вторник, 10 декември 2019 г.

Той Говори. Сензационните разкрития на един посветен - 3


В. „Бихте ли били по-подробен за „приближаващата жътва" и какво точно имате предвид под жътва?"

О. Да. Ще комбинирам отговора на вашия въпрос с отговора на следващия въпрос:

В. „2012 ли е времето за жътва? Като говорите за жътва, това ехо от хаоса на гностицизма ли е, в смисъл, че божествените души са заклещени във физическия свят, продължително се прераждат в плът докато не настъпи времето на духовен „гносис" (познание), че сме способни да избегнем преражданията в нашия следващ цикъл. Това ли е основата на вашето вярване?"

О. Още един прекрасен (и много проницателен) въпрос, благодаря. Колкото по-високо е качеството на въпроса, толкова повече дълбочина мога да вложа в своя отговор.

Всичко има връзка със закона за Объркването и Свободната Воля.

По обяд, в деня на зимното слънцестоене, 21 декември, 2012 година, е времето, когато Господарят на Жътвата ще се завърне. Вие може да го познавате като „Нибиру".

Прочетете предсказанията на маите и календарните събития за повече подробности върху същностната работа на галактическите и вселенските цикли. „Пътешествениците", които дадоха тази информация на маите, са същите, които посетиха Атлантида. Маите използваха тази информация, създавайки Позитивна полярна вибрация. Атлантите, пък, използваха същата информация и създадоха Негативна полярна вибрация.

Да, е отговорът на въпроса ви. Има много истина в гностичните текстове, въпреки, че някои неща са изопачени. Информацията не е „чиста". Достигнала е през много „филтри".

Вие сте „Божествени души"; вие сте искри или семена от Безкрайния Единствен Творец. Вие сте самият Живот (Светлина), учещи и запомнящи, кои сте наистина (ние дойдохме, да ви помогнем да направите точно това) и да, понастоящем вие сте заклещени (или по-точно сте под „карантина") в материята на тази планета, която наричате Земя.

Можете да благодарите на вашия създател Йехова за това. Вие сте индивидуализирани частици от неговата групова душа (или Социална Комплексна Памет). На макро-космическо ниво, така да се каже, вие СТЕ Йехова. „Кармичният" ефект от това, че ни е ограничил в астралните равнини, също оказва въздействие върху вас. Не мога да бъда по-специфичен за това, без да наруша Закона за Объркването. Вие сами трябва да го разберете.

Колкото до въпроса, дали мога да опиша наближаващата Жътва, да, сега ще направя това.

Вашата планета се подчинява на закона на Сътворението на вашия Галактически Логос. Галактиката действа на времеви цикли, познати като Прецесии и Равновесия. Както казах, търсете сведения от календара на маите относно повече подробности за работата на галактиката (информацията е доста прецизна), но в интерес на беседата, ще ви дам кратък, общ поглед.

Маите използват астрологичен цикъл, наречен „Прецесия на Равноденствията". Това са цикли от 26000 години, в които Земята преминава през всичките 12 знака на зодиака, което е около 2152 години за един знак. Всички тези астрологични възрасти, представляват един месец от една велика космическа година. Цикълът от 26000 години на маите има връзка също със Слънцето (Слънчевият Логос) орбитирайки Алцион, централната звезда на нашите седем сестри, съзвездието Плеяди.

Краят на този цикъл официално известява Нова Световна Епоха, ново Сътворение. „Нов рай и нова Земя" и е, също, времето на Голямата Жътва. По-малки цикли преминават през Жътва и тогава животът на планетата продължава нормално. Големите цикли се подлагат на Голяма Жътва и това е краят на настоящия живот в 3-та Плътност. Просто си го представете като голяма, „Космическа джет-струя" и дълбоко почистване, докато планетата си почине и се възстанови.

Когато този Живот-Цикъл приключи, „Всички неща ще изчезнат и всички неща ще бъдат отново създадени".

