сряда, 20 март 2013 г.

Агентите на Матрицата - Органичните Портали / част 2 /

Влечение към земното срещу езотеричните среди
Органичните Портали са способни да действат или мислят в измерението на Матрицата. Това измерение се състои от земни идеи, които са лишени от истинските метафизични истини, истини които разкриват реалността в по-голяма степен, отколкото обикновения светоглед, който е програмиран в масите чрез образованието, културата и медиите. Тези неподходящи идеи, които принуждават хората да се подчинят на Матрицата се наричат А-влияния. Те са фактор, който има малка или никаква връзка с духовната еволюция на определен човек и служат за отвличане на вниманието. Понякога обаче са необходими.
Натискът да се размножава, венчае, да гледа телевизия, да се абонира за популярни списания, да гласува, да се ангажира в политическа активност, да запомня спортни статистики, да разказва реплики от филми, да обяснява странните феномени с ортодоксални обяснения и желанието да се преследват пари и власт – са примери за А-влияния.
Сглобяване на пъзела на истината, наблюдаване на нечия среда за дефекти и синхроничности, медитиране над проблеми, за да се решат, развиване на личността, следене за сигнали от Висшия Аз, анализ и учене от грешките на другите и развиване на независимо мислене и креативност, са примери за Б-влияния.
Органичните Портали са господари в измерението на А-влиянията. Те могат да мислят, говорят и действат в това измерение перфектно. Но те са неспособни да мислят или функционират в измерението на Б-влиянията. Те могат да се преструват, да оперират в тях с думи, но никога с действия. Често те дори не искат да говорят, или да признаят подобни неща.
Тяхното обикновено отказване да признаят странните феномени идва от два факта. Първият е, че им липсват висшите центрове и следователно те дори не могат да възприемат нищо друго освен това, което принадлежи на измерението на А-влиянията. Нисшите центрове са повече от удобни вътре в Матрицата, докато висшите центрове ни подтикват да се издигнем отвъд този обсег. Вторият факт е, че те са направлявани от хиперизмерната йерархия на негативните същества, които притежават студен изчислителен интелект. Когато калкулират риск срещу награда, за ОП-а е винаги изгодно да отрече двусмислено възможността за нещо извън Матрицата. Бидейки двусмислен ОП-а може да прикрие дадените му напътствия под мантията на невежество, типично за заспал човек с душа. Не признавайки нищо което е извън обикновеното, ОП-ът не подкрепя идеите на събуждащия се, одухотворен с душа. Обикновено се поставят прегради, за да се промени разговора към нещо по-земно! Оп-овете могат да разговарят изкусно, докато не се появи езотерична тема. Тогава ОП-ът или замлъква, или закрива очи, намръщва се, или веднага сменя темата – всякакъв пасивен начин да избегне дискусията. Цялата тяхна изкусност в този момент се разпада и се открива тяхната истинска същност. Те не могат да спорят логично за нематрични идеи, защото това е отвъд тяхното разбиране. Те могат да се преструват чрез използване на заучени фрази или да използват огледалото, но тези техни опити са лишени от дълбочина и никога не са подкрепени от съответни действия.
Разликата между спящ човек с душа и ОП в този случай, е че при човека с душа, думите и действията не спират рязко на границата между А и Б-влиянията. Въпреки че са скептични, те имат потенциала да преминат през тази граница и да растат, докато на ОП-овете им е отнета тази възможност. Те нямат това твърдо неизменно невежество, което ОП-овете показват. Органичните Портали не се интересуват от идеи, а от енергия и себеудовлетворение. Когато са притиснати в ъгъла, те могат да проведат разговор, в който да симулират лошо интерес към идеите на Б-влиянията, или да имитират научаването на урок, но техните действия никога не отразяват техните повърхностни думи и много скоро те се държат така сякаш разговорът не се е състоял. Макар и рядко, човекът с душа ще претърпи вътрешна промяна след научаването на урок и това видимо ще се отрази на неговото поведение.
Оп-овете имат пълната мобилност да прилагат огледалото за земните аспекти на техните цели, но те са неспособни да го правят в детайли, когато става въпрос за Б-влияния. Например ОП-ът може да има подобни хобита и лични изживявания, предпочитания за определени видове забавления, политически сдружения и да предпочита идентични спортове или дейности на открито. Но когато се стигне до духовен прогрес, преследване на истината и търсене на личната съдба, ОП-ът не може да следва и обикновено е програмиран да разубеждава своите жертви да вървят по подобни пътища. Поради това че те могат да имитират само първия тип от споделени интереси, те ги коментират нашироко, за да ги подчертаят и да прикрият тяхната неспособност, или че не им е позволено да следват втория тип интереси. Така набелязаната жертва, която иска да се събуди духовно, може често да попадне в капан от някой, който споделя същите интереси на А-влияния, като през цялото време човека бива възпиран да придобива Б-влияния. Още веднъж – разликата между ОП и заспал човек с душа, е че втория не поставя тухлени стени всеки път когато се стигне до идеи, които стигат извън Матрицата. Понякога ще помислят над една или две не-матрични идеи и те ще се загнездят в техния ум. Невъзможността на ОП-ът да премине тази линия трябва да бие камбаната за някой, който наблюдава такова постоянно поведение при други хора.
Поведението на Роботоидните Агенти не следва очертанията между А и Б влиянията обаче. Техните ограничения просто следват периметъра на тяхното програмиране или изобретателността на техните контрольори. Това което ги характеризира, е че когато се включат в дискусия, която има тема излизаща извън Матрицата – от духовни теми до извънземни отвличания, от алтернативно здраве до алтернативна наука и от философия до метафизика – те пропагандират фалшиви Б-влияния или дезинформация. Роботоидните типове са по-обиграни от ОП-овете, когато дискутират езотерични неща и както споменахме по-рано – изпълняват по-специализирани функции като активни агенти вместо пасивните ОП-ове, чиято сила се състои в броя им.
За да обобщим нещата, когато става въпрос за езотерични теми, ОП-овете обикновено осмиват, отвличат вниманието и потискат, докато Роботоидните Агенти изригват с дезинформация и извършват саботаж. Респективно тези техни действия следват от техните пасивни и активни същности.


Произход на Органичните Портали и Роботоидните Агенти

Роботоидните хора, познати още като Реанимирани Хора (върнати към живот), са произведени или създадени от съществуващи човешки тела, като се изменя техния не-физически компонент, за да се изпълни определена мисия или дневен ред. Независимо от това дали е с душа или е Органичен Портал всеки може да бъде кандидат за такъв процес който включва смърт, след това съживяване наново с нова душа, препрограмирана душа или с дистанционен кибернетичен интерфейс. Като цяло ОП-овете са по-лесни за тази цел, защото им липсва Висш Аз и нямат никаква защита като висша намеса. Сред другите фактори хората с душа са по-лесно податливи на подобна манипулация, ако имат негативна душевна честота, ако са на прага на смъртта и без това или ако са разрушили тяхната връзка тяло-душа чрез обширна употреба на дрога (лекарства).
Понеже ОП-овете са контролируеми, няма голяма нужда да се реанимират, освен ако няма специални обстоятелства, които абсолютно го изискват. Например когато определена личност трябва да направи нещо което само Роботоиден Агент може да направи. Подобно приложение може да включва прикрити военни операции, които съдържат езотерични, хиперизмерни или окултни фактори.
ОП-овете не могат да разберат тези неща. Ще се предадат на първичния страх и следователно ще бъдат неефективни. Но чрез реанимация те могат да извършат тези действия, както са предвидени.
Историята на Органичните Портали предхожда тази на хората с душа със стотици хиляди години. Те са най-ранните хора – естествено еволюционна прогресия от нашите прародители – примати. Както при повечето животни, тяхната еволюция е колективна и бавна вместо да е индивидуална. ОП-овете нямат креативност и ако бъдат оставени сами, не биха могли да създадат културно общество.
Периодично, физическата еволюция на човешкия род, който се състоял само от Органични Портали по това време, била генетично модифицирана от извънземни/хиперизмерни същества, за да се увеличат техните умения за работа като роби. Въпреки това след първоначалните модификации, духовната структура на човешкия род останала същата като на групова душа.
В последствие била представена душа от по-висше измерение в човешките тела. Това било постигнато чрез съглашение между душевна група от висше измерение, която искала физическо съществуване и хиперизмерни извънземни, които генетично подготвили човешките тела за тяхната инкарнация.
Бидейки от божествен произход новите хора съдържали искра на индивидуализирана висша съзнателност. Те били доведени до Земята, която била вече заселена с ОП-ове и през времето се смесили с тях до такава степен, че днес ОП-овете и хората с душа могат да бъдат намерени дори в едно и също семейство.


