четвъртък, 2 юли 2015 г.

Невидимите вредители (част 1)

ОСНОВНИ  ВРЕДНОСТИ                                                      

Както обикновено в човешката история, голяма част от управляващите и днес са преки или косвени слуги на тъмнинати и др.под. За да поддържат властта си те се стремят да понижават средния интелект и обща култура и да повишават послушанието на населението. Тогава то лесно се манипулира, привързва се към религии, става плячка на глупава реклама, води се по извратена мода – все изгодни за трупане материални облаги и изцеждане на долнопробен луш. Те биха искали да е висок интелекта само на отбран послушен елит, който да поддържа високо ниво на някои технически и приложни науки. Затова не съдействат за отстраняване на много от вредностите, а дори ги толерират и стимулират.

Финият околоземен свят днес е доста чист, освен най-ниските астрални слоеве, близо до плътния план, където са се установили разнообразни тъмни същества и форми. Те нямат достъп до луш и фина енергия, но ги получават косвено поради лекомислието на хората. Голяма част от съвременната индустрия работи за удовлетворяване на техните енергийни нужди. Малцина се замислят, че тях захранват, когато отиват на хард-рок концерт, гледат филм с ужаси, насилие, извращения, четат, мислят и разказват за насилия, престъпления и нещастия. Същото се отнася и за много от предметите, които купуват, без да са им нужни, без да имат добри, полезни функции. Някои вещи носят позитивна енергия, а други я отнемат, повреждат фините тела, психиката, водят до все по-силна зависимост от комерсиализираната индустрия, която после услужливо предлага огромно разнообразие от скъпи средства, които уж възстановяват здравето.

Земята и цялата Слънчева система, освен Юпитер и Венера, са доста "заразени" с тъмнинати и др. фини вредители. Има ги в изолирани звездни системи и в други галактики.
  
Тъмнинатите са основните (80%) - духовни същества, с далечно подобие на боговете, но на много ниско ниво. Предпочитат долнокачествен луш от страдания, болки, негативни мисли и дейности. Състоят се от 1 основна група, друга по-малка и трета незначителна.
  
Нефилимите са 2-ри по общ обем вредителство (12%), предимно чрез инфлуирани болести, особено масови епидемии, за които хората не осъзнават и не могат да приемат, че се разпространяват на енерго-информационно (ЕИ) ниво. Периодично монтират настинко-заразови ЕИ импланти в много хора, които до 2-3 месеца генерират многократни респираторни и др. инфекции. Тяхната вреда е донякъде относителна, играе ролята на естествен подбор – успешно преживяват тези, които ги осъзнаят и успеят да се предпазят от тях, останалите страдат и умират. От настинко-заразови въздействия (НЗВ), които са главно от Нефилимите, се влияят около 1/3 от хората, предимно ППХ.
  
3-та група (4%) е най-черната, най-негативна. Тя е свързана с друг свят, с 2 измерения различни от нашия, още по-плътен, може да се каже подземен - Хадес. За обитаващите го азове това е особена, специфична опитност, но не е по-трудна от нашия земен живот.
  
4-та (2%), малко по-висша, свързана с груповите духове на изостанали от предишни обръщения, които сега обитават Луната. Информациите за тях от лунните астронавти са цензурирани, а в Интернет има разни измислици.
    
5-та - 1.2% от вредите причиняват изостаналите от предишната вълна на живота тогавашни хора, които нормално днес са част от Ангелите и др. по-висши фини същества. Те са оставени на доизживяване, играят своеобразна полезна роля, като предизвикателство за преодоляване; не са били ангели. "Паднали ангели" са други, нищожно малко са и нямат съществено значение.
    
6-та (0.7%) е по-трудна – дефектни и изостанали същества от божествен тип, неуспели богове. От тях са много от силно вредните, извратени, болезнени деяния - имат големи възможности, но нисък морал.
  