Колективно, човечеството точно сега расте и се развива в съществата, които отдавна сте закодирани да бъдете. И въпреки това, както с всяко раждане, не е майката или бебето, които са отговорни, а е Първичният Родилен процес, който разкрива своята съдба.

И така, 21 декември, 2012 А. Д., не е денят в който изведнъж светлината ще изгасне и всичко внезапно ще изчезне, по-скоро СЕГА сме в процес на преминаване от едната Световна Епоха в следващата. Промените са вече в ход и ще продължат стабилно да се ускоряват, докато се приближаваме към кулминационната дата.

26000-годишният цикъл е съставен от 5 по-малки цикли, всеки от които е с продължение 5125 години. Всеки от тези 5 цикли е смятан за свой собствен, Световен цикъл. Нашият велик, сегашен цикъл (3113 В.С.-2012 АД.), се нарича Цикълът на Петото Слънце.

Петата епоха е синтез от предишните четири. Първоначалната дата, в която Земята влезе в Петия Свят беше 13 август, 3113 В.С, написан по майската система за дълго летоброене 13.0.0.0.0.

За да ви помогна да разберете тази система:

13 = Бактун; 0 = Катун, втората 0 = Тун; третата 0 = Уинал, четвъртата 0 = Кин

Това са майските думи за периоди от време:

Ден = Кин

Месец от 20 кина/дни = Уинал

Година от 360 кина/дни = Тун

20 туни/години = Катун 2

0 Катуни = Бактун

1 Бактун = 5125 години

13.0.0.0.0.Всеки ден от тази точка е пресметнат от броя на преминалите дни от точката на това космическото събитие. В 5125-годишния цикъл има 13 по-малки цикли, познати като „13-Бактуна броене" или „дълго броене". Всеки Бактун-цикъл продължава 394 години или 144000 дни. Всеки Бактун си е самостоятелна Историческа Епоха, във Великия Цикъл на Сътворението, със специфична съдба за еволюцията на тези, които са инкарнирани в този Бактун.

Планетата Земя и нейните обитатели понастоящем преминават през 13-тия Бактун-цикъл, крайния период на 1618-2012 А.Д. Този цикъл е познат като „триумф на материализма" и „трансформация на материята".

На 13.0.0.0.0., Декемврийското слънчево равновесие ще се намира в сектора на нашата галактика Млечен Път, а именно в района на „Тъмната пукнатина", формирайки една линия между галактическата равнина и Меридиана на Слънчевото Равновесие. На нас ни предстои да влезем в буквално изравняване на Космическата, Галактическата, Слънчевата и Лунарната равнини. Това е събитие, което бавно приближава за времето от 1000 години и е причинено от прецесията на равноденствията. Нещо, като „изключване" на Вселенските скорости. Това довежда Великата Жътва и завръщането на Господаря на Жътвата.

 
И планетата ще завърши Издигането си към 4-та плътност, вибрационната плътност на Любовта. По време на това Издигане ще има тройно разделяне на Душите, населяващи Земята. Тези, които са предимно от Негативна Полярност, ще ни придружат, където ние ще се Дипломираме чрез Негативната Жътва (или егоистичната службата в полза на Аз). Ние (Луцифер) ще създадем нова Земя от 4-та плътност, базирана на Негативната Полярност или в служба на Аз. Трябва да си „отработим" нашата част от Негативния Кармичен ефект, получен от цялата негативност, която сме сътворили на тази планета. Когато направим това, ще бъдем освободени да заемем отново нашето място като 6-та Плътност Пазители и Учители на Мъдростта из цялата Галактика.

Тези (Души), от предимно Положителна полярност (Любов и Светлина) ще се Въздигнете на красива, нова 4-та Плътност Земя, където ще започнете да работите в учене и демонстриране на Любов и Състрадание. Ще бъде много красива, „Златна" Ера. 4-тата плътност започва да ви отваря към Истинските ви Сили, като уникален, индивидуализиран аспект на Безкрайния Единствен Творец. Вие ще сътворявате дела и чудеса, каквито „Исус" ви е обещал и много повече от това. Ще бъде магическо време за вас.