Сравнение между Органични Портали и Роботоидни Агенти

Има и други видове агенти на Матрицата, които използват метода на огледалото и те могат да бъдат разкрити по същия начин. Агентите, които трябва да спечелят доверие преди да извършат саботажни действия или някакъв вид разузнаване, могат да използват трика с огледалото. Алтернативният вариант е, когато се опитват да откраднат енергия, да сплашват, когато целите им се оказват неотстъпчиви. В този случай агентите използват бърза смяна на личността или методите си. Необикновената природа на тези 180-градусови промени могат да бъдат потресаващи.
Роботоидните Агенти са склонни да правят грешки и могат да тълкуват погрешно техните цели, защото не могат да събират образци от духовна енергия толкова точно или да извършват изчисления толкова бързо, колкото могат Органичните Портали. В случая с Роботоидните Агенти има по-голяма вероятност да направят номера с огледалото непълно и не така плавно, защото не знаят как да избегнат прага на подозрение на целта. Тъй като същата хиперизмерно насочвана изкуствено интелигентна мрежа, която направлява Органичните Портали, контролира и Роботоидните Агенти, те са способни на невероятни синхроничности и използване на огледалото. Но за разлика от ОП-овете, тяхната техника на използване на огледалото се базира главно на сведения събрани чрез наблюдение и технологии за четене на мисли и по този начин са по-малко ефективни.
Двата вида имат предимства и недостатъци. Докато ОП-овете прилагат ефективно „огледалото”, те имат по-голяма свободна воля, отколкото Роботоидните Агенти, поради сравнително по-голямото им ниво на съзнание. Това ги прави по-недостъпни за мобилизация или да бъдат накарани да работят по поръчка. Също така те имат нужда от енергия за поддържане на живота. Когато хиперизмерна група от негативни същества назначи ОП да открадне енергия от определена цел за тяхна консумация, ОП-ът взима част от тази енергия за себе си и за второизмерното душевно блато. ОП-овете и Роботоидните Агенти са аналогични на коне и мотоциклети или пък на пешки и топове в играта шах.
Роботоидните Агенти са на практика безсъзнателни и под пълно подчинение на външни механизми на контрол. Това означава, че те не са толкова ограничени тъй като се явяват кибернетични продължения на по-висши негативни същества с душа. Въпреки това те са податливи на дефекти когато срещнат трудности извън параметрите на програмиране.
Органичните Портали са основно пасивни агенти, докато Роботоидните типове са активни агенти. Силата на ОП-овете се състои в тяхната бройка – приблизително 3 милиарда. Тяхната основна функция е да държат хората с душа прекалено объркани в живота, за да се развиват духовно, да насочват общественото мнение като функционират като „наети клакьори”, да подтискат и осмиват тези, чийто мнение или мислене е противно на „реалността” на Матрицата, както и да функционират като портали за сили от по-нисши или висши измерения да взаимодействат с хора с душа от 3-то измерение. Оттук и тяхното име – Органични Портали. Те са като плевели в полето заграждайки и отслабвайки добрия посев.
Роботоидните Агенти са активни агенти и тяхната сила се състои в пълната им податливост на негативен външен контрол. Те са използвани често да се вклинят към определена цел за саботаж, отвличане на внимание или разузнаване. Това което често ги издава е тяхната нетърпеливост, твърдост, праволинейност, синхронична поява или изчезване, прекалено любопитство на определени теми (до степен на престорено глупави) изискващи прекалено да им се отделя време. Липсва им гъвкавост за настройка при разговори, които излизат извън определени параметри. Също имат безмислостни мераци да пропагандират и защитават източници на дезинформация. Повечето не споделят всички тези признаци наведнъж, но всички ги споделят в една или друга степен. Колкото по-наивна е жертвата толкова по-лесно агента може да включи в употреба тези характеристики без да бъде заподозрян.
Също така Роботоидните Агенти са по-стабилни във време на планетарен хаос, отколкото са Органичните Портали, защото ОП-овете не функционират добре когато тяхна земна реалност се разпада. Те са склонни да преминат в отричане, да се изключат или да станат неконтролируеми. Роботоидните Агенти обаче реагират, както са дистанционно контролирани да реагират.


По-широка перспектива

Във великата схема на нещата, Органичните Портали изпълняват полезна функция. Те са мостове между измерения, в частност между второ и трето. Хората с душа притежават висши центрове и са способни да произвеждат по-висши енергии. Когато същество от по-нисше измерение е изложено на такива висши енергии неговата еволюция се ускорява. Второизмерните групови души еволюират по-бързо в третоизмерни индивидуализирани души, ако има вливане на енергии от по-висши измерения. Органичните Портали изпълняват функцията на „енергийни скаути” във второто измерение, които съществуват в трето измерение смучейки енергията на хората с душа. Тази енергия се канализира в тяхната групова второизмерна душа ускорявайки колективната си еволюция. В момента Матрицата взима голям дял от тази реколта. Съотношението 50/50 между ОП-ове и хора с душа на Земята е оптимално за максималния енергиен трансфер между измеренията.
За разлика от животните, които еволюират в своето собствено второ измерение, ОП-овете са просто скаути в трето измерение. Това означава, че животните имат възможността да се развият до 3-то измерение дори за един живот, докато ОП-овете не могат. Органичните Портали са просто хранителна тръба – продължения на тяхната групова душа и съществуват главно да събират енергия за тази групова душа. Животните – в частност тези, които са домашни любимци – могат да придобият значителен опит и духовна есенция от своите собственици, която да индивидуализират и да се отделят от тяхната групова душа. След това те могат да се инкарнират в трето измерение като хора с душа обаче доста зле развити първоначално. Поради неперсоналната им природа, засега на ОП-овете им е невъзможно да се индивидуализират в рамките на един живот. Не и докато груповата душа не еволюира от второ до трето измерение като цяло и така индивидуализираните души да се инкарнират от нея.
Има разлики между ОП-овете и по-нисше еволюиралите хора с душа, които за пръв път се инкарнират, преминали преди това и завършили второ измерение. Последните имат души съдържащи божествена искра на индивидуалност с голям потенциал за пълно духовно развитие като зрели одухотворени хора. Въпреки всичко ще им отнеме много животи, за да узреят до същото ниво. ОП-овете също имат този потенциал, но не на индивидуално ниво и не в рамките на този цикъл на човешката еволюция. Животното може да премине успешно от второ до трето измерение независимо от неговата групова душа, докато както споменахме – ОП-овете не могат.
Душите, които са нови за трето измерение, избират катастрофални пътища в началото на тази реалност и така техните животи са първични, независимо от това къде те живеят – дали в града, покрайнините или в джунглата. Ще бъде уместно да се каже, че те живеят един първично емоционален живот, защото техните нисши центрове доминират над новосформираните интелектуални и още в зародиш висши центрове. Те дори могат да имат остатъци от тяхната предишна животинска есенция, която може да рефлектира в тяхната личност. Поради тяхната уязвима същност и още ненаучени много триизмерни уроци – външни сили лесно им влияят.
ОП-овете, които имат природа като на портали са дори още по-добри агенти на Матрицата. Тя ги назначава като хранителни тръби и пасивни потисници, които да строяват хората с душа пред доячната машина и да служат като отворени врати, през които Матрицата може директно да взаимодейства с тях. Да бъде доячна машина е основната функция на Матрицата. Това е начина по който по-висши негативни сили, които са откъснати от възможността да имат директен достъп до творческа енергия поради атрофирали висши центрове, могат да продължат своето съществуване.
Чрез агентите на Матрицата хората с душа са държани на място като енергиен ресурс както метафорично е показано във филма „Матрицата”, само дето действително тази енергия е от висш астрален вид, а не електрически. Това е мястото на хората в космоса, до голяма степен както кравите, които осигуряват млечни продукти и месо.
Някои могат да не се съгласят и да кажат, че кравите не заслужават да бъдат във ферми, но истината е че те са доени и колени, защото повечето не планират съпротива или бягство. Или пък имат способност да го направят. По същия начин хората не заслужават да бъдат поробвани и да бъдат използвани за ресурси, но ние сме в това положение, защото повечето хора не планират съпротива или бягство. Но само защото повечето не могат, не означава, че определени същества които са решителни не могат да избягат. Така докато ОП-овете, хората и Матрицата изпълняват еволюционни и метафизични функции, индивидуалните хора с душа имат избора дали да участват в този план или да се опитат да минат извън неговия обсег. Избора между това да си роб и да бъдеш суверенно същество. Някои се наслаждават да бъдат роби на комфорта, но други виждат илюзията и се опитва да се събудят и да се свържат отново с техните висши центрове. Тази работа е трудна, защото животът на Земята е проектиран да противостои на събуждането и избягването по всякакъв начин.


