сряда, 27 юли 2016 г.

Научно изследване възприема нереалистична позиция относно извънземния контакт

В последно време се забелязва нарастващ интерес на световните медии и в частност в-к Guardian към дебата относно вероятните ползи и вреди от евентуален контакт с напреднали извънземни цивилизации.
Кулминацията на този интерес се прояви в едно научно изследване в юно-юлското издание на Acta Astronautica.
Озаглавено като „Дали контактът с извънземни ще бъде в полза или във вреда на човечеството? Анализ на сценариите, това изследване се занимава с известен брой сценарии засягащи извънземен контакт.


То възприема парадигмата на SETI, че интелигентния извънземен живот „все още“ не е открит и че научните модалности като радиовълните са сред най-правдоподобните начини да се установи комуникация.
Изследването се занимава и с Парадокса на Ферми, при който Енрико Ферми установява, че извънземния живот би следвало да е в изобилие в нашата галактика, но същевременно си задава въпроса „къде са те“?
Отговорите на Парадокса на Ферми от авторите на изследването са сведени до три възможни сценария.
При последният сценарий става въпрос за така наречената „хипотеза за зоологическата градина“, при която извънземните може би ни изучават от дистанция или в режим на невидимост, което напомня за принципа за ненамеса популяризиран от сериала Star Trek и познат като Основната (първата) Директива.
Те обясняват:

Извънземните третират Земята като резерват, който може да се наблюдава, но не и напълно да се интегрира в Галактическия Клуб“.
Основната цел на изследването е да отговори на въпроса:
Ако се приеме че е възможен евентуален контакт между хора и извънземни, какви биха били възможностите на извънземните да причинят вреди или пък да ни бъдат от полза?
За да подчертаят важността на този въпрос те посочват, че:
Имаме много сериозни причини да считаме, че извънземните са значително по-силни от нас и следователно имат възможността да ни унищожат напълно“.
Авторите засягат и евентуалната извънземна етика.
Те пишат:
Ако извънземните са значително по-развити от човечеството, тогава контактът ще зависи основно от техните желания. Същевременно това остава поле за спекулации относно техните желания и каква етична матрица биха следвали. Може много да се изговори за етиката на извънземните. Тук ще се фокусираме само на един ключов аспект – егоизъм срещу универсализъм.
На базата на това, авторите изследват три основни мотивации или етики на извънземните.
Според тях основно извънземните ще попаднат в категориите:
  • Добрите
  • Лошите
  • Безразличните
Което от своя страна ще доведе и до три основни сценария.
За всеки сценарий е приложена значителна дискусия относно евентуалните ползи и вреди за човечеството.Специално се засяга и вероятността „добрите“ извънземни универсалисти да решат да изтребят човечеството с по-висша цел като тази, да се запази екосистемата.

the_day_the_earth_stood_still_poster_1
Извънземен контакт, при който човечеството е почти унищожено за да се запази екосистемата
Този плашещ сценарий бе ярко демонстриран в римейка от 2008 г. на класиката „Денят, в който Земята спря“:
От тази гледна точка анализа може да бъде едно много полезно обобщение за всякакви „априори“ спекулации относно извънземния живот. То се явява последното от серия подобни научни спекулации свързани с евентуален контакт.
Последните научни открития като:

