събота, 7 декември 2019 г.

Той Говори. Сензационните разкрития на един посветен - 1


Той говори

Сесия 1Аз съм член от поколението на Фамилия от Управляващата Кръвна Линия.

Понякога, като задание от Закона на Създателя, се отваря кратък прозорец за подходяща възможност, в който шепа избрани членове на нашата Фамилия, сме помолени да комуникираме с нашите поданици и им предложим шанса, да ни зададат всякакви въпроси, които ги интересуват.

Както и да е, аз съм в конфликт с това задължение. От една страна съм задължен от Закона на Създателя, да ви предложа тази възможност сега, а от друга, съм ограничен от Закона за (планетарната) Свободната Воля и Фамилна клетва, да споделям само ограничена част от информацията.

Правилата определят живота в Играта.

Ако искате да участвате, те са:

• Аз ще ви удостоя с любезност и уважение в маниера на обръщение към вас и очаквам същото.

• Аз решавам, дали искам или ми е позволено да отговоря на въпроса ви. Ако вашият въпрос остане без отговор, е или защото аз не мога да разкрия тази информация, или защото съм сметнал, че на въпроса ви липсва едно или повече от следните: уважение, любезност, интелигентност, благоприличие или е по друг начин недостоен, за да бъде удостоен с отговор.

• Да се съгласите да третирате този потенциален диалог с „условна вяра". На практика това означава, че вместо да възпрепятствате потока от информация с глупави коментари или дребнави нападки и епитети, моето участие тук изисква от вас, да беседваме под знака на „преустановено отсъждане".

С други думи, изчакайте докато процесът приключи, преди да решите за себе си, как да приемете съдържанието на истината и знанието, предадени тук.

• Да формулирате въпросите си интелигентно. Моето време е ограничено. Не искам да го губя, гребейки през безсмислени, безчувствени или непочтени въпроси. Затова, ще отговарям само на онези, които смятам, че заслужават отговор, във времето, което имам на разположение. Използвайте това време разумно.

Ако някое от гореупоменатите условия е нарушено, си запазвам правото да прекъсна дискусията.

Въпреки това, все пак, ще се опитам да отговоря на вашите въпроси честно и открито, доколкото ми е позволено.

Добър старт. Благодаря (на повечето от вас), че уважихте границите, които поставих.

Отговарям както следва:В. „Колко поколения назад се простира вашата кръвна линия или по-точно, кои е най-старият ви предшественик в позиция на властта?"

О. Нашата линия може да се проследи отвъд древността. От най-ранните времена на вашата „писмена история" и отвъд нея, нашата Фамилия е режисирала „пиесата" зад сцената по един или друг начин. Преди издигането и падането на Атлантис (да, това е абсолютно реално). Ние сме „родени да управляваме". То е част от дизайна на сегашната парадигма.

В. „До каква степен селективното размножаване е използвано за запазване чистотата на кръвната линия? И какво става с децата от неодобрени съюзи? Те, естествено, биха били отглеждани с привилегия, но може би не им е даван „ключа за замъка", образно казано?"

О. Размножаването, по принцип, е специфично, зависещо от ролята, за която са отглеждани въпросните фамилни членове. Ще засегна този въпрос в следващия отговор.

Няма неодобрени съюзи. Нашата фамилия винаги се жени вътрешно, между линиите или това, което ние наричаме „Къщи". Женитбите са планирани. През моите години живот, никога не съм виждал член на Фамилията да наруши кода, що се отнася до женитбата. Ти правиш това, което ти се казва. Един човек не може да се „присъедини" към Фамилията. Той се „ражда" или инкарнира1 във Фамилията. В случаите, когато родено дете потенциално може да създаде „трудности", вие сте прав, че ще бъде отгледано като член на Фамилията, въпреки, че няма да бъде допуснато в тесния кръг или Къщите на нито един от родителите си.

В. „Ако трябва да си представим диаграма, може би триъгълник, с политическа, религиозна или корпоративна власт в трите върха, как бихте категоризирали властта, която вашата фамилия притежава? Балансирана? Клоняща повече към единия или другия или третия ъгъл? Силно фаворизиран един над другите два? И тази позиция изменяла ли се е с времето?".

O. Трябва първо да разберете структурата на Фамилията. В по-едър план, Линията не е толкова важна колкото Къщата, а Къщата не е толкова важна колкото Фамилията. Фамилията е всичко. Нямат значение Къщата или Линията, ние сме Едно (истински интернационално) Семейство.

Представете си тяло. Къщата представлява важен орган на тялото. Всяка част играе важна роля във функцията на цялото и към всеки от нас „цялото" има неделима лоялност. Както казах: много линии (много повече отколкото вие знаете), само една фамилия.

Нашите сфери на влияние не пасват толкова удобно в трите ъгълчета на вашия триъгълник, както може да си представите. Има шест дисциплини на обучение във Фамилията и всеки член е обучаван продължително във всяка от тях от ранно детство.

Ние, всички имаме определена специалност, въпреки че имаме и опит във всички останали сфери. Шестте сфери или „училища" за обучение са Военно, Управление, Духовност, Ерудиция, Лидерство и Науки. На практика, там, на „сцената" на публичния живот, ние държим ключовите позиции във всички важни области на влияние. Като добавка, контролираме и заговорническата медийна машина и собствеността на финансовите институции; всички зони са покрити.