Ролята на Органичните Портали в обществото

Органичните Портали формират гръбнака на инфраструктурния социален контрол. Те са тези, които крепят обществото да върви с главна грижа за земното. От люлка до гроб хората с душа са подложени на натиск да се придържат към статуквото и да не задават опасни въпроси. Тези които се опитват да се събудят са подложени на прицел от Матрицата, за да бъдат приспани отново, за да не срещнат съпротива от тези около тях, които съзнателно са били поставени там за тази цел.
От механика до професора, от продавача до актьора от продавача на пица до президента, ОП-овете могат да бъдат срещнати на всяко ниво на обществото. Като цяло независмо дали те работят в бизнеса, науката, правителството, или религията, те окупират главните менажерски позиции. Това е така поради липсата им на съпричастност, сръчността им при измамите и кошерната им природа, която им позволява да достигнат до върха на всяка позната институция или корпорация.
Те са фаворизирани за развитие от други ОП-ове, които вече са се установили на високи длъжности. От такива позиции те имат възможност да прилагат матрични тактики за контрол по много ефективни начини. В училищата например те са инструмент за налагане на потискащи образователни климати, влияят на решенията на училищните бордове да приемат безплодно учебно управление и програми за индоктриниране и занимаващи се с лоши четива. В университетите те отхвърлят всяко изследване, което се противопоставя на това, което вече е било възприето. В правителствата правят това, което им е наредено от висшестоящи и манипулират изборното население, половината от които са Органични Портали, за да ги преизберат. Хората с душа също могат да правят всичко това, но имат свободна воля и потенциала да еволюират динамично, докато ОП-овете извършват същите рутинни действия статично и никога не се променят на основно ниво.
Отличителния белег на Органичния Портал е неговата абсолютна отдаденост на общоприетото. Независимо дали е общоприета наука или преобладаваща насока в модата ОП-овете са потопени в реалността на земното, като риба във вода. И се борят и игнорират всичко, което лежи извън него. Тъжно е, че много хора с душа са програмирани също да защитават Матрицата. Както казахме разликата е, че те имат потенциала да се събудят в този си живот, докато ОП-овете не могат.
Трябва да се подчертае, че те съществуват в широк спектър на обществото от най-нисшите мошеници до най-великите академици! Тяхната умела употреба на интелектуалния център им дава гъвкавост при заемането на позиции в матрично-контролираната социална система. Техният чар и прикрита безскрупулност им помагат да се инфилтрират и да покварят горните нива на всяка организация управлявана от наивни хора с душа, такива чиято доброта, съпричастност или сдържаност ги прави такива, че да подценят намеренията и възможностите на новодошлите. Това е главната причина поради която институции, които са започнали с благородни намерения впоследствие са покварени!
Социалната система формираща трето-измереното проявление на Матрицата е проектирано да подкрепя ОП-овете и всеки който действа линейно и наказва и потиска тези, които изразяват истинска креативност, оригиналност и индивидуалност. Разбира се Органичните Портали са просто механични приложители на Матрицата – пионки в Играта. В края на краищата те са част от система направена от негативни създания с душа, тези, които имат необходимата изобретателност да я направят и командват. Тези които на практика управляват шоуто в този свят и са с душа, само че с много негативна честота. ОП-овете са прости черноработници на Матрицата.


Ролята на Органичните Портали в семействата и връзките

Тяхното присъствие в нашия живот не е ограничено до неперсонални източници на авторитет. Те могат да бъдат доста персонални и да заемат места дори в нашите собствени семейства. Когато са пласирани близко до нас, тяхната основна функция е да ни държат прекалено подтиснати или разстроени, за да забележим или да преследваме Б-влиянията. Те не съзнават тяхната роля на агенти, защото тяхното ниво на индивидуално съзнание е доста слабо. Те просто правят това, което е в природата им да правят и това, което са манипулирани да направят от Матрицата. Това устройва по най-добрия начин Матрицата да има достъп до нашия живот чрез тези, които са ни най-близки. С тези, които прекарваме най-много време. И ако сме свързани с тези хора чрез финансови, юридически или емоционални ангажименти ние сме вързани на каишка за Матрицата, която държи другия край.
Тези персонални агенти са най-големият източник на източване на енергия, на който можем да се натресем. Ако прекараме прекалено много време (години) с Органичен Портал, като съпруга или любовница, респективно съпруг/любовник – енергията на човека може да бъде източена до степен без шанс за възстановяване. Това включва смъртта на един или повече центрове. Такава жертва е пресушена и става празна черупка, напрактика неразличима от ОП-а. Органичният Портал и Матрицата не могат да бъдат обвинени в такива случаи, само човека с душа си е виновен, че е бил прекалено глупав, неосведомен, или наивен за да разбере, или затова, че се е отдал на изкушения и желания на нисшите центрове.
Разбира се човекът няма избор в случай, че Органичният Портал се падне родител. Трудно е и дори невъзможно за Висшия Аз да предопредели присъствието на ОП в живота му, защото самите портали нямат Висш Аз, с който да се преговаря. Тази работа е оставена на Матрицата. Така че що се отнася до нечий житейски път ОП-овете са фактора неизвестност, който може да ни забави. Независимо от това уроците ще бъдат научени по лесния или по трудния начин. Пренебрегнатото присъствие на ОП в нечий живот, гарантира че това ще бъде по трудния начин.
Така че е важно да се знае за агентите на Матрицата, техните методи, характеристики и как да се неутрализират техните влияния. Без такова познание, хората с душа правят грешното предположение, че всички други са като тях, което ги поставя в значително неблагоприятно положение като подценяват потенциалните агенти позиционирани в техните животи или неразбирайки техните мотиви.


Oт Том Монтoлк

http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/286-2011-02-02-20-53-21.html

Агентите на Матрицата - Органичните Портали / част 1 /

Този материал има за цел да обобщи, избистри и обнови достъпната информация по темата за Матрицата и нейните различни агенти, особено за един клас от агенти наричан „Органични Портали” („organic portals” – ОР). Ще перифразирам от публикуваните източници описани в бележките и ще включа лични наблюдения от приятели както и от себе си.
Този материал първо дефинира Органичните Портали (ОП) и хората с душа (не-ОП). След това се прави сравнение между тях базирано на физическа, психологическа и метафизична структура. Второ, материала проучва еволюционния произход и цел на двата типа хора. Трето тази статия описва функцията на „ОП-овете” в днешното модерно общество и в частност тяхната роля като пасивни същества подсилващи и подкрепящи Матрицата. И най-накрая статията контрастира ползата от интуицията срещу интелектуалния анализ, когато трябва да се определи дали някое същество е ОП. Разнообразявайки дискусията ще има допълнителни сравнения между тези и други агенти на Матрицата, в частност бездушевни роботоидни хуманоиди.


