понеделник, 11 февруари 2013 г.

Пето измерение (според Плеядинците)

Петото измерение (5D) е царството на Светлината, чийто център е в сърцето на човека. То резонира с биологичните създания и растения на Земята. За хората честотата на вибриране на Светлината се нарича самадхи, постижимата за човека опитност, при която той контактува с Божественото.
Според плеядианците, Пазителите на 5D са същества от Плеядите, звездна система, разположена в съзвездието Телец, големия бик в небето. За последните поне 40 000 години плеядианците са предци на голям брой първобитни племена на Земята, както се посочва от няколко специалисти по праистория. Описанието на това измерение от плеядианците, както и неговата връзка със Земята, е слисващо.
Те твърдят, че една голяма спирала от звездна светлина от Плеядите е достигнала до нашето Слънце и Слънцето е осмата от големите звезди на Плеядите. Генераторът на спиралата е Алционe, централната звезда на Плеядите, когато се гледа от Земята. Според астрономията това изглежда странно, въпреки че някои астрономи и древните гърци описват същата спираловидна геометрия на светлината между Плеядите и Слънцето. Лечител от майте, Хунбац Мен, е писал за тази система, защото тя е основата на "Дългото броене" в календара на майте. По някакъв начин чрез тази система плеядианците имат голямо влияние върху Земята, сякаш когато настъпят важни моменти, като края на календара на майте например, те се плъзгат в нашия свят чрез тази морска спирала 
Според Сатя в "Плеядианската програма", както и според Хунбац Мен, нашата Слънчева система се пробужда от един светлинен пояс, "фотонния пояс", който видоизменя атмосферата на Земята. Към настоящия момент, когато календарът на майте организира пробуждането на Земята, плеядианците се настройват към нашата Слънчева система и ни обновяват с последните новини от Алционе. Сякаш мистериозната звездна спирала е комуникационна система. Като един от получателите на новини от плеядианците съм установила, че фотонният пояс добива смисъл в светлината на някои от откритията на квантовата механика (КМ). Тук ще разгледаме новата физика от перспективата на 5D, след като преди малко анализирахме нейните 4D аспекти в предишната глава.
Фотоните са елементарните частици светлина, вибриращи с честотните вълни, които носят пълния спектър на електромагнитното (ЕМ) излъчване от най-ниските честотни вълни до гама лъчите. Високочестотните фотони притежават повече енергия от тези с ниска честота, и до нашата Слънчева система достига необичайно голямо количество високочестотни фотони. От 90-те години на XX век (и особено през 1998 г.) до Слънчевата система достигат вълни от много мощни гама лъчи, които вероятно са много по-интензивни в сравнение с потоците от миналото. Ние притежаваме техниката, с която да ги засичаме, едва от няколко години, въпреки че е възможно да съществува някакво нарастване на интензивността, което да е свързано с мистериозния фотонен пояс.
В началото на 2003 г. астрономите установиха, че силното гама лъчение идва от хипернови, извънредно големи супернови. Според КМ фотоните се разделят на двойки и пътуват самостоятелно в космическото пространство, въпреки че все още могат да комуникират помежду си, без значение колко далеч едни от други се движат. В някакво отношение фотоните притежават съзнание. Това пробуждане от високоенергийното гама лъчение трябва да засили честотните обхвати в нашия ум. Гама лъчите са енергия от най-висшия порядък, който познаваме, което означава, че наистина говорим за самото съзнание. 
Плеядианците казват, че изригванията от гама лъчи превръщат хората в ясновидци, които заедно с това осъзнават и деветте измерения. Казват също така, че съществуват разумни същества в 5D, които се нуждаят от ЕМ полета в 3D, за да се видят. Три пъти съм виждала как "плеядианците гледат себе си". Бяха малки, сияйни, светещи същества, които накараха сърцето ми да забие по-бързо. В един следобед на 1985 г. една тяхна група часове наред блещукаше на един мой семинар в Санта Фе. Казват, че ущдват в нашето измерение, за да ни вдъхновят да станем чители на любовта.
Любовта подхранва биологичния живот, разума на сърцето, сила, която е по-голяма от нашия ум, който само екранира честотите, затруднявайки техния достъп до нас. Насърчават ни да изпразним ума, когато медитираме, за да отстраним този екран, който отвлича вниманието ни. Когато го изчистим, потъваме в тъмния вътрешен лабиринт, съставен от пътищата на сърцето ни. За разлика от 4D, в 5D не съществуват противоположности. Мислите се носят по-бързо от светлината, въпреки че любовта пътува по-бързо и от мисълта. Това ни позволява да познаем нашите сродни души и онези Велики същества, като Христос, Мохамед и Буда, които пристигат на Земята, за да излъчват светлина с висока честота. Тази светлина вибрира с Божествена иманентност, а нашата реакция към нея се нарича Божия благодат.
Според плеядианците Земята е лабораторията на Алционе, а Алционе е Библиотеката на Земята. "Плеядианс-ката програма" и настоящата книга са записи от библиотеката на Алциона. В Млечния път се посява една нова свещена култура, хармоничната биология, тъй като нашата Слънчева система се е върнала в ключово място от своята орбита в галактиката.6 Когато Слънчевата система е била на същото това място преди около 225-250 милиона години, Земята е била избрана (защото в полето си съдържа деветте измерения) да бъде лабораторията, в която ще се развива биологичният живот за Млечния път. Плеядианците казват, че новата биология на Земята ще бъде разпръсната в галактиката на 21.12.2012 г., както глухарчето пръска своите семена от порива на вятъра. Към звездите ще полети единствено живот, който вибрира и в деветте измерения.
Заселването на галактиката ще бъде едно екстатично облекчаване на Земята, подобно на Шива, който танцува със Земята в галактиката. Голям брой експерименти на Земята подготвят хората за почитане на галактическите биологични закони. Това, което всеки генетик прави с ДНК например, показва дали той уважава и почита живота или не. В Млечния път Божественото е влязло в нашето измерение най-напред чрез звука и затова в Библията се казва: "В началото беше Словото." Законите на хармонията са духовната наука, която е по-велика от материалистическата наука. Тези закони са основата на останалата част от книгата, тъй като материалистическата наука никога няма да обясни или да разбере петте висши измерения. Материалистическата наука обяснява много добре материалния свят и освен това изследва по блестящ начин редица фактори в природата, които по същество принадлежат на по-висшите измерения.
Ето затова се опитвам да определя наука за всяко от измеренията. Днешните времена са рог на изобилието за вълнуващи открития. За духовната наука галактиките са живи същества, които населяват Вселената и й придават структура, също както ние правим със Земята.

из"Алхимия на деветте измерения", Барбара и Джери Клоу

http://gardens-of-happiness.blogspot.com/2012/03/blog-post_11.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.