вторник, 21 октомври 2014 г.

Окултният характер на ООН /1-ва част/

Много често се говори, че ОН са една организация в която са инфилтрирани множество окултисти и разпространители на т.нар. “Нова духовност” (New Аge). В своята книга “Заговорът на Водолея” преведена на български като “Съзаклятието Водолей” от Мерелин Фергасън, един от Ню-Ейдж изследователите отбелязва, че водещо влияние в духовното разбуждане е изиграл Пиер Тейар де Шарден. В същото време окултистът и добре известният медиум и специалист по “ченалинг” доктор Робърт Мюлер, който до неотдавна бе помощник генерален секретар в ОН, пише в една от своите книги “Тейар Де Шарден винаги е гледал на ОН като на прогресивна институция, намираща се в съзвучие с неговата философия Робърт Мюлер, “Желанието да бъдеш човек глобално изследване на човешките перспективи в епохата на преход”, изд. Миранана, 1983 г.Тейар де Шарден строго прилага монистка еволюционна философия при разглеждането на световната политическа ситуация и в този дух защитата, която прави на “Новата Духовност” го води неизбежно до визията за някакъв вид Единно световно правителство. В своята книга “Бъдещето на човека” Харпър – Роу, 1955 г. той пише “Въпреки, че все още не може ясно да се очертае формата, човечеството е на път да се разбуди за един пан-организиран свят”.
ОН от дълго време играят ролята на предвестници на тази “Нова Духовност”, както и на един бъдещ “Нов Световен Ред”, изграден върху древните окултни и франкмасонски принципи. Седем години след раждането на ОН бе публикувана книга от теософа и основател на Луцис Тръст, Алис Бейли, твърдяща че “Очевидният ръст на човешкия интелект явяващ се подготовка за т.нар. Ню-Ейдж, може да бъде видян в планирането на различните нации, както и в усилията на ОН да изградят световно правителство…от самото начало, три окултни фактори са оказвали влияние върху тези планове.” Алис Бейли, “Ученичество в новата епоха”, Луцис Прес, 1955 г.
Въпреки че тя не формулира ясно тези три окултни фактора, всъщност тя разкрива пред своите ученици, че “В ОН лежи кълнът и семето на великата международна интелектуална и медитативна група от мислещи и информирани мъже и жени в чиито ръце сега лежи съдбата на човечеството. Разбира се това образование е под контрола на множество наставници, чиито гледна точка представлява медитативен фокус на интуитивният или логически план ниво или равнище на света под чиято йерархическа дейност се намира всичко.”
В наши дни Луцис Тръст по-рано известен като Луцифер Тръст, под водачеството на Фостър и Алис Бейли, започва организирането на групи – т.нар. световни служители. Това е една официална неправителствена организация, създадена в рамките на ОН. Целта на тези групи е да извърши коопериране на света и подготовка за новата поява на Христос Една Земя, списание на Фондация Финдхорн, октомври-ноември 1986г., бр.6. Читателите би трябвало да знаят, че “новата поява на Христос” известна като концепция в нео-гностичната литература, не бива да бъде смесвано с библейската концепция за Второто идване на Христос, но се отнася към т.нар. направление за “Мировия Учител”, който се очаква да поведе човечеството към предстоящата златна епоха на Земята.
Езотеричната работа вътре в ОН съвсем не се ограничава само с подобни окултни групи. Главният акцент бива поставен върху работата на двамата Генерални Секретари на ОН Дак Хемършоуд 1953-1961 и Ю Тант 1961-1971, както и работата на помощник генералния секретар д-р Робърт Мюлер. В книгата, написана за да се направи известна философията на Тейар Де Шарден и издадена от Робърт Мюлер се казва, че “Дак Хемършоуд, рационалистично настроеният нордически икономист накрая се превръща в мистик. Той самият в края на своя живот подържа твърдението, че духовността се явява крайна цел в нашата земна съдба ”Желанието да бъдеш човек“ от Робърт Мюлер.
В случая читателят би могъл да се учуди за какъв вид духовност пледира Дак Хемършоуд. Може би за духовност от типа на Медитативна стая под ръководството на мистър Хемършоуд, представляваща нещо като олтар в сградата на ОН, посветен на бог комуто хората се кланят под най-различни имена в различни форми. ”Култът на всевиждащото око” от Р. К. Спенсър.