  • екзопланети в потенциално обитаеми райони в слънчеви системи
  • изобилие на вода, в нашата слънчева система
  • способността на живота да процъфтява в екстремни биологически условия
стимулират научното любопитство относно възможността за извънземен живот.Това разбира се води и до въпроси свързани с мотивацията на напредналите извънземни след евентуален контакт с тях, осъществен чрез SETI или по друг начин. Това, в което анализа тотално се проваля, е липсата на каквото и да е споменаване на изобилието от свидетелства, че човечеството в момента се посещава от извънземен живот.
В предговора, авторите категорично заявяват:
„човечеството все още не е наблюдавало никакъв извънземен разум“.
И въпреки това има невероятно много физически свидетелства, засягащи наблюдения на НЛО под интелигентен контрол, които проявяват летателни характеристики отвъд това, което се счита за възможно в конвенционалните или дори класифицираните въздушни изследвания.
В допълнение има многобройни свидетелства от „вътрешни хора“ засягащи катастрофи на НЛО и прибиране на извънземни биологични единици.
И накрая имаме и свидетелства от първа ръка за контакти, доброволни и недоброволни, с извънземни същества. Вместо да се припознае съществуването на тези свидетелства, научното изследване избира да ги отхвърли, възприемайки добре познатата SETI-перспектива, че няма направен извънземен контакт.
Проваляйки се дори в това само да спомене значителната литература, според която контактът вече се е състоял, и след това е успешно покрит от избрани правителствени, военни и корпоративни актьори, този анализ възприема една нереалистична гледна точка. На практика той игнорира възможността уфологията и екзополитическата литература да допринесат дори по един минимален начин да се отговори на въпроса който те изследват, а именно дали извънземния контакт би донесъл вреди или ползи за човечеството.
От друга страна е окуражаващо да се види нарастващият брой учени, които се ангажират с евентуалните научни, социални, политически и икономически последици от откриването на извънземен живот. Последните научни открития дават ясен сигнал, че има условия животът да процъфтява в цялата галактика. Това от своя страна прави неизбежно и научното любопитство относно извънземната мотивация.
Авторите на този анализ обаче твърдо защитават ненаучния подход, при който се толерират „априори“ спекулациите относно ползите и вредите от извънземен контакт, като същевременно отхвърлят свидетелствата и аргументите засягащи ползите и вредите от вече направения контакт.
Ако хипотезата за зоологическата градина е най-достоверния отговор на Парадокса на Ферми, авторите на този анализ, може би трябва да признаят, че те са сред мнозинството зоо-обитатели поставени „на тъмно“ от своите зоо-пазачи относно това кой ги наблюдава...

Източник: Michael Salla, http://exopolitics.org/
Превод със съкращения: Alien

http://www.parallelreality-bg.com/statii/izvanzemen/357-2011-09-08-12-48-59.html

сряда, 20 юли 2016 г.

Едуин Кастело и базата Дълси


Следващото са няколко въпроса, които бяха зададени към бившият служител на базата Дълси, Офицерът по Сигурността Томас Едуин Кастело, около година преди неговата смърт. Те са последвани от неговите отговори:

ВЪПРОС - Кога точно беше конструирана (горното обитавано от хора ниво на) база Аркхулета?

ОТГОВОР - Чух, че Дълси е била започната през 1937-39 от военни инжeнери, вследствие разширена, а най-скорошната работа е била завършена към 1965-6, свързваща тунелите с Пейдж (Page) Аризона, като последната е част от по-стари подземни съоръжения. Базата "Чeтирите Ъгъла" се  нарича "Перика" (Perica, ориг). Повечето от местните Американци (индианците) живеещи в тази зона знаят за тази база и биха могли да ни кажат за подземните форми на живот, които често биват забелязвани  около тези населени райони, напр. Голямата Стъпка (Bigfoot) (Забележка: Това касае  само най-горните тунели, а не най-долните, които включват огромни естествени пещери и, както някои вярват, древни тунели. Това би включило и тунелите осветени посредством фосфорен пентаоксид, който сивите избягват, и чийто произход е неизвестен. Всъщност, някои източници ни уведомиха, че част от подземните НОРАД съоръжения около Колорадо са били конструирани върху вече съществуващи системи от пещери, което предполага, че Рей Палмър ("Ray Palmer") и Ричард Шейвър (Richard Shaver) са били прави, когато през средата на 40-те пишат относно правителственото проучване за това как биха могли военните да се приспособят към естествените пещерни образувания. - Брантън).