Дефиниция на Човек с Душа и Органичен Портал

Органичните Портали обхващат приблизително половината от човешката популация; другата половина се състои главно от хора с души. Тук ние определяме „душа” като ядрото на индивидуализираното съзнание, което остава цяло между две успешни инкарнации.
Поради генетично смесване Органичните Портали съществуват измежду всички познати раси днес, но въпреки това не са представени в еднакво количество в същите тези раси. Докато хората с душа имат божествена искра на съзнание, която им дава възможност за индивидуално собствено усещане, ОП-овете нямат тази божествена искра и са слабо съзнателни в сравнение. Те принадлежат на животинско-подобна групова душа, която съществува, еволюира и се инкарнира колективно, вместо индивидуално. Докато всеки човек с душа има относително уникална енергия оформена от личностното съзнание, опит и есенция, енергията която вдъхва живот на един ОП е същата, която дава живот на друг такъв.


Физическо сравнение

Физически двете раси са на практика неразличими. Статистически има минимални физиологически и може би генетични разлики. Физиологически ОП-овете са обикновено по-атрактивни и с по-добри пропорции. Поради това, че те съществуват основно на емоционално ниво, естественият подбор е осигурил сексуалността, физиката и привлекателността да играят голяма роля в тяхната физическа еволюция. Също за разлика от хората с душа, телата на ОП-овете се зачеват и развиват независимо от духовния натиск или кармично бреме, така че те са толкова привлекателни колкото вероятността им позволява в рамките на ограничението от природни и генетични параметри.
Поради това, че душата и гените са свързани, композицията на кармата и душата повлиява на физиологията на хората с душа. Не само гените и околната среда. Поради метафизически причини те рядко достигат максималния потенциал на атрактивност предназначен за тях от гените, освен ако качествата на душата им не го заслужава. Освен това хората с душа се женят и възпроизвеждат по причини, които са различни от простото физическо привличане, така че ниския приоритет на физическата атрактивност рефлектира в техните деца. Може да има генетични маркери в Х-хромозомите, които ги различават, или дори различия в телесната химия и хормони, но те не са известни на този етап.
Трябва да бъде посочено, че разликите във външния вид между ОП-ове и не- ОП-ове е толкова тънка, че не може да бъде използвана като достоверен критерий за различаване на двата вида като самостоятелен признак.


Психологическо сравнение

Психологически ОП-овете са много по-просто устроени и следователно по-ефикасни и изпълнителни от не-ОП-овете. Това е така, защото те имат по-малко психологически компоненти. Докато ОП-овете имат два компонента, хората с душа имат три. За Одухотворените хора първият компонент е Божествената Искра позната като дух, Висш АЗ, есенция, или истинското АЗ. Вторият компонент е неврален продукт на околната среда познат като Его, личност или механичният аспект, който се състои от множество събирателни същности – по-низши „аз”. Третият компонент е тялото или Соматичното съзнание, събирателната същност на физически клетки и органи на определен човек.
ОП-овете имат само тяло-съзнание и личност, но нямат Божествена есенция или Висш АЗ. Поради това че тялото и личността не познават морал отвъд социалните условия или самосъхранение, на ОП-овете им липсва истинско съпричастие или съчувствие. Всяко проявление на такова е имитирано. Поради тяхната психологическа простота, те са същества, които са предвидими и лесно манипулеруеми.
ОП-овете са линейни системи, докато хората с душа са нелинейни системи и следователно могат да бъдат непредвидимо сложни. Тази сложност е един вид предимство, защото хаосът от тази сложност позволява истинска креативност, но същевременно носи и вреда, защото е жертвана ефективността на машината. ОП-овете са инертни, но ефективни машини, с огромни изчислителни способности да постигнат своите цели, докато хората с душа са сложни същества способни да създават, а също и да трансформират енергии от по-висши измерения.


Метафизично сравнение

Докато има само леки разлики между физическите тела на тези два типа хора, съществува значителна разлика в техните метафизични тела. Както посочихме на ОП-овете им липсва Божествена искра. Есенцията, личността и съзнанието на тялото са общи термини, които формират система от чакри, или центрове обхващащи метафизичното тяло на съзнателните същества. За да се разбере по-добре метафизичната разлика е необходимо обяснение на различните центрове на чакрите.
Разликата между центровете и чакрите е, че при вторите се включва енергия организирана в локализирани вихри в етерното тяло, докато центровете са просто центрове на гравитация на различни функционални системи. Има пряко съответствие между центрове и чакри, така че за практични цели те могат да бъдат считани за еквивалентни.
Центровете имат независими съзнания и изпълняват специализирани функции включващи събиране, трансформация и разпръскване на различни типове информация и етерни енергии. Те функционират като енергийни портове и информационни центрове за връзка.
В напълно одухотвореният човек има три висши центъра и три нисши центъра. Нисши или висши се отнася до типа енергия и дейност, с които са асоциирани. Нисшите центрове се занимават с енергии от нисшите измерения и информация от непосредственото трето измерение или нисша среда. Висшите центрове се свързват с висши аспекти на определено съзнание и извеждат енергията от по-висши измерения.
Отвъд обсега на тази статия е обяснението на поддивизиите на нисшите центрове, освен да се каже, че са разделени на често-конфликтни секции докато висшите са цялостни.Описание на центровете
Нисшите центрове се състоят от моторен център (основна чакра), нисък емоционален център (сексуална чакра) и нисък интелектуален център (гърлена чакра). Висшите центрове се състоят от сексуален център (чакра на слънчевия сплит), висш емоционален център (сърдечна чакра) и висш интелектуален център (коронна чакра).
Сексуалният център е основния енергиен портал, от който другите центрове извличат тяхната енергия. Самостоятелно сексуалната енергия е просто груба съзидателна енергия, на която физическия сексуален акт е едно приложение. Другите центрове трансформират тази енергия и създават различни степени на енергия и ефекти от нейното оползотворяване. Сексуалният център обикновено взима своята енергия директно от Създателя – седмо измерение.
Моторният център има общо със съзнанието на тялото и инстинктивните движения. Сексуалната енергия използвана от този център се асоциира с физическия сексуален акт измежду други неща. Моторния център е седалището на соматичното, генетичното или тяло-съзнанието.
Нисшият емоционален център има общо с основните емоции, тези които са способни да преживеят животните. Този център е отговорен за животинската страна на хората.
Нисшият интелектуален център не е представен в повечето диви животни, обаче е доста развит в повечето хора и им дава способността да говорят, четат, пишат и да мислят абстрактно. Този център е седалище на егото и личността, механичен продукт на средата кодиран в невралната структура на нервната система. Притежава малко съзнание в себе си и е по-скоро като компютър или програма на изкуствен интелект.
Висшият емоционален център позволява на човека с душа да чувства, че нещо не е наред и способността да усеща съпричастие, радост и ентусиазъм. Той е във връзка с емоционалната страна на истинската същност на човека – Висшият Аз и източникът на интуиция при хората.
Най-накрая висшият интелектуален център е свързан с ядрото на съзнанието на Висшият Аз. Този център позволява на определен човек да знае абсолютната истина и е източник на информация от висшите измерения.
Докато хората с душа притежават всичките три центъра, Органичните Портали нямат висш интелектуален и висш емоционален център. Както всички животни единственият висш център, който те имат, е сексуалният център, който взаимодейства с тяхната групова душа. Много важно е да се разбере, че липсата на двата висши центъра описва всички разлики между тях и хората с душа.
Въпреки че хората с душа притежават всички шест центъра, двата висши центъра са латентни или недостъпни. Това не означава че Висшият Аз е спящ, а че комуникационната връзка е слаба или неработеща. Повечето хора с душа действат много подобно на Органичните Портали поради тази причина.
Още повече Органичните Портали могат да емулират висшите центрове като крадат такава висша енергия от хората с душа. Разликата между ОП-овете и не-ОП-овете понякога може трудно да бъде установена по тази причина.
Съзнателността се появява, когато центровете се наблюдават и усещат един друг. Всеки център е механичен компонент на нашето метафизично тяло и му е дадена ограничена съзнателност. Но когато ги съберем заедно чрез наблюдение и усещане един спрямо друг, може да се появи съзнание по-голямо от сумата на отделните части. Знае се от физиката или от хаос-теорията, че когато сложността на една система съставена от съединени части отиде отвъд определена точка, тя става хаотична. Чрез хаоса истинското съзнание се проявява в тази реалност. Идеята тук е, че повечето от нас са ограничени чрез идентификацията си със собственото его и тяло и същевременно пропускат да наблюдават и усещат двата висши центъра и по този начин не преживяват висшето си съзнание в тази реалност. Ключът към усещането на висше съзнание е да бъдем самоусещащи се, отколкото да се изгубим в това, което виждаме и долавяме. Да помним себе си във всеки възможен момент.
Нашият Висш Аз съществува, но без връзка между нашите нисши центрове и висши центрове, неговите усилия да комуникира остават нечути. Въпреки всичко висшите центрове все пак съществуват за хората с душа и макар и пасивни в по-голямата си част, те осигуряват вдъхновение, креативност и оригиналност. Колкото по-развита е комуникацията с висшите центрове толкова по-съзидателни ентусиазирани, интуитивни и гностични ставаме.