Ще си запазим правото по-нататък да проясним как това синкретично понятие се явява фундаментално за развитието на Новата Духовност, Новия Световен Ред и Възраждането на Окултният Милениум тук на земята. През 1973г. ген. секретар на ОН Ю Тант, който е в същото време мистик, създава организацията “Граждани на планетата” с помощта на Ню-Ейдж активиста Доналд Кис. И така това се явява друга неправителствена организация под покрива на ОН посветена на разпространението на Новия Гностицизъм. В последствие това ще прерасне в глобална организация, имаща за задача подготовката на идването на Новата Култура. Доналд Кис по-късно бива въвлечен в Ню-Ейдж общността Финдхорн от Шотландия. Става активен дописник в списание Една Земя. В началото на 1980г. той пише “Ню-Ейдж групите подготвят влизането във фокуса на новия единен свят. Те все повече узряват, за да бъдат способни да носят товара на човечеството…Разпространението на Ню-Ейдж ценностите се явява като основен ингредиент за успешното проявление на бъдещата организация.” Една Земя, Финдхорн Фондация бр.1, февруари-март 1980г.
В същата статия Доналд Кис поставя въпроса “В каква степен Ню-Ейдж енергиите и ценностите участват върху човешката сцена на 80-те години”.
А ето и отговорът му “Без съмнение това има огромно въздействие за целия свят, върху начина на управление, както и върху начина на живот.”
А сега нека поговорим за Новия Световен Ред и за настоящия президент на най-влиятелната страна на света, един от най-симпатичните представители на новия гностицизъм, който може да бъде забелязан в Белия Дом. Алберт Гор е изцяло в съзвучие с амбициите на Новата Духовност. От особено значение е и факта, че Хавиер Перес Де Куелер, генерален секретар на ОН в периода 1982-1992г станал известен с това, че е бил отвлечен от извънземни на 30 ноември 1989г. Индипендант, 02.01.1994г. Перес Де Куелер упорито отказва да говори за случилото се. Все пак в отговор на едно запитване от страна на принца на Лихтенщайн той не отрича, че това се е случило. Но дали се е случило или не това събитие това очевидно няма значение относно публичната му изява пред международните медии, целяща да подготви хората за идеята относно сътрудничеството между извънземните от една страна и световните политически лидери от друга.
Нека се завърнем в т.нар. “Стая за Медитация” под покрива на ОН. В главната квартира в Ню Йорк би могло да се забележат признаците на антихристова атмосфера в лицето на духовната философия, отдавна вече овладяла същата тази организация. Стаята с изграденият в нея олтар, стенописите на Пикасо, вероятно символизиращи изпразненото от съдържание сърце посредством безбройните изотерични религиозни култове. Човек не би се учудил когато разбере, че инструкторът по медитация в самата сграда на ОН е индиец, Шри Чинмой, който провежда два пъти седмично медитативни сеанси със служителите на сградата и чиято специалност са музикалните сеанси. Всеки един от гостите би могъл да получи специални инструкции по медитативна техника от самият Шри Чинмой.
Д-р Робърт Мюлер хвърля известна светлина върху взаимоотношенията между ОН и “Новата Духовност”. Той се опитва да имитира написването на библейската книга “Битие”, описвайки зараждащите се процеси в рамките на ОН. Подзаглавието “Новото Битие” ето какво се вижда написано “И Бог видя, че всички нации на земята, бели и черни, бедни и богати, от север до юг, от изток до запад, от всякакви верски системи бяха изпратили свои емисари във високата стъклена сграда това е сградата на главната квартира на ОН на брега на реката на изгряващото слънце върху остров Манхатън, да се срещнат заедно по между си, да мислят заедно и да се погрижат заедно за света и своите народи. И тогава Бог каза “Това е добро”. И това бе първия ден на новата епоха върху земята” Робърт Мюлер “Желанието да бъдеш човек”.
В друга своя книга “Решението да бъдеш”, д-р Мюлер вижда Ню-Ейдж философията като бързо утвърждаваща се. В един от пасажите от книгата се поставя главното ударение върху ОН “Реши се да отвориш очи към бог, към света, към всички твои братя и сестри, към твоя вътрешен аз, към потенциала на човешката раса, и тогава ти ще станеш светът…ти ще се превърнеш в безкрайност, ще станеш едно безкрайно божествено аз”. Робърт Мюлер “Решението да бъдеш”.