В - По какъв начин беше създадена горната база? Запознат ли сте с така нареченият "напредък" на корпорацията Ранд в посока употребата на високо ефективната машина (bore-mole, в оригинала, озн. къртица-бургия) можеща да разтапя скалната маса използвайки Волфрам-Графитови конуси като дрелка?

О- Според няколко старши работници по поддръжката, част от нея е била взривена посредством ядрени устройства през 60-те. Има секции, като тунелите на совалките, които са били сформирани от машина с напреднала технология, пробиваща тунели в скалата и оставяща повърхността гладка - като полирано черно стъкло.

В - От кого беше създадена базата в Дълси?

О - Природата създава първите скални образувания. Драконите (рептилоидните хуманоиди) са използвали пещерите и тунелите в продължение на векове, а по-късно, са били разширени по плановете на компанията РАНД. Оригиналните пещери са включвали вледенени пещерни образувания и серни извори, които "извънземните" намерили перфектни за техните нужди. Пещерите в Дълси могат да се съревновават с тези в Карлсбъд по размер. (Забележка.: Пещерните образувания в Карлсбъд и особенно прикрепените към тях в Лечигуила ("Lechiguilla") са "официално" измежду най-големите и дълбоки в света, като няколко "пътеки" (leads, ориг) са все още неизследвани от професионалните спелеолози - Брантън).

В - За какво са били използвани различните говежди (и човешки) органи, като кръв, анална тъкан, очи, репродуктивни органи, езици, и т.н. А също и органите, снабдени посредством човешки и добитъчни (тук предимно иде реч за едър рогат добитък) обезобразявания?

О - Прочетете така наречените "Документи Дълси" (Dulce Papers).

В - От хора или извънземни, или и от двете, са управлявани електромагнитно-контролираните въздушни или космически летящи апарати, които са били засичани да излитат или кацат на планината Архулета?

О - Архулета Меса е зона от малко значение... Апаратите заминават (и са съхранявани в) от пет зони. Първата е "SЕ of Dulce", втората е близо до Дуранго Колорадо, третата е в Таос, Ню Мексико, а основната част от флотилията се намира в Лос Аламос, отдолу. (Забележка: Считам, че Томас Кастело има предвид "съвместно-оперативната" флотилия. Въпреки това, според друга група от източнци, изглежда сякаш Дълси е абсолютно обградена от всички страни от "извънземни" бази; и че върхът Аркхулета - въпреки че явно е централната и връхната точка на цялата подземна база - е само една част от целият комплекс, който, според някои, е с размерите на Манхатън! Един източник посочи, че има камери няколкостотин фута под самият град Дълси, които са част от първо ниво от цялата база. Тази близост би могла да обясни произхода на базата Дълси. Явно въпреки неговото ниво на достъп до свръх-секретна информация, Кастело е бил запознат само с една част на целият мегакомплекс, който лежи под тази зона. Без значение интензивността и размера на дейността там, според различни източници, градчето Дълси е разположено и върху основни кръстопътища, зони на пресичане и съединение на дейности с извънземен  характер, въпреки че най-съществените дейности на извънземните са извършени в Лос Аламос. Лос Аламос и планинските региони източно и югоизточно от тях, вътре и около националната гориста местност Santa Fe, изглежда са ОСНОВНИТЕ "гнезда" на Рептилоидните/Сиви сили в Северна Америка, въпреки че там се намират също и голям брой "свърталища" разпръснати около подземните мрежи между Дълси и Ареа 51. Дълси изглежда е като една основна транзитна точка на външноземни и подземни рептилиански дейности. Освен това, тя е и централна зона на "проникване" (инфилтриране) на земната повърхност, а също и операционна база по отвличанията, имплантацията и обезобразяванията. И също така, тя е и основно място, където са и терминалите на подземните совалки, НЛО портовете и т.н. - Брантън).

В - Други са на мнението, че съществата под Дълси НЕ са от извънземен произход, а са всъщност наследниците на гущерите или рептилоидите, като Велосирапторите или Стенонихозаврите Еквалус - "змийска" раса или раси, близки по смисъла, който носи Библията в книгата на Битие. Така ли е?

