четвъртък, 9 май 2013 г.

Фабриката за деца - Education Mind Control.

Според много средностатистически изследвания, човек усвоява около 5% от информацията, която получава в резултат на средното и висшето образование. Всеки механизъм работещ с такъв капацитет на полезно действие отдавна би бил признат за негоден. Фабриката за послушни специалисти, каквото представлява съвременната образователна система, обаче продължава да работи. Това наистина е фабрика със строги планове за обучение за няколко години, разписание по месеци, седмици и дни. Дори всеки учебен ден е разпределен на няколко урока по съвсем различни дисциплини, като че ли човек е телевизор, който е в състояние да превключва от програма на програма. Предполага се ,че випускниците като краен продукт на тази фабрика, чиято суровина се явяват малките деца, трябва да отговарят на два параметра. Да овладеят набор от информация определен от училищната програма и да разберат устройството на социалното общество, за да могат по-лесно да се впишат в него. Независимо от постоянния контрол на качеството и многото тестове и изпити, които учениците преминават по време на обучение, фабриката за послушни специалисти явно не изпълнява задачите си. Резултатите от многобройните анкети проведени сред учениците говорят за незнание на елементарни факти от историята и културата. За тях най-важна се явява дипломата за образование и “необходимите” връзки. Знанията и интелектът са 1% от необходимите условия, за да стане човек успял. В Япония учителите са задължени да преминават курс по самоотбрана. В Англия наемат затворнически надзиратели за охрана, а в много страни на децата се дава Риталин - силен транквилизатор, без който нито учителите, нито родителите могат да се справят с тях. Всичко това е резултат от “промишления” подход властващ във възпитанието и образованието през последните 200 години. Но този подход е изкуствен и природата на детето се бунтува и въстава срещу него. Човек трябва да се възпитава и расте. Не да се “стругова” и да му се придава определена форма, а да се създават условия за свободнао творческо развитие. Свободата не означава избор на развлечения след училище, а съвместно търсене с учителя на форма за учене. Детето трябва да учи това, което му е интересно. Тогава то по-бързо усвоява материала, по- лесно вниква и се ориентира. Задача на учителя е да го заинтересова така, че двигател да бъде детското любопитство - заложена от природата познавателна програма, която се включва чрез емоции и учене като в игра. З а съжаление “промишленият” подход бързо убива творческото начало, без което интересът към науката се превръща в успешно вземане на изпити. Известно е, че децата бързо възприемат лошите привички, нравоученията на възрастните преминават покрай ушите им. Възрастните говорят за честност и доброта, но децата виждат, че преуспяват хора със съвсем други качестава. Учителите не са искрени, а децата безпогрешно усещат фалша и разбират какъв е човек, а не какво говори. Загубвайки доверието на ученика, учителят губи и влиянието си върху него . Връстниците имат по-голямо влияние върху съучениците си. Затова е добре да провеждат уроци, а не да учат другите на лоши неща . Не е необходимо да има изпити, проверки, оценки, да се създава атмосфера на нервност и съперничество. Всеки учител знае колко са научени учениците му. Вместо да се забранява на учениците да подсказват, по-добре е това да се поощрява. Не трябва децата да се делят на успяващи и изоставащи. Атмосферата на дружба е много по-важна от успеха. Човек, който завършва училище в нашето напрегнато време, трябва да има открито, доброжелателно общуване. Трябва да може да създава връзки с другите хора, да разбира себе си и да преценява своите и чуждите интереси. На това трябва да се учи в своето детско общество и за това трябва да има сборни групи по възраст. Не трябва детето да се праща в училище от което се страхува и ненавижда. От това го очаква само отвращение kъм образователната система, лоши навици, психически травми и промяна в нагласата. В същото време спокойната и доброжелателна атмосфера на приятелство и уважение към ученика са най-добрите гаранции за добро образование. 
 http://forum.xnetbg.com/index.php/topic,11269.0.html