В средата на 80-те се забелязваше една повишена активност в рамките на ОН от страна на Новата Духовност. Това пролича в поредицата от начинания “Медитация за мир”, дни спонсорирани от ОН в които участват различни знаменитости в подножието на главната квартира в Ню Йорк. Първата медитация за мир бе наречена “Зов за мир за 1млн минути”, докато втората бе именована “Миг на световно коопериране”.
Въпреки че бяха прикрити от широката общественост тези илюзорни събрания бяха направлявани от цяла една плеяда международни изотерични организации, работещи в съзвучие с ОН, чиито аспирации и принципи на работа изцяло отговарят на изискванията на Новата Духовност. За да се проведат тези събития естествено в основата им стоеше групата от четирма окултисти. Първо, Джон Рандолф Прайс, автор на множество нео-гностични книги, основател на Фондация в Тексас. Други които участваха в тази вътрешна четворка бяха Барбара Маркс Хабърт, станала известна с книгата “Откровението книга за съзиданието”. Третият бе Дейвид Гершам от Ню Йорк и четвъртият Йозеф Голдън. Поне двама от изброените четирма са активни участници в медиумични сеанси с духове. И за да продължим очертаването на палитрата на това окултно събрание нека представим и различните му спонсори между които бяха поддръжниците на “Ново планетарно съзнание” Далай Лама, Джеймс Калахан, Йяхуди Менухин, Ричард Леки, Тери Лайт, Доктор Линус Полинг, Майка Тереза, Доктор Робърт Мюлер, композиторът Филип Глас, комедианта Дъдли Мур, актьора Бен Кинксли, Пол Маккартни, Булотър Скот, Световен Духовен Университет Брама Кумарис, Фондация Ганди, Институт за човешко единство, Граждани на планетата.
Една от главните причини, поради която ОН станаха средоточие на толкова организации и индивиди, обединени под флага на един свят на политическо антихристиянство и религиозна съзнателност, това бе факта, че ОН имат изградена широка мрежа от множество инфилтрирани легални и нелегални служители. Още повече, че по този начин се осъществяваше подготвителния стадии за въвеждането на Новия Световен Ред. Първоначалната работа на ОН бе да се подготви населението за идеята на единно световно управление. Ето защо ОН започнаха да играят тази роля на главен полицай върху планетата в периода на 80-те 90-те години.
Всичко това разбира се не означаваше, че ОН и Съвета за взаимопомощ в тях непременно ще бъдат в ролята на Световно правителство. Напротив, всичко това беше само предварителен стадии и ОН трябваше да бъдат като един предвестник. В този процес на обединяване множество допълнителни фактори бяха намесени, вкл. внимателно контролираната ерозия върху концепцията за националната идентичност и суверенитет. И в края на този внимателно режисиран процес “желязната завеса” трябваше да бъде смъкната под звуците на една оркестрирана пиеса в която играеха различни правителства в сянка. Нека отбележим, че падането на “желязната завеса” беше пряко свързано със серия от независими спонтанни народни революции, режисирани на базата на наивност у хората. Събитията понастоящем доказват, че политическите структури в бившия СССР, както и неговите сателити в лицето на Източна Германия, Полша, Унгария, Румъния, Чехословакия систематично биваха демонтирани от същата тази тайна власт, която ги бе първоначално изградила. Бившият президент на Съветския Съюз Михаил Горбачов и понастоящем президент на международния Зелен кръст бе инструктиран и грижливо подготвен от своя предшественик Юрий Андропов. И като едно генерално доказателство за определящото влияние на окултистите в ОН нека прочетем един доклад относно визитата на една група от сподвижници на Новата Духовност, наричащи себе си “работници за светлината”, пребиваващи във Виена и играещи ролята на постоянни медиуми, участници в т.нар. ченалинг. Групата е основен източник на послания, идващи от сеансите на ченалинг. Настоящата статия “Работници на светлината в ОН”, аргументирано показва какво представляват Стив Ротър и групата към ОН във Виена, занимаваща се с ченалинг, 20 май 1999 г. Стив и Барбара Ротър представят живо представяне на “ченалинг” на едно събрание на работници на светлината на ОН във Виена. Следва статия на журналист, описващ една изотерична група, занимаваща се с т.нар. високи вибрации на нашата планета, една от многото групи, претендиращи, че поддържат контакт с представители на вселената посредством т.нар. ченалинг. В статията се прокарват внушения за бъдещото устройство на нашата планета под флага на групата от служители на организацията на ОН.