Функцията на центровете при Органичните Портали

Поради това че ОП-овете нямат истински висши центрове, те са неспособни на състрадание, висши емоции и висше познание. Както споменах преди, животните имат само моторен център, нисш емоционален и сексуален център. Липсва им интелектуалния център. Без образователното и енергийно присъствие на одухотворени хора, Органичните Портали едва ли ще са по-различни от животните.
В тяхното естествено състояние, на ОП-овете им липсва нисшият интелектуален център, точно както и при животните. Само чрез „кражба” на енергия от хора с душа техният нисш интелектуален център може да бъде формиран и само чрез тренировки с помощта на образование, медии, култура и среда, този център може да стане изтънчен. Веднъж придобили нисш интелектуален център, ОП-овете могат да наваксат за липсата на висши центрове чрез умела емулация, практически чрез кражба и взимане на образци от човек с душа.
Видът на откраднатата енергия зависи от метода на придобивка. Чрез физическа близост ОП-ът може да изгълта физическа енергия от моторния център на човек с душа, което се проявява като умора или изтощение. Чрез сплашване, изблик на гняв или съблазняване, нисшият емоционален център се пробива. Чрез лъжи или фантазии и моленето за внимание, енергията на нисшия интелектуален център на човек с душа се пресушава. Чрез оргазъм на човек с душа по време на сексуален акт, Органичният Портал може да вземе голямо количество от всички енергии на човека.
Така висшите центрове започват да не функционират оптимално, защото имат недостиг на енергия. Това е репер, че взаимодействие с ОП временно ще намали човешката креативност, индивидуалност и оригиналност. Когато нисшите центрове са пресушени интелектуалното представяне започва да страда също. Това ментално окалване прави човека по-малко способен да хване логическите измами, които ОП-овете използват в техните аргументи и позволява възприятията на човека да бъдат по-лесно изкривени от тях.
Основните енергии, които ОП-овете търсят, идват от висшият емоционален център на одухотворените хора. Понякога висшите центрове се източват непряко, когато енергията, която естествено запазена за тези центрове, вместо това се канализира към трите нисши центъра, за да навакса за източеното им състояние. По-директно ОП-овете ще изиграят сложна мелодрама и ще се представят за жертва молещи и виещи за съжаление, за да откраднат енергия от висшия емоционален център на тези, които правят грешката да съчувстват на нещо, което няма истински чувства. С тази енергия ОП-овете могат да емулират своите цели по-точно, давайки вид и изглеждайки, че все едно имат душа.


Симулация и Манипулация на Одухотворен човек

Органичните Портали са човешки хамелеони. Когато са активирани за манипулация, те се настройват на базата на духовния профил и поведение на тяхната цел. Тяхната настройка попада в две категории: интелектуална калкулация и духовна емулация.
Интелектуалната калкулация се извършва чрез интелектуалния център. При ОП-овете този изкуствен интелектуален център е отговорен за формирането на поведенческия подход към жертвата. Това включва какво да каже и какъв език на тялото да използва.
Повечето ОП-ове са хора само за фон, които изглеждат независими личности, но понякога те биват „активирани”. Когато са активирани, те използват емулационните и изчислителни способности на максимум, за да получат това, което искат, или са назначени да вземат. Ако те търсят да спечелят доверие, те знаят точните неща, които трябва да кажат. Когато изграждат хармония, те могат да опишат тяхната лична история, филмови и музикални предпочитания, хобита, работни длъжности или места където преди са живели. Много от тези детайли могат да съвпаднат с тяхната цел до степен да се заформи „приятелство”, но не дотам, че да се включи алармата за тези странни съвпадения. От друга страна ако целта им е да тормозят или саботират, те знаят кои бутони да натиснат и кои логически и емоционални трикове работят най-добре срещу емоционалните и интелектуални слабости на одухотворения човек.
Независимо от тяхната цел, ефективния интелектуален център на ОП-овете позволява специфичен подход към жертвата. Поради това, че са способни на поведение подобно на кошерно съзнание, веднъж един ОП да прочете профила на даден човек, той може незабавно да бъде споделен с другите. Това обяснява някои странни синхроничности. Те също взаимодействат с хиперизмерната йерархия на негативните същества и по този начин стават придатъци не само на двуизмерната групова душа, но също и на самата Матрица. Кошерното им поведение е главно поради тяхното взаимодействие с Матрицата. Без нея, тяхната групова душа може също да окаже подобно кошерно поведение, само че то ще бъде много по-малко забележимо – нещо като феномена на 100-те маймуни.
Емулацията на душата е техният втори авоар. Докато интелектуалната калкулация се занимава със светското поведение, емулацията на душата включва илюзията на душевна дълбочина. Като взима образци от енергията на висшите центрове на човек с душа, ОП-ът може да калибрира неговите интелектуални изчисления в допълнение към проектирането на тази енергия обратно към целта, правейки целта да възприема отразяването на неговия собствен духовен образ. Наивната жертва ще припише духовните качества на ОП-a, които са всъщност неговите собствени.
Способността да бъде като огледало е най-големия авоар на ОП-a. Той е също и тяхната най-голяма слабост защото ги изобличава. Тези, които са наблюдателни и разбират феномена на Органичните Портали, ще разпознаят тяхната огледална техника като прекалено свръхестествена, прекалено синхронична, прекалено странна и прекалено хубава за да е истина. Човек с душа може да има много общо с друг такъв, но всеки трябва да се запита до колко степента на това което имат общо е възможна, при положение че и двамата имат свободна воля.
Високи нива на използване на техниката „огледало” се наблюдава само в случаите че ОП-ът е активиран. Пасивните ОП-ове, които стоят за фон използват „огледалото” много по-рядко, но пък равномерно по синхронен маниер.

Oт Том Монтoлк

http://www.parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/286-2011-02-02-20-53-21.html

ЛАБИРИНТИТЕ КАТО НАЧИН ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 
Френският философ и художник Патрик Конти свързва топлогията и геометрията. Той разбира се, не е математик, въпреки че красивата му изложба "Генезис и геометрия на зиринта" (2002) демонстрира каква е ролята, която геометрията играе в нашето тяло. Все едно решението да е в задния ни двор. Лабиринтите съществуват през цялата древност и Конти отбелязва, че те са най-старият архетип, който свързва този свят с висшите измерения.
Лабиринтите представляват разгърнат топологичен възел и са пътища, по които можем да вървим - геометрия, основана на личното изживяване. Ако за миг се замислим за нашето раждане, 3D е като лабиринт, в който вървим пипнешком без ясна представа за посоката, без дори да знаем дали ще излезем от него, а когато се родим, дори не разполагаме с "Ръководство за потребителя". И въпреки това лабиринтът е идеалният път през хаоса на живота и освен това много наподобява на женската вулва. Влизайки и излизайки от неговия център, той е идеалният водач за откриването на нашия вътрешен Аз по време на новото раждане на съзнанието.