О - Да, някои "рептилоиди" са естествени обитатели на тази планета. Властващата каста от "извънземни" СА рептилии. Онези с бежов цвят, или белите същества, са наречени ДрАко (ударението тук го слагам на "а" в думата Драко, а в думата "Драконите", то е на "о"). Другите рептилоидни създания са зелени, а някои са кафеви. Те са древна земна раса, живееща под земята. Може би е било някое същество от този вид, което да е подмамило Ева, в райската градина. Рептилоидите с право наричат себе си "местни земляни". Може би те са онези, които са наречени Паднали Ангели. Може би не, но както и да е, за нас се смята че сме "натрапници" на земята.

В - Някои хора са изказали мнението, че така наречените подземни "извънземни" бази и тунели, в по-голямата си част, наистина са на възраст стотици хиляди години, създадени от допотопна раса, която е стигнала до значително ниво на сложни познания и които са били унищожени от Божествено-предизвикан катаклизъм, който е бил вследствие на това, че са се опитали да слеят тяхната наука с окултните/свръхестествените сили. Например, смята се, че Бермудският Триъгълник е феномен, който може да е резултат от излязъл извън контрол експеримент на Атлантите. След като те инцидентно са отприщили мощни енергии, за които са знаели малко са довели до прострствено-времеви катаклизъм, който от своя страна е предизвикал "електромагнетичен разпад" в зоната на Триъгълника и на други места. Биха ли потвърдили или оборили тази теория вашите наблюдения?

О - Не съм сигурен за "Божествената" част, но тези "извънземни" считат себе си за "МЕСТНИТЕ ЗЕМЛЯНИ" (автохтонни - red).

В - А каква е ролята на малките сиви?

О- Те работят за и са контролирани от Драко. Има и друга раса Сиви, които не са в съюз с Драко.

В - Говорили ли сте някога с някои от "Пришълците" в Базата?

О - Откакто станах Старши Техник по Сигурността в тази база, трябваше да комуникирам с тях всеки ден. Ако имаше някакви проблеми касаещи сигурността или видео камерите, аз бях човека, когото извикваха. Рептилианската "работническа каста" обикновено вършеше физическата работа в долните нива на Дълси. Решения касаещи тази каста бяха по принцип правени от белите Драко. Когато човешките работници предизвикваха проблеми за работническата каста, рептилоидите се оплакваха на белия Дракониански "шеф" и той се обръщаше към мен. Понякога, изглеждаше, че има непрекъснато проблеми. Няколко човешки работници протестираха срещу подхода "без глупости" и "работи!", по който работническата каста живееше. Когато имаше нужда, интервенцията беше съществен инструмент. Най-големият проблем бяха човешките работници, които се мотаеха насам-натам около края на тяхната зона, в съседство със секцията на извънземните. Предполагам, че е в човешката природа да са любопитни и да се чудят какво има отвъд бариерите. Твърде често се намираше някой да заобиколи бариерите и да души наоколо. Камерите близо до входа, по принцип, успяваха да предотвратят това, преди хората да си навлекат белята. Въпреки това, на няколко пъти ми се наложи официално да поискам да се върне обратно човешки работник.

В - Има ли други места, свързани с тази мрежа за совалки, освен тези, за които споменахте. И ако е така: къде са тези входове?