от Алън Морисън

http://parallelreality-bg.com/statii/obsti/115-2011-01-28-15-29-40.html

Висшата математика на числата

Числата са неотменима част от нашия живот – съгласно закона на кармата, от обикновените хора до висшестоящите, всички живеят по закона на числата.
Ако вие сте късметлия и успеете да отгатнете числата от лотарията, то може да се превърнете в милионер. И обратното, ако сте неудачник, вие можете да загубите всичко при хазарт, в бизнеса или в акции.


В същото време, 7 се счита за щастливо число от повечето хора, а 13 – за нещастно. Християните знаят, че 666 е число на Дявола. В исляма 768 се счита за число на Бога, което носи късмет. Ако съберем тези числа (666 + 768), ще получим цифрата 1434; когато редуцираме това число – 1+4+3+4,ние получаваме 12 и 1+2= 3. Когато ги извадим едно от друго, получаваме 102, чиито редуциран резултат също е 3 ( 1+2 = 3).
С две думи: дали добавяме или изваждаме числото на Дявола от числото на Бога, ние винаги получаваме 3. То принадлежи на планетата Юпитер и поддържа всичко, което е свързано с духовността. Ако погледнем по-дълбоко, то всичко положително и отрицателно привлича енергията на висшето съзнание, за да разпространява доброто и злото в света.
Във Ведическата Номерология има 9 числа, които отговарят на 9 планети.
Слънце = 1; Луна = 2; Юпитер = 3; Раху = 4; Меркурий = 5;
Венера = 6; Кету = 7; Сатурн = 8; Марс = 9
И не е ли удивително това, че доколкото Слънцето символизира власт, то същото може да се каже и за числото 1. Огледайте се наоколо и вижте, вашите страсти и вашите преживявания са номер 1 в този свят. Състои ли се вашата цел в това да сте президент или проповедник или висшестоящ.
Числото на Луната е 2. Тя със своята двойнствена природа управлява нашите умове и не е ли удивително,че се променя всяка секунда.
Юпитер съответства на 3 и пак виждаме нещо неочаквано – в основата на религията стои числото 3. В Християнството има Светата Троица, съюзът на Отец, Син и Светия Дух в едно единно цяло – Бог. В Индуизма – Брахма, Вишну и Шива – Създател, Защитник и Разрушител. Даже символът АУМ е проявление на 3.
Числото 4 принадлежи на Раху. Раху е убиец и съответства на жестокостта.
Числото 5 принадлежи на Меркурий – планетата на интелекта.
Числото 6 е на Венера и поддържа любовта и красотата.
Числото 7 принадлежи на Кету. Характерът на Кету е тайнствен.
Числото 8 е с вибрацията на Сатурн, учителят и повелителят на тъмнината и смъртта.
Числото 9 е на Марс, властелинът на огъня, кръвта, кръвопролитията и войната.
От всички числа, тези на Луната и Меркурий играят най-значителната роля в нашия живот. Когато се пресекат, преминавайки през някой знак от Зодиака, за много хора настъпва безпокойство. Повечето проблеми с електрическите уреди настъпват, когато Меркурий се движи от изток на запад или се намира в неблагоприятна позиция в Зодиака и е съвсем справедливо, той да бъде обвинен и за авиокатастрофите.
Ако работниците от НАСА започнеха да използват висшата математика ( Астрологията), ние нямаше да загубим толкова много астронавти и космически кораби. Защо?
Луната отговаря за нашия разум, Меркурий – за интелекта,а какво е интелект – това е електрическия „превключвател” в нашия мозък, той е електронната схема в часовниците, компютрите или космическите кораби. Когато нашият разум ( Луна), и интелект ( Меркурий) са под влиянието на негативни сили, то няма да получим нищо, освен хаос.
Следващите данни ще ви убедят в това и ще докажат, че планетите и техните числа управляват живота ни.
11.09.2001, когато Америка бе нападната от терористи, имаме число 11 от деня, редуцирано е 2 ( 1+1), а общото число на деня е било 14 ( 1+1+9+2+1), редуцирано е 5 ( 1+4 = 5)
Както, навярно виждате, числата 2 (Луна) и 5 (Меркурий) са изиграли важна роля в събитията на 11 септември. Ето някои други данни, които удостоверяват правилността на нашите изводи: 11 Септември – 254 ден от годината, а 2+5+4 = 11. Кулите- близнаци, стоящи едно до друго много напомнят числото 11. Първият самолет, който се е врязъл в единия от небостъргачите бил с рейс номер 11. Ню Йорк е 11 щат, присъединил се към САЩ.
В този ден, на борда на самолета с рейс 11 имало 92-ма пътника (9+2=11). На борда на рейс 77 ( 7+7=14) имало 65-ма пътника ( 6+5=11). И ето един друг сензационен факт: когато Америка хвърлила атомната бомба над Хирушима в Япония, убивайки милиони хора, използваният бомбардировач бил В-29 ( буквата В=2 и когато съберем всички числа получаваме 2+2+9 = 13 и 1+3 = 4; 4 принадлежи на Раху и символизира жестокостта). Денят бил 8 август 1945, редуцирайки тези числа, ние получаваме
8+8+1+9+4+5 = 35, число,което събрано дава 8. 8 принадлежи на Сатурн, планетата, която се явява вибрацията на Смъртта. Изводът: смърт от жестокост.
Не е ли удивително, че Раху и Кету ( кармичните планети във Ведическата номерология и астрология) били в същото положение, както и на 11.09.2001 – Близнаци-Стрелец.
Позволете ми сега да измъкна килимчето из под краката ви и вашите логични мисли и да ви запозная,вас знаещите с рязката кармична математика на САЩ: 
Америка хвърля атомната бомба над Хирушима в Япония през 1945 г., която убива милиони мирни жители. Америка е подло жена на нападение през 2001. 2001 минус 1945 и се получава 56. Когато съберем 5+6, отново получаваме 11. 1+1 = 2.
Унищожението на талибаните и хвърлянето на атомната бомба, убийството на невинни хора, било лоша карма. Кармата – това е висшата математика. Универсалната банка от данни следи за кармичния баланс на всяка форма на живот в космоса. Ведическата астрология, номерология, френология, хиромантия, гадание и всички останали тайни науки са инструменти, които ни помагат да разшифрираме и да разберем тази висша математика.

http://www.med-i-center.com/blogini/entry/2516-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0

сряда, 8 октомври 2014 г.

Наследството на Бейкън

Един от най-важните мъже за цялата епоха на 16-17 век, бил розенкройцерът Франсис Бейкън. Влиянието му било колосално. Той бил Великият Учител на розенкройцерите в Англия, една голяма сила в създаването на масонството, „бащата” на съвременната наука и вероятният автор на шекспировите пиеси.

