четвъртък, 17 февруари 2011 г.

ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Сензацията на хилядолетието /част 1/

През август-октомври 1999 г. Група учени заминава за Тибет в търсене на легендарния “Град на Боговете”. Представяме ви интервю на Н. Зятков с ръководителя на експедицията проф. Мулдашев.

Ернст Рифгатович, каква е главната цел на вашата последна тибетска експедиция?
Стигнахме до убеждението, че в Тибет съществува най-голямата формация пирамиди в света. Тибетската група е свързана по строго математическа закономерност с египетските, мексиканските пирамиди, а също така с остров Пасха, монумента Стоунхендж и Северния полюс. Удаде ни се да преброим повече от 100 пирамиди и различни монументи, строго ориентирани по посоките на света и разположени в кръг около централна пирамида с височина 6714 метра (свещенната планина Кайлас). Поразяваше ни огромното многообразие на форми и размери на пирамидите. По приблизителни изчисления тяхната височина от подножието до върха се колебаеше от 100 до 1800 м. (за сравнение Хеопсовата пирамида е висока 146 м.)

Целия пирамиден комплекс е много древен и за това много разрушен. Но при внимателно разглеждане е възможно да се видят ясните очертания на пирамидите.

На техния фон особенно се открояваха каменни конструкции, имащи вдлъбнати или плоски повърхности, които нарекохме “огледала”. Тяхната роля, както усановихме след обработката на голям обем научни материали, е много интересна. Също така намерихме каменни образувания, напомнящи силно на грамадни човешки статуи. (за “огледалата” и “статуите” четете подробностите в следващите статии).

И така у нас се създаде впечатлението, че в Тибет съществува комплекс от древни монументи, състоящ се предимно от пирамиди.

Сигурно ви е било трудно да се прехвърляте по склоновете на такава височина?

Да разбира се. Още повече, че в зоната на пирамидите апетита ни изчезна напълно. Насила ядяхме захар. След като напуснахме зоната на пирамидите апетита ни се възстанови.

Ернст Рифгатович, съвсем наскоро, първи път в света, вие направихте операция за трансплантация на очи. Вие - хирург от Бога - вече сте организирали 4 научни експедиции в Хималаите и Тибет и открили необичайните пирамиди. Как ще обясните толкова странните си научни търсения?

Работата е там, че именно в Русия, научното направление по изучаване на т.нар. тънки енергии получи силен тласък. В тази връзка трябва да се спомене школата на академик В.П. Казначева, учени като Н.А. Козирев, А.А. Илин, П.П. Горяев, Г.Г. Тертишни, А.В. Трофимов и много други. Тези учени от различни направления (физика, молекулярна биология и т.н.), в хода на своите изследвания, са били принудени да признаят съществуването на Висш Разум. За това са обърнали своите търсения в посока научното осъзнаване на религията. Ние, лекарите, изучавайки загатките на човешкия организъм, също достигнахме до подобно заключение. За това и организирането на Хималайските и Тибетски експедиции ни се стори съвсем логична. Още повече, че тибетските лами казват, че тяхната религия всъщност не е религия, а записано е запазено през вековете познание от предишни цивилизации. Светът е значително по-сложен отколкото ние си го представяме. Във вселената всичко е взаимосвързано, дори хората или пирамидите. Вземете дори факта, че основните части на ДНК имат пирамидална конструкция. Освен това и трансплантацията на очи, която направихме, беше съобразена не само с медицинските ни знания, но и знания получени по време на експедициите и осмислени от гледна точка на съвременната физика и биология. Последната Тибетска експедиция се оказа много полезна в това отношение.

Смятате ли, че комплексът от пирамиди, които открихте в Тибет, е всъщност легендарният “Град на Боговете”?

Древните тибетски легенди разказват, че в далечни времена, още преди Потопа, когато Северният полюс е бил другаде, на Земята се появили “Синовете на Боговете”, които с помощта на силите на петте елемента построили град, който оказвал огромно въздействие на земния живот.

Ние вървяхме по следите на тази легенда, събирайки сведения и стараейки се да локализираме местоположението на хипотетическия “Град на Боговете”. В източните религии и при Елена Блаватска намерихме сведения, че преди Потопа, Северният полюс се е намирал в района на Тибет и Хималаите, а също така и че Северният полюс се е смятал за мястото, където са живели “Синовете на Боговете”.