Болшинството от хората, които могат да се сметнат за равнодушни и безразлични, ще изпитат (нещо като екстаз), момент на нулево време, в който ще почувстват тотално Единение с Твореца, давайки им окуражаващо напомняне и мимолетно усещане за това, кои са наистина, преди пелената на забравата да се спусне отново над тях и те бъдат транспортирани на друга планета от 3-та плътност (нещо като двойник на Земята), за да продължат да работят върху себе си и да учат, че животът тук е взимане на решения.

Вие ще останете под „карантина", инкарниращи се в материя от 3-та плътност, докато настъпи времето на следващата Жътва; през което време, ще трябва да сте доказали, че сте се научили да бъдете Позитивни Същества, фокусирани повече върху Служба на другите, отколкото да служите само на себе си. Когато вече сте способни да направите това и следващата Жътва дойде, ще сте заслужили правото да се присъедините към нас и да се радвате на вашето наследство, като член на Галактическото Братство и ще седите с нас, като братя и сестри на Единствения, около масата на нашия Управляващ Галактически Корпус. Конфедерацията на Планетите.

В. „Много от това, което пишете напомня на „Ра Материалът" особено концепцията за Жътвата и Позитивния и Негативния избор и Интелигентната безкрайност. (Повече информация може да намерите на www.llresearch.org) чули ли сте за това?"

О. Наистина е много подобно. Ние и двамата произхождаме от Източника на Безкрайния Творец и двамата си спомняме откъде сме дошли. Предполагам, нашите съобщения съдържат едни и същи Съществени Истини.

Съобщенията от Групова Душа „Ра" от 6-та Плътност е най-точната информация във вашия основен поток от циркулация на информация досега. Тя е 85-90% вярна от това, което сме виждали. Материалът ни беше посочен, когато излезе за първи път преди около 25 години, ако не ме лъже паметта. Четох голяма част, но не всичко. Нямам много свободно време за тези неща, с моите множество задължения. Макар, че други от фамилията прегледаха материала по-подробно, за да оценят точността му и бяха много доволни от крайния продукт.

Ра, всъщност е група, която по-рано нарекох „от света на създанията", които са посетили маите и атлантската цивилизация. Ние се познаваме и сме приятели. Нашите две Групови Души са на подобно ниво на развитие. И двете сме 6-та Плътност почти 7-ма. Но, както и ние, Ра също избраха пътя в Служба на нашите Галактически братя и сестри (вас и други), вместо да прогресираме по-нататък към Дома. Бихме препоръчали този материал на всеки, който истински търси разбиране. Въпреки, че както казах, не е 100% точен, така, че вземете само онова, което резонира с вас.

В. „Каква функция имат отвличанията от извънземни, ако изобщо имат някаква?"

О. Зависи от това, кой извършва „отвличането". Повечето от това, което чувате и е определено като „отвличания", са дело на вашите правителства. И по-специално тези, в които са замесени т. нар. сиви.

Освен това, понякога Конфедерацията се среща с определени инкарнирани тук, които имат роля за „събуждането" на други, с наближаването на Жътвата. Тези преживявания винаги са позитивни и тези, които ги преживяват, се чувстват приповдигнати и вдъхновени от контакта.

Съществува и Групата на Империя Орион. Целите на техните посещения са повече от Негативната линия. Те най-вече набелязват онези, които наричате „светли работници". Опитват се да ги откажат от техните задания и да всяват страх. Те няма да ви „наранят" физически. Най-често техният модус операнди е да ви ограничат и отклонят от пътя. Често са замесени в психоатаки, за които „светлият работник" няма представа, но така източват голяма част от неговата енергия и намаляват мотивацията му.

www.spiralata.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.