Той също така е бил член на тайно общество, наречено Орденът на Шлема, посветено на боготворенето на богинята на мъдростта – Атина Палада, която е била изобразявана като носеща шлем и държаща копие. Изследователи и други интересуващи се от темата като Менли Хол, известният масонски историк, са почти сигурни, че Бейкън е бил роден от една връзка между кралица Елизабет I, „девствената кралица” и любовникът й Робърт Дъдли, графът на Лестър. Бейкън бил отгледан от Николас и Ан Бейкън и щял да стане най-влиятелният мъж в държавата, открито и тайно, с титлата Виконт на Сейнт Албанс и ролята на Лорд Канцлер на Англия. Ако Бейкън е бил синът на кралица Елизабет, той е от една рептилоидна кръвна линия и това би обяснило бързото му издигане и превръщане в известен политик и знаменит член на тайни общества.

Франсис Бейкън се появил като един високо посветен в тайното познание по време на управлението на вероятната му майка Елизабет I и наследникът й Джеймс I, шотландският крал, който обединил английската и шотландската монархия, когато бил коронован през 1603 г, като първият крал на двете страни. Точно Бейкън и Робърт Флуд, Велик Учител от Ордена на Цион, били тези, които ръководили превода на версията на Библията на крал Джеймс, книга, която според едно проучване от 1881 г. съдържала поне 36 191 грешки в превода й. При положение че Бейкън бил изключително образован и интелигентен човек, не мога да повярвам, че е можело да се забърка такава каша от превода на Библията, в такъв мащаб, освен ако това не е било предвидено да бъде така. Бейкън също така премахнал двете книги на Макавеите от неговата версия, които били доста враждебно настроени към тайното общество, наречено Назаряни, една издънка на Братството по времето на мита за Исус. Бейкън бил също наречен „бащата” на съвременната наука – физическият свят е всичко, което съществува, която се фокусира само върху физическото ниво на съществуаване. Защо Бейкън би подкрепял подобна версия на „наука”, когато той бил един напреднал посветен в тайното познание и е знаел истината? Тук има нещо сериозно сбъркано, особено когато се вземе под предвид, че други „бащи” на съвременната наука като Исак Нютон и Робърт Бойл също са били напреднали посветени като Велики Учители на Ордена на Цион.Тук имаме Бейкън, водещ посветен в тайното познание, замесен чрeз розенкройцерите и други мрежи, разделящ християнската църква и пишещ за християнската Библия и създаването на съвременната „наука”, която предизвиквала много от коренните основи на християнството. Той настройвал две страни една срещу друга, за да създаде среда, в която един друг неспоменат план да може да процъфти. Този период със сигурност създал класическата система за контрол – разделяй и владей. Масово клане избухнало в Европа в католико-протестанските войни, (десетилетия по-рано, Мартин Лутер - „бащата на Протестанството” - бил продукт на немските тайни общества, като също бил и розенкройцер) докато в същото време и двете вероизповедания били предизвиквани от появяващата се „научна догма”.

Може да е бил Бейкън, който предал някое от тайното познание „за онези, които имат уши” чрез шифъри и символизъм в произведенията, наречени шекспировите пиеси. Бейкън, подобно на авторите на Стария и Новия завет, както и на историите за „Граала на крал Артур”, е бил високо посветен в тайните мистерии, предаващи чрез кодове и скрити значения. Менли П. Хол казва, че Бейкън е посочил, че е бил истинският автор на една поредица от кодове. Неговото езотерично число е 33 и на една страница в първата част на шекспировата пиеса „Хенри IV”, името „Франсис” се появява 33 пъти. Бейкън също използвал водни знаци върху хартия, за да предаде неговите символи, както са правели розенкройцерите и тайните общества. Тези символи включвали розата и кръста и връзки грозде – във виното, кръвните линии. Бейкън също използвал Таро-символизъм в кодовете си, включително числата 21, 56 и 78, които са свързани с разделенията на тестето карти Таро.В едно шекспирово фолио от 1623 г. (книга с размер на половин печатарски лист), християнското име на Бейкън се появява 21 пъти на страница 56. Терминът Рота Мунди често се появява в ранните манифести на братството на Кръста и Розата. Подредете буквите в Рота и ще получите Таро, древното име на картите Таро. Шекспир е известен като Бардът (Bard – на английски значи поет, певец). Бард е бил един друидски посветен в тайното познание и точният оксфордски речник ми казва, че има още едно значение на думата „bard” – „парченце бекон, поставено върху месо преди да бъде опечено”. (Бейкън на английски – bacon значи бекон на български). Известният Театър Глоуб в Лондон, където са се играли пиесите, е бил построен според принципите на свещената геометрия и последната „шекспирова” пиеса, „Templest” включвала много розенкройцерски концепции. Възможно е също толкова, „шекспировите” пиеси да са били написани от друг посветен в обществото на кралица Елизабет I – Едуард Де Вер, 17-ят граф на Оксфорд, който също много е oтговарял на това, а някои вярват, че е отговарял да е писал „шекспировите” пиеси дори повече от Бейкън.

