четвъртък, 16 април 2020 г.

Проектът „Син лъч” - 2

Някои от масовите убийства в кинотеатри, молове и училища в САЩ през последно време, в които липсва всякакъв мотив и няма самосъзнание за случилото се у извършителите след това (за тези, които не се застрелват, след като изпълнят програмата) покриват на 100% сценария на експеримент за невидим външен контрол на съзнанието на извършителя. Подобни случаи разгарят масови страхове и са повод  за едно огромно множество да предаде личните си свободи за обещанието за по-голяма сигурност, следвано от закони, които в по-голямата си част са  п р о т и в о к о н с т и т у ц и о н н и.

      Според Allen Frie експерименти, целящи предизвикването на сърдечен удар от дистанция вече са отдавна извън лабораториите. Технически е възможно производството на устройства, предизвикващи сърдечна атака от дистанция, чрез облъчване, което прониква през гръдния кош на жертвата.

      Подобни тактики и използването на споменатите устройства са вече част и от политическия живот в битката за власт между послушните, верни на замисъла за тотален контрол на човечеството, чрез контрол на всеки индивид и тези, които са опозиция. Към настоящия момент опозицията губи по всички фронтове. Официално първите данни за подобно въздействие са от предизборната битка през 1988 г. между кандидата на демократите Michael Dukakis и George Bush.

      Ето ви редове от статия, публикувана още през декември 1980 г. в U. S. Army Journal, наречена „Новото бойно поле – съзнанието”, с авторLt. Col John B. Alexander: „Няколко примера ще демонстрират ериите, в които е направен прогрес: прехвърлянето на енергия от един организъм към друг, възможността да се лекува или да бъде предизвикано заболяване от дистанция, в това число неизлечимо заболяване и смърт без видима причина; телепатично внушение и промяна на поведението, което може да бъде наложено от дистанция до 1000 км е вече факт.

      Използването на телепатична хипноза има също огромен потенциал. Това ще позволи имплантирането на агенти, без те да осъзнават заложената в тях програма и не е нужно дори и телефонно обаждане, за да бъдат активирани. Усъвършенстването на метода ще позволи директно прехвърляне на мисли от едно съзнание до друго или група от предварително подбрани индивидуални съзнания. И най-важното, програмирането на индивидите ще бъде незабележимо за тях самите, защото последните ще възприемат внушените мисли като собствени!”

      Но всичко това е само подготвителна фаза за заключителната част на проекта „Син лъч” и налагането на световен тотален контрол на съзнанието.

      Представете си сега новият „месия”, който може да говори от пространството на всички на родния им език и в същото време да дава инструкции директно на определени политици и религиозни фанатици в съзнанието им, инструкции, които няма да бъдат чути от никого друг и в същото време ще създават илюзията у единици, че са божии избраници, със специална мисия!?

      Програмата по предварителната подготовка на съзнанието на всеки един индивид за крайната фаза е отдавна в действие. Управлението на информацията през сателитите, както и управлението на сигнала за множество телевизионни канали и накритието на всеки дом като информационна клетка, както и съвременните телефони, превръщайки всеки индивид в информационна клетка, която без знанието на индивида може да бъде програмирана е  факт!

      Третият етап на проекта на НАСА „Син лъч” е наречен „двустранна електронна телепатична комуникация”. В споменатата статия на Lt. Col John B. Alexander още пише: „Възможно е в комплексното информационно поле, поддържано от сателити, да бъдат кодирани мисли-внушения. Пълният контрол на съзнанието в планетарен мащаб е вече възможно! Съпротива на отделни индивиди е възможна, само ако те поставят под въпрос липсата на мотивация, водеща до подобни внушения (които те приемат като свои мисли), особено ако те са в противоречие с техните собствени идеологически, религиозни и морални схващания.”

      Не случайно в съвременното общество телевизията, рекламите, образованието и най-различни способи за социален натиск са използвани, за да манипулират личностните убеждения. И това е важно да става тайно, защото ако хората не знаят за подобна манипулация, или смятат, че тя е технологично невъзможна и това са празни приказки, ще бъдат много лесно възприемчиви за манипулация. Тези, които не вярват в подобна практическа възможност, няма да бъдат подготвени да противостоят.

      Четвъртият етап на проекта „Син лъч” е универсална манифестация на „свръхестествени” феномени с помощта на електронни средства. Това ще става в три различни направления.

