събота, 14 декември 2019 г.

Той Говори. Сензационните разкрития на един посветен - 5


В. „Ок, значи вашата фамилия и приятелите ви от елита може и да сте заклещени като нас на Земята, но защо се размножавате активно и спомагате силите на поробването?"

О. Защото това е ролята, която сме се договорили да играем в тази игра. За да „спечелим" Играта (или по-точно да имаме успех), ние трябва да бъдем колкото може по-негативно поляризирани. Служба на егоизма в най-екстремната му форма. Насилие, войни, омраза, алчност, контрол, поробване, геноцид, мъчения, морална деградация, проституция, наркотици, всички тези неща и още много, служат на нашата кауза. В Играта. Разликата между нас и вас е, че ние знаем, че играем. Колкото по-малко знаете за Играта и колкото по-малко си спомняте, че вие сте само играч, толкова по-безчувствено става живеенето. В цялата тази негативност, ние ви снабдяваме с инструменти. Но вие не го виждате. Няма значение, какво правим ние, а как вие реагирате на него. Ние ви даваме инструментите. Вие имате Свободната воля да изберете как да ги използвате. Трябва да поемете отговорност. Има само Един тук. Разберете това и ще разберете и Играта.

В. „Нещо, което намирам за изключително интересно, е, концепцията за Великата Епоха на Прецесията да бъде разделена на пет цикъла по 5125 години. 3113 В.С., началото на сегашната под-епоха е било време на голяма активност. Конструкцията на каменните монументи в Западна Европа, Средния Изток и Египет по това време, свързана ли е по някакъв начин с този цикъл? Каква е целта на каменните кръгове в Англия и пирамидите в Египет? Те не са просто символи на смяна на еоните. Те трябва да са имали някакво огромно значение. Всъщност, нещо, което най-много бих искал да знам е ― бяха ли строителите на тези монументи членове от поробените маси, които се опитваха да разберат природата на съществуванието или строителите бяха от вашите елитни кръвни линии?"

О. Да, появата на тези неща има значение, в съответствие с мястото и времето на тяхната поява. Груповата Комплексна Душа1 Ра е архитектът на тези структури. Те бяха създадени с Мисъл. Когато човек разбере и види, че всичко е илюзия, или мисъл, той може да използва Силата да манипулира илюзиите. Всички неща, видими и невидими, са просто взаимосвързана енергия на живота. Веднъж осъзнавайки това, което илюзионистите знаят, то вече не е илюзия. То е инструмент за Създаване.

В. „Вашият вид е този, който е унищожил света. Смятайки себе си за по-висши от всички. Ако ви видех в истинския живот, нямаше да е красиво".

О. Липсва ви разбиране, да не говорим за красноречие. За да разберете „висши" трябва да излезете „извън кутията" за момент. Ако аз ходя по земята, а вие се возите на самолет, това прави ли ви по-добри от мен? Не, само ви прави по-висши...

В. „Ще те видя в Ада.“

О. Бъдете внимателни, какво си пожелавате. Всички мисли и думи са креативни.

В. „Ако Йехова е от Позитивна полярност, как може да бъде „разярен" и „ревнив"?"

О. Йехова има ли свободна воля? Бихте ли смятали себе си за относително позитивен? Все пак, можете да бъдете и гневен и ревнив. Йехова ваша макрокосмос версия ли е?

В. „Имало ли е във времето други същества, които да са се представяли за Йехова?"

О. Да, понякога.

В. „Бих искал да знам как избираме пътя в служба на другите (позитивният) над този, в служба на себе си (негативният)? Правилен ли е изразът: „За да изберете позитивния път, поне 51% от вашите мисли и действия трябва да са посветени в служба на другите. За негативната пътека, поне 95% от мислите ви трябва да са в служба на себе си. Между двете се намира луфта на безразличните".

О. Вашето изказване е правилно, да. Така, че може да видите колко трудно за нас е да постигаме толкова негативност. Иска се доста усилия, за да се достигне 95% негативност. Също, може би ще се изненадате, колко много хора на планетата, всъщност, не са дори близо до 51% позитивност.

В. „Как човек избира позитивната пътека в служба на другите?"

О. Бъдете добри към себе си. Култивирайте истинска Любов към Живота и Съществуването. Бъдете искрено благодарни на Създателя всеки ден за това, че ви е довел до Съществувание и ви е дарил с толкова неща. Досега сте „оцелели", нали? Може да нямате всичко, което поискате, но имате всичко, което ви е необходимо, за да завършите това, за което сте се инкарнирали тук. Благодарете за това. Показвайте признателност и благодарност към Безкрайния Създател, за всичко, което е направил и прави за вас. Дарил ви е с преживяването живот и ви е дал свободен избор да изберете какво да създадете с него. Пазете мислите си внимателно, защото те са по-силни отколкото можете да си представите. Ако започнете с любов и служба към Създателя, службата към другите естествено произтича от това. Винаги търсете начини да помагате на вашите братя по съдба. Бъдете окуражителни към другите. Подкрепяйте ги и ги насърчавайте, не ги унижавайте и засрамвайте. Бъдете маяк от светлина в тъмния свят. Тази стара жена има ли нужда от подадена ръка с пазарските чанти? Как третирате бездомните, които искат малко дребни? Някога да сте чули израза „предрешени Ангели"? Гледайте и виждайте Божествената искра в сърцата на всички създания. Отнасяйте се с тях, както бихте искали да се отнасят с вас. „Защото, дори когато правиш нещо за малцина, го правиш за мен". Законът за Излъчването и Привличането. Вашите мисли, думи и действия се връщат към вас. Най-важното е да развиете дух на скромна признателност. Няма да сгрешите с това. Желанието да служите извира естествено от благодарното сърце.