Идеята, че световноизвестните пиеси са били написани от един неграмотен местен от Стратфорд на Ейвън, наречен Уилям Шекспир е очевидно абсурдна и подобно на толкова много приеманата „истина” за много неща, не може да издържи на най-елементарното проучване. Шекспир – „Бардът” израснал в Стратфорд, едно градче, неспособно да има училище, което да предаде такава степен на знание. Родителите му били неграмотни и той тотално пренебрегвал ученето. Въпреки това пиесите му са били писани от някой с огромно познание за света, което само може да бъде събрано от един невероятен брой книги в много области и лично преживяване чрез пътуване. Шекспир не е разполагал с такава библиотека, не че не можел да я използва, ако я е имал още повече, че се знае за него, че никога не е напускал страната. Бейкън е имал такава библиотека и е пътувал надлъж и нашир до много от местата, изобразявани в пиесите. Откъде Шекспир е добил владеенето на френски, италиански испански, датски, класически латински и гръцки? Отговор – той е нямал това познание. Бен Джонсън, близък приятел на Шекспир казал, че „Бардът” разбирал: „малко латински и още по-малко гръцки!” Но Бейкън и Де Вер са изучавали тези езици. За дъщерята на Шекспир – Джудит се е знаело, че е неграмотна и че дори не е могла да си напише името на 27 годишна възраст. Наистина не се връзва, че човек, който писал толкова красиво и сладкодумно би имал дъщеря, която не може да си напише името като подпис. Съществуват само 6 познати примера за собствения почерк на Шекспир, всичките са подписи и 3 от тези 6 са върху завещанието му. Те разкриват човек, незапознат с перото и ръка, която вероятно е била направлявана от друг човек. Завещанието му включвало второто му най-добро легло и едно широка сребърна, с външен блясък купа, но нищо каквото и да било, което да твърди, че той е написал или е бил собственик на дори един литературен труд! Също така не съществува нито един автентичен портрет на Шекспир. Различията в изобразяването му от различни художници, потвърждават, че никой нямал никаква идея за това как е изглеждал Шекспир. Въпреки това силата да се програмира и да се приема официалното обяснение привлича милиони хора от цял свят да посетят Стратфорд, за да видят дома на човека, който не е написал шекспировите пиеси! Това е само един малък пример за това как официалната измислена приказка, наречена „историята”, е използвана за да контролира сегашното поведение и възприемане на нещата. Какво друго не е вярно в официалната история? На практика всичко е невярно в нея. Зад шекспировите пиеси е стояла скритата ръка, стояща зад огромната част от значителните исторически събития – мрежите на Браството. И нищо не резюмира по-добре нагласата на тази група от думите които е написал Бейкън/Де Вер за вещиците в неговата пиеса „Макбет”: „Честното и справедливото е долното и безчестното и долното и безчестното е честното и справедливото”.Превод от книгата на - Дейвид Айк – „Най-голямата тайна

http://parallelreality-bg.com/statii/obsti/70-2011-01-23-12-47-35.html

сряда, 1 октомври 2014 г.

Времето може да се върне

Времето е било най-сложният и малко изучаван научен проблем от древни времена.

Преди 12 години американски и британски учени, които провеждали изследвания в Антарктика направили сензационно откритие. Американският физик Mariann McLein забелязал въртяща се сива мъгла в небето близо до полюса на 27 Януари, която учените в началото сметнали за обикновена буря. Въпреки това сивата мъгла не промяняла формата си и не се движела в интервала от време.Изследователите решили да разследват феномена и изпратили метерологичен балон с апаратура способна да регистрира скоростта на вятъра , температурата на въздуха и влагата. Балонът обаче се издигнал нагоре и внезапно изчезнал.

След известно време изследователите успели да върнат балона на земята с помощта на въже, което било закачено за него предварително.Те били невероятно изненадани да видят че хронометърът, който бил нагласен показвал датата 27 януари 1965г. – същият ден но 30 години по-рано. Експериментът бил повторен няколко пъти след като изследователите се уверили че оборудването е в отлично състояние. Но всеки път когато се връщал часовникът на балона показвал минало време. Феноменът бил наречен „времевата порта” и бил докладван на Белия Дом.

Днес феноменът продъжава да се изследва . Предполага се че въртящият се кратер над Южния Полюс е тунел който позволява да се проникне в други времена.Нещо повече – стартирани са програми за пращане на хора в други времена. ЦРУ и ФБР се борят за надмощие и контрол над проекта, който може да промени хода на историята.Не е ясно обаче дали властите ще одобрят експеримента.

Известният руски учен Nikolay Kozyrev е провел експеримент, за да докаже че движението от бъдещето към миналото е възможно.Той конкретизирал своите възгледи с хипотезите за внезапно информационно разпространение през физическите характеристики на времето.Nikolay Kozyrev дори предположил че „времето може да изпълнява работа и да произвежда енергия”. Американски физик теорист пък достигнал до заключението, че времето е съществувало преди съществуването на света.

Знае се че всеки от нас чувства различно времевия поток при различни обстоятелства. Веднъж светкавица поразила алпинист – по-късно човекът разказъл как светкавицата влязла в неговата ръка , бавно продължила през нея , разделила кожата от тъканите и овъглила неговите клетки.Той се почувствал сякаш има хиляди игли на таралеж под кожата си.