Последните 3-та до 6-та групи вредят предимно чрез астрални и плътно-витални специфични пси-устройства, своеобразни пси-вируси, тайно внедрени в ПАз или като подсъзнателен елемент в САз.
  
Пси-паразитите са по-различна, но гигантска група (почти колкото хората на брой), която също трябва да се класифицира тук (лек.11.2).
    
Някои палави природни духчета (елементали) може да вредят, напр. като полтъргайсти и др. под, но доста слабо.
  
Разни религии и вярвания са им давали всевъзможни имена, пресилени вредителства и изкривени представи. По-висшите са предизвикателство, преодолявано от най-добрите от нас и тогава те се отнасят с уважение, като към достойни противници или партньори. За тях е озадачаваща лекотата, глупостта и безотговорността, с която много уж разумни човеци приемат негативните внушения.
Макар че някои определения все още не са ясни и точни, по-добре е да има някаква  база за размисъл,  за коригиране и допълване,  отколкото никаква.
    
Психичната атмосфера около Земята е разнородна, многопластова, пулсираща – понякога се приближават тежки и тъмни слоеве, притискат фините тела към плътното, изкривяват ги, влошават много сърдечни, белодробни, психични и др. болести (лек.19). Друг път се отдалечават и тогава се диша по-лесно, както физически, така и духовно. Нефилимските и др. вредителства силно зависят от тези пулсации, които имат различна периодичност и интензивност, като взаимно се усилват, а не просто сумират. По-големи максимуми се получават през 8-10 и повече месеци.
  
Ориентировъчни данни за пулсациите на фината околоземна среда:

приблизителен  период  [дни]              15    23    60    190     560
условна самостоятелна интензивност [%]    50    25    30    60      100
  
Потаен вредител, срещан като закон на Паркинсън / Мърфи, е особеното общо пречещо въздействие върху някои азове, когато вършат позитивни дейности, както и когато осъзнаят свой успех, радост, щастие. Поговорката "Прекалено хубаво не е на добро" често е основателна, както и чукането на дърво - добре е да се погрижим за подходяща защита, а с повечко мъдрост или ЕзоИнфо може да постигнем и по-рационално решение на проблема.
  
Защити от фините вредности: огнено защитно яйце, маскировъчно облаче (воал), акаша-филтър, програмиране своята "света 3-ца" за защита, молба за помощ от ангели, архангел или от плътен духовен учител, напреднал приятел.
  
Обаче най-големи болки и страдания е причинила и продължава да причинява СЧВ. Тежки силно негативни изяви не са нужни никому и за нищо; напротив – те са изключително вредни както за кармата на извършителя, така и за всички Азове на потърпевшия. Те се случват главно защото в тази несъвършена луш-градина не могат да бъдат отделени позитивните прояви на СЧВ (заради които тя е освободена в такава висока степен), от негативните. Тежка насилствена смърт може да остави трайни вреди в БЕИС, съответно в бъдещите ПАзове, които много прераждания след това ще продължават да пречат, понякога много силно. След такава смърт духовните водачи отвеждат аза в специални оздравителни центрове и му предлагат следващите животи да бъдат леки, възстановяващи. Но травмата си остава и без основно кармично изчистване не може да се преодолее.
    
За корекция или отстраняване на силно вредящи азове трябва да има силно неодобрение от много от пострадалите, масова нетърпимост, която да създаде егрегор от високо ЕИ ниво, позволяващ и изискващ намеса от локални богове или учители. Вредителите няма да изчезнат автоматично, няма някой друг да махне това, което пречи на нас. Осъждане на смърт ще го отстрани само временно, на плътно ниво, но може да ускори прераждане в подобен вид. Малък брой патологично изкривени азове (масови убийци, насилници, садисти) не продължават съществуването си – след смъртта биват разградени от локален бог и пречистената енергия се връща в източника. Понякога те, както и силно отклонилите се от предначертаното, биват прибирани експресно чрез особен вид бял рак или друга наистина неизлечима за тях болест.
    