В. „Коя Управляваща Фамилна кръвна линия... Рокфелер? Това може би е твърде директно за нашия отговарящ. Аз ще предложа следната алтернатива: колко паралелни кръвни линии, по ваши изчисления, са на подобни на вашата позиции и доколко вашата фамилия ги смята за конкуренция или сътрудници?"

О. Да, както казах, знаенето на съответната линия не е от никакво практическо значение за вас. Принадлежността към Фамилията е важното.

Има 13 „базови" или „същински" оригинални кръвни линии. И въпреки това, има много, много други линии, които произхождат от тези, както реките от океаните. Ако си представите 13 оригинали линии, като първични цветове, които могат да бъдат смесени, за да образуват внушителна палитра от нюанси на други цветове, тогава ще имате някаква представа. Отново, няма конкуренция, има само Фамилия.

Няма конкуренция в смисъла на Къща срещу Къща, въпреки, че е „куче яде куче" (всеки срещу всеки) свят. Така че има междуличностна конкуренция в този смисъл на света. Всеки иска да се придвижва нагоре. Нашето цяло, фамилно общество е устроено така, към прогресия нагоре.

В. „Какво значи терминът "член на поколение"? Кое поколение специално?"

О. Означава, че всеки от нас се ражда във Фамилията. Редът и целта се предават надолу по скалата, от поколение на поколение. Само в много редки случаи, външни индивиди са приемани във Фамилията, но дори и те са от други „езотерично" интегрируеми линии.

В. „Можете ли да кажете два или повече случая, когато такова нещо се е случвало и преди, имам предвид предаване на информация от фамилията към нас?"

О. Веднъж, през 1999г, чрез това, което бихте нарекли алтернативен медиен източник. Веднъж, през 2003г, в един конспиративен форум. Въпреки, че информацията, която беше предадена, не беше изцяло „чиста". Не с цел умишлено заблуждение, а по-скоро поради непълно познание на куриерите.

Ако не е в основния, контролиран медиен поток, масите няма да повярват. Това е информация, специално пригодена за тези, които вече знаят, че ние сме истински и упражняваме, най-вече, фино влияние върху вашия живот. Ако искаш да заробиш човек, позволи му да мисли, че е свободен.

В. „На какво се дължи фактът, че тези разкрития се споделят точно сега?"

О. Такава е повелята на Върховния Световен Съвет, според Волята на Създателя.

В. „Наистина ли сме смятани за движима собственост и търгувани като такива от правителствата ни?"

О. От правителствата, по принцип - да. На хората се гледа като на „второстепенни". Заложници, които са местени като шахматни фигури, в съответствие с плана на Играта. Фамилията, противно на популярното схващане, много от нас, не ви мислят зло директно. Божествената съдбовност се поддържа и развива, а ние само трябва да играем нашите роли, дадени ни от Създателя.

В известен смисъл е, всъщност, в наш интерес, да се подготвите за предстоящата Жътва. Само че, може би, да се подготвите не точно по начина, по който вие бихте желали. Но, дори и тогава, вие избирате негативната полярност с вашето свободно право на избор, с малко „помощ" и напътствие от нас. Би могло да се каже, че душите са годни за жътва във всяка есктремност на полярностите.

В. „Ако е така, как можем да станем свободни хора?"

О. Вие не можете да бъдете „свободни", не и докато се инкарнирате на тази планета. Самото естество на вашето пребиваване тук, е индикация за това. Има причина поради, която сте тук и „тук" е много вероятно да не е онова, което вие смятате за „тук". Как можете да станете свободни? Като работите от позицията, на която сте и достигайки до разбирането, защо сте тук. Времето ви за това бързо изтича, преди предстоящата Жътва. Тези, които не се справят ще трябва да повторят цикъла.

В. „Месията жив ли е днес?"

О. Няма никакъв Месия. Престанете да гледате извън вас за „спасение". Дали има това, което вие може би наричате „Христово съзнание" живо, тогава - да, така да се каже. Въпреки, че е трудно за схващане във вашата 3-измерна плътност.

В. „Краят на времето така ли е, както е описан в „Откровение" от Библията?"

О. Да. Не само както е описан в „Откровение", а също и в предсказанията на, практически, всяка религия, духовна философия или мистична традиция в историята. Това време вече е дошло.

Но, както и да е, да използвам примера:

Откровение 14: 14-16:

14. Тогава аз погледнах и видях бял облак и на облака седеше Един като Сина на Човека, със златна корона на главата и остър сърп в ръка. 15. И друг ангел дойде от храма, ревящ гръмко към Него, който седеше на облака: „Довери се на Твоя сърп и жъни, че е дошло времето за жътва, защото реколтата на земята е узряла". 16. И така, Този, който седеше на облака, се довери на сърпа си и Земята беше пожъната.

„Земята" е наистина узряла за Жътва. Въпросът е - кой ще е готов? И ще бъде ли жътвата Позитивна или Негативна.


1 Инкарниране, инкарнация - в източните религии, инкарнация е прераждане на душата в човешко тяло. Инкарнация е вселяването на духът във физическото тяло


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.