Руският изследовател на аномални феномени, философ и автор на много книги Gennady Belimov публикува своята статия под заглавието: „ Машината на Времето: Първо Забързайте” във вестника „ На върха на невъзможното”.Той описва уникални експерименти извършени от група ентусиасти и водени от Vadim Chernobrov, човекът, който започнал да създава времеви машини – устройства с електромагнитно изпомпване през 1987г. Днес групата ентусиасти могат да забавят или да забързат хода на времето използвайки специално въздействие на магнетичното поле. Най-голямото забавяне на времето било 1,5 секунди за 1 час работа на оборудването в лаборатория.

През август 2001г. нов модел машина на времето предназначена за хора била изпробвана във района на Волгоград - Русия.Въпреки че работела само на батерии за кола и била с малък капацитет машината успяла да промени времето с 3% - промяната била регистрирана със симетрични кристални осцилатори.

Отначало изследователите прекарали 5,10 и 20 минути в работещата машина, а най- продължителното стоене било 30 минути. Vadim Chernobrov споделил че хората се почувствали сякаш са се придвижили към друг свят- те почувствали живота тук и „там” едновременно като че ли пространството се разгъва. „Аз не мога да дефинирам невероятните усещания които преживяхме в тези моменти”.

Нито пък телевизонните или радио компании съобщили за този невероятен факт. Gennady Belimov казва , че руският президент не е бил уведомен за експеримента. Въпреки това той споделя , че още при Сталин е имало Изследователски институт за Паралеления Свят.Резултати от експериментите извършени от академиците Kurchatov и Ioffe сега могат да бъдат намерени в архивите.През 1952г. ръководителя на съветската тайна полиция Лаврентий Берия инициирал дело срещу изследователи участващи в експериментите и като резултат 18 професори били екзекутирани чрез разстрел а 59 кандидати за доктор или доктори по физични науки били пратени в лагери.Институтът подновил своята дейност при Хрусчов.Но експерименталните съоръжения заедно с 8 водещи изследователи изчезнали през 1961г. и всички сгради затворили с изключение на една в която се провеждат експерименти, когато вече те са били провалени.След това политическото бюро на комунистическата партия и Съвета на министрите решават да прекратят изследванията на Института за неопределен период.

Програмата била подновена през 1987г. когато Института вече функционирал на територията на Съвесткият Съюз. На 30 август 1989г. настъпила трагедия. Невероятно силна експлозия озвучила клона на института на островите Anjou. Експлозията унищожила не само експерименталния модул от 780 тона , но също и самия архипелаг, който покривал 2 квадратни километра местност. Според една от версиите за трагедията модулът заедно с трима експериментатори се сблъскали с огромен обект , вероятно астероид , в паралелен свят или по пътя за паралелния свят - губейки своята двигателна система модула вероятно е останал в паралелния свят.

Последният запис от рамките на експеримента който се пази в архивите на Института казва: „Ние умираме но продължаваме да извършваме експеримента . Много е тъмно тук; ние виждаме всички предмети двойно, нашите ръце и крака са прозрачни , можем да видим вените и костите през нашата кожа. Запасите от кислород ще стигнат за 43 часа, животоподдържащите системи са сериозно повредени. Поздрави до нашите семейства и приятели!” После трансмисията внезапно спряла.

http://parallelreality-bg.com/statii/alternativa/77-2011-01-23-13-12-36.html

Пътят на Висшия Аз в Галактическата Игра /2-ра част/

Съществува някакъв вид „състезание“ или „надпревара“ между нас и така наречените 4D-контрольори. Все пак ситуацията, която се описва представлява една игра. От нашето собствено ниво и това, което е малко над нас (но все пак говорим за ниво, което е под това на което самият Висш Аз оперира) това състезание не се разбира много добре. Контрольорите имат нужда да ни държат в незавидно от тяхна гледна точка положение и дори да прихващат нашата връзка с Висшия ни Аз. От друга страна ние трябва да използваме всички възможни средства и умения, за да се доберем до даровете, които Висшия ни Аз може да ни предложи.

От гледна точка на нивото на Висшия Аз може да се разсъждава, че Играта е свършила още в момента на нейното започване. Нашата група печели, защото е избрала доста по-добрия метод. Нейният път е доста болезнен, но красив по един особен начин, който е отвъд всякакво сравнение.

Това обаче е само един от начините чрез които може да се гледа на ситуацията – тази на перспективата на самият Висш Аз. От друга гледна точка изходът на Играта е непредвидим и нашата ситуация е отчайваща. Незнаейки кое от двете е вярното прави развръзката доста трогателна.

Във всеки случай на нашето си 3D-ниво Играта продължава. От нашето земно ниво ние виждаме един свят изправен пред хаос и изпълнен с битки за власт и войни.