По време на хималайската експедиция от 1998 г. Един от индийските монаси ни показа снимка на свещенната планина Кайлас, разположена в Тибет. Тогава възкликнах: “Това не е планина, това е огромна пирамида” Толкова голяма беше приликата. Така предположихме, че легендарният “Град на Боговете” е разположен в този район. Освен това, непалските и тибетските лами ни разказаха, че по тези места има зона, в която действат т.нар тантрически сили и, че достъпът в тази зона е разрешен само на “просветени” хора. Там се намира и т.нар. Долина на смъртта.

Посетихте ли Долината на смъртта?

Да. Минахме през нея. Тя се намира на височина 5680 м., но ние не сме се отклонявали нито на крачка от пътя, който ни посочиха ламите.

На Земята не останаха “бели петна”. Сигурно и в района на Тибет, където сте били, вече са стъпвали хора. Защо тогава никой не е виждал пирамидите, до вашето отиване там?

Районът на свещенната планина Кайлас, независимо от отдалечеността и високопланинските условия, се посещава достатъчно често от поклонници от Индия, Непал, Бутан и даже някои европейски страни. Някои отиват просто да се полюбуват на свещенната планина, други се стараят да я обиколят в кръг, трети (които са по-силни) - се стараят да пропълзят този кръг, чиято дължина е 60 км. Представителите на индийската и будистката религии имат право да преминат този кръг по часовниковата страна, представителите на древната религия Бонпо - обратно на часовниковата стрелка. Смята се, че човек, който измине този кръг, се освобождава от греховете си, а ако направи това 108 пъти - става светец.

Поклонниците имат особена психология, в основата на която лежи самовглъбяването в самия теб при среща с каквото и да е свещенно нещо. Тези хора, преодолявайки лишения и трудности, се стараят да достигнат свещенни места, за да могат, заедно с божественото, да се отдадат на медитация. Научното осъзнаване на действителността за тях е чуждо и неприемливо. Още повече, че в източните страни се смята, че именно Кайлас е най-свещенното място в света. За това можете да си представите състоянието на поклонниците.

Сведения за други научни експедиции в този район не сме намерили. Николай Рьорих се е стремял да достигне района на планината Кайлас, но така и не е успял. Между другото, ние самите много трудно се сдобихме с разрешение за провеждане на научна експедиция от китайските власти.

Но дори в този район да са били и други хора, склонни към научни анализи, то лошите високо планински условия и прашните бури, биха оказали своето влияние. Самите ние преминахме през сериозна предварителна аклиматизация в Хималаите.

Какво е написано за свещенната планина Кайлас в знаменитите тибетски текстове? Имахте ли възможност да ги изучите?

С голямо усилие ни разрешиха да изучим някои от тях. В тях е написано, че планината Кайлас и обкръжаващите я планини са били построени с помощта на силите на петте елемента. Бонпо-лама, с който се срещнахме, ни обясни, че силата на петте елемента (въздух, вода, земя, вятър, огън) трябва да се разбира като психическа енергия.

Известно е, че хора, които са се изкачвали на върха на Хеопсовата пирамида са изпитвали странни усещания съпоставими с дълбок психологически транс. В същото време плоските, като че ли отрязани върхове на мексиканските пирамиди се посещават от много хора, които не усещат нищо. Вие не се ли опитахте да се качите на върха поне на една пирамида?

Тибетските лами настоятелно ни препоръчаха да не се отклоняваме от пътеката, описваща свещенния кръг, обяснявайки ни, че в противен случай ще попаднем в зоната на тантрически сили. Да си признаем, от време на време се отклонявахме от пътеката ту нагоре, ту надолу, рисувайки пирамидите. Даже бяхме в подножието на две от тях, но принципно спазвахме заръките на ламите. На върховете на пирамидите не сме се качвали.

Освен това разполагахме със сведения за странната смърт на четирима алпинисти, катерещи се по едно от възвишенията в района на Кайлас. Всички те починали от различни болести (при това стареейки бързо) в разстояние на 1-2 години след това.

Сега се радваме, че послушахме ламите. След обработката на всички материали разбрахме, че тибетските пирамиди са преплетени с огромни каменни “огледала”, чието действие, по наше мнение, е свързано с изменение на характеристиките на времето.


http://www.secretsbg.com/secretsofearth/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.