О - КЪДЕ!?! Та те са НАВСЯКЪДЕ! ТЕ КРЪСТОСВАТ СВЕТА ПО ЕДНА БЕЗКРАЙНА ПОДЗЕМНА МАГИСТРАЛА. КАТО АУТОБАН, С РАЗЛИКАТА, ЧЕ ТОЗИ Е ПОД ЗЕМЯТА... Магистралата се обслужва от електромотори, камиони, коли и бусове, заради павираният път и е предназначена за ограничени пътувания. Има и друг начин на транзит на стока и хора, който е по-бърз. Тази световна мрежа се нарича "Под-Глобална Система". Има "пропускателни пунктове" на границата на всяка държава. Има тунели за совалки, които ги "изстрелват" с невероятна скорост, посредством "мъж-лев" и вакуумен метод. Те пътуват със скорост надвишаваща тази на звука. Част от вашият въпрос включва и какво е местонахождението на входовете към тази система. Най- лесно е да кажа, че всеки щат в САЩ ги има. Често, входовете са под камуфлажа на пясъчни мини или минни дейности. Други по-сложни портали се намират във военните бази. Ню Мексико и Аризона имат най-много брой входове, следвани от Калифорния, Монтана, Айдахо, Колорадо, Пенсилвания, Канзас, Арканзас и Мисури. От всичи щати, само Флорида и Северна Дакота имат най-малко входове към тази система. Уайоминг има път, който стига до подземната магистрала. Този път вече не се използва, но при желание, може да се възобнови с цената на ниски разходи. Той е около езерото Бруукс.
В - Има ли някакви бази в щата Юта?
(Забележка: В по-ранна информация, Томас спомена за няколко града от щатите на четирите ъгъла: Ню Мексико, Аризона и Колорадо, които са били "връзките", но нищо за Юта). Чувал ли сте нещо относно за така наречените подземни инсталации в Планините Уасач (Wasatch Mountains) (на западната страна на веригата Скалистите Планини - Rocky Mountains range).

О - Солт Лейк, Зоната на Лейк Поуел, Тъмният Каньон, Дъгуей, Модена, Вернал. Всичките имат изходи. Също и други.

В - Системата от совалки от Аркхулета свързва ли се със съответна такава, която произлиза от планината Шаста в северна Калифорния?

О - Да

В - Забелязали ли сте някакво действие, участие на масони от високо ниво или Роженкройцери, или Йезуити в подземната инсталация или с подземните същества? (Това е базирано на презюмция на някои изследователи, че доста от масонските ложи са контролирани от "илюминираната" 33-степенна Масонска ложа по Шотландския Обичай. "Обичай", който се предполага, че може да се проследи чак до йезуитският колеж в Клермонт (Clermont) в Париж, "ложа", която е свързана с Рицарите от Малта и вероятно, подземни същества).