Много често когато хората влязат в лабиринт, имат силни духовни преживявания. Пътят води човека към своя център, който е вертикалната ос, свързваща и деветте измерения. Ако някога сте влизали в лабиринт, си спомнете как сте лъкатушили и сте се въртели в кръг, и след това сте тръгвали в обратната посока, като най-трудното обръщане е в центъра. Докато се лутаме и обръщаме в този сложен възел, умът и тялото се издигат над дуализма. Често в окото на ума се появяват символи, които пробуждат клетъчната памет за геометрията, която поддържа формата на нашето тяло. Тези символи вибрират с много сложни геометрични фигури и докато тялото се движи по пътя, геометричните фигури вибрират и със звукови вълни. Можете да усетите пеенето на Земята, което ви прави едно цяло с вечното знание.
Древните лабиринти често са били разположени в свещените места - местата, на които телуричната енергия е била много силна, като например Тинтагел близо до Корнуол, откъдето според някои древни предания крал Артур е управлявал Камелот. Лабиринтите могат да се открият под формата на мозайки на пода в църквите, като например в Шартр, където отбелязват пътищата на силните енергийни конфигурации на Земята. В средните векове поклонниците обикаляли в лабиринта на Шартр, докато над тях църковният хор изпълнявал свещена музика. Лабиринтите всмукват висшите измерения директно в пътищата на 2D.


Египетски възел, сма, показващ как сърцето обединява Горен и Долен Египет.

Конти говори за един класически египетски възел, сма, който е открит върху едната страна на фараонския трон. (Винаги съм се чудила за този факт, когато бях в Египет.) Оста на този възел е човешкото сърце, излизаща от трахеалната колона в центъра. Възелът, завързан върху трахеята, обединява Горен и Долен Египет, което разрешава дуализма и отваря потока за мъдростта на сърцето. Този поток оплодява Земята и поддържа и умножава живите същества, които можете да видите символизирани от стъблата, които показват свързването на растенията. Стъблата са въжета, които излизат от 6D, което показва как се осъществява репликацията на растенията от формите на висшата идея, един идеален образ на морфогенетичното поле. Сма обединява сърцето с дъха на живота, което учи всеки човек да диша свещения дъх заедно с фараона, който ги води. Възелът е съставен от две въжета, вместо от едно, което означава, че е било постигнато обединение на Горен и Долен Египет. Сма представлява мощно разрешаване на дуализма.
За Конти лабиринтът е възелът, който олицетворява цялото, същностната природа на опита. Оста на лабиринта е волята или способността да се материализира, докато въжетата създават формата. За мен лабиринтът ни движи в многоизмерното пространство, докато вървим в него върху свещената земя, променя посоките и влиза и излиза от вертикалната ос. С нашето тяло в 3D можем да очертаем неговия модел, геометрията на първичното единство -един от великите начини да открием своя път през лабиринта на живота. Можем да открием пътя на сърцето, ако вървим осъзнато по своите пътища в 3D.
Предстои да се запознаем с една научна теория, която в действителност свързва 5D с 6D, което ни помага да си представим как морфологичните полета на 6D, идеалните форми, които възпроизвеждат жизнените форми в 3D, се грижат за нашето тяло и да разберем откъде идват всички тези полета.

"Алхимия на деветте измерения" - Барбара и Джери Клоу

http://gardens-of-happiness.blogspot.com/2012_05_01_archive.html

НАУКАТА НА ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ (според Плеядинците)

 Науката за петото измерение е ексцентрична и възхитителна. Започвам с топологията, математиката на съответствията и последователността. С изкачването ни в по-висшите измерения изследваме феномените с помощта на алхимията на Богинята. Правилата на алхимията на Богинята са: нещата трябва да са забавни и ясни, а не забулени и смътни. И да са вълнуващи, а не да ни приспиват.

Моят стандарт в опитите ми да определя наука за всяко от измеренията е, че всяка система трябва да има преки резултати в съответното й измерение и да има малко значение за останалите измерения. Науката за едно измерение никога не изключва науките за по-висшите или по нисшите измерения. Квантовата механика на 4D например, не измества Нютоновата физика на 3D. Когато физикът Макс Планк въвежда КМ през 1900 г., като представя своята теория за законите на енергийното излъчване (прекъснатата Вселена), той се страхувал, че тя ще подкопае основите на Нютоновата физика. Не е станало така, тъй като квантовият свят е просто микрокосмическият възглед. Имахме нужда от погледа на KM/4D дори само заради факта, че чрез него можем да открием 5D, измерението, в което материята се обединява. Това обединяване добива по-ясен смисъл, когато знаете по какъв начин 4D разделя материята.
Когато се заемаме с висшите пет измерения, трябва да разширим ума си. За да помогнем на своите ученици, помолихме Майкъл Стърнс да композира музика, която резонира с девет честотни нива. В противен случай може да се окаже наистина много трудно да се доловят високите и ниските честоти. Някои от учениците срещнаха големи затруднения в опита си да резонират с кристалното желязно ядро, тъй като то вибрира с 40 херца. Едно нещо е сигурно: за да достигнем до висшите нива, трябва да разберем изцяло нивата, в които живеем. Полезно е да схващаме всяко от нивата като разположено в една равнина - девет плоски области, които се разгръщат от центъра навън в кръгова безкрайност 
Космолозите вярват, че Вселената е плоска, докато пространството е извито. Може би за някои читатели ще е трудно да схванат концепцията за измеренията като цяло, докато не разгледат и деветте измерения и след това не сглобят нещата в една цялостна картина.Фигура : Деветте измерения като полета, лежащи в една равнивнина, които се разширяват безкрайно навън от вертикалната ос.

Топологията или теорията за възлите - математиката на съответствието и последователността - е свързана с петото измерения във всички отношения. Математиката е силно структуриран език, който свързва висшия порядък с нещата. Най-общо казано, всички форми на математиката са 5D, защото математиката се стреми да открие връзките между сложните неща. Специалитетът на топологията е откриването на формули за описване на възлите, които в последна сметка създават нещата в 3D. Тя изучава местата
зъзлите), където висшият порядък влиза в нашето измерение. Възлите са местата, където нишките пресичат една ос, струните, които образуват възлите, идват от някакво друго място. Това е една картина за Вселената, която я представя като равна тъкан, образувана от възли, като ориенталски килим. Топологията е наука, която изследва форми от други места, преплитащи се по начини, които могат да се установят.
Тополозите се занимават с нещо, което може да се установи, тъй като техните формули са получавали многобройни експериментални потвърждения. Топологията стои зад всички видове биологични експерименти, като например манипулирането на ДНК и клонирането, това, което аз наричам "биологията на Франкенщайн". Тя е и една много странна изследователска област - тополозите разбират алгебрата, която стои в основата на техните открития, но не и геометрията. Повечето хора мислят или алгебрично, или геометрично. Аз мисля геометрично и обичам топологията в 5D, защото тя ни отвежда в лабиринтите, както ще видите след малко.
Възлите се образуват от преплитането на нишките и могат да са по-хлабави или по-стегнати, точно както възлите, които всеки от нас връзва и развръзва на връзките на обувките си, например. Можете ли да си спомните магическия момент, когато за първи път сте си вързали връзките на обувките? За мен това беше един мистичен момент. Е, тополозите прекарват времето си в създаване на формули, описващи дължини, дупки, примки и криви на възлите. Ако нишките бъдат проследени до тяхното начало, за мен става очевидна геометрията, която стои в основата на възлите, 6D, въпреки че свързването на геометрията и топологията чрез формули ще изисква написването на цели томове с формули и изчисления. Използвайки топологията като инструмент за визуализация и структуриране, аз успявам да си представя възлите, вибриращи с ЕМ честоти. Физиката на стринговете* приема, че елементарните частици не са точки, а "миниатюрни, едноизмерни влакна, нещо като безкрайни тънки гумени ленти, вибриращи насам-натам." В България се използва и терминът физика/теория на струните. 

Представете си света като вибриращо поле от хлабави, кръстосващи се възли, които свършват с това, че са материя. В случай, че се чувствате замаяни, добре дошли във висшите измерения! Като един полезен мост, тази концепция ни помага да обединим четирите измерения, от третото до шестото, в една работеща теория. Тя придава смисъл на връзката между геометричните форми на 6D и нещата, които се възпроизвеждат като техни копия в 3D. За първи пьт разбрах връзката между идеите на 6D и нещата от 3D, когато изучавах Платон като дете, и картината е много сходна с "морфогенетичните полета" на Рупърт Шелдрейк, които правят точни копия на жизнените форми в 3D. Използвайте теорията за възлите като работна идея, за да вържете измеренията от 3D до 6D. Възлите са пресечни точки на линиите в 5D (линиите идват от 6D) и в дуалистичното поле на 4D (частици и вълни) възлите се развръзват (или завръзват), а в 3D образуват нещата в рамките на ЕМ полета. Стягането на един възел засилва дуалността и следващите от това дилеми в 3D, докато разхлабването на един възел разперва като ветрило противоположностите и разширява перспективата.