Дори да излекуваш болестта на другия, не можеш да спасиш съдбата му

 д-р Ван Циенцюн
Много хора често се обръщат с въпроси, свързани с проблеми в семейството, работата, отношенията с хората. Как да се справят с неразбиращите ги родители, с колегите, с буйните, непослушни деца... Случва се човек да се оплаква от възрастната си майка, която постоянно "се намесвала в личния живот" и "командвала", или пък от "лоши" съпрузи и партньори, от глезени или изнервени деца. Отчаяни от проблемите си, хората отиват да търсят помощ отвън - от някой приятел, лекар, светец или дори от съдия. Свикнали са да се осланят на другите, без да се замислят обективно за причините, които пораждат тези проблеми.
Реално погледнато, отношенията между хората са толкова сложни и фини, че дори и най-добрият съдия и лекар не може да ги разреши напълно. Всъщност не някой друг, а самите хора трябва да съумеят да се справят с проблемите си.
"Дори да излекуваш болестта на другия, не можеш да спасиш съдбата му", казват древните мъдреци. Лекарят може да помогне на болния да се възстанови от болестта в момента, но не може съществено да промени съдбата му.
Въпреки, че един лекар, мъдър учител или добър приятел може да дадат тласък към промяна на съдбата и живота, човек сам трябва активно да се заеме със себе си. Колкото и да му се говори, колкото и книги да изчете, ако той практически не се занимава със своето здраве и развитие, той няма да постигне истински напредък и не ще може да подобри живота си. Затова тайната на здравето и хармоничното развитие се състои в цялостно мислене, обективно отношение и спазване на природните принципи и чрез активно практикуване на методи за поддържане на здраве и набиране на положителна енергия, които ще разширят мисленето му и ще стимулират духовното му усъвършенствуване.
Причината за влошените връзки с другите се крие най-вече в недостатъчното разбиране на естествения порядък в отношенията между хората и липсата на познания за природните закони. За съжаление, много хора са свикнали да разглеждат нещата от своя си ъгъл и от собствените си интереси и предпочитания. Не винаги обаче те отговарят на обективните принципи в природата.
Връзките в семейството, между приятелите, в работата и обществото се подчиняват на естествен порядък, при който всеки заема своето място. Младите трябва да уважават по-възрастните, а те от своя страна да се грижат за здравословното развитие на по-младите. Когато всички взаимно си помагат и мислят не само за собствените си нужди, но и за тези и на останалите хора, животът ще върви много по-леко.
Достатъчно е да се погледне на нещата цялостно и да се обхване въпроса от всичките му страни, и ще се намери правилния подход за разрешаването на въпросите. Когато имат цялостно мислене, хората ще разберат от къде идва проблема в отношенията - дали е плод на неправилно възпитание, на принципни различия в мисленето, или е просто поради субективност и лични, егоцентрични интереси.
От друга страна, като знае колко лесно може да пилее жизнената си енергия при силни емоции и дисхармонични отношения с околния свят, човек съответно ще се стреми към по-широк поглед към нещата и по-уравновесено и спокойно отношение с другите.

Рептилиански тайни : Ликантропия и управление

Ликантропия - аспект на окултизма или психическо състояние на човека (Pithecanthropus), когато той се смята за върколак . При това той може да не промени своята физическа форма, но е също толкова опасен, подобно на истински върколак.
Аз просто искам да навляза в част от информацията, до която стигнах и която може да обясни добре ликантропията и още много други неща.

Говорих днес с Брайън Дeсбъро, моят приятел учен в Калифорния, и ние обсъдихме едноатомното злато. То съществува под формата на бял прах и има двуизмерна атомна структура (един или два атома, свързани един с друг), докато нормалното злато е с триизмерна структура (десет или повече атоми, свързани заедно).

Без да навлизам във всички научни подробности, когато поемете едноатомното злато през устата или чрез инжектиране, то увеличава притока на етер, с което се увеличават възможностите на нервната система в десетки хиляди пъти.

Това дава възможност на човек да се справи с фантастични количества информация като суперкомпютър и когато той е погълнал достатъчно мoнозлато , то би му позволило съзнателно да се движи през други измерения и ликантропията, защото изведнъж мозъка се активира, чрез отваряне на тези обширни територии, които не се използват днес по света. Това възстановява мозъчните клетки, така че те всички отново започват да комуникират една с друга.

Допълнителнo ако поемете достатъчно от това едноатомнo злато, физическото ви тяло става светлинно, аз казвам така, обяснявайки древните послания за боговете влечуги и децата на боговете, които "светели като слънце." Едноатомното злато може да бъде направено от нормално злато и може да бъде получено от специфичен минерален вид , който се намира в места като Аризона в САЩ. Това според мен е истинското значение за позовавания на злато и златни мини в шумерските плочи, а не буквалния минен добив на злато , освен ако не е направено, за да се създаде едноатомното разнообразие.

Тази субстанция е давала и дава на рептилите изумителни способности да обработват информацията и ликантропията поради неустойчивите количества енергия, които те могат да поддържат и да обработят. Сигурен съм, че в старите времена египтяните, шумерите, вавилонците, финикийците, и т.н. използват едноатомното злато, или по-точно - то ги прави управляващ елит, което им дава психичния потенциал, който е забранен за останалото население.

Същото е и днес. Това е една от големите тайни, съхранени в рамките на Тайните Школи и изтекла в по-горните нива на съвременна мрежа на тайните общества. Едноатомното злато също така има невероятни лечебни свойства, които се състоят в това, че то възстановява клетките, като им дава възможност да се изпълват с феноменални количества светлинна енергия, като по този начин разсейват блокажите и дисбаланса, който ние наричаме болест или заболяване.

Превод от sunhome.ru