Податливостта на вредни влияния може да зависи силно и от собствения вътрешен био-енерго-информационен цикъл (~56 дни - лек.11). Привидно вредни въздейсвия, обикновено краткотрайни – до няколко часа, може да са подтиквания от духовни водачи за осъзнаване и отработване на актуална задача.
  
Твърде много вреди хората си причиняват сами с консервативно следване на статуквото – грешно, формално и ненужно в голямата си част образование, мода, излишни пари и вещи, показ на криворазбран успех и благосъстояние – стремеж да се покажат по-горе или на нивото на околните, а фактически показват своята глупост и робуване на предразсъдъци.
  
Това е предизвикателството Земя – богат набор от външни и вътрешни пречки. Обаче не е правилно пожелалите такива трудни прераждания да бъдат обвинявани в мазохизъм (неадекватно удоволствие от болка, вменено от тъмнинати и др.) докато в случая е удовлетворение от преодоляване на трудностите, а не удоволствие от самите трудности и колкото по-лесно, рационално и ефективно биват преодолявани, толкова по-добър е успеха. Целта не е потапяне в страданието, а изплуване над него и отстраняването му, ако е допустимо, ако не – заобикаляне или минимизиране.
    
Но да се има предвид, че голяма част от плътната и фина околност е неутрална и не бива да изпадаме в прекалена подозрителност и страх от вреди.

  
Основни външни ВРЕДНОСТИ, влошаващи здравето и общото състояние:
[ориентировъчна относителна значимост и опасност за ППХ, в % ]:
(да се има предвид, че ППХ са по-чувствителни към повечето вредности)
          
1). ФАТАЛНО ВРЕДНИ:
  
Гео-аномалии (на разстояние до 50м), Хартманов възел на главата при сън, някои подземни реки и др, които сами по себе си не са съществено опасни за човека, но комбинирани с антропогенния електро- и магнито- смог може да са фатално опасни [100 за податливите]. Може да предизвикат безсъние, депресия, главоболие, ставни болки, хронична умора, рак и мн.др, след редовен престой (по няколко часа на ден) в продължение на няколко години, рядко само след няколко месеца. Хартмановата мрежа е открита през 1915г от младия тогава немския учен Ернст Хартман и е малко призната в научните среди, под предлог че не е инструментално доказана. Състои се от перпендикулярни линии север-юг и изток-запад през около 2м, с ширина 1 до 10см. Установява се чрез махало – само в тези линии то се върти наляво. Предстои регистрирането й чрез инструменти – лек. 19.
  
По подобие на пушеко-мъглата смог, беше възприет терминът електро-смог, а все по-актуална става и все повече се осъзнава  важността на мъглата от вредни психични въздействия - Психо-смог: хаотични негативни мисли [75], насочени (магьосник и пр) [100], насочени психотронни въздействия [100]. Гигантски, невидим, неосезаем (освен за малцина) вредител, който може да причини както остри и кратки, така и дълготрайни и хронични страдания – нервно-психични и соматични.
  
Вредата от психо-смога е особено голяма, защото е както пряка, така и усилваща другите. Изкривените от него пространствени вълни на хаоса водят до оглупяване и на иначе разумни хора, които получават временно затъмнение на чувства и мисли, вършат позорни и безумни действия, не осъзнавайки съвсем своите постъпки.
    
Ниво на мисловния хаос:      US- 61%,    EU- 67,    BG- 76;
    
целенасочено вредителски:   US- 12,       EU- 19,    BG- 26    (2009г).

Комерсиално програмираните лекарства [100] и стандартните противоракови лечения [95] са позор за фармацевтиката и медицината – лек. 9.
        
2). МНОГО ВРЕДНИ:
    
Дистрес (негативен стрес) – ако е постоянно или често състояние [100].

