неделя, 15 юли 2018 г.

Думите СА Камъни

Казана Дума - хвърлен Камък

Езическите Вярвания,народните Вярвания и Силата на Думите

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Българо-Тракийска Кабала

Опознай Езика на Народа,и ще опознаеш Народа.
Какъвто е Народът,такъв е Езикът му.Какъвто е Езикът,такъв е Народът.Нашият Народ,ние имаме такава Пословица: Казана Дума - хвърлен Камък.

Истинското и Тълкуване е,че казаните Думи могат да нараняват и убиват толкова ефективно,както и хвърлените Камъни.

Това е така.
Тази Пословица трябва да се разбира съвсем буквално.

Думите СА Камъни.

Нашата Дума Език - Езика на който приказват,пишат Хората,произхожда от древноруска Дума,която пък е с Корени в още по-древен Език,и значи буквално Камък.

Является суф. производным от еzyк, подобным др.-русскому камык «камень», hizva.

Затова,когато приказваме,все едно,че хвърляме Камъни в Пространството.
Камъни,които са съвсем реални за Световното Матеренерхийно Поле.Камъните,Словата с които се изгражда,гради,захранва и действа това Поле.

Всяка Дума,всяко Слово безпогрешно стига до Предназначението си.

Тази Сила принадлежи само на Народите,които означават Речта и Писмеността си точно с Думата Език.Езикът като анатомичен Орган,и Езикът като Реч и Писменост.
Другите Езици,в които се използва друг Термин за Смисъла на Думата и Понятието Език,изразяват се с две различни Думи анатомичния Език и Писмеността,я нямат тази Сила.
---

Обикновено под Езически Вярвания,и Езичници,се разбират всички Вярвания на Народите преди Християнството(и така нататък,тоест официалните Религии),и всички Народи,които държат на Езическите си Вярвания.

Под Светлината на това Значение на Думата Език,се разбира защо са почитани Камъните в повечето Езически Вярвания,а във всички Езически Вярвания се почита Природата като Цяло.

И не само това,което сега се разбира под Думата Природа.А Природата разбирана в Смисъла на Природата,Естеството,Същността на Нещата,Същността на целия видим и невидим Свят.
---

Думата Език на древнославянски има още едно Значение - Народ.Езически Вярвания значи буквално Народни Вярвания.

Неслучайно Думата за Език и Народ е една и съща.Какъвто е Народът - такъв е и Езикът му.Какъвто е Езикът - такъв е и Народът.

Опознай Езика на един Народ,Езика на един Етнос,Езика на една Общност,и ще разбереш Същността на Етноса,Общността и Народа.

---

Нашият Народ е силен като Камък,чийто Език е като Камък,чието Слово е силно като Камък,и чиито казани Думи са буквално хвърлени Камъни.

С налагането на Християнството постоянно се е пробвало тези Вярвания да бъдат премахнати,пробвало се е да бъдат демонизирани,отречени,и забравени.Навсякъде по Света,където е стъпил така нареченият „мисионерски Крак",първата им Работа е била насилствено да се пробват да премахнат Вярванията на Народа,който живее по тези Земи.

Основният Мотив за тези Вандализми е Страхът.Подсъзнателен,и напълно осъзнат Страх от Силата на тези Езически Вярвания.Страх от Истинността и Могъществото на тези Вярвания.


Но както виждаме,Езическите Вярвания са оцелели.Възродиха се,и са по-силни от всякога.Това е Завръщане към истинските Извори на Вярванията на Народа.

Това е сериозен Признак за Липса на Доверие и Вяра в официалните Религии.Залезът на Религиите и Църквите,които сами докараха Положението дотам,че Хората загубиха Доверие в някои от тях.

Езическите Вярвания са оцелели,и се възродиха точно защото са Езически,Народни,Вечни като Камъните.

Пробването да се премахне Езичеството са все едно Пробвания да се унищожат всички Камъни по цялата Земя,и всчки Народи по цялата Земя,тоест - невъзможна така наречена „Мисия".
---

Има голяма Доза Ирония във факта,че самите стари Храмове на Религиите са строени с Камъни.

Ирония е,защото те са се ръководели точно от това мистично езическо Разбиране за Силата на Камъните.
Защото и Келтите навремето,когато казвали „Отивам при Храма" буквално казвали,че отиват при Камъка. Храм и Камък са били една и съща Дума.

Камък и Език в западните Писмености като инглиш да речем са съвсем различни Думи.В тези Писмености Казаните Думи нямат Силата на хвърления Камък.А Камъните нямат Силата на Думите,на Словото,на Народа.
---

Думите Езичник и Езически Вярвания имат още един по-дълбок,и по-могъщ Смисъл.

Но този Смисъл важи само за Народите,в които Думите Език,Камък и Народ са едно и също.Като нашия и руския Народи.

Вяра в Силата на Езика,в Силата на Думите,в Силата на Словото,в Силата на неписаното Слово,в Силата на изказаното Слово,в Силата на писаното Слово.Притежаващо Силата на Камъните.Вярвания,и Знания предавани на Поколенията и Потомците чрез Езика,чрез Словото.

Езическите Вярвания затова са и Езически.При тези Вярвания няма нужда от писани религиозни Книги.Всички Слова,всички Думи се разпространяват,съхраняват в Етера,в Ефира,в Световното Матеренерхийно Поле и въздействат чрез него.За тях няма Прегради,няма Ограничения,няма Нищо,което да може да им устои,или да ги спре.
---

Следващите Поколения,дори и никога да не са чували,или чели Разкази на Предците си за Вярванията,Знанията,Природата на Нещата,получават Знанието за всичко директно от това Световно Матеренерхийно Поле.

Затова и нашата Пословица се разбира съвсем буквално:

Казана Дума - Хвърлен Камък.

Силата на Словото,Силата на Езика,Силата на Камъните Е в нашите Народи.

http://fatima-bg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=8