петък, 22 февруари 2019 г.

5G (2) – Какво трябва да знаете за 5G технологиите и за малките им клетъчни предаватели

Тръст за екологично здраве

(ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST)
Предлагаме мораториум върху използването на 5G (пето поколение) клетъчни устройства в телекомуникациите, докато потенциалните рискове върху човешкото здраве и околната среда не бъдат цялостно изследвани от независими учени. Доказано е, че радиочестотните електромагнитни полета (RF-EMF) са вредни за хората и за природата. Това е цитат от писмото-апел на учени относно 5G, като това писмо бе изпратено до органите на Европейския съюз през 2017 г. и към този момент е подписано от вече над 200 учени и доктори от 35 държави.
В цялата страна (бел. прев. – има се предвид САЩ), безжичните телекомуникационни компании заявяват на хората живеещи в различните квартали, че е необходимо монтирането на безжичните предаватели с името „малки клетки“ по стълбовете за улично осветление и по стълбовете за комунални услуги, за да бъдат предложени услугите на 5G мрежата – една нова технология, която ще осъществи проекта за „Интернет на нещата“ (IoT). На местно, щатско и федерално ниво едно ново законодателство и едно ново териториално разпределение целят да стандартизират инсталирането на тези 5G малки клетъчни предаватели в публичното пространство.

 

Радиацията от „малките клетки“ не е „малка“

Тези малки безжични антени излъчват микровълни – това е нейонизираща радиочестотна радиация – и де факто те ще действат по същия начин като настоящите клетъчни мобилни кули. Очаква се радиацията, която ще се излъчва от тези малки 5G клетъчни предаватели да се разпростира от 10 до няколкостотин фута.

 

Милиони 5G малки клетъчни предаватели ще бъдат инсталирани в дворовете ни

Изчислено е, че милиони от тези 5G малки безжични предаватели ще бъдат поставяни директно пред домовете ни и по улиците ни.

 

5G мрежата ще е още едно допълнение към сегашната безжична телекомуникационна технология, а не нейн заместител

5G ще добави още един допълнителен слой от безжична радиация към околната ни среда. 5G не само ще използва безжичните честоти, които са вече в действие, но и ще добави други по-високи честоти в лицето на субмилиметровите и милиметрови вълни, за да може да бъде осигурен свръхбърз трансфер на данни.
 

Игнорира се общественото мнение

Човешките общности са лишени от правото да вземат свои собствени решения по места относно въвеждането на тази нова технология. Думата „модернизация“ изглежда, че означава едно почти автоматично одобрение за въвеждането на 5G. Общественото предизвестие и общественото изслушване биват елиминирани в този конкретен случай. Дори ако всички собственици на жилища са несъгласни с поставянето на новите 5G клетъчни антени на улицата им, това няма да се вземе предвид.

 

Учените от целия свят апелират да се спре въвеждането на 5G

През 2017 г., над 180 учени и доктори разпространиха декларация, призоваваща за мораториум върху увеличаването на броя на 5G клетъчните антени, като в случая те се позовават на вредите върху човешкото здраве и природата. През 2015 г., международният апел на организацията EMFScientist.org, който е вече подписан от над 225 учени от 41 държави, беше връчен на Генералния секретар на ООН, призовавайки за разработването на по-протекционистични стратегии и стандарти по безопасност, а също така и за образоването на обществеността относно здравните рискове и то най-вече по отношение на опасностите спрямо децата и развитието на човешкия ембрион в утробата на майката. (оригиналът {engilsh} на апела можете да видите тук)
 

Натрупващите се ежедневни радиационни дози от излагането на изкуствените електромагнитни полета създават сериозни рискове за общественото здраве

Рецензираните и публикувани научни изследвания показват, че излагането на безжичната радиация може да увеличи риска от рак, да промени развитието на мозъка и да увреди сперматозоидите. Повечето хора не знаят, че безжичната технология никога не е била тествана за дългосрочна безопасност, че децата са по-уязвими и че натрупаните научни доказателства показват нейното вредно влияние.
5G - risk to your health

Понижаване цените на имотите

Проучванията показват, че цените на имотите падат с 20% за жилища, които се намират в близост до клетъчните излъчвателни кули. Вие бихте ли си купили жилище с мини клетъчна кула поставена в двора му?
 

Микровълновите предавателни антени в дворните площи създават няколко риска за безопасността на работниците и на обществеността

Американските профсъюзи вече са направили писмени констатации за наличието на пострадали работници, които са били наранени, защото не са знаели, че работят в близост до безжични предавателни антени. Как ще бъдат защитени електротехниците, професионалните чистачи на прозорци и тези работници, които се грижат за дърветата по улиците (бел. прев. – всички те работят нависоко и в близост до клетъчните антени)? Кутиите с тежко и обемно оборудване, които ще се монтират на стълбове насред малките странични алеи представляват още една допълнителна опасност. Често колите катастрофират в тези стълбове – какво се прави в този случай?
 

Има една по-безопасна алтернатива

По целия свят, много различни региони инвестират в по-безопасното и разумно фиброоптично окабеляване, което да стига до всеки един дом, вместо да се монтират излъчвателни антени в дворните пространства. Кабелните фиброоптични връзки са по-безопасни, по-бързи, по-надеждни, осигуряват по-голям капацитет на трансфер на данни и имат по-голяма киберсигурност.

КЛЮЧОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДОКЛАДИ

Научно изследване показа, че 5G радиочестотите имат биологично въздействие върху организмите
Новопубликуваното изследване на известните израелски физици Юри Фелдман, Пол Бен-Ишай и техните колеги показва, че по-високите милиметрови честоти, които се планират да бъдат използвани в 5G технологията, се абсорбират най-вече от кожните каналчета на потните жлези, което пък представлява един значителен биологически ефект.
Тук можете да прочетете цялото изследване под заглавието The Modeling of the Absorbance of the Sub-THz Radiation by Human Skin и може да изгледате следващото видео – лекция (english) на професор Пол Бен-Ишай на конференцията организирана от Израелския институт за напреднали технологии (IIAS).
 
 
 
Американската националнa токсикологична програма (NTP) откри рак и увреждане на ДНК-то при гризачите, което е било причинено от безжичните технологии
Дългосрочните NTP изследвания на Националния институт по екологични науки за въздействието на продължителната радиочестотна радиация показaха образуването на тумори в мозъка и на шваномни ракови клетки при мъжките плъхове, като същите тези ракови образувания се наблюдават в увеличено количество при хората, които отдавна използват мобилни телефони. В допълнение бе установено увреждане на ДНК, което води учените до заключението, че „при определени условия излагането на радиочестотното облъчване крие потенциална опасност от измеримо увреждане на ДНК.“

 

Радиацията от клетъчните мобилни кули е свързана с увреждането на човешката кръв

Едно наскоро публикувано научно изследване сравни две групи от хора, които живеят съответно близо и далеч от безжичните клетъчни антени и откри значителни биологични ефекти в хората живеещи в близост до тези антени. Кръвта на тези хора е имала влошени показатели, които предсказват развитието на рак.
На страницата ehtrust.org може да прочетете изследването “Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base station” (Zothansiama et al, 2017; published in Electromagnetic Biology and Medicine).

 

Милиметровите вълни влияят на бактериалното развитие

Новите изследвания разкриват как милиметровите вълни променят бактериалния растеж и как комбинацията от тези честоти и антибиотиците има дори още по-силен ефект. На страницата ehtrust.org може да прочетете изследването „Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base station” (Zothansiama et al, 2017; published in Electromagnetic Biology and Medicine).

Източници на сайта ehtrust.org

 • A 5G Wireless Future: Will it give us a smart nation or contribute to an unhealthy one?” Santa Clara Medical Association Bulletin, Cindy Russell MD, 2017
 • Letters by Scientists in Opposition To 5G Research on Cell Tower Radiation, 2017
 • Research on Cell Tower Radiation
 • Biological Effects from Exposure to Electromagnetic Radiation Emitted by Cell Tower Base Stations and Other Antenna Arrays, Levitt and Lai, 2010
 • Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations, Waldmann-Selsam et al., 2016
 • Department of Interior Letter on the Impact of Cell Towers on Migratory Birds, Willie R. Taylor Director, Office of Environmental Policy and Compliance, 2014
 • Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation, Balmori, 2015
 • Briefing Memorandum On The Impacts from Thermal and Non-thermal Non-ionizing Radiation to Birds and Other Wildlife, Manville, 2016
 • International Policy To Reduce Public Exposure to Wireless Radiation
 • BioInitiative 2012: A Scientific Report By 29 International EMF Experts
ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ:
 • Проведете разговори лице в лице с вашите местни власти.
 • Споделете тази информация с вашите приятели, близки и хората в общността ви.
 • Поискайте правителствена политика, която да намалява излагането на хората на електромагнитната радиация.
 • Гражданите от всички държави трябва да се организират и да предприемат действия за спиране въвеждането на 5G, което е вече в ход.

 

Ето още важна информация:

Малките 5G клетъчни антени следва да бъдат поставяни:
 • върху уличното осветление
 • около кофите за боклук
 • по стълбовете за комунални услуги
 • на автобусни спирки
 • по страните на самите сгради

 

5 причини защо „малките“ клетъчни предаватели на 5G не са „малки“:

 • В годишния доклад на Краун Касъл за 2016 г. се казва: „Ако се окаже, че радиочестотните емисии от безжичните телефони или оборудване, намиращи се на нашите безжични инсталации, вредят на здравето, потенциалните бъдещи съдебни искове ще повлияят отрицателно на нашите операции, разходи и печалби… Към момента ние не сме застраховани от подобни неща.“ На ehtrust.org може да прочетете предупрежденията на Краун Касъл, Верайзън и другите безжични телекомуникационни компании спрямо техните инвеститори и акционери.
 • Американската Академия по педиатрия заяви, че: „Едно египетско научно изследване потвърди опасенията, че животът в близост до базовите мобилни станции (бел. прев. – мобилните кули) увеличава риска от развиване на:
  • главоболия
  • проблеми с паметта
  • замаяност
  • депресия
  • проблеми със съня
 • Писмо от професора онколог Ленарт Хардел и негови колеги от 2017 г. спомена, че: „Има значително количество доказателства, че тази технология е вредна за хората и за околната среда. Знае се, че 5G милиметровите радиовълни загряват очите, кожата, тестисите. Особено сме загрижени за най-беззащитните сред нас – все още неродените, малките деца, слабите физически лица, старите хора и инвалидите. Също така се очаква, че популациите на пчелите и на птиците ще намалеят драстично (бел. прев. – ако се въведе 5G).“
 • Рецензираните и публикувани научни изследвания за радиочестотната радиация са открили, че тя причинява:
  • главоболия
  • увреждане на сперматозоидите
  • промени в развитието на мозъка
  • депресия
  • неврологични симптоми
  • хормонални изменения
  • проблеми с паметта
  • проблеми със съня
  • рак
 • Вижте също така и следните уебсайтове:
Превод: М.Б.
Редакция: Търсач Скитник
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.