Барбара и Джери Клоу

http://gardens-of-happiness.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

Болестта на егрегора на държавата. В търсене на духовните ценности

Понякога става така, че върху човека се стоварват поредица от нещастия. Неприятностите се множат. Едва ли не всяко движение причинява беди. Весело проведеният уикенд се превръща в болки в сърцето, обикновено толерантния началник започва изведнъж да се заяжда за нищо, в автобуса - скандал.... С една дума - всичко изведнъж се обърква. Какво е станало ? Може би планетата е обърнала посоката си на въртене ? 
Да, случва се и планетата да се шегува. Например Сатурн се намира в не особено благоприятен аспект - затова търпете, не роптайте, защото можеше и да е по-зле. Но има и друг вариант - няма никакви определени и явни причини за несгодите и човек се държи не по-зле от другите, и в транзитната астрологическа карта не се отбелязва нищо тревожно, а в същото време бедите идват една след друга. Защо ?
Причината е в това, че е изчерпан лимитът от положителна карма, която човекът е имал. Завършил е, както е модерно напоследък, "фискалният резерв", позволяващ да се преживяват кризисните ситуации. Аналогията между човека и държавата не е случайна : някои механизми са общи и действат и на нивото на човека, и на нивото на обществото.
Връщаме се към положителната карма. Източниците на благоприятна карма са много - и добрите, жертвени постъпки, и нивото на съзнание на човека, и неговата способност да се грижи за други живи същества. Това е и в миналото му - както кармата от минали въплъщения, така и от родовата карма, историята на предците. Това е честността, цялостността на личността, осъзнаването на субличностните програми, предразположението към самоанализ. Също и способността да се води здравословен начин на живот, отказът от разрушаващи организма навици и т.н. Добрата карма помага да се постигне успех, да се защити човек от неприятностите, понякога предотвратява трагедии. Но ако човекът не поддържа с нищо положителната карма, не извършва добри дела, които да се натрупат в "касичката", рано или късно кармата се изтощава и ние оставаме без защита и подкрепа - насаме със собствената си неприветлива съдба. 

Карма на рода и карма на народа :
Същият кармичен механизъм действа и в съдбите на съобществата, държавите, етносите. Мащабите и сроковете са различни, а в основните черти всичко е разпознаваемо : непрекъснатостта на историческото наследство, съхранението на традициите, способността за грижа към поддържане на балансиран обмен между органите, единство на системите като залог за силен имунитет, нравственост като залог за душевното здраве. 
И тук лесно се откриват паралелите човек-общество като например силна лична честност - некорумпираност, физическа издръжливост - готовност за самоотбрана, раздразнителност - тирания ... 
Да се върнем на ситуацията : човекът е преследван от поредица "безпричинни" нещастия. Както вече се изясни, това е резултат от системен разпад : изчерпана е положителната карма и обичайните мерки за справяне не помагат. Например човекът купува лекарство срещу настинка, а то е некачествено и води до аритмия например. Пострадалият решава да търси лечител, но попада на шарлатанин, губи последните си пари, изпада в продължителна депресия, става алкохолик, преминава през няколко етапа на деградация.
Може би той дори осъзнава някои свои грешки, но вече не може да събере силите си, за да промени живота си. Той бавно се плъзга по наклонената плоскост... Печална и уви - нерядко срещана картина.
Етносът, държавата са подложени на същите недъзи. Например се случват поредица от знакови смърти, убийства, катастрофи, епидемии, катаклизми - на пръв поглед различни събития, нямащи връзка помежду си. Въпреки това тези факти от обществения живот се оказват част от верига от нещастия. Облаците се сгъстяват - предвестници на нови кризи, расте напрежението в толкова различни сфери от живота, че нито системите за прогнозиране, нито науката, нито светите старци могат да предвидят къде именно ще гръмне. Ясно е едно : някакъв запас от устойчивост е изчерпан и това езотерически се трактува като слабост или тежко заболяване на егрегора на държавата.

Имунно нарушение :
В какво е същността на това заболяване ? В това, че егрегорът губи способността навреме да предотвратява цялото многообразие от нещастия, които заплашват неговия "подопечен" - обществото, държавата, етноса.
Поддържането на известен обществен имунитет, на здравето на етноса е именно смисълът на егрегоралната работа. На нивото на тънките пластове егрегорът пресича възможността за формацията на дадена катастрофа, той създава предупредителни сигнали за хората, дава шанс да се избегнат заплахите. Така действа здравият егрегор на държавността. Но тъй като тази енергоинформационна същност се подхранва от енергиите на хората и е сума от волевите усилия на всеки от нас, именно човешкото съзнание е в състояние окончателно да отрови дори и най-мощния егрегор. Когато здравият, разумен егоизъм, който представлява залог за оцеляване, се превръща в бясно, сляпо себелюбие, егрегорът също се променя : престава да се грижи за старците, децата, нуждаещите се. И именно това наблюдаваме в момента.
И така , егрегорът е тежко болен. Възможно ли е изцеляване или единствен изход е смъртта и раждане в ново въплъщение ? Има ли шанс да се изведе човекът или етносът от "комата", когато разрушенията са тотални, а не се вижда разумно решение ? 
И тук не е важно, че не съществува разумно решение. Защото дори много силният съзнателен стремеж да се промени съдбата не води до нищо, ако съдбата вече не разполага с никакви ресурси. Ако си попаднал в задънена улица и вратата е хлопнала, колкото и да мислиш, колкото и да се блъскаш, събрал цялата си воля в юмрук, колкото и да се каеш за минали грешки, стените няма да се отместят ...
С една дума, надеждата е само чудо. А откъде ще се вземе то ? 

История на болестта :
За да се отговори на този въпрос, трябва да се постави диагноза, но и да се осъзнае как и кога точно е започнало заболяването - на човека или на държавата - и как е протекло то. 
Може би най-лесно това може да се изследва с примера на заболелия човек. Ако той дълги години се храни с мазни ястия и продукти, богати на консерванти, в края на краищата организмът му ще бъде напълно отровен. Ще се наруши обмяната на веществата, ще започнат проблеми с черния дроб, всички органи ще се окажат задръстени от шлаки и т.н. И колкото по-късно се осъзнае нещастникът, толкова по-малко надежди може да има да му помогнат лечебните диети. Дори най-здравословната и екологично чиста храна няма да се усвои, ако организмът вече няма с какво да я усвоява. По същия начин, ако години наред се лъже и лицемери, подсъзнанието ще усвои изкривената картина на света до такава степен, че реалността вече няма да може да бъде възприета. Ще сте заобиколени не от обикновени хора, а от предатели, злодеи и убийци. Ще се появят и болести : доказана е взаимовръзката между постоянната лъжа и нарушенията в обмяната на веществата, поражения в слуха и зрението ...
По същия начин боледува и етносът. Ако властта строи своите отношения с гражданите си на основата на укриване на фактите, тайни действия, отказ ототговорност и прочие манипулации, ще бъде изгубена ефективността на държавния организъм. Ако управляващият елит е ориентиран към получаването на блага и удоволствия, ако идеята за лично обогатяване доминира над идеята за служенето, в страната ще настъпи парализа на мускулите : ще изчезнат силите й .
А ако бъдат поразени носителите на духовното начало, обществото ще изгуби способността си към възпроизводство. На пръв поглед изглежда, че няма явна връзка между религията, философията, културата и раждаемостта в страната. Но от позицията на астролога всичко е пределно ясно, защото именно Юпитер - покровителят на държавността, осигурява в организма на човека самата възможност за зачеване. Поразяването на Юпитер води до безплодие или до нежелание за раждане на деца.
Изобщо, ситуацията е следната : при болния човек е изгубена връзката между съзнанието и тялото ; заповедите, давани от мозъка, не се възприемат от органите. А в болната държава, която е отровила своя егрегор, нито един - дори и най-благият и разумен импулс, изпратен от властта, не достига до изпълнителите.
Това особено ярко се вижда от примера с тоталния стремеж към обогатяване на чиновническия апарат. При това ще отбележим, че ситуацията изглежда безизходна не само на нас, "долу", но и за тях - "горе". Получава се своего рода омагьосан кръг : засилването на позициите на контролиращите органи по отношение на представителите на бизнеса води до неизбежен ръст на корупцията, а обратната ситуация - снижаването на натоварването на предприемачите, води до появата на безхаберие и прахосничество.
Централизираната власт осъзнава, че "вертикалът" притежава нулева проводимост на волята. Всъщност този вертикал е зает само с това да поддържа самия себе си - и именно в това вижда основната си задача.