      Първо, на човечеството ще бъде внушено, че предстои нашествие на извънземни във всички главни градове на планетата, с което да се провокира готовността на всички нации, притежаващи ядрено оръжие, да го използват за ответен удар. Това е план, с който координирано от ОН ще бъдат разоръжени ядрените сили, нанасяйки удар по фиктивен противник от Космоса.

      Второ, да се провокира в християните вярването, че има божествена намеса, която цели освобождаването на човечеството от жестоките и безмилостни демони. Целта е да бъде елиминирана всяка възможна значителна опозиция за налагането на Нов Световен Ред само с един удар, на практика само за часове след започване на небесното „шоу” пред очите на цялото земно население.

      Трето, ще бъдат използвани електронните средства за проявата на „свръхестествени” сили. Използваните електронни вълни по времето на налагане на новия ред, ще позволят на „свръхестествените сили” да пътуват през оптическите кабели, коаксиалните и телефонните кабели с цел да достигнат едновременно до всеки индивид чрез основната налична електроника, ползвана от всеки от нас. Съответните чипове, изпълняващи ролята на рецептори и излъчватели за директно въздействие върху индивида ще са вече разположени навсякъде. (Колко от вас знаят как функционира електрониката, която използвате и колко от вас могат да проверят реалните функции на всеки един заложен в нея елемент – почти никой, освен създателите). „Сатанични духове” ще бъдат прожектирани по цялата планета, с цел да се създаде масова хистерия и лудост, водеща до вълни на насилие, убийства и самоубийства и пълен психичен хаос. След края на така наречената „Нощ на хилядите звезди” цялото население на планетата ще бъде „готово”  за новия Месия, койтода възстанови реда и мирана всяка цена, включително и с цената на предаването на личната свобода от всеки един оцелял индивид.

      На базата на множество получена от разследващите журналисти информация, най-вероятно е това да започне, след като първо бъде предизвикан световен икономически срив, не пълно разрушаване на икономическата система, а предизвикване на ситуация, която ще позволи въвеждането на междинна валута (спомнете си за подготвеното „амеро”), преди да бъдат въведени електронните пари, които да заменят всички книжни банкноти и пластични карти. Междинната валута ще бъде използвана, за да бъдат декларирани при обмена всички спестени и безотчетни (не описани в електронен вид пари), защото най-очакваната съпротива ще бъде от икономически независими групи и хора. Когато си икономически фалирал, е почти невъзможно да водиш организирана въоръжена съпротива. След това книжните пари ще престанат да съществуват. Това е един от сигурните предвестници, че моментът наближава.

      Но за да бъде въведена новата система за електронни пари, всеки, който иска да бъде част от обществото и да разполага с парични натрупвания, трябва да приеме системата за електронен трансфер на пари и да има достъп до нея. Всеки трябва да бъде 100% зависим от системата. Идва времето и на индивидуалния чип. Засега експерименталните модели за контрол на всеки индивид са в личните мобилни телефони, които повечето от нас носят винаги в себе си. Тези, които се опитват да окажат съпротива, ще бъдат преследвани, затваряни или избивани.

      В името на Новия Световен Ред вече се променят законите на множество страни, за да бъде всеки индивид зависим от системата, ако иска да оцелее физически. Сменят се закони относно хора с религиозни вярвания, както и с „психични отклонения”, за да може да бъде лесно идентифициран и „обезвреден” всеки индивид, който е потенциално опасен за Новия Световен Ред. Тези, които са „дефектни”, ще бъдат изпращани в специални лагери eradication camps, където органите им ще бъдат иззети и продавани на тези, които плащат най-много. Останалите живи ще бъдат използвани като роби или за медицински експерименти.

      Крайната цел е световна диктатура, която ще контролира всеки жител на планетата  безмилостно и без изключения. Технологичните нововъведения на 40-те и 50-те години бяха използвани за улесняване живота на хората. Съвременните технологии, които вече са част от всеки дом, са технологии за пълен контрол на индивида. Тези технологии са създадени, за да следят и контролират всеки, навсякъде, до пълното му заробване чрез промиване на съзнанието му, за да приеме Новия Световен Ред и Антихриста като спасение. Тези, които не се подчинят, ще завършат в кремакториумите, които вече са построени във всеки щат и всеки главен град на планетата.


      Добре дошли пред прага на Новия Световен Ред! Дали ще го прекрачите като зомбирани биороботи,или ще го отхвърлите като мислещи личности е въпрос на личен избор.

      Предупредени сте!

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/obshtestvoto/708-pavlikpetrov

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.