О - Да. (Забележка: Салвадор Фрейкседо (Freixedo), автор на "Хора с видения, мистици и контактьори", ("Visionaries, Mystics & Contactees" - Arcturus Book Service) - е бил Йезуит 30 години, докато не започнал да разбира, че Римокатолическата Църква, не само че знаела МНОГО относно необясними феномени, но и използвала тези феномени за основа на оказването на влияние върху 700 000 000 вярващи. Папа Лъв XIII заявява в "The Great Encyclical Letters", стр. 304: "Ние владеем на тази земя, престола на всемогъщия Бог". Теологът Дейвид Хънт, вярва, че без значение вероятните искрени и добри намерения, първите папи в продължение са били членове на тайния орден на "Pontif Maxim" (не съм наясно, как трябва да се преведе "pontif", според SA_dic_05_T1, pontif е: архйерей, владика, свещеник - думи, които си имат английският еквивалент, така че оставям титлата pontif да е pontif и на БГ), или са били членове на ордена на "Великите Понтифи" към Древната Вавилонска Религия на Мистериите, която целяла да обезвласти Бог като владетел на човечеството. Хънт твърди, че Константин, последният признат император на Римската Империя и първият признат понтиф на така наречената "Свещена римска Империя" имитирал покръстването, само и само да предотврати разрухата в империята. Той заменил имперската роба с "религиозна", когато осъзнал, че империята ще може да спечели от манипулирането на духовно-религиозните чувства на масите. В своя трактат "Масон Понтиф" - Box 884., Silver Spring, FL 32688 - бившият 33-та степен масон, Джим Шау - наименува доста високопоставени ватикански служители, които са били и високопоставени масони, включително и поне един папа. Това е в тотално противоречие на ватиканското минало на съпротивление на масонството. Също така, Бурк МакКарти, в неговата книга "Подтисканата истина относно убийството на Ейбрахам Линкълн" ("The Suppressed Truth about the Assassination of Abraham Lincoln"), заявява, че Джон Буут е бил член на неомасонска организация na "Рицарите на Златния Кръг" (Knights of the Golden Circle), която е била клон на Йезуитската ложа, също както и Карбонарите (Carbonari), които провокираха френската революция. Изглежда, както и Чарлз Чиникуи в неговата книга "Тридесет Години в Църквата на Рим" ("Thirty Years in the Church of Rome"), Линкълн се е съпротивлявал на божественото право на Рим да управлява света, включително и Америка. Той е платил за това с цената на живота си. МакКарти също смята, че Гражданската Война в САЩ е била провокирана от агентите на Златния Кръг, внедрени и в двете страни на конфликта, така че "Римската Империя" да може по-лесно да упражнява контрол. Освен това, той посочва как президентите Харисън, Тейлър и Бюкенън, които публично са обявили своята опозиция срещу имперските Йезуити, също са били мишени на покушение посредством отравяне с арсен. Цялото семейство на Харисън впоследствие е умряло от отравяне, а когато Бюкенън е бил в процес на отравяне, той е инструктирал лекарите си как да го спасят. Въпреки това, 38 от членовете на северния кабинет, които са вечеряли с него на рождения ден на Вашингтон са умрели. Това е история, ако и да не е точно такава, каквато е представяна в учебниците. МакКарти и останалите впоследствие обвиняват масоните от Златния Кръг и Йезуитите. Явно, също както се казва и в Разкрития 13 и 17, има таен елемент в Рим, свързващ го със змийската раса, както е посочено чрез препратката "дракон" в тези пасажи. Но ние трябва да запомним, че тези които са знаещи са малко и че не може да обвиняваме манипулираните маси. Британският икономист Д-р Джон Колмън - Box 507., Chalmette, LA 70044 - също говори за екстремната опасност, която грози Америка и другите свободолюбиви държави от болестотворното влияние на "Йезуитското свободно зидарство" или илюминатският Шотландски Обичай. Въпреки, че Колмън е повлиян от елементи на антисемитизъм и "бял супремасизъм" в част от общността занимаваща се с конспиративни проучвания, много от информацията касаеща Йезуитското Масонство е много полезна и добре документирана - Брантън).

В - (продължаваме с въпроси към Томас Кастело) Безпочвени ли са твърденията, че ЦРУ/Извънземните са основали бази на луната и/или на Марс?

О - Чух за това, но не съм виждал доказателства за това със собствените си очи.

В - Чувал ли сте слухове намекващи, че може да има по-долни нива от УЛТРА-7 и също, накъде биха водили те и от какво се състоят?

О- Да, но знам толкова, колкото и вие.

В - Има доказателства, че американското правителство е създало свои собствени дискови въздухоплавателни съдове, в голяма степен базирани на тайните експерименти на Нази-Германските учени през Втората световна?

