояния на физическа сила и благосъстояние, и в усилията си да повторят тези състояния в часовете на будност, те открили, че могат да ги повторят следвайки определени движения на тялото. Техните усилия достигат кулминация с откриването и развиването на голям брой такива движения, които те наричат магически пасове.
Магическите пасове на тези шамани от Мексиканската древност стават тяхното най-ценено притежание. Те ги обграждат с ритуали и загадъчност, преподавайки ги само на своите посветени, обградени с изключителна тайнственост. Това е начина, по който дон Хуан Матус ги показва на своите ученици. Неговите ученици, бидейки последната брънка от неговата традиция, достигат до единодушното заключението, че всяка по-нататъшна тайнственост относно магическите пасове е в противоречие с интереса им да направят света на дон Хуан достъпен за всички хора. Ето защо те решават да спасят магическите пасове от това несвойствено положение. По този начин те създават Тенсегрити, термин взаимстван от архитектурата и означаващ "свойството на скелетни конструкции, съдържащи елементи подложени на постоянно напрежение и елементи с временно свиване разположени по такъв начин, че всеки елемент да оперира с максимална ефективност и икономичност." Това е най-подходящото име, защото е комбинация от два термина напрежение и цялостност, термини олицетворяващи двете движещи сили на магическите пасове.

http://aura-1.net/index.php/2010-10-27-14-06-44/2010-10-31-10-34-08

вторник, 17 май 2011 г.

Белинташ

 

В превод „Белинташ” - Умен камък или Камък на Знанието. Намира се по пътя Асеновград - Кърджали, между селата Мостово и Врата. На около 10 км. в права линия е Кръстова гора. Доста Археолозите са намерили и доста съответствия с части от звездното небе, но има едно място, което директно те свързва с Живата енергия. Представлява издълбаване в скалата с форма на вдлъбната леща. В краищата на тази леща има издълбани четири дълбоки отвора, които отговарят на посоките на света. С различна големина и дълбочина са. На самото плато Белинташ има няколко такива "лещи" и ако преминеш през тях в определена последователност се пречистваш и изпълваш с жива енергия. Над д вете най-големи има енергия, даваща хармония, оттам радост и щастие.
Скалният масив е дълъг около 800-850 метра и широк 20 и 30 метра в различните зони. Разположен е в посока изток - запад, Най-високата му част е с малък наклон, като по-ниската страна е ориентирана на юг. От изток са запазени части от силно ерозирали каменни стъпала. Стълбата е била изсечена на два пъти, след като стъпалата на по-външната са били износени.
На изток се издига една голяма скала приличаща на човешка глава в профи. Там има силен енергиен портал. Около тази скала  към полето се разлива енергия с общо лечебна насоченост. Плитките кратери с продълговата форма - природен феномен или нещо друго. Два успоредни улея с дължина около 8 метра, ширина 15 см и дълбочина 15 см, пресичат площадката с издълбани различни по форма дупки. Многото ями представляват система свързана с плитки улеи. По време на дъжд водата в тях прелива последователно. В центъра на системата се намират два кладенеца. По-големият е с диаметър 2.10 м и по-малкият е с диаметър 1.50 м. Двата винаги са пълни с вода. Смята се, че това се дължи на енергийните полета в скалата, които променят качествата на течностите и намаляват изпарението. Над двате най-големи има енергия, даваща хармония, оттам радост и щастие.

http://aura-1.net/index.php/2010-10-27-14-06-44/energiina-karta-na-bulgaria/belintash

Старосел


Археологическите находки в района на село Старосел свидетелстват за древни поселения отпреди 7-8 хилядолетия. През V в пр. Хр. тук е било разположено древно тракийско селище с могъщи племенни вождове и богата местна аристокрация. Селището е съществувало и по времето на Втората българска държава. Жителите на днешното село (тогавашно Ени кьой – Ново село) са потомци на жителите на троянското село Старосел (дн.Съдиево), които се заселват по тези места през XV век.
Край Старосел е разположен един от основните центрове на древната тракийска култура. Десетки са могилите, в които са погребани тракийски владетели и бойци. В някои от могилите са изградени големи каменни гробници и култови съоръжения. В Четиньова могила се намира най-величествения тракийски храм създаден през V век преди Хр. Той е ограден от дълга 240 м. и висока до 3,5 м. каменна стена от хиляди камъни с идеална правоъгълна форма. Каменни стълбища и величествен коридор ни отвеждат до портал с красиви орнаменти. Зад него е първата камера, която е правоъгълна. След нея попадаме в главната камера, която е кръгла и с диаметър 5,5 метра. По стените и се намират полу- колони, а над тях се виждат орнаментите оцветени в синя, червена и черна боя.
На 30 м от главния храм, е открит саркофаг с богато погребение . От него са извадени златен пръстен с изображение на конник, бойни доспехи, стрели, сребърни, бронзови и рисувани керамични съдове, които са отлично запазени. Пред входа на могилата  тече силна енергия с посока отдолу - нагоре – за отваряне на чакри и повишаване на  имунна система. На запад от храма са двата побити камъка. Там е енергиен портал отгоре надолу за  лечение на всичко на физически план.
 
http://aura-1.net/index.php/2010-10-27-14-06-44/energiina-karta-na-bulgaria/starosel

събота, 7 май 2011 г.