На своето си ниво контрольорите са заети с още по-масивни битки помежду си от междузвезден мащаб и вероятно и дори такъв отвъд нашата галактика. Нашата планета Земя играе много важна роля в тези техни битки и сега след като цивилизацията ни има вече развита социална и индустриална структура, взаимодействието навлиза в нова фаза.

Много източници споменават че наближава някакъв вид критична точка. Събитието може да бъде свързано с планетата ни, но може да е дори нещо от още по-голям мащаб. То може да донесе хаос на всяко едно ниво – от природата до човешкото общество. От друга страна то може същевременно и да пречупи желязната хватка над човечеството, сривайки системите, които биват налагани тук от хилядолетия. Контрольорите знаят за това и са запознати с вероятността хората да се възползват от възможността и да завършат дългата си одисея в 3D-пленничество.

Контрольорите се опитват да пречупят волята и духа на хората проектирайки образи на разруха и унищожение. По тази причина, вие читателите бихте се справили добре, ако не допуснете да бъдете завладени от подобни описания на разруха и хаос. Трябва да можете да мислите ясно и да взимате самостоятелни решения. Да търсите помощ или спасение от извънземни определено не е пример за суверенно решение.

В такъв момент на нестабилност е възможно да се появят някои типични особености, които са присъщи на контролиращите йерархии. Един такъв пример би могъл да бъде свързан с това земната военна йерархия да се опита да се възползва от ситуацията и от новопридобитите технологии и да изтръгне контрола от собствените си „надзиратели“ превръщайки Земята в суверенна военна сила, която да има тежест дори на галактическо ниво. Те си мечтаят и дори вярват, че могат да свалят от власт собствените си контрольори, които обаче са инфилтрирали умовете им. Един такъв опит ще добави допълнителни нотки към цялостната картина на хаос.

Горното описание на ситуацията е просто една схема. Това е една силно опростена рамка, но вътре в нейните граници реалността изобщо не е толкова проста, както логично можете да предположите.

За да се даде някакъв що-годе адекватен пример как стоят нещата може да си представите „телефонния указател на ООН“. Дали съществува такава книга или не изобщо не е важно. Това което е важно е да си представите всички организации и всички нации на Земята, които са отбелязани в този указател.

След това си представете един справочник от всички телефонни указатели на ООН издадени през цялата история на организацията – от нейното създаване до това в което ще се превърне в бъдеще. Допълнително си представете че всички „членове“ на ООН имат този справочник на разположение и могат да се обадят на всеки един номер независимо в миналото или бъдещето и да планират различни действия с всеки един субект кореспондиращ на номера.

Сега позволете на вашето въображение да види безбройните паралелни вселени с техните собствени варианти на ООН и направете от всичко това един супер справочник с „телефонни номера“. Предвид всичко казано дотук, как бихте могли да приведете всичко това в една проста схема? Дори да се опитате, след това ще бъдете залети от много въпроси от сорта на: „Каква е историята на съзнанията които са населили създадените раси? Вярно ли е, че човешкото преживяване на Земята е „отвъд всякакво сравнение“? Дали „Правилата на Играта“ са точно както са описани или пък са по-различни и дали самата Игра е по-различна? А дали изобщо съществува „Игра“?

Скъпи читателю, не мога да ви дам отговор на тези въпроси, а и никой друг не може да ви го даде, поради факта, че вие няма да знаете дали да повярвате на това което ви се казва. Освен разбира се, ако не го възприемете само защото ви го казва някой „авторитет“. Докато приемате всичко наготово от „авторитети“ няма шанс да напреднете в своето развитие. Така че би следвало да направите свое собствено проучване и да проверите всичко във вас самите. (Но вие вече знаете това.)P. S.
Тази статия има за цел да ви даде възможност да видите евентуални нови хоризонти. Нашето съзнание е проекция на Висшия ни Аз – величествено същество с мисия. Може би бихте осъзнали: „Чакай малко! Това съм Аз. Защо досега не съм го знаел?“ Защото част от Играта е да забравите и след това да се стремите с всички сили да си върнете това, което не си спомняте и в този си стремеж и път да израснете отвъд това, което сте били преди.
Вие сте създатели на всичко, дори и на тези, които биха ви заловили и поставили в плен – защото това е вашият собствен „сън“. Кое ви прави толкова специални, за да можете да „сънувате“ всички останали? Отговорът на този въпрос е, че всяко едно съзнание създава цялата вселена. Как това би се получило без да се генерират конфликти и парадокси? Всяко квантово събитие е съзнателно и същевременно има място за всяко едно събитие да бъде единствено във вселената. Всяко едно квантово събитие създава вселената от „квантовия вектор на състоянието“, което се явява пълния набор от квантови числа характерни за системата.
Вашият живот е един низ от квантови събития, които са изцяло ваши. Това ви прави създател – поне в равнината на вашите съзнателни животи. По този начин можете да се изявявате едновременно като създател на всичко в рамките на вашия собствен обсег и същевременно като актьор в „сънищата“ на всички останали.От Джери Зейтлин
Превод: Alien

http://parallelreality-bg.com/statii/ezoterika/480-2013-11-14-15-21-44.html