О - Когато работех във Фотосигурност (отдел, предполагам) чух доста да се говори по тази тема, но не съм виждал никакви доказателства. Въпреки това, веднъж проявих негатив на Air Force 1 (сформирование на ВВС на САЩ) и видях въздухоплавателен съд, като този на Адамски, със свастика на едната страна. (Забележка: В свое писмо, Р. Й. М от Пенсилвания от 31.01.91 пише: "Имам много НЛО видеоматериали. Също така имам и "Тайната Страна" (Secret Land) от 1947. В този филм се вижда Оазисът на Бунгер и се казва, че са намерили топла земя на Южния полюс. Един германски автор твърди, че има снимков материал на битката на кап. Бърд (в южния полюс, операция "Висок Скок", High Jump). В края на филма се кава, че "Храбреците на Бърд (4 000) срещнаха и победиха най-силните антарктически батальони. (...)" Според друг източник, загубите са били значителни и за двете страни (намек за взаимна неутрализация). Въпрос: защо ще им е на Хитлер и Ева Браун да се самоубиват и телата им да се кремират, (...) след като са имали възможността да се измъкнат и да отидат в южнополярната база? На 18 март, 1994, в издание на Дй Плейн Дийлър (The Plain Dealer - Cleveland, Ohio) има поместена информация от АП озаглавена "Доктори установяват, че изгорелия труп не може да е Хитлер". Според извадките: "...Френски лекари, експерти в съдебната медицина, твърдят че овъгления труп за който се смята, че е Хитлер не е той... поръчаните от Сталин доклади с цел потвърждаване на идентичността на трупа са били фалшифицирани с цел да угодят на съветския вожд... всъщност тялото е на неидентифициран немски мъж. Съдебните лекари са прекарали повече от 2 години в анализиране на докладите от аутопсията написани от съветските следователи, взели участие в аутопсията, дни след... капитулацията на Третия Райх през 1945... трупа имал един излишен зъб и само един тестис... нито един немски доктор, който е преглеждал Хитлер преди не е споменавал за нито една от двете аномалии." - Брантън)

В - (Някакви други коментари, които бихте искали да дадете)

О - (относно планината Шаста) Шаста е главно местоположение на срещите между извънземната-Старата-Рептилианска раса и хората. Всички президенти в американската история са посещавали Телос Сити (Telos City). Предполага се, че Труман е посещавал Долните Царства (в качеството си на Велик Архонт на Земята). Предполага се, че се е срещнал с Царя на Земята и му е дал ключовете на САЩ. Труман е получил  уверението, че ще получи достъп до новото високотехнологично знание и победа над всички врагове на земята. После, той бе запознат със Самаза и Кхоач (Samaza and Khoach), извънземни от Буутс и Тифон (Bootes and Tiphon) (Draco), и двамата рептилиански царе или посланици. Труман актуализира Договорът 100 (100 Trety) (който започна през 1933 от Рузвелт) и поръча напредък в магнетичните науки, космическото знание и експерименти. Кхоач се съгласи, а Самаза отчасти. Труман обмени заложници за генетически експерименти и магнетичен напредък, но не беше съгласен с космическото и лъчево въоръжение". 
Превод: RedGuy
http://www.parallelreality-bg.com/statii/izvanzemen/secretbases/144-2011-01-28-17-49-14.html

петък, 1 юли 2016 г.

Проблемът Чемтрейлс


 
Относно
Тази информация не е отразена единствено в България, Румъния и Гърция. Останалата част от населението знаят за проблема.
Описание
Щатското военно наименование- Chemtrails на български Кемтрейлс, което се появява в края на миналия век във военните документации на САЩ и описва пръскане на химически и биологически съединения върху неподозиращото общество, в даден щат с експериментална цел. Chemtrails в превод означава Химически самолетни следи.ДОКАЗАТЕЛСТВА-ПАТЕНТИ:

патент за манипулация на околната среда ,включва високо рефле

ктивен АЛУМИНИЙ в атмосферата (това го пише в патента ! в аерозолен формат) !
http://www.google.bg/patents?id=VWDLAAAAEBAJ&pg=PA1&dq=chemtrails+patent&hl=en&ei=IpSFTq31Fs_Ksgatk4HhAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=chemtrails%20patent&f=false

*******

Патент от САЩ с номер 4686605 на Бернард Ицланд от 1987 г. озаглавен:
"Метод и апаратура за промяна на регион от земната атмосферата, йоносферата и/или магнитосфера ".
Този патент е в основата на строежа на H.A.A.R.P (High Frequency Active Auroral Research Program).
В него се препоръчва разпръскването на големи облаци барий в магнитосферата.
http://www.bariumblues.com/haarp_patent.htm