Мобифони (GSM) [70]; при обичайното масово и продължително ползване вероятността от рак до 10г на предразположените е 75%, но това е малката беда. Тъй като излъчват обилно количество "висококачествен" електросмог, днес те са главното средство за понижаване на интелектуалните способности (оглупяване) на хората, но това трудно може да се докаже на плътно ниво. Освен това в следващите години може да се очаква голямо нарастване както на раковите, така и поява на нови заболявания, тъй като масовото им ползване е от скоро и няма реална оценка на вредата, а излъчват големи ЕИ дози, почти пряко в мозъка. Повечето изследвания, обявяващи вреда се прикриват или унищожават. Вместо това производителите поръчват тенденциозно заложени или манипулирани измервания, "доказващи" безвредност. Обикновено се констатира, че няма топлинно въздействие, а не се оценяват ЕИ вреди – именно те са основните и най-опасни. Въздействат на всеки ползвател.
  
Ако се налага - да се ползват до 10 мин. на ден или със слушалка, а апарата да е далеч (поне 50см) от главата, особено при набиране на номера.
  
Шум (силен, дразнещ) [75] - толкова по-вреден, колкото е по-силен, продължителен, ритмичен, дразнещ. Много подценяван проблем – не се осъзнава голямата му вреда, дори и някой да е свикнал с него, струва му се че не му пречи и не му обръща внимание. Някои привикват да спят на шум, но това е непълноценен, повърхностен сън. Силният шум (>70дБ) уврежда както слуха, така и нервната и лимфна система, притъпява всички усещания, затруднява или блокира творческа и всяка интелектуална и прецизно-механична дейност. Може да се отбележат 2 вида шум: хаотичен (битови и строителни машини, транспорт, викове, говор и пр.) и дисхармоничен (гръмка музика и др. с негативен ритъм, честота, насоченост; инфразвук) – причинява най-опасните вреди.
  
Гръмка музика масово се слуша, особено от младежи, прониква на стотици метри, а е трудно техническото й отстраняване (лек.19). Затова тя все повече се използва от тъмнинатни креатури за тотално въздействие върху психиката и здравето на нищо неподозиращите слушатели, както и върху всички други наоколо. Мощният басов звук създава пулсиращо налягане, което пряко или индиректно поврежда редица жизнено важни органи. Още по-вредно е ЕИ-въздействие, което разрушава аурата, понижава интелекта, може да има разнообразни опасни кодировки. (по- подробно в края на тази лекция)

Редица музикални стилове – военни маршове, масови песни, чалга, цигански маанета, рап, фънк, метал, психоделична, някои арабски, негърски, индийски, китайски, фолклорни и мн.др. са мощен програматор на съзнанието, основно на ПС-САЗ. Те са маскирано подмолно средство за тъмнинатно психо-въздействие – налагане на определена насока на мислене и поведение, като борбеност и агресивност или пасивност, страх и послушание, промяна на културна, религиозна или етническа принадлежност и мн.др.
  
Телевизорът, който в много семейства работи дълги часове през цялата вечер, също създава постоянно шумово натоварване, в допълнение на вредите от показваната програма.
  
Ако човек трезво оцени важността, обикновено може да си осигури дом на тихо място, по-тихи битови електроуреди, ограничаване на ненужните звукоизточници. Редно е полицията и общинските власти да отстраняват масови шумоизточници от всякакъв вид, без да чакат оплаквания.
  
Магнити (високоговорител, тон-колона, матрак със стоманени пружини) близо до главата по време на сън [90].
  
Растежни хормони в храната, предимно в месо [75].
  
Ваксини [40] - в някои са заложени болести (рак), пряко много опасни, но масово и дългосрочно най-вредно е глобалното дезорганизиране на имунната система, сенсибилизиране към алергични реакции на обичайно безвредни или нови вещества, автоимунни аномалии и др. екзотични проблеми (лек.9).
  
Религиозност - гигантски маскиран вредител - изсмуква фини енергии и блокира или затруднява духовното развитие при над 70% от хората (лек.3).


 http://forum.xnetbg.net/index.php?topic=15404.0

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.