Анатомия на чудото :
Впрочем, идеята не е въпросът да се сведе само до оплаквания от известните на всички проблеми на нашето общество. Става дума за друго : днес дори най-кадърният управленец не е в състояние да промени нищо по принцип. И колкото и да е чудно, управленецът ( или поне днешният ) като цяло не е виновен за това. 
Проблемът не е само в него, всичко е много по-сложно. Земната , светската власт по принцип има такава природа, която не й позволява да формира ценностни идеи. Грубо казано, не е кармично обусловено. За това е писано и във Ведите, и в Платоновата "държава", и в много други източници : светът се управлява от "богове", а връзката с тях се осъществява от жреческото съсловие - брахмани, влъхви, свещеници, шамани ... С една дума, хора, чиито смисъл на битието е именно в осъществяването на тази теургически вертикална връзка.

Мечти за Апокалипсиса :
Това свойство на настоящото време е крайно интересно : сам по себе си разговорът за необходимостта от оцеляване вече не учудва никого. И причината не е в някоя епидемия или техногенна катастрофа - работата е там, че хората ( съзнателно или не ) желаят настъпването на глобална катастрофа. Много нагледен е примерът с продукцията на Холивуд, която вече е изброила всички варианти за унищожение на света, които могат да бъдат измислени. И всеки път подобен сюжет предизвиква огромен интерес. На хората вече е втълпено как искат да гледат изчезването на света !
Поотделно всеки желае щастие на децата и на близките си, а и самият той не иска да умира. В същото време мечтите за апокалипсиса са най-търсени. Как се е стигнало до такъв живот ? И какво следва от това ? 

Завръщане в храма : 

Допреди двадесетина години хората живееха, уповавайки се на социализма и бъдещия комунизъм и в тази картина на хармоничен и непрекъснат растеж центърът на общественото внимание падаше върху фигурата на съзидателя - работника, механизатора, инженера, лекаря... Разбира се, предполагаше се и наличието на идеолози-жреци - полубоговете от Политбюро сияеха портретно във всяка детска градина, но все пак акцентите се изместиха.
Кой ли само не се нае с ролята на проводник на идеалите ! Но в определен час хикс и инженерът, и механизаторът изведнъж закрещяха : "Искам двеста вида колбаси !" - и тогава цялата предишна вселена приключи. А всъщност те не биха могли нищо друго да извикат, защото максимумът, на който са способни тези съсловия, са формулираните и ясни желания на физическото и астралното тяло. 
Затова готвачката не може да управлява държавата, защото нейните желания, нейната система от идеали, нейната вселена в края на краищата напомнят именно на голяма кухня, а не на храм. И разбира се, в резултат от това управление ще се стигне само до търсенето на колбаси. Вселената на инженера е лаборатория, вселената на банкера - офиса ... Нито в кухнята, нито в лабораторията, нито в офиса има канали за връзка с Финия свят, има ги само в Храма.
Да уточним : в идеалния Храм, а не в реалната съвременна църква. Всички съвременни религии представляват държава в държавата - с пълен "пакет" плюсове и минуси. Те са огледала, в които се отразяват държавите, а не Финият свят ...

Сила от друг свят :


Настъпва нова фаза - неопределеността на света сякаш преминава във фазата на определено очаквания апокалипсис, който може да се описва по различен начин : ту чрез "неминуема глобална криза", ту чрез "неизбежна ядрена война", ту чрез "неумолим вирус". Важното е, че във всяко от очакванията на новия свят звучи темата на съдбата, на неумолимите събития, над които човекът няма власт. И за това в обществото на новия етап е търсена духовната сила, която не е от този свят. Без такава сила нито един обществен организъм, нито един етнос няма да може да устои в настъпващите времена. 
Днешното усещане за бъдещия и неизбежен край на света е свързано в частност с това, че епохата на разцвета на индустриалната цивилизация е преминала във фазата на гниенето. Следващата епоха, свързана със знака на Водолея и планетата Уран, неизбежно предполага дълбока трансформация на света.
И природата на тези промени не е в това, всички да се включат в Интернет и да имат мобилен телефон, не е във виртуализацията на човешкото битие. Подобни процеси са само зародишът на новия свят, едва започнало да се развива качество. Същността на новата астрологична ера е във възникването на нов тип мислене, в появата на принципно нов начин на осъзнаване на света и взаимодействие с него.
Ние живеем с предусещането за голям цивилизационен скок и на човечеството са нужни хора, способни да формулират глобалните идеи на този път. Очевидно привържениците на материалистичната наука и идеология не са подходящи за тази роля. Не подхожда и църковната ортодоксия, твърдите привърженици на традиционните религии : те са ориентирани към идеите на отминалата епоха на Рибите. Не особено търсени са също и носителите на по-ранна култура - на класическия шаманизъм. Тези древни традиции са от още по-ранна епоха - ерата на Овена. Носителите на този клон се отличават с откритост на прекия опит, има и интересна тенденция за завръщане към изворите на народните архетипи, но все пак идва ново време и опитът от последните 2 000 години не може да се пренебрегне. Но обществото няма да се върне назад. 
Именно затова днес няма ефективна духовна власт. И нито една от традициите не може да даде такъв човек. Един след друг напускат този свят брахманите от епохата на социализма : писатели, учени, поети - тези, които по различен начин са поддържали у нас усета за съпричастност с вечността. Това са главно хора на изкуството, които са се нагърбили със задължението на брахмани. Но днес и този извор на жива вода е пресъхнал. Най-насъщният проблем на момента е да се напипат очертанията на мостика към новата епоха, към света от другата страна на прехода. Но са ни нужни събудени хора ...

В очакване на пробуждането :

Кои са хората, които могат да го донесат ? Те трябва да са способни да генерират и транслират новите принципи на битието, принципите на ерата на Водолея, значи те не могат напълно да принадлежат към някоя отминала традция. И в същото време нито една от духовните школи не е излишна. По принцип говорим за формирането на нов духовен светоглед.
И въпросът е - ще успеем ли да сформираме този нов духовен светоглед, без който е невъзможен поривът на възраждащия се етнос. Без него никакви заклинания за необходимостта от реформи, за модернизацията няма да имат сила : ако няма концепция за устройството на света, няма връзка с Висшия свят, с идеала, хората не знаят защо да живеят.
Едва ли трябва да се очаква единна концепция, която да устрои всички. Най-вероятно новата епоха ще се характеризира с лавинообразен ръст на различни модели и всеки от тях неизбежно ще се опира на предишните системи - дохристиянски, християнски и останалите религии, които естествено ще съществуват в единното символично поле на нашия етнос.
Има ли спасение за нашия егрегор, а от там - и за нас ? Има. Ако осъзнаем смисъла на преходния момент, ако успеем да насочим усилия не към миналото, към изворите на болестта, не към настоящето с неговите апокалиптични очаквания и разпадащите се връзки на всичко и всички, а към бъдещето. Това е и лекарството за егрегора. 
Импулсът, излизащ от недрата на търсещата душа на етноса ще даде началото на новата вълна на търсенията. Само тя може да даде шанс за обновление на етноса. И това ще стане спасение за егрегора на целия свят, тъй като засега няма реална антитеза на технократския модел. А този модел няма бъдеще ...

От интернет