*******

Ето как назовават по име химическите следи - Chemtrails в началната преписка на проекто закона за запазване на космоса и забраняване на космическите оръжия в САЩ (Space preservation act 2001).
Сложили са ги в графа ''екзотични оръжия''.
Ето и началната преписка на проектозакона.
http://www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html
През 2002 проекто закона е в този вид , без! графата ''екзотични оръжия''...
http://www.fas.org/sgp/congress/2002/hr3616.html

*******

патент от САЩ 5003186: Стратосферно "засяване" на облаците с цел намаляване на глобалното затопляне.В патента се показва, че с нано технологии може да се произведе висококачествен прах съдържащ окиси на метали, който по един прост начин може да бъде разпръснат със самолет в стратосферата на Земята
Ето и целия патент:
http://www.sciechimiche.org/scie_chimiche/images/sto
Подобни опити са се извършвали още 50—60г. на миналият век като първите опити, за които и правителството им твърди, са били в сферата на биологичните оръжия – пръскане от самолет, вируси, кораб в океана пълен с експериментални маймуни, след заразяването им, бозайниците биват изследвани до тяхната последвала смърт. Също така са на лице пръсканията с химикали във Виетнам от страна на САЩ с цел предизвикване на обилни валежи, които да наводнят пътищата и да секнат доставките за северновиетнамската армия. Chemtrails – се появяват данни за пръскане над небето на България в края на 2005г. началото на 2006г. малко след влизането на страната ни в НАТО и биват изпълнявани регулярно с неизвестна цел. Съдържанието на химическите елементи е Етилен дибромид, Алуминий и Бариев оксид. За съжаление никъде по медиите подобно твърдение не е разгледано и доказано затова влизаме в светът на теориите и самостоятелната преценка (всеки сам да прецени с познанията си по физика и химия).
Eдна голяма поредица от теории за вероятната цел и употреба на Chemtrails в световен мащаб:
- Най фрапиращата от тях е намаляване на човешката популация, или с други думи геноцид срещу човечеството като цяло, без значение от раса, цвят на кожата, образование морално или имуществено състояние. Това звучи налудничаво, но нека подчертая, че това е официална теза на Рокфелер, която той заявява в ООН (фамилия са основатели и поддръжници на тази световна структура).
-Друга подобна теория е целяща стерилност при плодовитите жени/мъже за да не могат да създават деца, с което без горепосоченият геноцид ще се намали човешката популация до контролируеми размери с времето.
-Климатични войни

Kакви следи оставят обикновените самолети изгаряйки керосин и какви Chemtrails:
-Обикновени самолетни следи - оставят видими следи само на големи височини където температурите са до -50С. Следите се получават при нагряване на въздуха от двигателите след, което създадената водна пара замръзва на около 80-100м зад опашката на самолета и оставят видима бяла следа от ледени частици. Леда се разтопява, нагрят от слънчевата светлина и изчезва в рамките на 20-30секунди след преминаването на самолетът.
- Chemtrails – следи, които остават повече от минута и се разстилат, подобно на облачни формирования покриващи в последствие по-голямата част от небосвода. По принцип времетраенето на следите върху небосвода има продължителност от 20мин. – 12ч. след преминаването на самолета. Пръскането може да бъде споходено от случаи на странно образувана облачна дъга, която масмедията прикрива, обяснявайки я като circumhorizon arс, но всъщност е химическа дъга. Образуване около Слънцето през деня или около Луната през нощта на Halo – Ореол около светилата, който се причинява от облачната пелерина, създадена от Chemtrails, през която трябва да премине светлината. Halo съществува в естествена среда само на южния и северния полюс, където е толкова студено, че светлината се пречува от ледените кристалчета в атмосферата и образува този ореол, това не е естествено за топли страни включително и за България, където вече се наблюдава. Висока самолетна активност – когато в рамките на 1 час минат 50 самолета и нашарят небето означава, че не е случайност. Пресичания, завивания и създаване на мрежа от самолетни следи са също така показатели за Chemtrails.
 https://tzvetelina.alle.bg/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B5/