В. „Ако живеем с философията „служба на другите", не е ли това всъщност „служба на себе си" за да достигнем Единство с Безкрайния Източник. Как да направим разлика между негативна и позитивна полярност?"

О. Вие не служите на другите, за да постигнете Единство с Безкрайния източник. Вие служите на другите, защото ги обичате, както обичате себе си. Другите са твое продължение. Затова законът за Привличането работи така.

Наистина, каквото правите за мен, го правите за себе си. Ние всички сме Едно, в Безкрайното Сътворение. Разделението е илюзия, защото виждате само това, което е в 3-та плътност. Не виждате цялата картина.

Ние постигаме Единство с Безкрайния Източник на всичко, като резултат от спираловидна прогресия нагоре. Всички сме на пътя, обратно към мястото, от където сме дошли. Ние, всички, сме на пътя, обратно към Дома.

В. „Моето разбиране е, че всички души трябва да постигнат позитивна полярност, за да се съединят с безкрайния творец. Ако това е така, какво е оправданието да изберете негативна полярност сега, за вас и за нас?"

О. Проницателен въпрос. Да, всички души накрая научават, че позитивният път е този, който води към Дома. Но, докато се прераждате в 3-та плътност, негативността е важен инструмент във вашия учебен процес. Учи ви на нещо „друго освен". Както казах по-рано, от вас зависи как да използвате дадените ви инструменти. Отговаряте ли на негативността с повече негативност? Гасите ли огъня с огън? Или избирате да гледате на негативността като на инструмент, какъвто е и разпознавате възможността, която този инструмент ви дава? Аз ще ви удостоя със Свободен Избор да помислите и откриете за себе си, каква е тази възможност.

В. „Ако Единственият Безкраен Създател е „Любов" означава ли това, че няма значение дали избираме любов към другите или любов към себе си? Няма ли, която и да е от тези пътеки да ни отведе към източника?"

О. В известен смисъл вие сте прав, донякъде. Има голяма разлика между това да обичаш себе си и това да бъдеш егоист. Голяма разлика! Когато истински разберете какво е да познаваш и обичаш себе си, няма начин, как да не обичаш и служиш на другите. Защото, просто няма „други". Когато разберете това със сърцевината на съществото си, вие ще бъдете на пътеката към Дома, към Безкрайния Творец и най-вече сливането обратно с Безкрайната Единност.

В. „Съгласен съм с другите, че вашите отговори са подобни на други източници, които съм чел в миналото, включително, ченълингите2 на Ра, Касиопейците и др. Можете ли да предложите вашата интерпретация на такива ченълинги и дали те са друг източник на информация от вашите хора?"

О. Вече споменах за Ра в предишните си отговори. Не съм чувал за Касиопейци. Няма други комуникации от моята Фамилия в това време, освен тази. Въпреки, че има вероятност за поява на друга комуникация скоро, зависеща от определени събития.

Моето принципно мнение за ченълингите е, че повечето са от много ниско качество. Това не е непременно незачитане на тези, които приемат и предават информацията, а по-скоро съмнение в техните рецептивни способности и последвалите от това изкривявания на информацията. Много е трудно да се намери добър, стабилен, ясен и най-вече безпристрастен канал. Ключовият елемент при ченълинга, е временно да премахнеш „филтрите" на своите лични вярвания и да бъдеш чист канал. Да предадеш информацията, която минава през теб, а не твоята интерпретация на това, какво ти си мислиш, че може да означава. Когато казвам „теб", имам предвид принципно, а не лично вас. Винаги помнете, че е важно съобщението, а не куриерът. Ра ченълингите са много точни, наистина. Те са единствените, които бих бил щастлив да класифицирам като „ясно" съобщение. Въпреки, че, както казах, дори и те не са 100% верни. По-скоро към 85-90%.

Друг труден проблем с ченълинга, е, че ако започнете да приемате позитивна същност и ако не сте много възприемчиви и внимателни във вашата проницателност, идентифицирайки даден канал, вие можете да приемете негативен такъв, представящ се за позитивен, но, постепенно ще се подхлъзвате в повече и повече дезинформация, щом вашето доверие е спечелено. Онези, които ви дават винаги точно време и прецизни дати, са почти винаги тези, които трябва да избягвате. Позитивни същества не дават дати и часове. Негативните ще ви дадат, за да ви подведат. Веднъж, щом сте подмамени да предсказвате събития по дати и те не се случват, те вече са успели да загасят светлината на вашето съобщение, защото никой няма да ви повярва след това.

1 Комплексна душа - В езотериката има индивидуални души и комплексни или кошерни души, съставени от хиляди индивидуални души

2 ченълннг (от англ. channel чанъл) - предаване на информация от фините светове посредством подходящ човек-канал.

www.spiralata.net
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.