четвъртък, 17 февруари 2011 г.

ОКУЛТНИ НАУКИ. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ВИДОВЕ ОКУЛТНИ НАУКИ

Астрологията се явява езотерическа наука, т.е. тайна, изучавана от малък кръг хора. Великите мислители от древността отивали да завършат своето образование в египетските мистерии. Знанията, породени посредством тези мистерии, са известни под различни имена: Херметически науки, Езотерически науки, Окултни науки. Херметически означава - скрит, езотерически - таен, окултен - съкровен. Под тези названия се крият знания, явяващи се Наука на Маговете.

Езотеричните знания включват теория и практика на взаимодействие с феномени. Окултизмът представлява синтетична система от идеи, относително слабо известни природни сили и човека.

Може и да звучи странно, но много от знанията, с които съвременната наука се гордее, са били известни на нашите древни предци.

На древните астрономи е било известно движението на Земята около Слънцето, знаели са теорията на мирозданието и всемирното притегляне, влиянието на Луната върху приливите и отливите, какво представлява Млечния път, а също така и преоткрития закон на Нютон. В древните времена са познавали и свойството на парата като двигателна сила. Жреците и посветените в Египет, Гърция и Рим владеели мълниите и можели да ги накарат да поразят това, което искали - това била много строго пазена тайна. На древните египтяни, също така, била позната тайната за обработка на метали, позлатяването, оцветяването на коприна, изработката на стъкло, искуственото отглеждане на пилета, добиването на лечебни масла от растения, приготвянето на опиум, тръстиковата захар, умеели да дестилират течности, да добиват киселини и други, т.е. химията от древността е била на висота.

Първоначалното образование се давало само на семейства и хора, владеещи една или друга професия (занаят). По-висшите науки се преподавали в храмовете и съответствали на съвременното средно образование. Те се наричали Малките Мистерии. Хората, получили такова образование, се ползвали с известна власт в обществото и имали право на глас при управлението на страната.

Големите Мистерии давали ранг на посветен и позволявали голямо влияние върху съгражданите и управлението на страната.

Трябва да се отбележи, че науката, идваща от храмовете, била достъпна за всеки желаещ да учи. Способните хора се придвижвали стъпка по стъпка. За да продължат напред трябвало или да са много способни, усърдни и прилежни или да бъдат признати за достойни за следващата степен. По този начин тайните не се разкривали всекиму. За постъпване в храма на науките трябвало да се издържат три изпита: физически, нравствен и умствен.

По какво се отличавали окултната наука от науката в съвременния смисъл на думата? Окултната наука се занимава с видимото, единствено с цел да открие невидимото, да се постигне тайната, докато съвременната наука изучава само външния свят, без да се интересува за “скритото начало” и дори, отричайки го напълно. Окултната наука е тайна, вътрешна. Съвременната наука - видима, на повърхността.

Окултните науки - са група науки, изучаващи невидимия свят и неговото проявление в света на видимото, посредством особен метод на аналогии, представляващ философска система за изучаване на законите, управляващи всички явления, опровергавайки случайностите. Обратно на материализма считан за основополагащ на цялата Материя и отричащ божествения принцип, окултизмът признава три основополагащи начала: Божествен свят - поддаващ се на изследване само посредством аналогии. Духовен или астрален свят - достъпен за наблюдение при специфични условия. Физически свят - достъпен за човешките сетива.

По отношение на човека това разделяне се формира по следния начин: две противоположни начала - безсмъртния дух и смъртното тяло- са съединени посредством съживяващото начало - душата.

Към окултните науки спадат:
- Херметическата философия, или окултна философия
- Метафизика (философия на физиката)
- Генеалогия - изучава духовните основи, тълкуване на митове
- Питагорейство - създаване на знаци
- Тора - създаване на форми
- Йероглифика - наука за числата, нумерология
- Кабала - наука за Бог, Велената и човека (теория)
- Алхимия - изучава законите на природата и тяхното прилагане в нисшите светове
- Астрология - занимава се с физическото и психологическо изучаване на небесните тела и тяхното взаимодействие
- Физиогномика - определяне на характера по лицето
- Хиромантия - определяне на характера на човек и пътя на неговата съдба по линиите на ръцете
- Френология - определяне на характера на човек и пътя на неговата съдба по формата на черепа
- Таро или Книгата на Тот - Синтез на основните положения на древната наука, изложен посредством 22 символични карти на Големите Аркани и 56 карти на Малките Аркани
- Магия - изучаване на астралните сили и тяхното управление
- Херметическа медицина
- Психургия и Теургия - изучаване на съкровенните човешки сили, начини за тяхното развитие и използване. Разделят се на: медиумизъм, магнетизъм, хипнотизъм, психометрия, телепсихия, телепатия
- Гадаене
- Ониромантия - гадаене по сънищата
- Кабалистична нумерология - изследване на случайни съчетания от букви и цифри.

http://www.secretsbg.com/ocult/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.