Седемте рилски езераПървото езеро е „Долното”, наречено езотеричната литература „Махарзи” – голямата почивка. То е огледален образ на материалния или физически свят. Закалява душата на човека, прави го търпелив, силен и правдив. Излъчва енергия, която дава сили не само на българите, но и на всеки човек на планетата, да изтърпи изпитанията, несгодите и страданията. То е информационна банка на и съдържа цялата информация на човечеството от неговото зараждане до сега. Знаем, че след абсолютния кристал, най-голяма информация може да поеме водата – сгъстената светлина.

Второто езеро е „Рибното”. В езотеричната литература, познато с името „Елбур”, което означава Божествения и Силния. Каква е неговата функция. То дава смирение и превръща твърдото в меко, грубото в нежно, студенината в сърдечна топлота. То обединява хората и ги води по Пътя на мира, съгласието, и компромиса. Езерото е също една информационна банка.

Третото езеро е „Трилистника”. Така е наречено от хората., защото има форма на трилистна детелина. Езотериката го нарича „Балдер-Дару”, което означава „Онзи Великият, който раздава Даровете.” Това езеро е носител на помъдряването, проглеждането и събуждането на съзнанието. Отразява Висшия астрал у човека. То е третото стъпало на духовното израстване на земния жител. То е езерото на Истината и Мъдростта, защото винаги представя нещата такива, каквито са. То е и едно от най-големите носители на земна информация. В него са закодирани данните за обитателите на планетата земя. Тук човек може да повиши вибрациите на своята енергетика до първа степен.

Четвъртото езеро се нарича „Близнака”. То се състои от външен и вътрешен близнак В езотеричните книги е записано като „Ио Колнар”. Ио – ядрото, изворът, онова, което ражда, буквално Божествена светлина. Колнар, това е центърът около нас. Всичко видимо, т.е. физическия свят. Бог и Природата нямат периферия. Водеща роля играе Вътрешния близнак Ио, който отразява духовния свят и духовното развитие на човечеството. Онзи, който иска да се посвети да работи в Дух и Истина, за Божието дело, той недвусмислено получава поддръжка на Ио. Външният Близнак – Колмар, отразява и събира информация за промените във видимия свят и им влияе в зависимост от необходимостта за намеса в региона или света. Четвърто езеро отразява менталния свят на човека. То има и сложната задача – да изнася земни инициативи във вселената и да внася нови енергии от Трите Вселени – човешка, духовна и Божествена.

Петото езеро е „Бъбрека”. Истинското му име е „Махабур” или Големият и Силният. Това езеро има малко по-специално предназначение. Не само защото информацията, която съдържа в себе си и енергията с която работи, са безгранични, а защото отразява Причинния свят на земния човек и отговаря за изграждане на неговото причинно тяло – най-основното духовно тяло у човека.

Шесто езеро е Окото. В езотериката името му е Нел-Онтри. Сърцето е физически синоним на душата. В буквален превод, „Нел-онтри” означава Божественост в единичното. А то трябва да се слее с другата половина, а двете в Любовта. Това е езерото на Обичта към даден обект, единично човешко същество. Седмото езеро дава любовта към множеството, към всички и всичко разумно.

Шестото езеро е свързано с духовния или будически свят. То е езерото на пробудените за Обичта. От него се попада направо в Нирвана. Тук протичат огромните сили на ревността и завистта – антиподи на обичта. Трудно е тези адски енергии да се преработят, но това е функция на шестото езеро.

Седмото езеро е назовано от хората „Сълзата” /сълзата на Христос/. Космическото му име е Шемхаа, което означава Главата на Бога или буквално „глава с ореол”. То отразява Божествения Свят и съдържа информация за Трите Вселени. Крепи се на основните космически принципи – Любов, Мъдрост и Истина. Тук енергията вибрира с най-фината си вибрация. Човек, ако е подготвен, може да почувства хармонията в себе си и да познае съвършенството. Само ако е готов за това.


http://aura-1.net/index.php/2010-10-27-14-06-44/energiina-karta-na-bulgaria/sedemte-rilski-ezera